Grup d'Investigació en Mediació Lingüística

Dades Generals

Adreça Professional: Plaça Víctor Siurana, 1 (Lleida - 25003)

Telèfon:     Fax:

Correu-e: n.vila(a)filcef.udl.cat

Pàgina Web: http://quadrati.com/mediacio/

Codis Unesco:

Paraules Clau:

Àmbit temàtic: Ciències Socials

Equip Investigador

Maria Nieves Vila Rubio N.Vila(a)filcef.UdL.cat

Montserrat Casanovas Catala m.casanovas(a)didesp.udl.cat

Rosa Ma. Mateu Serra r.m.mateu(a)filcef.udl.cat

Marta Giné Janer mgine(a)filcef.UdL.cat

Anna Maria Serrano Gimenez anna.serrano(a)didesp.udl.cat

Yolanda Capdevila Tomàs y.capdevila(a)didesp.udl.cat

Olivia-Dumitrina Nechita o.nechita(a)didesp.udl.cat

Línies de Recerca

 

La línia de recerca del grup és la mediació lingüística, en sentit ampli, és a dir, les relacions entre la llengua i la societat. En ella s'inclouen àrees com la pragmàtica de la comunicació; les llengües i la cohesió social; la comunicació no verbal; els estudis lèxics i lexicogràfics (llenguatges especialitzats i fraseologia); les llengües en contacte; l'ensenyament de segones llengües i estrangeres; el plurilingüisme a l'ensenyament; i els fonaments històrics de les disciplines i subdisciplines anteriors.

Els objectius científics del grup pels propers cinc anys es desenvolupen en els següents àmbits:

a) Recerca en la gestió de la competència comunicativa:

b) Recerca en la gestió de la competència plurilingüe:

c) Fonaments històrics de la lingüística i la lingüística aplicada en l'àmbit hispànic.

Resum de l'activitat de Recerca

Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española en España durante el siglo XX (1907-1970)
Investigadora principal: N. Vila Rubio (UdL)
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Període de vigència: de 2005 a 2008

Catalogación y estudio de las traducciones literarias francesas en la prensa española (1864-1898)
Investigadora responsable: Marta Giné
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Període de vigència: de 2006 a 2009

Traducción y cultura. La literatura traducida en la prensa española (1864-1898)
Investigadora responsable: Marta Giné
Entitat finançadora: Ministerio de Educación e Innovación
Període de vigència: de 2008 a 2009

Red temàtica Lengua y Ciencia
Investigadora principal: C. Garriga Escribano (UAB)
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Període de vigència: de 2007 a 2009

Grupo de Investigación en Mediación Lingüística (GIML)
Investigadora principal: N. Vila Rubio (UdL)
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Període de vigència: de 2009 a 2013

El parlache y el argot español: estudio contrastivo
Investigadora principal: N. Vila Rubio (UdL)
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Període de vigència: de 2009 a 2012

Catalogación y estudio de las traducciones literarias en la prensa española (1856-1921)
Investigadora responsable: Marta Giné
Entitat finançadora: Ministerio de Educación e Innovación
Període de vigència: de 2010 a 2012

La cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905)
Investigadora responsable: Marta Giné
Entitat finançadora: Ministerio de Educación e Innovación
Període de vigència: de 2011 a 2012

Publicacions en Revistes

Giné M. (2001).  “Jutta”. L'Ull Crític(6),  278-279. 

Giné M. (2000).  La mort dans les contes fantastiques espagnols à l'époque romantique. Cahiers romantiques, 1(5),  35-55. 

Martínez Oronich, Olalla (2012).  'La oración compuesta en el Curso superior de sintaxis española de Samuel Gili Gaya: un paso hacia la lingüística del texto. Cuadernos de investigación filológica, XXXV-XXXVI,  27-48.  http://www.unirioja.es/servicios/sp/ej/cif/cif.shtml ISSN: 0211-0547

Giné M. (2005).  Émile Zola, Paris, edición de J. Noiray, Gallimard (folio classique), Paris, 2002. L'Ull Crític(9-10),  367-368. 

Giné M. (2012).  Àngels Ribes, Traduccions catalanes d'Alphonse Daudet. Quaderns. Revista de traducció(19),  424-425.   ISSN: 1138-5790

Giné M. (2003).  Nuevas perspectivas para el libro. L'Ull Crític(8),  277-278. 

Giné M. (1994).  “Maupassant y Clarín: padres e hijos”. Anuari de Filologia Románica, XVII(5 (1994)),  45-52. 

Giné M. (1998).  Los nuevos rostros de la violencia. L'Ull Crític(4-5),  263-264. 

Neus Vila Rubio (2011).  Aprender a investigar: propuestas para introducir a los estudiantes de los programas universitarios para mayores en las competencias de la investigación. Revista de Ciencias de la Educación(225-226),  107-127.   ISSN: 0210-9581

Casanovas, M.; Campos J.F. (2014).  Gestión de la información en la elaboración de textos académicos: propuestas para la inclusión de las TIC en la formación de maestros. Hekademos, VII(16),  20-35.   ISSN: 1989-3558

Giné M. (2010).  De quelques avatars de mythes féminins dans Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa : Lilith, la magicienne et la sorcière . Revue de littérature comparée, 3-2100(juillet-septemb),  319-332.   ISSN: 0035-1466

Giné M. (1999).  Contes de por i de lucidesa. Transversal. Revista de cultura contemporània(9),  97-97. 

Giné M. (1991).  “Quelques aspects du pessimisme de Villiers de l’Isle-Adam: la métamorphose pétrifiante et aquatique”. Cuadernos de filología francesa(5),  75-67. 

Vila MN. (2004).  Estudios fraseológicos en España durante la primera mitad del siglo XX. Archivo de Filología Aragonesa, 1(LIX-LV),  947-973.   ISSN: 0210-5624

Casanovas, M.  (2004).  Cuando el español es segunda lengua: estudio cualitativo de las modificaciones del paradigma preposicional del español. Analecta Malacitana, XXVII(1),  221-244.   ISSN: 0211-934X

N. Gimelfarb & M. Giné  (2012).  Marceline Desbordes-Valmore: selección de poemas. Hikma(11),  47-69.   ISSN: 1579-9794

Lirian Astrid Ciro (2006).  El sacrificio como espacio que se abre al vacío: consecuencia de olvidos y soledades en seis cuentos de Manuel Mejía Vallejo. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(17).  http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/213 ISSN: 0124-5821

Giné M. (2002).  Émile Zola vu par Léon Bloy dans Les Funérailles du naturalisme et le Journal. Excavatio: Emile Zola and Naturalism, XVII,  203-229.   ISSN: 1021-5417

Giné M. (2002).  Jules Barbey D'aurevilly, Un palais dans un labyrinthe. Poèmes, edition et essai de Pascale Auraix-Jonchière, honoré champion (collection 'Textes de littérature moderne et contemporaine, numéro 39) Paris, 2000. L'Ull Crític(7),  341-342. 

Giné M. (1996).  Villiers l’inquiéteur. French studies(4),  465-465.   ISSN: 0016-1128

Vila N. (2001).  El Llegat Samuel Gili Gaya a la Universitat de Lleida. Estudis Romànics, XXIII,  389-390.   ISSN: 0211-8572

Giné M. (2009).  Yves Bonnefoy et Quelques remarques sur le XIX siècle. Anales de Filologia Francesa(17),  129-138.   ISSN: 0213-2958

Giné M. (2001).  L’Ève future ou le laboratoire de l’idéal. L'Ull Crític(6),  273-273. 

Giné M. (1992).  Lamartine y los hombres de la Iglesia. L'Ull Crític(2),  135-145. 

Casanovas, M.  (2000).  No cale que vengas, porque hoy plegaré tarde: Mecanismos de adaptación léxica en el español de los catalanohablantes. Analecta Malacitana, XXIII(2),  697-709.   ISSN: 0211-934X

Giné M. (1984).  “La personalidad romántica de Jeanne Le Perthuis des Vauds y Bonifacio Reyes”. Anuari de Filologia(10),  279-293. 

Giné M. (2007).  Barcarola. Revista de creación literaria. Noviembre 2006, número 68-69. Albacete. Dossier Lautréamont. L'Ull Crític(11),  299-299. 

Giné M. (1999).  Jules Barbey d’Aurevilly, La felicidad en el crimen. L'Ull Crític(3),  305-305. 

Giné M. (2003).  Jules Verne, “La volta al món en vuitanta dies”. L'Ull Crític(8),  282-283. 

Casanovas, M.  (2002).  Internet en la didáctica de las lenguas extranjeras: un paso adelante. Íkala. Revista de Lenguaje y cultura, 7(13),  53-60. 

Giné M. (1999).  El intertexto cultural español como motor de la sonrisa. Scriptura(15),  159-168.   ISSN: 1130-961X

Mateu RM. (1996).  Álbum de familia: la máscara como instrumento de desmitificación. Scriptura(12),  77-89.   ISSN: 1130-961X

Giné M. (2007).  Les traductions des Chants de Maldoror dans les lettres hispaniques. Cahiers Lautréamont, LXXVII-LXXX,  155-163. 

Giné M. (2003).  Jesús Cantera & Julia Sevilla, El calendario a través del refranero, Guillermo Blazquez, editor, madrid, 2001. L'Ull Crític(8),  276-277. 

Giné M. (2003).  Villiers de l’Isle-Adam, Axël, Ediciones del Bronce, Barcelona, 2001. L'Ull Crític(8),  279-280. 

Giné M. (1998).  Las traducciones de Gautier en España: siglo XIX. Revista de Filología Francesa(11),  369-382.   ISSN: 1132-1881

Casanovas, M. (1998).  Análisis de los catalanismos propuestos por Martínez de Sousa (1996): primer contraste con los diccionarios generales de la lengua española (DRAE92 y DUE). Anuario de Lingüística Hispánica, XIV,  533-538. 

Lirian Astrid Ciro (2007).  Lenguaje audiovisual y lenguaje escolar: dos cosmovisiones en la estructuración lingüística del niño. Educación y Educadores, 10(1),  39-52.  http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/viewArticle/1390/0 ISSN: 0123-1294

Anna Maria Serrano Giménez (2007).  Una propuesta para la clasificación de páginas webs de inglés para Educación Primaria. Lenguaje y textos(25),  231-240.  http://www.orsori.net ISSN: 1133-4770

Giné M. (2002).  Alain Pessin, L’Imaginaire utopique aujourd’hui, P.U.F (colección Sociologie d'aujourd'hui), Paris, 2001. L'Ull Crític(7),  350-350. 

Giné M. (1998).  El personaje en la novela. L'Ull Crític(4-5),  261-262. 

Giné M. (2010).  'L'histoire du roman dix-neuviémiste à travers les préfaces d'auteur' (À propos de Préfaces des romans français du XIXe siècle. Anthologie établie, présentée et annotée par Jacques Noiray, Paris, Le Livre de Poche, coll. Classiques de poche, nº 21034, 2007, 448 pages. ISBN: 978-2-253-08242-2. Çédille(6),  314-315.   ISSN: 1699-4949

Martínez O. (2007).  El Curso superior de sintaxis española de Samuel Gili Gaya: un enfoque transversal. Sintagma, 19,  57-72.  http://www.sintagma-online.udl.cat/ ISSN: 0214-9141

Lirian Astrid Ciro (2008).  La hermenéutica ontológica de Don Quijote: la pérdida del sujeto en el microcosmos textual (Algunas disertaciones sobre la primera parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha). Revista Virtual Universidad Católica del Norte(23).  http://www.revistavirtualucn.com/content/view/12/3/ ISSN: 0124-5821

Giné M. (2005).  Voyages des textes: les récits fantastiques de Mérimée en Espagne. Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran(27),  119-138. 

Martínez O (2009).  La triple caracterización de 'oración' de Samuel Gili Gaya: una teoría vigente. Revista de Filología de la Universidad de la Laguna, 27,  109-121.  http://webpages.ull.es/users/rfull/ ISSN: 0212-4130

Giné M. (1986).  “Radiografía de un ideal: la pasión amorosa de Bonifacio Reyes”. Scriptura(1),  15-23.   ISSN: 1130-961X

Vila N. (1987).  Importància dels documents jurídico-processals en l'estudi lingüístic. Revista de Llengua i Dret, 10,  69-74.   ISSN: 0212-5056

Casanovas, M.  (2001).  Propuestas para el aprovechamiento de los materiales de la World Wide Web en el aula de inglés en la Educación Primaria. Lenguaje y textos, 17,  91-107.   ISSN: 1133-4770

Giné M. (2009).  Dóminguez F.: 'Huysmans: identidad y género'. sorbonne(102),  54-54. 

Casanovas, M.; Creus, I. (1999).  Apunts sobre el lleidatà: fonètica i morfosintaxi. Zeitschrift für Katalanistik(12),  83-108.   ISSN: 0932-2221

Giné M. (2002).  G. Degas & M. Segarra (dir), Femmes et guerre en Méditerranée,, Publivation des Universités de Barcelone et de Montpellier, 2000. L'Ull Crític(7),  340-341. 

Giné M. (1998).  La creación social. L'Ull Crític(4-5),  259-260. 

Casanovas, M.  (1998).  Cómo acercarse a la producción escrita de estudiantes universitarios bilingües: una primera tipología de errores. Lenguaje y textos, 11-12,  205-209.   ISSN: 1133-4770

Vila N. (1990).  El refrán: un artefacto cultural. Revista de Dialectología y tradiciones populares, XLV,  211-224.   ISSN: 0034-7981

Giné M. (2002).  Marc Dambre (dir), Les Hussards: une génération littéraire, Presses de la Sorbonne Nouvelles, Paris, 2000. L'Ull Crític(7),  343-344. 

Giné M. (1998).  La cultura libertaria. L'Ull Crític(4-5),  257-257. 

Lirian Astrid Ciro (2008).  El conocimiento lingüístico en la economía de la sociedad de la información. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(25).  http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=1  ISSN: 0124-5821

Giné M. (2007).  Lou Andréa-Salomé / A. Freud,À l'ombre du père. Correspondance 1919-1937, préface et traduction de l'allemand par Stéphane Michaud. Edition de Doria A Roth et Inge Weber, texte établi par Dorothee Pfeiffer, Hachette/Littératures, París 2006. L'Ull Crític(11),  300-300. 

Giné M. (2002).  Carole Ksiascnicer-Matheron,Le sacrifice de la beauté, Presses de la Sorbonne Nouvelle (Collection Page ouverte), Paris, 2000. L'Ull Crític(7),  344-344. 

Casanovas, M. (2004).  Sobre la interferencia léxica: patrones léxicos en el uso de una segunda lengua. Revista de Filología de la Universidad de la Laguna, 22,  25-36.   ISSN: 0212-4130

Giné M. (1989).  “Gautier et Villiers de l’Isle-Adam”. Bulletin de la Société Théophile Gautier(11),  109-118. 

Giné M. (1999).  J. Cantera: “Los refranes son evangelios chiquitos”. L'Ull Crític(4-5),  262-263. 

Vila MN. (1992).  En el centenario de Samuel Gili Gaya (Bibliografía). Boletínde la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, I(1),  137-169. 

Giné M. (1996).  Enfance et liberté chez Agustín Gómez Arcos. L'Ull Crític(3),  25-46. 

Giné M. (1998).  Sobre lo grotesco. L'Ull Crític(4-5),  256-256. 

Giné M. (2003).  En el bicentario de Hugo: La leyenda de los siglos. L'Ull Crític(8),  275-276. 

Vila MN. (2000).  Léxico y conciencia histórica en Alfonso X. Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale(23),  13-24.   ISSN: 0396-9045

Giné M. (2005).  A. Raitt, 'The originality of Madame Bovary, Peter Lang' (Le romanticisme et après en France, n.6) Berna, 2002. L'Ull Crític(9-10),  373-374. 

Vila N. (1993).  Samuel Gili Gaya: un professor a Amèrica. Ressò de Ponent, 105,  16-20.   ISSN: 2254-0946

Casanovas, M.; O'Neill, M. (1997).  The use of imperatives in Catalan and English advertisements: a pragmatic analysis. Barcelona English Language and Literature Studies, 8,  161-181. 

Díaz Orozco V, Zuluaga Gómez FO, Lirian Astrid C. (2009).  Funciones de los fraseologismos en la novelística de García Márquez: el caso de la desautomatización. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(26).  http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=108 ISSN: 0124-5821

Mateu RM. (2007).  El paper del llenguatge no verbal en la comunicació. Correspondència de diàleg(abril 2007). 

Giné M. (2009).  Huysmans dans le Journal de Ricardo Viñes. sorbonne(101),  79-86. 

Giné M. (2001).  L’Invention du XIXe siècle. Le XIXe siècle par lui-même. L'Ull Crític(6),  275-276. 

Casanovas, M.  (2002).  Modelos de incorporación léxica en una segunda lengua. Verba: Anuario Galego de Filoloxia, 29,  299-327.   ISSN: 0210-377X

Giné M. (2002).  Julia Sevilla Muñoz & Jesús Cantera Ortiz de Urbina (dir), 1001 Refranes españoles. Con su correspondencia en alemán, árabe, francés, inglés, italiano, polaco, provenzal y ruso, Ediciones internacionales Universitarias, Madrid, 2001. L'Ull Crític(7),  347-349. 

Giné M. (2002).  J. Cantera, N. Campos, M.D. Espinosa, AM Garcia, Diccionario económico-jurídico francés/español, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999. L'Ull Crític(7),  345-345. 

Giné M. (2001).  L’essai. L'Ull Crític(6),  276-277. 

Vila MN. (1997).  Nota bibliográfica sobre 'Estudios de historia de la lingüística española' de Manuel Peñalver Castillo. Lingüística, 7,  227-233. 

Giné M. (1999).  Max Milner: “Freud y la interpretación de la literatura”. L'Ull Crític(4-5),  260-261. 

Giné M. (2000).  La inscripción de la historia en Vipère au poing. L'Ull Crític, 1,  177-184. 

Vila N. (1992).  La ortografía fonémica del castellano. Un caso concreto: la H. Sintagma, 4,  47-59.   ISSN: 0214-9141

Giné M. (2003).  A propósito de Zola. L'Ull Crític(8),  274-275. 

Giné M. (2001).  Lou Andreas-Salomé, l’alliée de la vie. L'Ull Crític(6),  279-280. 

Giné M. (1998).  Révolte et impiété dans la trilogie Rézeau d'Hervé Bazin. Écrits et expression populaires, CIEREC Travaux XCV,  177-189. 

Giné M. (1997).  La réception de Gautier en Espagne au XXe siècle. Bulletin de la Société Théophile Gautier(19),  145-156. 

Giné M. (2002).  Philippe Berthien et Pierre-Louis Rey, Stendhal, journaliste anglais, presses de la Sorbonne Nouvelles, Paris, 2001. L'Ull Crític(7),  348-349. 

Giné M. (1992).  “La mirada del Vidente sobre sus precursores románticos”. Anuari de Filologia Románica, XV(3 (1992)),  11-17. 

Giné M. (2009).  Rosa Cabré & Josep M. Domingo (dir.), Estudis sobre el positivisme a Catalunya, Eumo editorial (col. Escolis, núm. 9), Vic, 2007, 507 pp. Anuari Verdaguer(16),  561-562.   ISSN: 1130-202X

Giné M. (2004).  J. R. Aymes, Voir, comparer, comprendre. Regards sur l'Espagne des XVIIIe et XIXe sièclesRevista de Literatura, LXVI(132),  627-630.   ISSN: 0034-849X

Giné M. (1998).  Imágenes de mujer. L'Ull Crític(4-5),  254-256. 

Giné M. (1998).  Les intenses i allargassades ombres del poder i de l’amor. Transversal. Revista de cultura contemporània(3),  125-125. 

Giné M. (2005).  M. J. Alonso Seoane, Narrativa de ficción y público en España. Los anuncios en la Gaceta y el Diario de Madrid. (1808-1819, Universitas, Madrid, 2002). L'Ull Crític(9-10),  369-370. 

Lirian Astrid Ciro (2007).  Las palabras malsonantes en los diccionarios: el dilema entre el mal – decir y el rescate del léxico cotidiano. Revista Lingüística y Literatura. Universidad de Antioquia(50),  72-84.   ISSN: 0120-5587

Vila MN. (2006).  Una parcela de la Terminología histórica: el léxico de la botánica, entre la ciencia, la lingüística y la lexicografía. Revista Lingüística y Literatura. Universidad de Antioquia, 27(50),  137-162.   ISSN: 0120-5587

Giné M. (2011).  Michel ONFRAY, Contrahistòria de la filosofia. 5 volums, Barcelona, Edicions de 1984. Quaderns. Revista de traducció(18),  284-286.   ISSN: 1138-5790

Giné M. (2003).  Xavier Laborda, Comunicació institucional i literatura de paperera, Eliseu Climent editor (col·lecció contextos n.7), Valencia, 2002. L'Ull Crític(8),  283-284. 

Casanovas, M.  (1998).  Interferencia lingüística y sintaxis: el español en Cataluña. Anuario de Letras. Revista de la Universidad Autónoma de México, XXXVI,  353-361. 

Giné M. (2007).  Anatole France, Els altars de la por, ediciones de 1984 (butxaca, n.34), Barcelona, 2006. L'Ull Crític(11),  298-298. 

Giné M. (2007).  Hibbs Solange y Monique Martínez, Traduction. Adaptation. Réécriture dans le monde hispanique contemporain. Ouverture par Henri Meschonnic, Toulousse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, 446pp. Revista de Literatura, LXIX(138),  665-666.   ISSN: 0034-849X

Giné M. (1999).  P. Glaudes: 'El personaje en la novela'. L'Ull Crític(4-5),  261-262. 

Giné M. (2005).  J. Sevilla & J. Cantera, Pocas palabras bastan. Vida e interculturalidad del refrán, Centro de cultura tradicional, Diputación de Salamanca, 2002. L'Ull Crític(9-10),  368-369. 

Martorell I, Medrano M, Solé C, Vila N, Cabeza LF (2009).  Inquiry based learning for older people at a university in Spain. Educational Gerontology, 35(8),  712-731.   ISSN: 0360-1277

Giné M. (2005).  Douleur esthétique et douleur christique dans le 'Journal' de Léon Bloy. L'Ull Crític(9-10),  149-161. 

Neus Vila Rubio; Olalla Martínez Oronich (2011).  Situación y contexto en las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya: el orden de las palabras. Romanistk in Geschichte und Gegenwart(19),  191-206.   ISSN: 0947-0573

Giné M. (1985).  “Retrato del héroe en las obras de Villiers de l’Isle-Adam”. Anuari de Filologia(11-12),  331-339. 

Giné M. (1998).  Los refranes son evangelios chiquitos. L'Ull Crític(4-5),  262-263. 

Giné M. (2002).  S. Michaud et G. Stieg (ed), Rilke et son amie Lou Andreas-Salomé à Paris, Presses de la Sorbonne, y Éditions de la Bibliothèque nationale de France, Paris, 2000. L'Ull Crític(7),  349-349. 

Mateu RM. (1998).  En torno al silencio. Scriptura(14),  93-112.   ISSN: 1130-961X

Casanovas, M.  (2002).  El trabajo con buscadores en Internet: algunas ideas para la didáctica del inglés como lengua extranjera en el aula de Primaria. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 29,  109-116.   ISSN: 1133-9829

Vila MN. (1989).  Aproximación a la lengua coloquial del siglo XV en el Bajo Aragón. Archivo de Filología Aragonesa, XLII-XLIII,  65-81.   ISSN: 0210-5624

Giné M. (1999).  Théophile Gautier, Viaje a España. L'Ull Crític(3),  313-314. 

Giné M. (2005).  F. Lafarga, Traducciones españolas de Víctor Hugo. Repertorio bibliográfico, P.P.U (BT bibliografias de Traducción n. 1) Barcelona, 2002. L'Ull Crític(9-10),  370-371. 

Giné M. (1996).  “Villiers: las muchas caras de Eva”. Scriptura(12),  129-151.   ISSN: 1130-961X

Giné M. (2001).  Relire Théophile Gautier. Le plaisir du texte. French studies, 55(2),  50-50.   ISSN: 0016-1128

Lirian Astrid Ciro; Viviana Díaz Orozco (2006).  La configuración de un universo léxico basado en el concepto de uso: algunas anotaciones sobre la estructuración del Diccionario de uso del español (DUE) de María Moliner. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(18).  http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/199 ISSN: 0124-5821

Giné M. (2008).  León Bloy dans le Journal de Ricardo Viñes. Revue des Lettres Modernes: Histoire des Idees et des Litteratures, 1(7),  209-220.   ISSN: 0035-2136

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2012).  Lexicoweb.com: herramienta lexicográfica en línea para la descripción del léxico de la informática e Internet en español. Revista Lingüística y Literatura. Universidad de Antioquia(62),  29-45.  http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl/article/view/14513/12708 ISSN: 0120-5587

Mateu, R.; Valentová, K. (2014).  Pragmática y Lexicografía: diccionarios generales y diccionarios de argot. Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos(5),  231-253.   ISSN: 2174-7245

Casanovas M.  (2003).  El correo electrónico como medio de aprendizaje lingüístico. CΕ Cultura y Educación, 15(3),  253-267.   ISSN: 1135-6405

Giné M. (1984).  “La Pierre d’Horeb ou l’initiation à la vie”. Les Cahiers de l'Abbaye de Créteil(6),  50-61. 

Giné M. (2002).  Une poétique de la récitation: Villiers de l’Isle-Adam par A. Le Feuvre. romantisme(115),  107-109. 

Casanovas, M.; O'Neill, M. (1997).  False friends: a historical perspective and present implications for lexical acquisition. Barcelona English Language and Literature Studies, 8,  103-115. 

Casanovas, M.  (2002).  Internet a l'aula d'anglès. Guix. Elements d'Acció Educativa, 288,  65-69.   ISSN: 0213-8581

Giné M. (2010).  'Correspondances à fins scientifiques' (À propos de l'oeuvre de Stéphane Michaud (éd.), Correspondances de Freud, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, coll. «Page ouverte», 2007, 182 pages. ISBN: 978-2-87854-407-7). Çédille(6),  316-317.   ISSN: 1699-4949

Vila N. (1989).  Notas sobre el Centro de Estudios Históricos y su papel en la formación de la Escuela Española de Lingüística. Sintagma, 1,  51-58.   ISSN: 0214-9141

Casanovas, M.  (1998).  Aproximación al estudio de la interferencia lingüística en la lengua escrita. Revista de Filología de la Universidad de la Laguna, 16,  9-17.   ISSN: 0212-4130

Giné M. (2005).  Dumas père dans le procès de renouveau du théâtre catalan : Don Juan de Maraña ou la chute d’un ange. Sociologie de l'art(7),  145-156. 

Giné M. (2000).  Douleur physique et processus de connaissance: de L'Enfant à La pierre d'Horeb. L'Ull Crític(6),  123-131. 

Vila N. (1988).  Mosén Jacinto y Mosén Millán. Papel de la Iglesia durante la guerra civil en la narrativa del exilio. Scriptura, 4,  69-75.   ISSN: 1130-961X

Martínez O (2008).  El sistema verbal español según Samuel Gili Gaya. EPOS. Revista de filología., 24,  57-83.   ISSN: 0213-201X

Giné M. (1999).  “Los nuevos rostros de la violencia”. L'Ull Crític(4-5),  263-264. 

Mateu RM. (2000).  Narrativa breu de Joan Barceló:anècdota i poesia. URC. Revista Literària(15),  109-111. 

Giné M. (1987).  “Voluptuosidad y éxtasis sensual en las obras de Villiers de l’Isle-Adam”. Barcarola(24),  145-152.   ISSN: 0213-0947

Giné M. (2003).  D. Pesenti & Campagnani & P. Tortonese (dir), Les arts de l’hallucination, Presses de la Sorbonne Nouvelle, paris. L'Ull Crític(8),  281-282. 

Giné M. (2002).  Daniel Delbreil (dir), Le personnage dans l’oeuvre de Raymond Queneau, Presses de la Sorbonne Nouvelles, Paris, 2000. L'Ull Crític(7),  342-343. 

Giné M. (2002).  J. Bessière et S. Michaud (dir), La main hâtive des révolutions, Presses de la Sorbonne Nouvelles, Paris 2001. L'Ull Crític(7),  346-347. 

Lirian Astrid Ciro (2007).  El diccionario como objeto de estudio y herramienta didáctica en la enseñanza de la lengua. El Ágora USB, 7(1),  57-64.   ISSN: 1657-8031

Lirian Astrid Ciro; Xiomara Alexandra López Tamayo (2006).  La recreación textual: hacia la búsqueda del desarrollo continuo de la competencia comunicativa. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(19).  http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/188 ISSN: 0124-5821

Giné M. (2005).  Théophilo Gautier, Romans, contes et nouvelles, 2 volúmenes, Gallimard (Bibliothèque de la Plèiade), Paris 2002. L'Ull Crític(9-10),  371-372. 

Giné, M. (2011).  Les traductions de Flaubert en Espagne: esquisse d'un tableau. Flaubert. Revue critique et génétique(6).  http://flaubert.revues.org/index.html ISSN: 1969-6191

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2011).  Los términos de la informática y la internet en cuatro países de habla hispana: esbozo de una estrategia de divulgación. Folios(33),  39-52.  http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/729/889 ISSN: 0123-4870

Giné M. (1999).  A. Pessin: 'La création sociale'. L'Ull Crític(4-5),  259-260. 

Vila N. (1992).  En el centenario de Samuel Gili Gaya. Diari La Mañana

Casanovas, M.  (2002).  La introducción de las actividades estacionales en el currículum de inglés en la Educación Primaria: algunas propuestas desde las tecnologías digitales. Aula de Innovación Educativa, 105,  21-24.   ISSN: 1131-995X

Giné M. (2001).  Du Romantisme au surréalisme, status et enjeux du récit poétique. L'Ull Crític(6),  277-278. 

Casanovas, M.; Campos, J.F. (2015).  Las herramientas 2.0 en la escritura académica: buscadores y diccionarios. Lenguaje y textos.   ISSN: 1133-4770

Ciro, Lirian Astrid (2009).  Diccionarios e Internet: el caso del DEVA (Diccionario descriptivo del español del Valle de Aburrá). Revista Virtual Universidad Católica del Norte(26).  http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=1 ISSN: 0124-5821

Giné M. (1984).  Defectes del parlar de Pere Barnils. Folia phonetica(1),  229-234. 

Lirian Astrid Ciro (2012).  Los sintagmas lexicalizados en el léxico de la informática y la Internet en español. Interlingüística, I(XXII),  239-253.   ISSN: 1134-8941

Vila N. (1990).  El col·loqui sobre els jueus de la Corona d'Aragó. Ressò de Ponent, 76,  21-22.   ISSN: 2254-0946

Giné M. (2005).  Léon Bloy, Les Funérailles du Naturalisme, edición de P.Glaudes, Les Belles Lettre, París 2001. L'Ull Crític(9-10),  372-373. 

Giné M. (1998).  Freud y la interpretación de la literatura. L'Ull Crític(4-5),  260-261. 

Giné M.  (1999).  La fortune de Gautier en Catalogne. Bulletin de la Societé Théophile Gautier: Héritiers et Héritages de Théophile Gautier(21),  229-240. 

Giné M. (2001).  La création sociale. Les cultures étudiantes. L'Ull Crític(6),  274-274. 

Neus Vila Rubio (2011).  Aprender a investigar: propuestas para introducir a los estudiantes de los PUMs en las competencias de la investigación. Memorialidades(17). 

Publicacions en Llibres

Vila, N; Casanovas, M; Mateu, R. (2002).  Contribución a la historiografía lingüística española del siglo xx: los materiales de Samuel Gili Gaya. En Actas del IV Congreso de Lingüística General (pp. 2515 - 2524).  Universidad de Cádiz-Universidad de Alcalá - B. ISBN: 84-7786-741-0.  

Casanovas-Català M, Vila-Rubio N. (2002).  La memoria rescatada. Los materiales del Legado Samuel Gili Gaya como fuente historiográfica. .  Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida - AIFE - B. ISBN: 84-8409-950-4.  

Bargalló Escrivà M, Vila Rubio N. (2004).  Las relaciones entre fraseología y lexicografía: teoría y práctica. En Actas del V Congreso de Lingüística General (pp. 319 - 333).  Arco Libros - A.

Vila Rubio N. (2007).  La divulgación de la gramática según Samuel Gili Gaya. En Actas del VI Congreso de Lingüística General, (pp. 3007 - 3024).  Arco Libros - A. ISBN: 978-84-7635-669-2.  

Vila Rubio, María Nieves (2001).  El sintagma terminológico en el lenguaje de la economía. En La lingüística aplicada a finales del siglo XX (pp. 395 - 402).  Universidad de Alcalá - B. ISBN: 84-8138-373-2.  

Vila Rubio, María Nieves (2001).  El léxico económico: prensa y diccionarios. En Las lenguas de especialidad y su didáctica. (M. Bargalló et al., eds.) (pp. 317 - 327).  Universitat Rovira i Virgili - B. ISBN: 84-8424-036-3.  

Vila Rubio, María Nieves; Casanovas Català, Montserrat (2000).  El léxico médico en los diccionarios generales: remedios y medicamentos. En Tendencias en la lexicografía española actual. El diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico. (S. Ruhstaller/J. Prado, eds.) Actas del Congreso, Universidad de Huelva. Del 25 al 27 de noviembre de 1998. (pp. 347 - 356).  Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva - B. ISBN: 84-90089-48-3.  

Vila Rubio, María Nieves (2000).  La historiografía lingüística: observaciones terminológicas y conceptuales. En Actas del II Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. (M. Maquieira Rodríguez et alii (eds.) (pp. 1003 - 1013).  Arco Libros - A. ISBN: 84-7635-456-8.  

Vila Rubio, María Nieves (2000).  Aproximación a las ideas lingüísticas del Siglo de Oro a través de algunos prólogos de obras sobre la lengua. En Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (F. Sevilla y C. Alvar, eds.) (pp. 572 - 582).  Editorial Castalia - A. ISBN: 84-7039-848-2.  

Vila Rubio, María Nieves (1999).  Breve panorama actual de los estudios sobre la historiografía lingüística y la lexicografía en España. En Lo spagnolo d’oggi: forme della comunicazione. Atti del XVIII Convegno Siena, 5-7 marzo 1998. (pp. 71 - 94).  Bulzoni Editore - B. ISBN: 88-8319-368-7.  

Vila-Rubio N, Casanovas-Català M. (1999).  Lengua especializada y lexicografía: calas en el léxico de la medicina. En Así son los diccionarios (N. Vila et al. eds.) (pp. 121 - 145).  Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida - AIFE - B. ISBN: 84-8409-028-0.  

Vila Rubio, Naría Nieves (1996).  Una reflexión historiográfica: acerca de las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya. En Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, (pp. 281 - 290).  Universidade de Santiago de Compostela - Fundación Pedro Barrié de la Maza - A. ISBN: 84-87819-15-X.  

Vila Rubio, María Nieves (1995).  Las raíces del trabajo lexicográfico de Samuel Gili Gaya: sus notas lexicológicas. En Homenatge a Víctor Siurana (pp. 119 - 127).  Ajuntament de Lleida - B. ISBN: 84-9201415-4-4.  

Vila Rubio, María Nieves (1994).  La labor gramatical en Puerto Rico: contribución de Samuel Gili Gaya. En Actas del Congreso de Historiografía Lingüística. Nebrija-V Centenario (R. Escavy et alii, eds.) (pp. 161 - 172).  Universidad de Murcia - B. ISBN: 84-8409-028-0.  

Vila Rubio, María Nieves (1991).  Notas sobre la expresión de la subjetividad y la afectividad en conversos aragoneses de fines del siglo XV. En Actes del 1er. Col·loqui d'Història dels Jueus a la Corona d'Aragó. (pp. 303 - 310).  Institut d'Estudis Ilerdencs - A. ISBN: 84-87002-13.  

Vila, N.; Calero, M.Á.; Mateu, R.; Casanovas, C.; Orduña, J.L. (1999).  Así son los diccionarios. (pp. 1 - 242).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-028-0.  

Vila Rubio, María Nieves (1994).  Samuel Gili Gaya: estudio biográfico e introducción a su obra lingüística. .  Publicacions Universitat de Barcelona - A. ISBN: 84-475-0518-9.  

Vila Rubio, María Nieves (1990).  Aspectos de sintaxis coloquial en documentos aragoneses del siglo XV. .  Diputación General de Aragón - B. ISBN: 84-7753-157-9.  

Vila, N.; Casanovas, M.  (2003).  Un programa de recuperació historiogràfica: la documentació de l’arxiu filològic i lingüístic de Samuel Gili Gaya. En Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica) (pp. 329 - 332).  Institut d'Estudis Catalans - A. ISBN: 84-7283-710-6.  

Casanovas, M.; Vila, N. (2002).  La memoria rescatada. Los materiales del Legado «Samuel Gili Gaya» como fuente historiográfica. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Casanovas, M.; Vila, N.; Mateu, R. (2003).  Contribución a la historiografía lingüística española del siglo XX: los materiales de Samuel Gili Gaya. En Muñoz, M.D.;Rodríguez-Piñero; A.I.; Fernández, G.; Benítez, V.(eds.). Actas del IV Congreso de Lingüística General (pp. 2515 - 2524).  Universidad de Cádiz-Universidad de Alcalá - B.

Casanovas, M.; Vila, N. (2002).  El bilingüismo inglés/español en Puerto Rico según Gili Gaya. En M. Casanovas Catalá/N. Vila Rubio, (eds.), La memoria rescatada. Los materiales del Legado «Samuel Gili Gaya» como fuente historiográfica (pp. 53 - 67).  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Casanovas, M.; Vila, N. (2002).  El léxico médico en los diccionarios generales: remedios y medicamentos. En Ruhstaller, S.; Prado, J.(eds.), Tendencias en la investigación lexicográfica del español. El diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico (pp. 347 - 356).  Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva - B.

Casanovas, M.; Vila, N. (1999).  Lengua especializada y lexicografía: calas en el léxico de la medicina. En Casanovas, M.; Vila, N. (eds.): Así son los diccionarios (pp. 121 - 145).  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Vila Rubio, Neus (2008).  'Pues va a ser que no': de lo coloquial en los materiales didácticos de E/LE. En Convergencias y creatividad: el español en el umbral del tercer milenio (pp. 167 - 193).  Bononia University Press - B. ISBN: 978-88-7395-326-5.  

Vila Rubio N, Castañeda Naranjo LS. (2007).  Una muestra de fraseología americana: las locuciones verbales del parlache. En El español de América (C. Hernández Alonso Y L. Castañeda San Cirilo, eds.). Actas del VI Congreso Internacional de 'El español en América' -Tordesillas, Valladolid. (pp. 825 - 834).  Diputación de Valladolid-Universidad de Valladolid - A.

Vila Rubio N, Castañeda Naranjo LS.  (2007).  Hacia un diccionario de parlache: estudio lexicográfico de una variedad argótica colombiana. En Lessicologia e lexicografía nella storia degli insegnamenti linguistici. (A cura di Nadia Minerva) (pp. 121 - 134).  Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (CLUEB) - B. ISBN: 978-88-491-2953-3.  

Vila Rubio, Neus  (2006).  Samuel Gili Gaya (1892-1976). En Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia .

Martorell I, Medrano M, Vila N, Solé C, Cabeza LF  (2008).  Diseño metodológico de dos asignaturas sobre energías alternativas del programa sénior de la universidad de Lleida. En V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) (pp. 69).  Servei de Publicacions de la Universitat de Girona - B. ISBN: 978-84-8458-279-3.  

Vila N, Vázquez G, Cots JM. (2007).  Una nueva formación de los profesionales de lenguas: Diseño de una titulación por competencias. En Iglesias, M.; Pastor, F. Actas de las V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (pp. 36 - 50).  Publicaciones de la Universidad de Alicante - A. ISBN: 978-84-690-77238.  

Vila Rubio, Neus (2008).  Volver a empezar: el cuento de nunca acabar. Reflexiones sobre la formación universitaria a lo largo de la vida... madura. En Formación Universitaria de Personas mayores y promoción de la autonomía personal. políticas socioeducativas, metodologías e innovaciones. (C. Palmero, coord.) (pp. 101 - 110).  Servicio de Publicaciones. Universidad de Burgos - B. ISBN: 978-84-96394-81-0.  

Vila Rubio, Neus (2008).  Los criterios de calidad en los Programas Universitarios para Mayores. En Formación Universitaria de Personas mayores y promoción de la autonomía personal. Políticas socioeducativas, metodologías e innovaciones. (C. Palmero, coord.) (pp. 191 - 202).  Servicio de Publicaciones. Universidad de Burgos - B. ISBN: 978-84-96394-81-0.  

Martorell I, Medrano M, Vila MN, Cabeza LF. (2008).  Diseño metodológico de la asignatura ‘Energías alternativas’ del Programa Sénior de la Universidad de Lleida. En Formación Universitaria de Personas mayores y promoción de la autonomía personal. Políticas socioeducativas, metodologías e innovaciones. (C. Palmero, coord.) (pp. 275 - 287).  Servicio de Publicaciones. Universidad de Burgos - B. ISBN: 978-84-96394-81-0.  

Vila Rubio N. (2007).  Grau i Postgrau Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. Programa d'Ensenyament superior per a adults de més de 50 anys de la Universitat de Lleida. .  Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida - AIFE - B.

Vila Rubio N, Mateu R. (2006).  La formación para mayores en la Universidad de Lleida: Necesidad y satisfacción. En Mayores en la Universidad: derecho, necesidad, satisfacción. (C. Zorita et al. eds.) (pp. 115 - 128).  Publicaciones de la Universidad de Almería - B. ISBN: 84-689-9624-6.  

Vila Rubio, Neus (2008).  La estructura de la marcación diatécnica en el diccionario académico español. En Actas del Congreso Internacional Lexicografía y Lexicología de las lenguas de especialidad (Limes) (pp. 83 - 107).  Polimetrica - B. ISBN: 978-88-7699-147-9.  

Vila Rubio, N ; del Arco, I. (2008).  La gestión de la Universidad en el marco EEES: ecopedagogía y diseño de planes de estudio. En Nuevas Bases para el Diseño de Planes de Estudio en el EEES y su incidencia en el Sistema Educativo: Ecoformación, Transdsciplinariedad e Interculturalidad (pp. 150 - 151).  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - B.

Vila Rubio, Neus (2008).  Memòria del curs 2007-2008 Programa Sènior-UdL. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Vila Rubio N. (2009).  Samuel Gili Gaya: amb veu d'or vell. (pp. 1 - 183).  Edicions Alfa-Zeta - B. ISBN: 978-84-937070-4-0.  

Neus Vila (2010).  Lexicografia Espanyola. En Manual docent a Sakai, pels alumnes .

Neus Vila Rubio (2010).  Lexicología Española. En Manual docent, a Sakai, pels alumnes .

Neus Vila Rubio (2010).  Español coloquial. En Manual docent, a Sakai pels alumnes .

Neus Vila Rubio (2010).  La mediación lingüística en España: construcción de un concepto difuso. En La mediación lingüística y cultural y su didáctica: un nuevo reto para la Universidad (pp. 25 - 46).  Bononia University Press - B.

Neus Vila Rubio (2010).  Claroscuros de una vida científica: Samuel Gili Gaya y su labor en la JAE. En 100 JAE. Centenario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (pp. 130 - 157).  Publicaciones de la Residencia de Estudiantes - B. ISBN: 978-84-937474-7-3.  

M. Giné & N. Vila (2011).  La formació especialitzada. La participació de les universitats en la formació i capacitació professional. Presentació de les activitats de formació en aquest àmbit dutes a terme per la UdL. En III Jornada Internacional de bones pràctiques de gestió del multilingüisme. III Jornada Internacional de bones pràctiques de gestió del multilingüisme. Els serveis de traducció, interpretació i mediació a les llengües dels immigrants (pp. 1 - 5).http://www10.gencat.cat/casa_llengues/binaris/taula_rodona_marta_giner_def_08_tcm302-113457.pdf

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2011).  Descripción de una herramienta lexicográfica en línea para la caracterización del léxico de la informática y la Internet en español. En La investigación y la enseñanza aplicadas a las lenguas de especialidad y a la tecnología (pp. 151 - 161).  Universitat Politècnica de València - B. ISBN: 978-84-694-6226-3.  http://alfpro.cc.upv.es:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aefaba0b-e348-4e80-9ca4-3c62a30c49e5/files/assets/seo/page153.html

Casanovas, M. (2005).  Español y catalán en contacto. La expresión deíctica en el castellano hablado en Lleida. .  Zeitschrift für Katalanistik Beihefte - B.

Casanovas, M. (2002).  Propuestas digitales: Internet en el aula de inglés de la Educación Primaria. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Casanovas, M.; Jové, M.C.; Tolmos, A.  (2005).  Las TIC en la formación del profesorado. La perspectiva de las didácticas específicas. (pp. 1 - 94).  Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 8484099229.  

Casanovas, M. (2005).  Modelos de adquisición léxica en el español de los catalanohablantes. En Carsten Sinner / Andreas Wesch (eds.): El castellano en las tierras de habla catalana .  Zeitschrift für Katalanistik Beihefte - B.

Casanovas, M. (2005).  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la didáctica de las lenguas no maternas el correo electrónico como medio de aprendizaje lingüístico. En Actas del VI Congreso de Lingüística General .  Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela - A.

Casanovas, M. (2005).  Aprender una lengua para la comunicación: los presupuestos comunicativos en la doctrina didáctica de Samuel Gili Gaya. En Actas del VI Congreso de Lingüística General .  Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela - A.

Casanovas, M., Jové, M.C., Tolmos, A. (2004).  Diseño de un proyecto para la mejora de la calidad docente desde las didácticas específicas: las TIC en la formación inicial de los maestros. En Tercer Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (III CIDUI) (pp. 236).  Servei de Publicacions de la Universitat de Girona - B.

Casanovas, M.; Jové, M.C.; Tolmos, A. (2003).  La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la formació inicial dels mestres: un projecte d’innovació docent. En V Jornades Maria Rúbies. Innovar a l’educació? .  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Casanovas, M. (1999).  La identidad semántica en la variación sintáctica: un estudio empírico. En Serrano, M.J. (ed.), Estudios sobre variación sintáctica (pp. 237 - 260).  Vervuert-Iberoamericana - A.

Casanovas, M. (1999).  Acercamiento a la morfosintaxis de las marcas transcódigas: algunos comentarios desde un estudio empírico. En Lo Spagnolo di oggi: forme della communicazione (pp. 163 - 172).  Bulzoni Editore - B.

Casanovas, M. (1996).  Consecuencias de la interferencia lingüística en el léxico de una comunidad bilingüe catalán-castellano. En Samper, J. A.; Troya, M.(eds.), Actas del XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología de la América Latina (pp. 945 - 949).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Librería Nogal - B.

Casanovas, M. (2009).  Pròleg al llibre 'Materials for the Sociolingusitc Description and Corpus-Based Study of Spanish in Barcelona'. En Based Study of Spanish in Barcelona .  Edwin Mellen Press - B.

Casanovas, M.; Ribes, R. (2010).  Jornada sobre Innovació Docent i Tutoria Universitària. En Jornada sobre Innovació Docent i Tutoria Universitària .  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Casanovas, M.; Ribes, R. (2011).  Vull aprendre. Innovació docent i tutoria universitària: projectes i propostes. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-362-6.  

M.Giné,J.M.Sala (1998).  L'escriptura i la vida. (pp. 1 - 172).  Pagès Editors - A. ISBN: 84-7935-537-9.  

M. Giné (1999).  La literatura francesa de los siglos XIX y XX y sus traducciones en el siglo XX hispánico. (pp. 1 - 314).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-976-8.  

M. Giné (1999).  Muertas enamoradas. Relatos fantásticos. (pp. 1 - 161).  Lumen - B. ISBN: 84-264-2319-1.  

M.Giné (1998).  Deux modernes Circé: Lady Stanhoge et Tullia Fabriana. En Un ange passe. Lamartine et le féminin (pp. 163 - 179).  Klincksieck - A.

M.Giné (1998).  La beauté féminine dans Elise on la vraie vie. En Bellesa dona i literatura .  Publicacions Universitat de Barcelona - A. ISBN: 84-605-7918-2.  

M.Giné (1998).  Images de la liberté chez Agustín Gómez Arcos. En Littérature et anarchie (pp. 207 - 222).  Presses Universitaires du Mirail - B.

M. Giné (1997).  El fantàstic de Gautier en català. En Avatar (pp. 137 - 160).  La Magrana - B. ISBN: 84-8264-010-0.  

M. Giné (1997).  La nouvelle condition du héros chez T.Gautier. En La mort du héros dans la littérature française (pp. 145 - 162).  C.E.D.I.C - B. ISBN: 2-911981-02-2.  

M. Giné (1997).  Las traducciones españolas de los relatos fantásticos de T.Gautier (siglo XIX). En Narrativa fantástica en el siglo XIX. España e Hispanoamérica (pp. 235 - 248).  Editorial Milenio - A. ISBN: 84-89790-11-6.  

Giné M. (1997).  Entretiempo. En Dones i literatura a Lleida (pp. 80 - 85).  Ajuntament de Lleida - B. ISBN: 84-89781-04-4.  

M. Giné (1999).  El mito de don Juan en la óptica francesa del siglo XIX. En Brujas, demonios y fantasmas en la literatura fantástica hispánica (pp. 179 - 190).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-992-X.  

M. Giné (1999).  Las traducciones de Atala y René. En La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura (pp. 353 - 362).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-983-0.  

M. Giné (1999).  Gautier: un fantástico vigente y muy personal. En Muertas enamoradas. Relatos fantásticos (pp. 7 - 16).  Lumen - B. ISBN: 84-264-2319-1.  

M. Giné (1999).  Villiers, l'exclu aimé par les exclus espagnols. En Figures de l'exclu (pp. 311 - 318).  Publications de l'Université de Saint-Étienne - B. ISBN: 2-86272-173-5.  

M.Giné (2000).  Le sentiment de la nature dans les nouvelles d'H.Bazin. En L'Ouest dans la Nouvelle. La Nouvelle dans l'Ouest (pp. 203 - 212).  P.U. Angers - B. ISBN: 2-903075-80-9.  

M.Giné (2000).  La recepción de Martin du Gard en las letras hispánicas. En Relire l'été 1914 et l'epilogue (pp. 27 - 39).  Pagès Editors - A. ISBN: 84-7935-707-X.  

Giné M. (2000).  L'écriture d'Isis dans Le roman de la momie (Gautier) et Isis (Villiers de l'Isle-Adam). En Isis, Narcisse et Psyché, entre Lumières et Romantisme (pp. 141 - 154).  Presses Universitaire Blaise Pascal - B. ISBN: 2-84516-146-8.  

Marta Giné (2002).  Confesiones de un hijo del siglo. (pp. 1 - 388).  Cátedra - A. ISBN: 84-376-1986-6.  

Giné M. (2003).  Discours et peinture dans Les âmes du purgatoire de Mérimée. En Écrire la peinture entre XVIIIe et XIXe siècles (pp. 341 - 354).  Presses Universitaire Blaise Pascal - B. ISBN: 23-84516-194-8.  

Giné M. (2003).  Cuentos franceses traducidos en la prensa leridana del siglo XIX. En El relato corto francés del siglo XIX y su recepción en España (pp. 121 - 144).  P. U. Murcia - B. ISBN: 84-8371-423-X.  

Giné M. (2003).  Familia y riqueza en los relatos fantásticos del romanticismo español. En Familia y burguesía en España (siglos XVIII-XIX) (pp. 213 - 225).  Editorial Milenio - P. U. Saint-Etienne - A. ISBN: 84-9743-081-6.  

Marta Giné (2001).  El rol de la mujer en los relatos fantásticos del Romanticismo español. En Familia y clases populares en España (1700-1900) (pp. 177 - 191).  Editorial Milenio - P. U. Saint-Etienne - A. ISBN: 84-9743-005-0 / 2-86272-234-0.  

Marta Giné (2002).  Je suis hanté: l'Azur!. En Jaume Magre en el record. Miscel·lània (pp. 399 - 404).  Ajuntament de Lleida - B. ISBN: 84-89781-42-7.  

Marta Giné (2002).  De nuevo la Inquisición. En La Historia de España en la literatura francesa. Una fascinación… (pp. 537 - 544).  Editorial Castalia - A. ISBN: 84-9740-016-X.  

Marta Giné (2002).  El Cid en la poesía y el drama en verso. En La Historia de España en la literatura francesa. Una fascinación…. (pp. 497 - 511).  Editorial Castalia - A. ISBN: 84-9740-016-X.  

Marta Giné (2002).  Entre le coeur qu'adhère et la raison qui s'y oppose: Sand et Colet escriben sobre Musset. En La littérature au féminin (pp. 261 - 275).  Editorial Comares - A. ISBN: 84-8444-620-4.  

Marta Giné (2000).  D'un siècle à l'autre: la réception et les traductions de Villiers dans les lettres hispaniques. En La Philologie française à la croisée de l'an 2000 (pp. 93 - 101).  Asociación de Profesores de Filología francesa de la universidad española - B. ISBN: 84-931854-1-8.  

Marta Giné (2001).  El teatre du bon sens en català: l'exemple de Dumas fill. En La traducción en la Edad de Plata (pp. 75 - 88).  PPU - B. ISBN: 84-477-0761-X.  

Giné M. (2004).  La alteridad y la identidad mediante la metáfora animal: Le Chevalier des Touches y L'Enfant. En L'Autre et soi-même. La identidad y la alteridad en el ámbito Francés y Francófono (pp. 751 - 763).  Universidad Autónoma de Madrid - B. ISBN: 84-688-4956-1.  

Marta Giné (2002).  Ser un santo simple: Bonifacio Reyes y la tradición francesa. En Leopoldo Alas Clarín en su centenario: espejo de una época (pp. 263 - 270).  Ediciones CEPS. Universidad San Pablo - B. ISBN: 84-600-9880-X.  

Marta Giné (2000).  Vipère au poing: imaginaire religieux et révolte. En Les incendiaires de l'imaginaire (pp. 171 - 180).  Atelier de création libertaire - B. ISBN: 2-905691-70-0.  

Giné M. (2003).  Le personnage du Cid dans la poésie française du XIXe siècle. En L'Histoire de l'Espagne dans la littérature française (pp. 525 - 544).  Champion - A. ISBN: 2-7453-1017-8.  

Giné M. (2003).  L'Inquisition à nouveau. En L'Histoire de l'Espagne dans la littérature française (pp. 569 - 587).  Champion - A. ISBN: 2-7453-1017-8.  

Marta Giné (2001).  La palabra de Voltaire en el Jardín de las dudas de F. Savater. En Los clásicos franceses en la España del siglo XX (pp. 237 - 248).  PPU - B. ISBN: 84-477-0745-8.  

Giné M. (2004).  Le Château imaginaire de Villiers de l'Isle-Adam. En Ô saisons, ô châteaux. Châteaux et littérature des Lumières à l'aube de la Modernité (pp. 333 - 346).  Presses Universitaire Blaise Pascal - B. ISBN: 2-84516-260-X.  

Angels Santa i Marta Giné (2002).  Surrealismo y literatura en Europa. (pp. 1 - 202).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-128-7.  

Marta Giné (2002).  Tribulat Bonhomet. (pp. 1 - 172).  Bronce - B. ISBN: 84-8453-090-6.  

Giné M, Domínguez Y. (2004).  Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX. Pequeñas y grandes ciudades. (pp. 1 - 361).  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Giné M. (2004).  Premsa hispànica i literatura francesa (s. XIX). Estudi d’una relació controvertida. En Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX. Pequeñas y grandes ciudades (pp. 13 - 20).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-949-0.  

Giné M. (2004).  Diaris lleidatans (s. XIX) amb objectius programàtics literaris. En Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX. Pequeñas y grandes ciudades (pp. 161 - 168).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-949-0.  

Giné M, Ribes À. (2004).  ¡Cuánto cuento! A modo de epílogo. En Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX. Pequeñas y grandes ciudades (pp. 307 - 320).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-949-0.  

Giné M, Domínguez Y.  (2004).  Traducciones de la literatura francesa ordenadas por autores. En Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX. Pequeñas y grandes ciudades (pp. 321 - 338).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-949-0.  

Giné M. (2005).  L'Encre et le monde. L’art et l’artiste dans le Journal de Léon Bloy. En Homenaje al profesor F. J. Hernández (pp. 311 - 321).  Publicaciones Universidad de Valladolid - A.

Giné M. (2005).  Función de lo religioso en los relatos fantásticos románticos: Bécquer frente a Gautier y Mérimée. En Historia social y literatura. Familia y clero en España (siglos XVIII-XIX) (pp. 249 - 270).  Editorial Milenio - P. U. Saint-Etienne - A.

Giné M, Palacios C. (2005).  Traducciones españolas de relatos fantásticos franceses, de Cazote a Maupassant. (pp. 1 - 190).  PPU - B.

Mateu R. (2004).  La publicidad en los anuncios de prensa: El País a fines del siglo XIX. En Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX. Pequeñas y grandes ciudades. M: Giné & Y. Domínguez (eds.) (pp. 147 - 159).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-949-0.  

Giné M. (2005).  Por la senda de un ángel. (pp. 1 - 116).  cobre ediciones - B. ISBN: 84-96095-90-8.  

Giné M. (2005).  Théophile Gautier: 'El pie de momia'. En Vosotros lo que leéis aún estáis entre los vivos (pp. 43 - 57).  Círculo de Lectores - B. ISBN: 84-672-1567-4.  

Giné M. (2005).  El tratamiento textual de la cortesana en la literatura francesa del siglo XIX. En Texto y lenguajes (pp. 97 - 116).  Editorial Comares - A. ISBN: 84-9836-019-6.  

Giné M. (2006).  Escritores franceses traducidos en el 'Museo de las familias'. En Traducción y traductores, del Romanticismo al Realismo (pp. 231 - 246).  Peter Lang - A. ISBN: 3-03910-975-8.  

Giné M. (2006).  Marcel Jouhandeau, De la abyección. (pp. 1 - 183).  cobre ediciones - B. ISBN: 84-96501-16-7.  

M. Giné  (1989).  Villiers de l’Isle-Adam, l’home, la realitat, la ficció. (pp. 1 - 337).  Virgili - Pagès Editors - A. ISBN: 84-7856-047-5.  

M. Giné  (1994).  La voluntat creadora. Assaig sobre l’obra poètica i narrativa de Théophile Gautier. (pp. 1 - 106).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-88645-21-X.  

Santa A, Giné M, Parra M. (1995).  1793. Naixement d’un món nou a l’ombra de la República. (pp. 1 - 555).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-88645-57-0.  

Giné M. (1995).  Villiers de l'Isle-Adam, Contes cruels, traducció de J. Carner i J. Folguera. (pp. 1 - 148).  La Magrana - B. ISBN: 84-7910-842-X.  

M. Giné (1997).  Théophile Gautier: 'Avatar , traducció de J. Folguera revisada i editada per Marta Giné. (pp. 1 - 160).  La Magrana - B. ISBN: 84-8264-010-0.  

Marta Giné (1999).  GAUTIER: MUERTAS ENAMORADAS. (pp. 7 - 161).  Lumen - B. ISBN: 84-264-2319-1.  

Marta Giné (2002).  Confesiones de un hijo del siglo. (pp. 1 - 388).  Cátedra - A. ISBN: 84-376-1986-6.  

M. Giné  (1995).  À la recherche du temps perdu: Le Chevalier des Touches de Barbey d'Aurevilly. En 1793. Naixement d’un món nou a l’ombra de la República (pp. 411 - 418).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-88645-57-0.  

Marta Giné (1993).  “Le Capitaine Fracasse: est-il vraiment un roman populaire?”. En À LA RENCONTRE DU POPULAIRE (pp. 7 - 13).  CIEREC. Publications Université Saint-Étienne - B. ISBN: 2-86272-041-0.  

Marta Giné (2002).  MUSSET: LA SINCERIDAD Y LA INOCENCIA. En Confesiones de un hijo del siglo (pp. 9 - 81).  Cátedra - A. ISBN: 84-376-1986-6.  

Marta Giné (1991).  “Crime et criminels dans l’oeuvre de Villiers de l’Isle-Adam”. En Crime et criminels dans la littérature française (pp. 157 - 165).  CEDIC.Université Jean Moulin - B. ISBN: 2-907847-03-1.  

Marta Giné (1998).  Révolte et impiété dans la trilogie Rezeau d’Hervé Bazin. En Écrits et expression populaires (pp. 177 - 189).  CIEREC. Publications Université Saint-Étienne - B. ISBN: 2-86272-152-2.  

Giné M. (2005).  El espíritu enciclopédico en el Théâtre de Clara Gazul. En Estudios de Filología francesa. Siglos XVII y XVIII, (pp. 87 - 103).  Editorial Comares - A. ISBN: 84-8444-916-5.  

Marta Giné (1991).  “El misticismo amoroso en las obras de Villiers de l’Isle-Adam”. En Estudios humanísticos en homenaje a Luís Cortés Vázquez (pp. 307 - 318).  Ediciones Universidad de Salamanca - A. ISBN: 84-7481-682-3.  

Marta Giné (1991).  “Gracq, lector d’ Isis”. En Gracq i Sartre: Somnis de llibertat (pp. 81 - 91).  Pagès Editors - Edicions de la Universitat de Lleida - A. ISBN: 84-7935-060-1.  

Marta Giné (1995).  “Erotismo y poder en Le Prétendant”. En Homenatge a Victor Siurana (pp. 177 - 183).  Servei de Publicacions de la Paeria de Lleida - B. ISBN: 84-920415-4-4.  

Marta Giné (1989).  “Une Vie y Su único hijo: el por qué de una semejanza”. En Imágenes de Francia en las letras hispánicas (pp. 67 - 75).  PPU - B. ISBN: 84-7665-500-2.  

Marta Giné (1992).  “Villiers, de la femme magicienne à la magie féminine”. En Images de la magie: Fées, enchanteurs et merveilleux dans l’imaginaire du XIXe siècle, (pp. 77 - 87).  LES BELLES LETTRES - B. ISBN: 2-86272-041-0.  

Marta Giné (1999).  L’Avatar de 1930. En LA LITERATURA FRANCESA DE LOS SIGLOS XIX Y XX Y SUS TRADUCCIONES EN EL SIGLO XX HISPÁNICO (pp. 55 - 65).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-976-8.  

Marta Giné (1995).  “Carner y Folguera, traductores de Villiers”. En La traducción. Metodología/Historia/Literatura. Ambito hispanofrancés (pp. 287 - 292).  PPU - B. ISBN: 84-477-0466-1.  

Marta Giné (1992).  Bloy et Villiers de l’Isle-Adam. En Léon Bloy au tournant du siècle (pp. 27 - 41).  Presses Universitaires du Mirail - B. ISBN: 2-85816-186-0.  

Marta Giné (1988).  “Reflexiones en torno a España, aparta de mi este cáliz de César Vallejo”. En Literatura y guerra civil (pp. 119 - 126).  PPU - B. ISBN: 84-7665-343-3.  

Marta Giné (1996).  “Vargas Llosa en el espejo de Flaubert: el caso de La tía Julia y el escribidor'. En Narrativa y poesía hispanoamericana (1964-1994) (pp. 243 - 251).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-89727-10-4.  

M. Giné  (2002).  Cómo Paul Jones se convirtió en Pablo el Marino. En Neoclásicos y románticos antes la traducción (pp. 319 - 331).  Universidad de Murcia - B. ISBN: 84-8371-27-X.  

Marta Giné (1987).  “Mina de Vanghel: c’était une âme trop ardente pour se contenter du réel de la vie”. En Stendhal (pp. 123 - 133).  PPU - B. ISBN: 84-7528-447-7.  

Marta Giné (2002).  'Manifeste du surréalisme: Breton lector de Villiers. En Surrealismo y literatura en Europa (pp. 89 - 100).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-128-7.  

Marta Giné (1987).  “Victor Hugo y Villiers de l’Isle-Adam”. En Victor Hugo, literatura y política (pp. 206 - 218).  PPU - B. ISBN: 84-7665-078-7.  

Marta Giné (1990).  “Villiers de l’Isle-Adam: entre les ‘belles âmes’ de Schiller et un certain romantisme noir”. En Villiers de l’Isle-Adam (pp. 123 - 131).  SEDES - B. ISBN: 2-71817-1933-0.  

Giné M. (1995).  Villiers de l'Isle-Adam, en català. En Villiers de l'Isle-Adam, Contes cruels, traducció de J. Carner i J. Folguera (pp. 125 - 148).  La Magrana - B. ISBN: 84-7910-842-X.  

Marta Giné (1989).  “Villiers de l’Isle-Adam: les imatges de l’orgull a l’obra poètica i teatral”. En Villiers de l’Isle-Adam, l’home, la realitat, la ficció (pp. 81 - 92).  Virgili - Pagès Editors - A. ISBN: 84-7856-047-5.  

Giné M. (2006).  Victor Hugo en la prensa leridana decimonónica. En Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del viaje (pp. 97 - 115).  Pagès Editors - Edicions de la Universitat de Lleida - A. ISBN: 84-9779-446-X.  

Giné M. (2007).  Villiers de l'Isle-Adam. L'amour, le temps, la mort. (pp. 1 - 379).  L'Harmattan - A. ISBN: 978-2-296-02428.  

Giné M. (2007).  Familia y aristocracia en los relatos fantásticos de la literatura española (siglo XIX). En Historia social y literatura. Familia y nobleza en España (siglos XVIII-XIX) (pp. 289 - 299).  Milenio - Toulouse le Mirail - A. ISBN: 978-84-9743-218-4.  

Giné M. (2007).  De L'Inquiéteur de Villiers à l'l'Inquiéteur d'Alain Pessin. Regards croisés. En Hommages à Alain Pessin. Un sociologue en liberté (pp. 143 - 164).  L'Harmattan - A. ISBN: 978-2-296-04202-5.  

Giné M. (2007).  Entrades corresponents als autors: Baudelaire, Nerval y Lautrec. En Voyage anx pays du vin. Histoire, anthologie, dictionnaire (pp. 786 - 806).  Robert Laffont - B. ISBN: 978-2-221-10114-1.  

Giné M, Julià MA. (2007).  Ricard Viñes: literatura i espiritualitat. En Ricard Viñes. El pianista de les avantguardes (pp. 88 - 117).  Institut municipal d'acció cultura - Caixa de Catalunya - B. ISBN: 978-8-897-94-8.  

Giné M. (2007).  Le style de Villiers de l'Isle-Adam: impressions et scènes. En Formas de la pasión en la literatura francesa, siglos XIX y XX. Homenaje a Jordi Jové (pp. 21 - 42).  Pagès Editors - A. ISBN: 978-84-9779-602-6.  

Giné M. (2008).  Lieux magiques, lieux réels dans l'Espagne d'Agustín Gómez Arcos. En Lieux magiques. Magie des lieux. Mélanges offerts à Claude Foucart (pp. 193 - 207).  Presses Universitaire Blaise Pascal - B. ISBN: 978-2-84516-357-7.  

Giné M, Gimelfarb N.  (2008).  Edició, traducció (del català al francés) i introducció a Màrius Torres: La dernière rose. En La dernière rose. Anthologie poétique de Màrius Torres (pp. 1 - 125).  L'Harmattan - A. ISBN: 978-2-296-05320-5.  

Giné M. (2008).  Francia mira la Guerra de la Independencia. La guerra en la literatura francesa del siglo XIX. (pp. 1 - 331).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-97-256-6.  

Giné M. (2008).  La historia a través de la literatura. En Francia mira la Guerra de la Independencia. La guerra en la literatura francesa del siglo XIX (pp. 7 - 10).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-97-256-6.  

Giné Janer, Marta (2008).  Stendhal (1783-1842). En Francia mira la Guerra de la Independencia. La guerra en la literatura francesa del siglo XIX (pp. 37 - 42).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-97-256-6.  

Giné M. (2008).  Stendhal: Vida de Napoléon. En Francia mira la Guerra de la Independencia. La guerra en la literatura francesa del siglo XIX (pp. 43 - 75).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-97-256-6.  

Giné Janer M. (2008).  Atala, de Chateaubriand, en la traducción de Pascual Genaro Ródenas (1803). En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [consulta en línea: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html, Ref=29065 26/05/08] .  Biblioteca virtual cervantes - B.http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01477274379081884197857/index.htm

Giné M. (edició i traducció) (2008).  Jean Rolin: Se reventó el manguito. (pp. 1 - 169).  cobre ediciones - B. ISBN: 978-84-96501-42-3.  

Giné M, Gimelfarb N. (traducció) (2008).  Traduccions de poesies de Màrius Torres al francès. En Margarida Prats: 'Màrius Torres. Del poeta al lector' (pp. 162 - 163).  Pagès Editors - A. ISBN: 978-84-9779-634-7.  

Giné M. (2008).  La guerre d'Indépendance espagnole dans la littérature française du XIXe siècle. L'épisode napoléonien chez Balzac, Stendhal, Hugo. (pp. 1 - 265).  L'Harmattan - A. ISBN: 978-2-296-07605-1.  

Giné M. (2008).  L'Histoire à travers la littérature. En La guerre d'Indépendance espagnole dans la littérature française du XIXe siècle. L'épisode napoléonien chez Balzac, Stendhal, Hugo... (pp. 7 - 12).  L'Harmattan - A. ISBN: 978-2-296-07605-1.  

Giné M. (2008).  Stendhal: à propos de 'Vie de Napoléon'. En La guerre d'Indépendance espagnole dans la littérature française du XIXe siècle. L'épisode napoléonien chez Balzac, Stendhal, Hugo... (pp. 35 - 37).  L'Harmattan - A. ISBN: 978-2-296-07605-1.  

Mateu RM. (1999).  El DRAE: algunas consideraciones para un posible enfoque pragmático. En Así son los diccionarios (pp. 203 - 219).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-028-0.  

Mateu R. (1999).  Tratamiento del término silencio y otros afines en algunos diccionarios de la lengua española. En Lo Spagnolo d'oggi: forme della comunicazione (pp. 59 - 69).  Bulzoni Editore - B.

Mateu R. (2000).  Consideraciones en torno al silencio y la palabra. En Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (pp. 662 - 669).  Editorial Castalia - A.

Mateu R. (2001).  ¿Actos de habla vs. actos de silencio?. En La lingüística aplicada a finales del siglo XX. Ensayos y propuestas (pp. 585 - 590).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - B. ISBN: 848138-373-2.  

Mateu R. (2002).  Textos sobre lenguaje infantil en el archivo de Samuel Gili Gaya. En La memoria rescatada: los materiales del Legado Samuel Gili Gaya como fuente historiográfica (pp. 69 - 88).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-950-4.  

Mateu R. (2002).  Fraseología y valores pragmáticos: una incursión en el DUE y el Salamanca. En Actas del Congreso Internacional de Análisis del discurso: lengua, cultura y valores .  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Mateu R. (2005).  El lugar del silencio en el proceso de la comunicación. Tesi doctoral en edición electrònica. Universitat de Lleida. Servei de Gestió Acadèmica. Secció Tercer Cicle. ISBN vol: 84-688-3556-0 Data val: 27/4/2005 Dipòsit legal: L-1098-2003. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Mateu R. (2005).  'Comunicación y silencio'. En Santos, L.; Borrego, J.; García, J. F.; Gómez, J.J.; Prieto, E. (eds.) Palabras, norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro Carreter. (pp. 815 - 828).  Ediciones Universidad de Salamanca - A. ISBN: 84-7800-493-9.  

Mateu R. (2007).  La aportación de Samuel Gili Gaya a los estudios sobre lenguaje infantil en el siglo XX. En Actas del VI Congreso de Lingüística General (pp. 2947 - 2960).  Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela - A. ISBN: 978-84-7635-673-9.  

Mateu R. (2006).  Fraseología y valores pragmáticos: una incursión en el DUE y el Salamanca. En Actas I Congreso Internacional Análisis del discurso: lengua, cultura, valores (pp. 1635 - 1651).  Arco Libros - A. ISBN: 84-7635-632-3.  

Mateu R. (2008).  Consideraciones desde la Pragmática: aportaciones precursoras de la gramática en la primera mitad del siglo XX. En Miscelánea filológica dedicada a Alberto Porqueras Mayo .  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-452-2.  

Picazo, G.; Mateu, R. (2005).  El silenci i el buit, núm 25 de Transversal. Revista de cultura contemporània. .  La Paeria - B. ISBN: ISSN 1137-716X.  

Mateu, R. (2003).  Dmostra. Itinerari de creació fotogràfica a Lleida. .  La Paeria - B.

Mateu, R. (2007).  Álvaro Siza a la Universitat de Lleida. .  La Paeria - B.

Lirian Astrid Ciro (2011).  La sinonimia en el léxico de la Internet y la informática en el ámbito hispánico. En Documentos para el XVI Congreso Internacional de la ALFAL . ISBN: 978-84-8138-923-4.  

Lirian Astrid Ciro (2008).  Presentación del libro La lectura, La representación y la escritura en la enseñanza significativa de la lengua. En La lectura, La representación y la escritura en la enseñanza significativa de la lengua (pp. 7 - 11).  SIC Editorial - B. ISBN: 978-958-708-335-4.  http://www.siceditorial.com/ArchivosObras/obrapdf/A2655LALECTURA,LAREPR.pdf

Lirian Astrid Ciro, Francisco Octavio Zuluaga Gómez; Viviana Díaz Orozco (2010).  Caracterización de algunos personajes de Gabriel García Márquez a partir de unidades fraseológicas fijas. .http://www.critica.cl/html/caracterizacion-de-algunos-personajes-de-gabriel-garcia-marquez.html

Lirian Astrid Ciro (2009).  Las expresiones fijas en la obra novelística de Gabriel García Márquez. En Actas del III Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Diego de Villegas y Quevedo Saavedra (pp. 135 - 150).  Academia Peruana de la Lengua - B. ISBN: 978-9972-2993-4-6.  

Lirian Astrid Ciro (2008).  Propuesta de evaluación de diccionarios de uso, monolingües, semasiológicos y diferenciales sobre el español hablado en Antioquia. En Investigaciones Lingüísticas en Antioquia (pp. 91 - 105).  La Carreta Editores - B. ISBN: 978-958-98339-4-0.  

Lirian Astrid Ciro (2007).  El concepto de verosimilitud a partir de la pragmática en la obra de Gabriel García Márquez. En Cuaderno de Bitácora, Tiempo de mariposas: Un recorrido por el realismo mágico (pp. 121 - 129).  Fundación Carolina Colombia - B. ISBN: 978-958-44-2279-8.  

Lirian Astrid Ciro (2007).  La enseñanza del español en el contexto de globalización: prospectivas investigativas. En Diplomado en investigación en el contexto de la sociedad actual (Segunda Cohorte) (pp. 65 - 72).  Universidad de San Buenaventura Medellín - B. ISBN: 978-958-97645-5-8.  

Lirian Astrid Ciro (2012).  Propuesta evaluativa de glosarios en línea acerca del léxico de la Internet y la informática en español. En Avances de lexicografía hispánica (pp. 291 - 303).  Universitat Rovira i Virgili - B. ISBN: 978-84-8424-201-7.  

Marta Giné; Norberto Gimelfarb (2012).  La poesia de Màrius Torres en francès. En I Simposi Màrius Torres (pp. 113 - 123).  Pagès Editors - A. ISBN: 978-84-9975-171-9.  

Vila Rubio, Neus; Prada Meneses, A.P. (2012).  Proyecto El parlache y el argot español:un estudio contrastivo. En Avances de lexicografía Hispánica - Actas del IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica (pp. 91 - 103).  Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània) - B. ISBN: 978-84-8424-202-4.  

Mateu, Rosa (2012).  Los Manuales de lengua y literatura castellanas de secundaria a través de los prólogos. En Vila, Neus (ed.) Lengua, literatura y educación en la España del siglo XX (pp. 107 - 126).  Peter Lang y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Lleida - A. ISBN: 978-3-0343-1159-5.  

Giné M. (2012).  Barbey d’Aurevilly et Villiers de l’Isle-Adam. En Barbey d’Aurevilly. Intertextualités (pp. 153 - 170).  Minard - B. ISBN: 978-2-256-91168-2.  

Neus Vila Rubio (2012).  Lengua, Literatura y educación en la España del siglo XX. En Lengua, Literatura y educación en la España del siglo XX. .  Peter Lang y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Lleida - A. ISBN: 978-3-0343-1159-5.  

Neus Vila Rubio (2012).  Gramática y pedagogía en la Espña del siblo XX (1907-1970). En Lengua, literatura y educación en la España del siglo XX. (pp. 39 - 82).  Peter Lang y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Lleida - A. ISBN: 978-3-0343-1159-5.  

Giné, Marta (2012).  La réception de Bonnefoy en Espagne: quelques données pour son étude. En Voix et polyophonies. Etudes en hommage à Luis Gaston (pp. 153 - 164).  Editorial Comares - A. ISBN: 978-84-9836-965-6.  

Vila Rubio, Neus; Castañedo Naranjo, Luz Stella (2012).  El argot, entre España y Colombia. Estudios léxicos y pragmáticos. En El argot, entre España y Colombia. Estudios léxicos y pragmáticos. (pp. 1 - 155).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-534-7.  

Vila, Neus; Castañedo, Luz Stella; Martínez, Olalla; Henao, José Ignacio (2012).  Formación e incorporación léxica en el argot español y en el parlache. En El argot, entre España y Colombia. Estudios léxicos y pragmáticos. (pp. 15 - 55).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-534-7.  

Vila Rubio, Neus; Orduña López, José Luis (2012).  Locuciones del parlache y del argot común español: estudio gramatical y léxico. En El argot, entre España y Colombia. Estudios léxicos y pragmáticos. (pp. 57 - 83).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-534-7.  

Mateu, Rosa (2012).  Pragmática y argot: una visión desde los diccionarios. En El argot entre España y Colombia. Estudios léxicos y pragmáticos (pp. 99 - 116).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-534-7.  

Lirian Astrid Ciro (2012).  Enseñanza de la lengua y TIC: asignatura pendiente en la educación colombiana. En Tonto el que no lea: enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital. Innova 3 (pp. 136 - 145).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-392-3.  

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2012).  Contextualizando 'la nube': descripción de algunos mecanismos de divulgación del léxico de la informática y la Internet en español. En Llibre de resums del XXX Congreso Internacional AESLA (pp. 269 - 270).  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2013).  Contextualizando “la nube”: algunos mecanismos de divulgación del léxico de la informática y la Internet en español. En La Lingüística Aplicada en la era de la globalización (pp. 536 - 544).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-593-4.  

Casanovas, M.; Rovira, G. (2013).  A design of a Google sites as a learning tool to aid the communicative competence of English in Primary Education. . ISBN: 978-84-616-2661-8.  

Casanovas, M.; Vila, N.; Mateu, R. (2013).  Teaching writing in the digital era: web 2.0 tools and academic writing. . ISBN: 978-84-616-2660-1.  

Marta Giné  (2013).  Viajes de los textos: traducciones y adaptaciones en 'La Ilustración Española y Americana' (1869-1905). En Traducción e interculturalidad. Las relaciones entre lo culto y lo popular (siglos XIX-XX (pp. 47 - 58).  Institución Fernando el Católico - B. ISBN: 978-84-9911-223-7.  

Lirian Ciro; Neus Vila Rubio (2013).  La resemantización en el léxico de la informática e Internet en español. En Historia, lengua y ciencia: una red de relaciones (pp. 29 - 50).  Peter Lang - A. ISBN: 978-3-631-62622-1.  

Giné, Marta (2013).  La Recepción de la cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905). En La Recepción de la cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905) (pp. 19 - 28).  Peter Lang - A. ISBN: 978-3-0343-1386-5.  

Giné, Marta (2013).  La sección 'Crónica General'. la preponderancia de la literatura y la cultura francesas (1869-1883). En La Recepción de la cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905) (pp. 29 - 50).  Peter Lang - A. ISBN: 978-3-0343-1386-5.  

Marta Giné (2013).  Recepción del teatro extranjero (1888-1905). En La Recepción de la cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905) (pp. 157 - 194).  Peter Lang - A. ISBN: 978-3-0343-1386-5.  

Casanovas, M.; Vila, N. (2013).  New Users, New Literacies: a Research on Academic Writing. En ICT for Language Learning .  Libreria universitaria - B. ISBN: 978-88-6292-423-8.  

Prada, A.P.; Casanovas, M.; Vila, N. (2013).  Parlache habla coloquial en Colombia: estudio preliminar. En De parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos (pp. 12 - 153).  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Mateu, Rosa (2013).  Los anuncios de la firma cosmética 'Rigaud': un análisis lingüístico-pragmático. En La Recepción de la cultura extranjera en La Ilustración Española y Americana (1869-1905) (pp. 567 - 582).  Peter Lang - A. ISBN: 978-3-0343-1386-5.  

Mateu R, Valentová K. (2013).  Pragmática y lexicografía: diccionarios generales y diccionarios de argot. En De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos (pp. 231 - 254).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-631-3.  

-Llanes, A; Ciro, L; Gallego, L; Mateu, R.  (2013).  La lingüística aplicada en la era de la globalización. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-593-4.  

Neus Vila Rubio (ed.) (2013).  De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos. En De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos .  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-631-3.  

Neus Vila Rubio (2014).  El tesoro lexicográfico de Samuel Gili Gaya: Contexto, recepción y destino de un diccionario inacabado. En 'Llanez' Estudios dedicados al profesor Juan Gutiérrez Cuadrado. Anexos de Revista de Lexicografía,23 (pp. 371 - 394).  Universidade da Coruña - A. ISBN: 978-84-9749-594-3.  

Marta Giné (2014).  La prosa poética y la oralidad de Villiers, traducidas entre modernismo y vanguardia. En Z. Carandell (ed.), Traduire pour l'oreille. Versions espagnoles de la prose et du théâtre poétiques français (1890-1930) (pp. 89 - 114).  Presses Sorbonne Nouvelle - B. ISBN: 978-2-87854-601-9.  

Casanovas, M. (2014).  La comunicación en la universidad: escritura académica y TIC. En La era de las TT.II.CC. en la nueva docencia, José Francisco Durán Medina (ed.) (pp. 85 - 96).  McGraw-Hill - A. ISBN: 978-84-4819-742-1.  

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

NEUS VILA RUBIO (1992).  Samuel Gili Gaya: Estudio biográfico e introducción a su obra lingüística. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

NEUS VILA RUBIO (1987).  El habla medieval. Estudio sintáctico del registro coloquial en documentos procesales aragoneses del siglo XV. de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Lídia Dolcet Maldonado (2000).  Análisis del léxico de las agencias de viajes. Metodología y corpus. de Lleida. Treball de Recerca. . 

Orduña López, José Luis  (2002).  Los términos de la Física en los diccionarios generales y especializados. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Castañeda Naranjo, Luz Stella  (2005).  Caracterización lexicológica y lexicográfica del Parlache para la elaboración de un diccionario. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Olalla Martínez Oronich (2003).  Las fuentes del 'Curso superior de sintaxis española' de Samuel Gili Gaya”. de Lleida. Treball de Recerca. . 

Martínez Oronich, Olalla  (2007).  La influencia de las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya en obras gramaticales españolas del siglo XX. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral Internacional. . 

Diego León Arboleda (2008).  La intensificación como categoría pragmática para describir las locuciones de la prensa escrita de Medellín. 12 crèdits. de Lleida. Treball de Recerca. . 

Dolcet Maldonado, Lídia  (2009).  La fraseología en el léxico del turismo. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Ana Patricia Prada Meneses (2009).  ANÁLISIS CONTRASTIVO: LOS DICCIONADIORS DE ARGOT COLOMBIANO Y DE ARGOT PENINSULAR. de Lleida. Treball de Recerca. . 

Lirian Astrid Ciro (2009).  EL LÉXICO DE LA INFORMÁTICA Y LA INTERNET EN ALGUNOS PAÍSES DE HABLA HISPANA: HACIA UNA PROPUESTA DESCRIPTIVA Y CONTRASTIVA. de Lleida. Diploma d'Estudis Avançats. . 

Ana Patricia Prada Meneses (2014).  Difusión social del parlache en el registro coloquial colombiano. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Lirian Astrid Ciro (2014).  El léxico de la Informática y la Internet en el ámbito hispanohablante. Descripción y estudio contrastivo. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Ana Patricia Prada Meneses (2013).  DIFUSIÓN SOCIAL DEL PARLACHE EN EL REGISTRO COLOQUIAL COLOMBIANO (pendent de llegir). Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Lirian Astrid Ciro (2009).  Los términos de la informática y la Internet en el ámbito hispánico. Hacia una propuesta descriptiva y contrastiva. Universidad de Lleida. Diploma d'Estudis Avançats. . 

Casanovas Català, Montserrat (2000).  Análisis cualitativo y cuantitativo de la morfosintaxis de una segunda lengua: el caso del español en contacto con el catalán. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Casanovas Català, Montserrat (1996).  La variación sintáctica en la ciudad de Lleida: la voz verbal. Universitat de Lleida. Tesi de Llicenciatura. . 

Anna Serrano Jiménez (2006).  Las TIC en el proceso de enseñanza/ aprendizaje de lenguas extranjeras en la escuela de Educación Primaria. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Diana Folguera (2009).  La Web 2.0 a l'ensenyament de l'anglès a adults. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Anna Serrano Giménez (2015).  Los Entornos Virtuales de Aprendizaje MOODLE en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés en Sexto de Educación Primaria (defensa prevista: 2013). Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Mireia Espert (2009).  Les TIC en l'ensenyament de l'anglès. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Isabelle Cochin (2010).  Le Wiki, un bon outil pour apprendre et enseigner?. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Núria Ribes Miret (2010).  Les actituds i les aptituds en l'aprenentatge d'una llengua estrangera. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Georgina Rovira (2010).  La web 2.0 en la didàctica de la llengua estrangera. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Anna Maria Serrano Giménez (2006).  Las Tecnologías de la información y la comunicación como recurso educativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés en educación primaria. Universitat de Lleida. Diploma d'Estudis Avançats. . 

Bittoun Debruyne, Natalia Isabel (1997).  Las traducciones del teatro de Marivaux en España (1770-1835). Universitat de Lleida. Tesi Doctoral Internacional. . 

Ribes de Dios, Maria de los Ángeles (2003).  La recepció d'Alphonse Daudet en llegua catalna. Traduccions en volum. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Soazig Hernandez (2003).  La pratique du conte en Europe, contribution à une sociologie de l’oralité. Universitat de Grenoble. Tesi Doctoral. . 

Mª Àngels Julià (1998).  El universo femenino en la obra narrativa de Jules Vallès. Universitat de Lleida. Tesi de Llicenciatura. . 

Àngels Ribes (1998).  Daudet traduit al català per Rusiñol: anàlisis i perspectives. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Teresa Bonastre (1999).  Les traductions des contes fantastiques de Villiers de l’Isle-Adam dans les lettres hispaniques. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Ester Rabasco (2006).  El 'Rèquiem' de Anna Ajmátova y sus traducciones al español. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Alfredo Hermosillo (2007).  Las traducciones mexicanas de las 'Almas muertas' de Gogol: análisis y perspectivas. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Alfredo Hermosillo (2008).  Propuesta de edición crítica de 'Almas muertas' en español. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Ester Rabasco (2010).  Propuesta de edición crítica de 'Rèquiem' de Ana Ajmátova en español. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Mateu, R (2001).  El lugar del silencio en el proceso de la comunicación. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Mateu, R (1993).  El lugar del silencio en el proceso de la comunicación. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Katerina Valentova (2011).  Retórica persuasiva: Análisis de los aspectos verbales y no verbales en procesos jurídicos. Universitatb de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Maïmouna Diaw (2011).  'El arte de los esclavos'. Treball d'investigació. Certificat d'estudis hispànics elemental. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Tongyan Bai (2011).  La comunicación intercultural entre China y españa. Introducción al mundo de los negocios Diploma de Estudios Hispánicos de la Universitat de Lleida. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Gerard Fernández Duque (2012).  Alfabetització mediàtica. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Olga Peralba (2012).  Elaboració i difusió de recursos per la millora de la qualitat de les comunicacions en un servei lingüístic local. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Josep Mº Corretger (2012).  : Comunicació intercultural i verbalitat en aules multilingües. Defensa: 30/10/2012. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Ester Rabasco Macías (2014).  Traducción y descodificación de 'Réquiem' y 'Poema sin héroe' de A. Ajmátova. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Mona Gad (2014).  Prácticas en el Institut de Llengües de la UdL. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Yolanda Capdevila Tomàs (2017).  Alfabetització digital: Ús d’eines web 2.0 en la producció acadèmica de futurs mestres. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Núria Pich Pedemonte (2014).  Introducción de un proyecto de aprendizaje en el aula de español para inmigrantes Master en ENsenyament d'espanyol/català per a immigrants. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Alba Buedo Rubido (2014).  La enseñanza de ELE a inmigrantes: cuando el quién importa más que el qué y el cómo Master en ENsenyament d'espanyol/català per a immigrants. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Francis Elvain Zogoung Tsayo (2014).  Los atenuadores y los intensificadores como mecanismos de persuasión en La Tortuga de Darwin de Juan Mayorga y La Tentación de los espíritus de Inongo-Vi-Makomé. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Juan Francisco Campos Menchón (2013).  El uso de las TIC en la escritura académica. Los hábitos de los estudiantes de grado en educación primaria en el proceso de elaboración de textos académicos. Universitat Rovira i Virgili. Treball Fi de Màster. . 

Camilo Bustamante (2013).  Problemas de traducción en español de 'Douce France' de Nancy Huston. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Yolanda Capdevila Tomás (2013).  Proposta d'investigació sobre el grau d'alfabetització digital dels estudiants de magisteri de la UdL. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Silvia Bonilla Amador (2013).  El uso de las nuevas metodologías comunicativas como herramienta motivadora en el aula. Las tareas en lengua castellana. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Roseline Fouodji Wagoum (2013).  Estudio pragmalingüístico de la cortesía verbal y no verbal en los manuales de ELE en Camerún y en España. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Presentació de Comunicacions

Vila, N; Casanovas, M; Mateu, R (2000).  Contribución a la historiografía lingüística española del< siglo XX: los materiales de Samuel Gili Gaya. Presentació Comunicació,  IV Congreso de Lingüística General, Cádiz, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2005).  'Pues va a ser que no': de lo coloquial en los materiales didácticos de E/LE. Conferència invitada,  Convergenze e creatività: alla scoperta dello spagnolo del terzo millennio.. Actas del Congreso (e.p.), Gènova, ITÀLIA.

Vila Rubio, Neus (2004).  Contribución de Samuel Gili Gaya a la divulgación de la ciencia gramatical. Presentació Comunicació,  VI Congreso de Lingüística General .. Actas del Congreso, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus; Casanovas Català, Montserrat (2002).  Un programa de recuperació historiogràfica: la documentació de l’arxiu filològic i lingüístic de Samuel Gili Gaya. Póster,  VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica . Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. (Societat Catalana d’H.C. i T.) , Barcelona, ESPANYA.

Bargalló Escrivá, Maria; Vila Rubio, Neus  (2002).  Las relaciones entre fraseología y lexicografía: teoría y práctica. Presentació Comunicació,  V Congreso de Lingüística General. Actas del V Congreso de Lingüística General, Arco/Libros, Madrid. , León, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus; Mateu Serra, Rosa; Casanovas Català, Montserrat.  (2000).  Contribución a la historiografía lingüística española del siglo XX: los materiales de Samuel Gili Gaya. Presentació Comunicació,  IV Congreso de Lingüística General. Actas del IV Congreso de Lingüística General, Cádiz, Universidad, , Cádiz, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1999).  El sintagma terminológico en el lenguaje de la economía. Presentació Comunicació,  XVII Congreso Nacional de AESLA . La lingüística aplicada a finales del siglo XX. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá., Alcalá de Henares, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1999).  La historiografía lingüística: observaciones terminológicas y conceptuales. Presentació Comunicació,  II Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Actas del II Congreso Internacional de Historiografía Lingüística, León, Universidad., León, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus; Casanovas Català, Montserrat (1998).  El léxico médico en los diccionarios generales: remedios y medicamentos. Presentació Comunicació,  Tendencias en la lexicografía española actual. El diccionario como objeto de investigación lingüística y didáctica. . Actas del Congreso., Huelva, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus. (1998).  El léxico económico: prensa y diccionarios. Presentació Comunicació,  I Simposio Hispano-Austriaco de las lenguas de especialidad y su didáctica. Actas del I Simposio Hispano-Austriaco de las lenguas de especialidad y su didáctica. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona., Viena, ÀUSTRIA.

Vila Rubio, Neus. (1998).  Situación actual de la Historiografía Lingüística, la Lexicografía y los estudios sobre el registro coloquial en España. Taula rodona,  XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus. (1998).  Aproximación a las ideas lingüísticas del Siglo de Oro a través de algunos prólogos de obras sobre la lengua española. Presentació Comunicació,  XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Volumen III, Madrid, Editorial Castalia, 2000. , Madrid, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus; Casanovas, Montserrat  (1997).  Observaciones sobre la terminología y diccionarios: La terminología médica en los Diccionarios Generales. Presentació Comunicació,  XXVII Simposio de la Sociedad Española de LIngüística, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1993).  Léxico y conciencia histórica en Alfonso X. Presentació Comunicació,  XXIII Simposio de la Sociedad Española de LIngüística, Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1993).  . Membre comité organitzador,  XXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1993).  Lingüística y botánica: aspectos de esta relación. Presentació Comunicació,  XIX Congreso Internacional de Historia de la Ciencia , Zaragoza, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1992).  Las raíces del trabajo lexicográfico de Gili Gaya: sus notas lexicológicas. Presentació Comunicació,  XXII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística . Homenatge a Víctor Siurana. Lleida. Ajuntament de Lleida. 1995, Madrid, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1992).  La labor gramatical en Puerto Rico: Contribución de Samuel Gili Gaya. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional de Historiografía Lingüística Nebrija-V Centenario. Actas del Congreso- Vol. II. Murcia. Universidad. 1994., Murcia, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1989).  Notas sobre la expresión de la subjetividad en conversos aragoneses de fines del siglo XV. Presentació Comunicació,  1er. Col•loqui d’Història dels Jueus a la Corona d’Aragó. Actes del Col·loqui. Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs. 1991, Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1989).  Una reflexión historiográfica: acerca de las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya. Presentació Comunicació,  XIX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas. Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Volume VIII, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1996, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (1988).  De la H y la ortografía fonémica del castellano. Presentació Comunicació,  XVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

Neus Vila, Montserrat Casanovas (2002).  Un projecte de recuperació historiogràfica: la documentació de l'arxiu filològic i lingüístic de Samuel Gili Gaya. Póster,  VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, Institut d’Estudis Catalans. Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciencia i de la Tècnica, Barcelona, Societar Catalana d’Història de la Ciencia i de la Tècnica, pp.329-332. (ISBN: 84-7283-710-6), Barcelona, ESPANYA.

Neus Vila, Rosa Mateu, Montserrat Casanovas (2000).  Contribución a la historiografía lingüística española del siglo XX: los materiales de Samuel Gili Gaya. Ponència,  IV Congreso de Lingüística General. Muñoz, M.D. et alii (eds.), IV Congreso de Lingüística General, Universidad de Cádiz, Cádiz, volumen IV, pp. 2515-2524, Cádiz, ESPANYA.

Neus Vila, Montserrat Casanovas (1998).  El léxico médico en los diccionarios generales: Remedios y medicamentos. Ponència,  Tendencias en la lexicografía actual. Ruhstaller, S.; Prado Aragonés, J.(eds.), Tendencias en la investigación lexicográfica del español. El diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico, Universidad de Huelva, pp. 347-356, Huelva, ESPANYA.

Neus Vila, Montserrat Casanovas (1997).  Observaciones sobre la terminología médica en los diccionarios generales. Presentació Comunicació,  XXVII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2005).  Cómo redactar un trabajo científico. Ponència,  36è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, Barcelona, ESPANYA.

Vila Rubio Neus, Castañeda Naranjo Luz Stella  (2005).  'Una muestra de fraseología americana: las locuciones verbales del parlache'. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional 'El Español de América'.. Actas (e.p.), Tordesillas (Valladolid), , ESPANYA.

Vila Rubio Neus, Castañeda Naranjo Luz Stella  (2006).  'Hacia un diccionario de parlache: estudio léxico de un argot colombiano'. Presentació Comunicació,  Giornate di Studio del CIRSIL . Actas (e.p.), Bolònia (Università di) , ITÀLIA.

Vila Rubio, Neus  (2006).  Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española (gramática y literatura) en España durante el siglo XX (1907-1970). Póster,  VII Congreso de Lingüística General, Barcelona, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus  (2006).  Presidència de sessions. Presidència de sessió,  IV Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus  (2006).  Presidència de sessió. Presidència de sessió,  Giornate di Studio del CIRSIL, Bolonia, ITÀLIA.

Vila Rubio, Neus  (2006).  Presidència de taula de comunicacions 'El pensament lingüístic: tradició i actualitat'. Presidència de sessió,  VI Congreso de Lingüística General, Barcelona, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus  (2006).  Membre Comité Organitzador del IV CIDUI. Membre comité organitzador,  IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Vila, N.; Mateu, R. (2006).  'La formación para mayores en la Universidad de Lleida: necesidad y satisfacción'. Presentació Comunicació,  IX Encuentro Nacional de Programas Universitarios para personas mayores. Mayores en la Universidad: derecho, necesidad, satisfacción'.. en prensa, Aguadulce (Roquetas de Mar) Almería, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus.  (2007).  Presidència de la Sessió 3: Spagnolo-Catalano. Dia 22 de juny. Tarda. Presidència de sessió,  Convegno Internazionale su Lessicografia e Lessicologia dei Linguaggi Settoriali, Palermo, ITÀLIA.

Vila Rubio N, Vázquez Garcia G, Cots Caimons J. M.  (2007).  Una nueva formación para los profesionales de lenguas: diseño de una titulación por competencias. Presentació Comunicació,  V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria. en premsa, Alacant, ESPANYA.

Martorell I, Medrano M, Vila N, Cabeza LF (2008).  Diseño metodológico de la asignatura 'Energías alternativas' del Programa Sénior de la Universidad de Lleida. Ponència,  X Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. Proceedings del Congreso, Burgos, ESPANYA.

Martorell I, Medrano M, Vila N, Solé C, Cabeza L.F  (2008).  Diseño metodológico de dos asignaturas sobre energías alternativas del programa sénior de la Universidad de Lleida. Ponència,  V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) . Proceedings del congrés, Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2007).  La estructura de la marcación diatécnica en el diccionario académico español. Presentació Comunicació,  Convegno Internazionale su Lexicografía e Lexicología dei Linguaggi Settoriali. en premsa, Palermo, ITÀLIA.

Vila Rubio, Neus (2007).  La mediación lingüística en España: construcción de un concepto difuso. Conferència invitada,  Segundas Jornadas del español para mediadores lingüísticos. Università di Bologna. en premsa, Forlì (Bologna), ITÀLIA.

Vila Rubio, Neus (2008).  Claroscuros de una vida científica: Samuel Gili Gaya y su labor en la JAE. Presentació Comunicació,  II Congreso Internacional La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario.Residencia de Estudiantes (CSIC). Sí, Madrid, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2007).  Moderadora de taula en dues sessions de comunicacions. Presidència de sessió,  Convegno Internazionale su Lexicografía e Lexicología dei Linguaggi Settoriali, Università di Palermo, Palermo, ITÀLIA.

Vila Rubio, Neus (2007).  Moderadora de taula en una sessió de comunicacions. Presidència de sessió,  II Jornadas de Mediadores Lingüísticos. Università di Bologna. Forlí. , Forlì (Bologna), ITÀLIA.

Vila Rubio N, Filella G.  (2008).  Membre del comité organitzador del V CIDUI. Membre comité organitzador,  V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) , Lleida, ESPANYA.

Vila-Rubio N. (2008).  Presidència del comité organitzador de 'Jornada Internacional sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura espanyoles. Llengua, Literatura i Educació'. Presidència comité organitzador,  Llengua, Literatura i Educació. Jornada Internacional sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura espanyoles. Neus Vila Rubio(ed.) Lengua, literatura y educación en la España del siglo XX. Peter Lang (Universitat de Lleida).2012, Lleida, ESPANYA.

Giné M, Vila N. (2008).  La formació especialitzada. La participació de les universitats en la formació capacitació professional. Presentació Comunicació,  III Jornada Internacional de Bones Pràctiques de Gestió del Multilingüisme. web LINGUAMON, Barcelona, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2008).  Volver a empezar: ‘el cuento de nunca acabar’. Reflexiones sobre la formación universitaria a lo largo de la vida… madura. Conferència invitada,  X Encuentro Nacional Programas Universitarios para Mayores: Formación Universitaria de Personas Mayores y Promoción de la autonomía personal. Políticas socioeducativas, metodologías e innovaciones. Sí, Burgos, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2008).  '¿Qué es la Gramática? ... Ese libro que está ahí. Gramática y Pedagogía en el siglo XX'. Conferència invitada,  Seminario: La enseñanza de la lengua y la literatura castellanas. Jornadas Secundaria-Universidad. . No, Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus  (2008).  La enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura en dos experiencias pedagógicas del primer tercio del siglo XX. Presentació Comunicació,  LENGUA, LITERATURA Y EDUCACIÓN Jornada Internacional sobre la enseñanza de la lengua y la literatura españolas durante el siglo XX . Neus Vila Rubio(ed.) Lengua, literatura y educación en la España del siglo XX. Peter Lang (Universitat de Lleida).2012 , Lleida, ESPANYA.

Del Arco, Isabel; Vila Rubio, Neus (2008).  'La gestión de la universidad en el marco EEES: ecopedagogía y diseño de planes de estudio'. Presentació Comunicació,  I Congreso Internacional Nuevas Bases para el DIseño de los Planes de Estudio en el EEES y su incidencia en el sistema educativo: Ecoformación, Transdisciplinariedad e Interculturalidad. UNED, Madrid. Sí, Madrid, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus  (2008).  'Los criterios de calidad en los Programas Unviersitarios de Mayores'. Presentació Comunicació,  X Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: Formación universitaria de personas mayores y promoción de la autonomía personal. Políticas socioeducativas, metodologías e innovaciones. Universidad de Burgos. Sí, Burgos, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus; Castañeda, Luz Stella  (2008).  'Estudio contrastivo del parlache y dela argot peninsular'. Presentació Comunicació,  XV Congreso Internacional de Alfal. Universidad de la República, Montevideo (Uruguay). Sí, Montevideo , URUGUAI.

Neus Vila Rubio; Olalla martínez Oronich (2009).  Situación y contexto en las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya. Presentació Comunicació,  VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica. en premsa, Leipzig, ALEMANYA.

Neus Vila Rubio; Ana Patricia Prada Meneses (2010).  Presentación del Proyecto: El parlache y el argot español. Estudio contrastivo. Presentació Comunicació,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. Si, Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio; Ana Patricia Prada Meneses (2010).  La lengua española entre España y Colombia: el habla como signo de identidad. Presentació Comunicació,  Trobada Científica 'Pensar la identitat'. No, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Membre comité organitzador,  Trobada Científica: 'Pensar la Identitat', Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Membre comité científic,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  VI CIDUI (Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació): Nous espais de qualitat en l'educació superior. Una anàlisi comparada i de tendències. Membre comité organitzador,  VI Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación. (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  Presidència taula de comunicacions. Presidència de sessió,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Presidència comité organitzador,  XI Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Membre comité científic,  XI Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  Moderadora mesa redonda 'La calidad en y de los PUM's'. Taula rodona,  XI Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores, Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2009).  Membre del comité organitzador de la Setmana de la Ciència a la UdL 2009. Membre comité organitzador,  Setmana de la Ciència a la UdL 2009, Lleida, ESPANYA.

Gloria Vazquez, Josep M. Cots, Neus Vila, Rosa M. Mateu, Montserrat Casanovas (2011).  . Membre comité organitzador,  AESLA, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2011).  El Aprendizaje por medio de la investigación. Ponència,  IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores, Alicante, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Membre comité organitzador,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (coordinadora) (2010).  . Presidència comité organitzador,  I Congreso 'Tonto el que no lea': Enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital., Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Membre comité científic,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio; Ana Patricia Prada Meneses (2010).  El Parlache y el argot español: estudio contrastivo. Presentació Comunicació,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Presidència de sessió,  Congreso 'Tonto el que no lea': Enseñar lengua y literatura castellana en la era digital., Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Presidència de sessió,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Presidència comité organitzador,  XI Encuentro Estatal de Programas para Mayores, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Presidència de sessió,  XI Encuentro de Programas Universitarios para Mayores, LLeida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio; Ana Patricia Prada Meneses (2010).  La lengua entre españa y Colombia: el habla como signo de identidad. Presentació Comunicació,  Pensar la identitat, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2010).  . Membre comité organitzador,  Congrés Internacional 'Identities on the move' 24-26 novembre 2010 UdL, Lleida, ESPANYA.

Acebrón, J.; Casanovas, M.; García, D; Mateu, R; Vila, N.; Panadés, N.; Gonzalo, N., Roca, I.; Garcia, D. (2010).  . Membre comité organitzador,  Tonto el que no lea: Enseñar lengua y literatura castellana en la era digital. en prensa, Lleida, ESPANYA.

Acebrón, J.; Casanovas, M.; García, D; Mateu, R; Vila, N.; Panadés, N.; Gonzalo, N., Roca, I.; Garcia, D.  (2010).  . Membre comité científic,  Tonto el que no lea: Enseñar lengua y literatura castellana en la era digital. en prensa, Lleida, ESPANYA.

Acebrón, J.; Casanovas, M.; García, D; Mateu, R; Vila, N.; Panadés, N.; Gonzalo, N., Roca, I.; Garcia, D.  (2010).  . Presidència de sessió,  Tonto el que no lea: Enseñar lengua y literatura castellana en la era digital. en prensa, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio, Lirian Astrid Ciro (2011).  Descripción de una herramienta lexicográfica en línea para la caracterización del léxico de la informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  X Congreso Internacional de AELFE: La investigación y la enseñanza aplicadas a las lenguas de especialidad y a la tecnología. Ciro, Lirian Astrid y Vila Rubio, Neus (2011). «Descripción de una herramienta lexicográfica en línea para la caracterización del léxico de la informática y la Internet en español». En La investigación y la enseñanza aplicadas a las lenguas de especialidad y a la tecnología. Actas del X Congreso AELFE. Valencia: Universitat Politècnica De València. pp. 151-161. , Valencia, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2012).  Contextualizando la 'nube': descripción de algunos mecanismos de divulgación del léxico de la informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  XXX Congreso Internacional de AESLA. Ciro, Lirian Astrid y Vila Rubio, Neus (2013). «Contextualizando “la nube”: algunos mecanismos de divulgación del léxico de la informática y la Internet en español». En À. Llanes, et al. (eds.). La Lingüística Aplicada en la era de la globalización. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. pp. 536-544. , Lleida, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2012).  Los prefijoides en el léxico de la informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  V Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Getafe, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2005).  Acerca de la adquisición de una segunda lengua: patrones morfosintácticos en un caso de contacto de lenguas. Póster,  5th Internacional Symposium on Bilingualism, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2005).  Modelos de adquisición léxica en el español de los catalanohablantes. Conferència invitada,  XV Congreso Alemán de Hispanistas, Bremen, ALEMANYA.

Montserrat Casanovas (2004).  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la didáctica de las lenguas no maternas el correo electrónico como medio de aprendizaje lingüístico. Ponència,  VI Congreso de Lingüística General, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2004).  Aprender una lengua para la comunicación: los presupuestos comunicativos en la doctrina didáctica de Samuel Gili Gaya. Ponència,  VI Congreso de Lingüística General, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Casanovas M, Jové MC, Tolmos A. (2003).  La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la formació inicial dels mestres: un projecte d’innovació docent. Presentació Comunicació,  V Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educativa. Innovar a l’educació?. V Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educatives (2003). Llibre d'actes en CD-R, Lleida, ISBN 84-8409-931-8, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2002).  Aplicaciones didácticas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: algunas propuestas para su uso en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Ponència,  V Congreso de Lingüística General, León, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2001).  Noves fonts de material didàctic: la World Wide Web. Ponència,  IX Jornades de Llengües Estrangeres, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (1997).  Aproximación al estudio de las habilidades léxicas del bilingüe: análisis de un caso catalán-castellano. Póster,  I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo: Comunidades e Individuos Bilingües, Vigo, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (1996).  Consecuencias de la interferencia lingüística en el léxico de una comunidad bilingüe catalán-castellano. Presentació Comunicació,  XI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL). J. A. Samper Padilla i M. Troya Déniz, (eds.), Actas del XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología de la América Latina, Univers de Las Palmas de Gran Canaria/Librería Nogal, vol 2, pp. 945-949, Las Palmas de Gran Canaria, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (1996).  Características morfosintácticas del español hablado en una comunidad bilingüe catalán-castellano. Presentació Comunicació,  XXV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Zaragoza, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (1993).  Cuestiones sobre el nombre sustantivo en el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, de la R.A.E., y en la Gramática Española, de José Manuel Blecua y Juan Alcina Franch. Ponència,  XXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Lleida, ESPANYA.

Casanovas M, Jové MC, Tolmos A. (2004).  Diseño de un proyecto para la mejora de la calidad docente desde las didácticas específicas: las TIC en la formación inicial de los maestros. Póster,  III Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). Llibre de Resums del III Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. III CIDUI (Ed.). Universitat de Girona. Girona., Girona, ESPANYA.

Casanovas M, Jové MC, Tolmos A. (2004).  Una experiencia interdisciplinar desde las didácticas específicas: propuesta para la introducción de las TIC en la formación inicial de los maestros. Presentació Comunicació,  IV Congreso Internacional Virtual de Educación (CIVE 2004). Formato CD-ROOM, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2006).  Acerca de la adquisición de una segunda lengua: patrones morfosintácticos en un caso de contacto de lenguas. Póster,  5th Internacional Symposium on Bilingualism, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2006).  'Tienes un email'. El correo electrónico como medio didáctico en la enseñanza de lenguas no maternas. Ponència,  CIVE 2006, VI Congreso Internacional Virtual de Educación. CIVE 2006, VI Congreso Internacional Virtual de Educación, Universitat de les Illes Balears. Edición en CD-Rom (ISBN: 84-7632-978-4)., ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2006).  Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española (gramática y literatura) en España durante el siglo XX (1907-1970). Ponència,  7º Congreso de Lingüística General. En premsa, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2008).  Lengua, Literatura y Educación. Membre comité organitzador,  Jornada Internacional sobre la enseñanza de la lengua y la literatura españolas durante el siglo XX, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2008).  . Membre comité organitzador,  Lengua, Literatura y Educación. Jornada internacional sobre la enseñanza de la lengua y la literatura españolas durante el siglo XX, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2009).  . Membre comité organitzador,  XIII Jornades de Llengües Estrangeres. En premsa, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Josep M. Cots, Núria Casado (2009).  La formació inicial dels mestres i professors de llengües: nous plans, nous horitzons. Ponència,  XIII Jornades de Llengües Estrangeres. En premsa, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2009).  . Membre comité científic,  Simposi Internacional CIDUI 2009 'Docència, Recerca i Aprenentatge'. En premsa, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2008).  Participació. Sense especificar,  Congreso Internet en el aula, Virtual, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2009).  . Sense especificar,  Jornada de recerca educativa, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2009).  . Sense especificar,  V Simposi Internacional CIDUI 'Docència, Recerca i Aprenentatge', 6 maig, 2009, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2009).  . Sense especificar,  XIII Jornades de Llengües Estrangeres, 19-21 abril, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Catalá (2010).  De la recerca a l'aula: treball en xarxa universitat-escola. Ponència,  Congreso Internacional de Didácticas, Girona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Catalá (2010).  V Congreso Internacional de EducaRed Assistència al congrés. Sense especificar,  V Congreso Internacional de EducaRed, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2010).  Jornada Internacional sobre plurilingüisme i didàctica de la llengua. Membre comité organitzador, , ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2010).  Taula Cloenda Jornada sobre Plurilingüisme i Didàctica de la Llengua. Presidència de sessió, , ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2010).  . Membre comité organitzador,  Tonto el que no lea: Enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2009).  . Membre comité organitzador,  VIII Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educativa, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2010).  Tonto el que no lea. Enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital. Membre comité organitzador,  Tonto el que no lea. Enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Mar Cruz (2010).  Herramientas web 2.0 en la didáctica de la lengua y la literatura. Conferència invitada,  Tonto el que no lea. Enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Anna Serrano (2010).  Ágora: una nueva herramienta para la didáctica de las lenguas extranjeras en sexto de Educación Primaria. Ponència,  I Encontro Internacional TIC e Educaçao. Innovaçao curricular com TIC. TICEduca 2010, Lisboa, PORTUGAL.

Núria Casado, Anna Serrano, Montserrat Casanovas, et al. (2010).  Foment de la competència plurilingüe en la formació inicial dels mestres. Póster,  Jornada sobre innovació docent i tutoria universitària. En premsa, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2010).  Assistència Jornada. Sense especificar,  Jornada sobre innovació docent i tutoria universitària, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2010).  VI CIDUI (Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació): Nous espais de qualitat en l'educació superior. Una anàlisi comparada i de tendències. Membre comité organitzador,  VI Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación. (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2011).  . Sense especificar,  I Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora. CIVEL , ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2011).  . Membre comité organitzador,  VI Simposi Internacional CIDUI-CESE 2011. Les universitats, els estats i els mercats en una Europa que canvia: cap a una governança creativa de l'educació superior. Europa en el món, el món a Europa., ESPANYA.

Anna Maria Serrano i Giménez, Montserrat Casanovas Català (2010).  Àgora: Una nueva herramienta para la didáctica de las lenguas extranjeras en sexto de educación primaria. Presentació Comunicació,  TICeduca 2010, Lisboa, PORTUGAL.

Núria Casado, Montserrat Casanovas, Mercè Clemente, Maria Pau Cornadó, Olalla Martínez, Iolanda Niubó, Montse Nòria i Anna Serrano (2010).  Foment de la competència plurilingüe en la formació inicial dels mestres. Póster,  JORNADA D’INNOVACIÓ DOCENT I TUTORIA UNIVERSITÀRIA, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2012).  . Membre comité científic,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Catalá (2012).  Assistència. Sense especificar,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

M.Giné (1998).  Vipère au poing, incendiaire de l'imaginaire. Presentació Comunicació,  Colloque international Les incendiaires de l'imaginaire. Vid. 'Altres publicacions' , Grenoble, FRANÇA.

M. Giné (1997).  Las traducciones de Martin du Gard en España. Presentació Comunicació,  Relire l'Été 1914 et l'Epilogue. Vid. 'Altres publicacions' , Lleida, ESPANYA.

M. Giné (1997).  La bellesa femenina a Elise ou la vraie vie. Presentació Comunicació,  Bellesa, dona i literatura. Vid. 'Altres publicacions' , Barcelona, ESPANYA.

M. Giné (1997).  Villiers de l'Isle-Adam, l'exclu aimé par le exclus espagnols. Presentació Comunicació,  Figures de l'exclu. Vid. 'Altres publicacions' , Saint-Etienne, FRANÇA.

M. Giné (1997).  Le sentiment de la nature dans les nouvelles d'H. Bazin. Presentació Comunicació,  La nouvelle dans l'ouest, l'ouest dans la nouvelle.. Vid. 'Altres publicacions' , Angers, FRANÇA.

M. Giné (1999).  Le mythe d'Isis chez Gautier et Villiers. Presentació Comunicació,  Isis, Narcisse et Psyché: des Lumières au Romantisme. Vid. 'Altres publicacions' , Clermont-Ferrand, FRANÇA.

M. Giné (1999).  La fortune de Gautier en Catalogne. Presentació Comunicació,  Héritiers et héritages de Theóphile Gautier. Vid. 'Publicacions en revistes' , Maisons-Laffite, FRANÇA.

M. Giné (1999).  El Cid y lo heroico medieval en la lírica francesa decimonónica. Presentació Comunicació,  La historia de España en la Literatura francesa. Vid. 'Altres publicacions' , Madrid, ESPANYA.

M. Giné (1999).  La Inquisición y la leyenda negra en la literatura francesa del siglo XIX. Presentació Comunicació,  La historia de España en la Literatura francesa. Vid. 'Altres publicacions' , Madrid, ESPANYA.

M. Giné (1999).  Douleur physique et processus de connaissance: de L'Enfant à La Pierre d'Horeb. Presentació Comunicació,  Colloque interdisciplinaire: La douleur. Vid. 'Publicacions en revistes', Lleida, ESPANYA.

M.Gine (2000).  La réception et les traductions de Villiers dans les lettres espagnoles. Presentació Comunicació,  La philologie française à la croisée de l'any 2000. Vid. 'Altres publicacions' , Granada, ESPANYA.

M.Giné (2000).  Familia y clase popular en España 1700-1900. Presentació Comunicació,  La visión de la mujer en los cuentos fantásticos del Romanticismo español. Vid. 'Altres publicacions' , St-Etienne, FRANÇA.

Giné M. (2004).  Evolución del mito romántico de la cortesana: de Marion Delorme a La Fille Elisa. Presentació Comunicació,  Coloquio Internacional: Mujer y pensamiento. Vid. 'Altres publicacions' , Universidad Jaén, ESPANYA.

Marta Giné (2004).  'Escritores franceses traducidos en el Museo de las familias'. Presentació Comunicació,  Coloquio Internacional: La traducción en España, entre Romanticismo y Realismo. Vid. 'Altres publicacions' , Universidad Pompeu Fabra, ESPANYA.

M.Giné (2005).  FAMILIA Y ARISTOCRACIA EN LOS RELATOS FANTÁSTICOS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA (SIGLO XIX). Presentació Comunicació,  Familia y aristocracia en España 1700-1900. Vid. 'Altres publicacions' , Toulouse, FRANÇA.

M.Giné (2006).  État des recherches sur la presse espagnole du XIXe siècle. Presentació Comunicació,  Presse, identités nationales et transferts culturels au XIXe siècle. Vid. 'Altres publicacions' , Montpellier, FRANÇA.

M. Giné (1984).  “La Pierre d’Horeb o la iniciación en la vida”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Georges Duhamel, la societat, l’home, l’obra”. Vid. apartat 'Altres publicacions' , Lleida, ESPANYA.

M. Giné (1985).  “Víctor Hugo y Villiers de l’Isle-Adam”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Víctor Hugo, escriptura y política”. Vid. apartat 'Altres publicacions' , Lleida, ESPANYA.

M. Giné (1986).  “Reflexiones en torno a España, aparta de mi este cáliz, de César Vallejo”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Literatura y guerra civil”. Vid. apartat 'Altres publicacions' , Lleida, ESPANYA.

M. Giné (1987).  “Quelques aspects du pessimisme de Villiers de l’Isle-Adam: la rêverie pétrifiante, l’art et l’artifice, la métamorphose aquatique”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Le pessimisme au XIXe siècle”, París, FRANÇA.

M. Giné (1988).  “Une Vie y Su único hijo: el por qué de una semejanza”. Presentació Comunicació,  Congreso nacional “Imágenes de Francia en las letras hispánicas”. Vid. apartat 'Altres publicacions' , Barcelona, FRANÇA.

M. Giné (1988).  Les imatges de l’orgull a l’obra poètica y teatral de Villiers de l’Isle-Adam”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Villiers, l’home, la realitat, la ficció”. Vid. apartat 'Altres publicacions' , Lleida, ESPANYA.

M. Giné (1989).  “Villiers: entre les ‘belles âmes’ de Schiller et un certain romantisme noir”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Villiers de l’Isle-Adam”. Vid. 'Altres publicacions' , París, ESPANYA.

M. Giné (1990).  “Lady Esther Stanhope du Voyage en Orient et Tullia Fabriana d’ Isis: deux Circé du XIXe siècle”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Lamartine et le féminin”. Vid. 'Altres publicacions' , Dijon, FRANÇA.

M. Giné (1990).  “Les crimes et les criminels chez Villiers de l’Isle-Adam”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Crimes et criminels dans la littérature française”. Vid. 'Altres publicacions' , Lyon, FRANÇA.

M. Giné (1991).  “León Bloy et Villiers de l’Isle-Adam”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Léon Bloy au tournant du siècle”. Vid. 'Altres publicacions' , París, FRANÇA.

M. Giné (1991).  “Le regard du Voyant sur ses aînés romantiques”. Presentació Comunicació,  Congreso nacional “Rimbaud”. Vid. Publicacions en revistes, Barcelona, ESPANYA.

M. Giné (1993).  “La réception de Villiers dans les lettres hispaniques”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Villiers de l’Isle-Adam”. Vid. 'Altres publicacions' , Tours i Le Mans, FRANÇA.

M. Giné (1993).  “A la recherche du temps perdu: Le Chevalier des Touches de Barbey d’Aurevilly”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “1793. Naixement d’un món nou a l’ombra de la República”. Vid. 'Altres publicacions' , Lleida, ESPANYA.

M. Giné (1993).  “Maupassant y Clarín”. Presentació Comunicació,  Congreso nacional “Guy de Maupassant”. Vid. Publicacions en revistes, Barcelona, ESPANYA.

M. Giné (1994).  “Images de la liberté chez Agustín Gómez Arcos”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Littérature et anarchie”. Vid. 'Altres publicacions' , Grenoble, FRANÇA.

M. Giné (1996).  “Las traducciones de la narrativa fantástica de Gautier: análisis y perspectivas”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “La narrativa fantástica en el siglo XIX (España e Hispanoamérica). Vid. 'Altres publicacions' , Lleida, ESPANYA.

M. Giné (1996).  “La Double postulation de la mort chez Théophile Gautier”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “Thématique de la mort”, Lyon, FRANÇA.

M. Giné (1998).  “Las traducciones de Atala y René”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “La traducción en España, 1750-1830”. Vid. 'Altres publicacions' , Barcelona, ESPANYA.

M. Giné (2000).  “El théâtre du bon sens en la escena catalana: el ejemplo de Dumas hijo”. Presentació Comunicació,  Congreso internacional “La traducción en España, 1750-1830”. Vid. 'Altres publicacions' , Barcelona, ESPANYA.

M. Giné (2001).  “Cómo Paul Jones se convirtió en Pablo el Marino”. Presentació Comunicació,  Coloquio internacional “Neoclásicos y Románticos ante la traducción”.. Vid. 'Altres publicacions' , Murcia, ESPANYA.

M. Giné (2001).  “Discours et peinture dans “Les Âmes du purgatoire” de Mérimée”. Presentació Comunicació,  Colloque international “Écrire la peinture, entre XVIIIe et XIXè siècles. Vid. 'Altres publicacions' , Clermont-Ferrand, FRANÇA.

M. Giné (2002).  “Recreación literaria en el tiempo: Sand y Colet”. Presentació Comunicació,  Congrès International “La littérature au féminin”. Vid. 'Altres publicacions' , Granada, ESPANYA.

M. Giné (2002).  “Zola et Bloy: Les Funérailles du Naturalisme et le Journal”. Presentació Comunicació,  Colloque International: Émile Zola et le Naturalisme. Vid. Publicacions en revistes, Jaén, ESPANYA.

Giné M. (2003).  Francia en El Pasatiempo (Lleida. 1845). Presentació Comunicació,  Colloque International: Émile Zola et le Naturalisme. Vid. 'Altres publicacions' , Jaén, ESPANYA.

Giné M. (2003).  Función de lo religioso en los relatos fantásticos: Bécquer frente a Mérimée y Gautier. Presentació Comunicació,  Coloquio internacional: “El clero en la literatura española de los siglos XVIII y XIX”. Vid. 'Altres publicacions' , Aix-en-Provence, FRANÇA.

Giné M. (2003).  Voyages des textes: les récits fantastiques de Mérimée en Espagne. Presentació Comunicació,  Colloque International: “Mérimée et Tourguéniev, premiers ambassadeurs de l’Europe culturelle”. Vid. Publicacions en revistes, París, FRANÇA.

Giné M. (2006).  Traducciones, en las letras hispánicas, de Les Chants de Lautréamont. Presentació Comunicació,  VII Coloquio internacional sobre Lautréamont “L’Autre de la littérature. Voix, passages, échanges”. Vid. 'Altres publicacions' , Barcelona, ESPANYA.

Giné M. (2007).  Membre del comité organitzador del XVI APFUE. Membre comité organitzador,  Texte et société, colloque international. XVI colloque de l'APFUE, Lleida, ESPANYA.

Giné M. (2006).  Sobre cuentos fantásticos franceses traducidos en el siglo XIX español. Conferència invitada,  Jornadas sobre el cuento español en el siglo XIX”. Vid. 'Altres publicacions' , Bellaterra, ESPANYA.

Giné Marta, Ribes M Angels (2008).  La Guerra de la Independencia en la literatura francesa. Ponència,  XII Encuentros Complutenses en torno a la Traducción. Vid. Publicacions en revistes, Madrid, ESPANYA.

Giné M.  (2008).  La literatura francesa traducida en la prensa española del siglo XIX. Presidència de sessió,  XVII Coloquio de la Asociación de profesores de Francés de la Universidad Española. Congreso Internacional: 'Texte, Genre, Discours' , Salamanca, ESPANYA.

M. Giné  (2008).  'Les fleurs artificielles dans l'oeuvre de Villiers de l'Isle-Adam'. Presentació Comunicació,  Journée d'étude internationale: Fleurs et jardins dans la littérature, les sciences et les arts aux XVIIIe et XIXe siècles'. pendent, Clermont-Ferrand, FRANÇA.

Giné M. (2009).  Presidència del comité organitzador del congrés 'Traducción y cultura: la literatura francesa traducida en la prensa hispánica (1868-1898)'. Presidència comité organitzador,  Congreso Internacional 'Traducción y cultura: la literatura francesa traducida en la prensa hispánica (1868-1898)', Lleida, ESPANYA.

Giné M. (2008).  La exposición universal de París 1889 en La Vanguardia: catálogo e interpretación. Ponència,  Congreso Internacional “La culture de l’autre: l’enseignement des langues à l’université” . Vid. 'Altres publicacions' , Lyon, FRANÇA.

Giné M. (2009).  Membre del comité científic del congreso 'Traducción y cultura: la literatura francesa traducida en la prensa hispánica (1868-1898)'. Membre comité científic,  Congreso Internacional 'Traducción y cultura: la literatura francesa traducida en la prensa hispánica (1868-1898)' , Lleida , ESPANYA.

M. Giné  (2010).  “La presencia literaria y cultural francesa en las dos Caricatura madrileñas (siglo XIX)”. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional “La nouvelle en el siglo XIX: autores secundarios”. Vid. 'Altres publicacions' , Universidad de Murcia, ESPANYA.

M. Giné (2011).  8th International conference Translation, text & interference. Membre comité científic,  Translation, text & interference, kraków, POLÒNIA.

Marta Giné; Norberto Gimelfarb (2010).  “La poesia de Màrius Torres traduida en llengua francesa”. Presentació Comunicació,  I Simposi Internacional Màrius Torres, Universidad de Lleida, ESPANYA.

M. Giné  (2011).  La prosa poética de Villiers, traducida entre Modernismo y Vanguardias. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional “Traduire pour l’oreille. Versions espagnoles de la prose et du théâtre poétiques français (1890-1930)”, Universidad Sorbonne Nouvelle, FRANÇA.

M. Giné (2011).  Portugal en los primeros años de 'La Ilustración Española y Americana'. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional 'L'Étranger', Universidad de L'Algarve (Faro), PORTUGAL.

M. Giné  (2012).  La sección 'Crónica general' en 'La Ilustración Española y Americana'. La preponderancia de lo francés. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional “La recepción del extranjero en 'La Ilustración Española y Americana' (1869-1905)', Universidad de Lleida , ESPANYA.

M. Giné  (2012).  Presidencia comité organizador del Congreso Internacional “La recepción del extranjero en 'La Ilustración Española y Americana' (1869-1905)'. Presidència comité organitzador,  Congreso Internacional “La recepción del extranjero en 'La Ilustración Española y Americana' (1869-1905)', Universidad de Lleida , ESPANYA.

M. Giné  (2012).  Miembro del comité científico del Congreso Internacional “La recepción del extranjero en 'La Ilustración Española y Americana' (1869-1905)'. Membre comité científic,  Congreso Internacional “La recepción del extranjero en 'La Ilustración Española y Americana' (1869-1905)', Universidad de Lleida , ESPANYA.

M. Giné  (2012).  Viajes de los textos (traducciones) en 'La Ilustración Española y Americana'. Presentació Comunicació,  Tradición e Interculturalidad. Las relaciones entre lo culto y lo popular en los siglos XIX y XX, Jaca, ESPANYA.

OLALLA MARTÍNEZ ORONICH (2003).  Las fuentes del Curso Superior de Sintaxis Española de Samuel Gili Gaya: un ejemplo de interdisciplinariedad. Presentació Comunicació,  XXXIII Simposi de la Sociedad Española de Lingüística, GIRONA, ESPANYA.

Mateu, R (1993).  Aproximación al silencio desde la Etnolingüística. Presentació Comunicació,  XXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Lleida, ESPANYA.

Mateu, R (1997).  EL DRAE: algunas consideraciones para un posible enfoque pragmático. Presentació Comunicació,  XXVII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Mateu, R (1998).  Consideraciones en torno al silencio y la palabra. Presentació Comunicació,  XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, ESPANYA.

Mateu, R (1999).  ¿Actos de habla vs. actos de silencio?. Presentació Comunicació,  XVII Congreso Nacional de AESLA, Alcalá de Henares, ESPANYA.

Mateu, R (2002).  Fraseología y valores pragmáticos: una incursión en el DUE y el Salamanca. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional de Análisis del discuros: lengua, cultura y valores, Pamplona, ESPANYA.

Mateu, R (2004).  Consideraciones desde la Pragmática: el Curso de Samuel Gili Gaya. Presentació Comunicació,  XXXIV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

Mateu, R (2004).  La aportación de Samuel Gili Gaya a los estudios sobre lenguaje infantil en el siglo XX. Presentació Comunicació,  VI Congreso de Lingüística General. Actas del VI Congreso de Lingüística General, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Filella, G,; Del Arco, I.; Biscarri, J,; Cabassés, MA.; Colell, R.; Cristóbal, E.; Gimbert, J.; Lorente, E.; Mateu, R.; Mías, C.; Pedrol, J.; Soldevila, A.; Torres, C. (2005).  El plan de acción tutorial de la Universidad de Lleida. Póster,  XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa, La Laguna, ESPANYA.

Rosa Mateu Serra (2009).  Prólogos y gramática en los manuales de Secundaria. Presentació Comunicació,  XXXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüistica, Madrid, ESPANYA.

Mateu Serra, Rosa (2009).  Presidència del comité organitzador de 'II Jornada La enseñanza de la lengua y la literatura castellanas (Secundaria-Universidad)'. Presidència comité organitzador,  II Jornada La enseñanza de la lengua y la literatura castellanas (Secundaria-Universidad), Lleida, ESPANYA.

Rosa Mateu Serra (2011).  Aproximaciones Pragmáticas al Argot. Presentació Comunicació,  XL Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2011).  La sinonimia en el léxico de la Internet y la informática en el ámbito hispánico. Presentació Comunicació,  XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL). Ciro, Lirian Astrid (2011). «La sinonimia en el léxico de la Internet y la informática en el ámbito hispánico». En Ana Cestero, Isabel Molina, Florentino Paredes (comps.). Documentos para el XVI Congreso Internacional de la ALFAL. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Formato CD. , Alcalá de Henares, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2011).  Los sintagmas lexicalizados en el léxico de la informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  XXVI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Ciro, Lirian Astrid (2012). «Los sintagmas lexicalizados en el léxico de la informática y la Internet en español». En Interlingüística XXII. Vol. I. Salamanca: Asociación de Jóvenes Lingüistas y Luso-Española de Ediciones S.L. pp. 239-253. , Salamanca, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2011).  La polisemia en los lenguajes de especialidad: el caso del léxico de la informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  Primer Congreso Mundial de Profesores de Español, Madrid, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2010).  Enseñanza de la lengua y TIC: asignatura pendiente en la educación colombiana. Presentació Comunicació,  'Tonto el que no lea'. Enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital (TNL), Lleida, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2010).  Propuesta evaluativa de glosarios en línea acerca del léxico de la Internet y la informática en español. Presentació Comunicació,  IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. Ciro, Lirian Astrid (2012). «Propuesta evaluativa de glosarios en línea acerca del léxico de la Internet y la informática en español». En A. Nomdedeu, E. Forgas, M. Bargalló (eds.). Avances de lexicografía hispánica. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Tomo II. pp. 291-303., Tarragona, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2009).  El proyecto DEVA “Diccionario descriptivo del español del Valle de Aburrá (segunda fase)” y la sinonimia. Presentació Comunicació,  IV Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Juan de Arona, Lima, PERÚ.

Lirian Astrid Ciro (2008).  Las expresiones fijas en la obra novelística de Gabriel García Márquez. Presentació Comunicació,  III Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía 'Diego de Villegas y Quevedo Saavedra', Lima, PERÚ.

Lirian Astrid Ciro; Francisco Octavio Zuluaga Gómez; Viviana Díaz Orozco (2008).  Funciones de los fraseologismos en la novelística de García Márquez. Presentació Comunicació,  XXV Congreso Nacional de Lingüística, Literatura y Semiótica, Medellín, COLÒMBIA.

Vila Rubio, Neus (2011).  Mecanismos de contextualización del léxico de la informática y la Internet en español. Ponència,  IV Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (IV CIEFE), Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Vila N. y Ciro L.A. (2011).  Descripción de una herramienta lexicográfica en línea para la caracterización del léxico de la informática y la Internet en español'. Presentació Comunicació,  X Congreso Internacional AELFE: La investigación y la enseñanza aplicadas a las lenguas de especialidad y a la tecnología.. Actas del X Congreso AELFE. Universitat Politècnica de València. 2011, València, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2011).  Coordinadora de la III Jornada 'La enseñanza de la lengua y la literatura Castellanas'. Membre comité organitzador,  III Jornada 'La enseñanza de la lengua y la literatura Castellanas', Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2011).  Presentació sessió inaugural. Presidència de sessió,  III Jornada 'La enseñanza de la Lengua y la Literatura Castellanas', Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2011).  Membre comité organitzador. Membre comité organitzador,  Congrés Internacioneral 'Hybrid Identities. Interdiciplinary vision of the social movility', Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2012).  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la didáctica de las lenguas: proyectos en red. Póster,  XXX Congreso Internacional AESLA, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Anna Mª Serrano (2012).  Diseño de un entorno virtual para la didáctica de la lengua extranjera: estudio empírico en sexto de educación primaria. Póster,  XXX Congreso Internacional AESLA, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila, Montserrat Casanovas, Ana Patricia Prada  (2012).  Bases para el estudio de la difusión social del parlache en el registro coloquial: propuesta de investigación. Póster,  X Congreso Internacional de Lingüística General, Zaragoza, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2012).  . Membre comité organitzador,  XXX Congreso Internacional AESLA, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2012).  Presidència Taula de Comunicacions. Ponència,  XXX Congreso Internacional AESLA, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2012).  Las Nuevas Literacidades: estudio de las destrezas web 2.0 en el aprendizaje de lenguas. Póster,  I Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, Madrid, ESPANYA.

Montserrat Casanovas  (2012).  . Membre comité científic,  IRIS - International Congress: Perverse Identities. Identities in conflict, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Neus Vila, Ana Patricia Prada (2012).  Parlache y habla coloquial en Colombia:¿una estrecha relación?. Ponència,  Congreso Internacional de parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2012).  . Membre comité organitzador,  Congreso internacional de parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos, Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio N., Ciro L.A. (2012).  Contextualizando 'la nube': descripción de algunos mecanismos de divulgación del léxico de la informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  XXX Congreso Internacional AESLA 'La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización', Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2012).  . Membre comité organitzador,  XXX Congreso Internacional AESLA 'La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización', Lleida, ESPANYA.

Vila Rubio, Neus (2012).  . Sense especificar,  XXX Congreso Internacional AESLA 'La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización', LLeida, ESPANYA.

Vila Rubio N., Casanovas Català M., Prada Meneses A.P. (2012).  Bases para el estudio de la difusión del parlache en el registro coloquial colombiano: propuesta de investigación. Póster,  X Congreso Internacional de Lingüística General, Zaragoza, ESPANYA.

Vila Rubio N., Ciro L.A. (2012).  Los prefijoides en el léxico de la informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  V Congreso Internacional de Lexocografía Hispànica, Getafe, ESPANYA.

Mateu,Rosa (2012).  Lexicografía y pragmática: aspectos peyorativos en el argot español, el parlache y el lunfardo. Presentació Comunicació,  XXX COngreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2012).  Miembro del comité organizador y científico. Membre comité científic,  Congreso Internacional: DE PARCES Y TRONCOS: Nuevos Enfoques sobre los Argots Hispánicos, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas  (2012).  . Membre comité organitzador,  Perverse Identities. Identities in Conflict. Sí, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2012).  Identities, Languages and Technology. Presidència de sessió,  Perverse Identities. Identities in Conflict. Sí, Lleida, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2012).  Las múltiples identidades de las palabras: el léxico de la informática e Internet en el ámbito hispánico. Presentació Comunicació,  International Congress: Perverse Identities. Identities in conflict (Línia: Identity, languages and techonology) , Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2012).  Moderadora Taula Rodona 'Panoramas de los lenguajes argóticos hispánicos:límites e influencias'. Taula rodona,  Congreso Internacional: DE PARCES Y TRONCOS: Nuevos Enfoques sobre los Argots Hispánicos, Lleida, ESPANYA.

Vila, Neus; Casanovas, Montserrat; Prada, Ana.P. (2012).  Parlache y habla coloquial en Colombia:¿una estrecha relación?. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional: DE PARCES Y TRONCOS: Nuevos Enfoques sobre los Argots Hispánicos, Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2012).  Membre comité organitzador. Membre comité organitzador,  Congrés Internacional 'Perverse Identities. Identities in conflict', Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2012).  Presidència de sessió 'Identity, languages and technology'. Presidència de sessió,  Congrés Internacional 'Perverse Identities. Identities in conflict', Lleida, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2012).  The birth of medieval Linguistic consciousness. Presidència de sessió,  2nd International Medieval Meeting. Lleida, 2012. , Lleida, ESPANYA.

Mateu, R:; Valentova, K. (2012).  Perspectiva Pragmática y lexicografía: dicionarios generales y diccionarios de argot. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional De Parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos. en prensa 2013, ESPANYA.

Lurdes Armengol Castells (Universitat de Lleida) Elisabet Arnó Macià (Universitat Politècnica de Catalunya) Lirian Astrid Ciro (Universitat de Lleida) Montse Casanovas Català (Universitat de Lleida) Josep M. Cots Caimons (Universitat de Lleida) Ana Fernández Montraveta (Universitat Autònoma de Barcelona) Lídia Gallego Balsà (Universitat de Lleida) Àngels Llanes Baró (Universitat de Lleida) Enric Llurda Giménez (Universitat de Lleida) Guzmán Mancho Barés (Universitat de Lleida) Rosa Mateu Serra (Universitat de Lleida) Gloria Vázquez Garcia (Universitat de Lleida) Neus Vila Rubio (Universitat de Lleida)  (2012).  . Membre comité organitzador,  XXX Congreso Internacional AESLA. La Lingüística en la era de la Globalizaciòn Universidad de Lleida, 19-21 abril 2012, ESPANYA.

Vila, N.; Mateu, R.; Casanovas, M.; Ciro, L. A.; Valentova, K. (2012).  . Membre comité organitzador,  Congreso Internacional De parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos Universidad de Lleida, 29 y 30 de noviembre de 2012, ESPANYA.

Vila, N.; Mateu, R.; Casanovas. M.; Ciro, L. A.; Valentova, K. (2012).  . Membre comité científic,  Congreso Internacional De parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos Universidad de Lleida, 29 y 30 de noviembre de 2012 , ESPANYA.

Mateu, R (2012).  . Presidència de sessió,  Congreso Internacional De parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos Universidad de Lleida, 29 y 30 de noviembre de 2012 , ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2012).  . Membre comité organitzador,  Identitats condicionades: identitats volgudes i no volgudes. Sí, Lleida, ESPANYA.

Mateu, R; Valentova, K. (2012).  “Perspectiva pragmática y lexicografía: diccionarios generales y diccionarios de argot”. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional De parces y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos, Universidad de Lleida, 29 y 30 de noviembre de 2012, ESPANYA.

Yolanda Capdevila Tomàs, Gerard Fernández Duque (2012).  La identidad del texto: estudio de las herramientas web 2.0 en los textos académicos. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional Perverse Identities. Identities in conflict.. no, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2013).  Teaching writing in the digital era: web 2.0 tools and academic writing. Póster,  INTED2013. International Technology, education and Development Conference. En premsa, València, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Anna Serrano (2013).  Reading and writing online: enhancing communicative competence through MOODLE. Póster,  INTED2013. International Technology, education and Development Conference. En premsa, València, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Georgina Rovira (2013).  A design of a Google sites as a learning tool to aid the communicative competence of English in Primary Education. Póster,  INTED2013. International Technology, education and Development Conference. En premsa, València, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2013).  El léxico de la informática e Internet en español en textos académicos y divulgativos. Presentació Comunicació,  VI Coloquio Internacional sobre La historia de los Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad (CIHLIE), Barcelona, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2013).  Análisis contrastivo de siglas, acrónimos y acortamientos en el léxico de la informática y la Internet en Español. Presentació Comunicació,  XI° Encuentro Internacional del GERES. Coloquio: «El léxico en español para fines específicos». Ciro, Lirian y Vila Rubio, Neus (2014). «Procedimientos de reducción en el léxico informático español». En Les Cahiers du GÉRES, N° 6. Actes de la XIème Rencontre Internationale du GÉRES. ISSN 2105/1046. Disponible en: http://www.geres-sup.com/cahiers/cahiers-du-geres-n-6/, Rennes, FRANÇA.

Montserrat Casanovas, Georgina Rovira (2013).  A design of a dynamic site to integrate web 2.0 tools in English as a foreign language in primary education. Póster,  EDULEARN13. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies.. En premsa, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas Català (2013).  Writing 2.0: Internet tools and academic writing. Póster,  EDULEARN13. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies., Barcelona, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro (2013).  El léxico de la informática e Internet en el ámbito hispánico. Esbozo de una mirada contrastiva. Presentació Comunicació,  XXVIII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Pamplona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio; Lirian Astrid Ciro (2013).  Evolución de acepciones de términos informáticos en el DRAE (1970 – 2001): del léxico general al de especialidad. Presentació Comunicació,  V Reunión de la Red Temática Lengua y Ciencia. Lengua de la ciencia e historiografía, A Coruña, ESPANYA.

Lirian Astrid Ciro; Neus Vila Rubio (2013).  Panorama general sobre el léxico de la informática e internet en el ámbito hispánico. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional de Investigación Lingüística, Medellín, COLÒMBIA.

Giné M. (2013).  Membre del comité organitzador del congrés: Identitats condicionades/Conditioned Identites'. Membre comité organitzador,  Congreso Internacional: Conditioned Identities', Lleida, ESPANYA.

Giné M. (2013).  La Guerre d'Indépendance espagnole dans la littérature française du XIXe siècle. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional: Les Arts et la guerre, París , FRANÇA.

Giné M. (2013).  Aspectos estilísticos de la tradición y de la interculturalidad en textos franceses sobre la Guerra de Independencia. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional: Tradición e interculturalidad. Las relaciones entre lo culto y lo popular en los siglos XIX-XX (II), Jaca, ESPANYA.

Montserrat Casanovas; Rosa Mateu; Neus Vila Rubio; Lirian Ciro (2013).  . Membre comité organitzador,  2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer: Language, Instruction, and Translation, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2013).  TIC y escritura académica: herramientas y procesos de los estudiantes universitarios. Ponència,  Congreso Internacional e Investigación Lingüística. No, Medellín, COLÒMBIA.

Montserrat Casanovas, Rosa Mateu (2013).  IES 2.0: a Research on the Use of ICT and Language Learning in Secondary School. Póster,  International Conference on ICT and Language Learning. Sí, Florència, ITÀLIA.

Montserrat Casanovas, Rosa Mateu (2013).  New Users, New Literacies: a Research on Academic Writing. Póster,  International Conference on ICT and Language Learning. Sí, Florència, ITÀLIA.

Montserrat Casanovas (2013).  2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer: Language, Instruction, and Translation. Presidència comité organitzador,  2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer: Language, Instruction, and Translation, Lleida, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Rosa Mateu Serra (2013).  The InterSys Project on metalinguistic awareness: language transfers in translation and in second language writing. Presentació Comunicació,  2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer: Language, Instruction, and Translation, Lleida, ESPANYA.

Vila, N; Mateu, R.  (2013).  “El argot, los argots el mundo hispánico. Resultados de un estudio descriptico Y contrastivo entre argots hispánicos'. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional de investigación Lingüística, COLÒMBIA.

Casanovas, M; Mateu, R; Ciro, L, Vila, N. (2013).  2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer: Language, Instruction, and Translation” Universitat de Lleida, 20 de noviembre de 2013. Membre comité organitzador, , ESPANYA.

Casanovas, M; Mateu, R; Ciro, L; Vila, N. (2013).  2013 UdL International Conference on Linguistic and Cultural Transfer: Language, Instruction, and Translation” Universitat de Lleida, 20 de noviembre de 2013. Membre comité científic, , ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Rosa Maria Mateu, Yolanda Capdevila i Adrià Farré (2013).  IES 2.0: a research on the use of ICT and Language learning in Secondary School. Póster,  6th Edition of The International Conference “ICT for Language Learning”. Sí, Florència, ITÀLIA.

Lirian Ciro; Neus Vila Rubio (2014).  Hacia un glosario del léxico de la Informática y la Internet en español. Presentació Comunicació,  XI Congreso Internacional de Lingüística General, Pamplona, ESPANYA.

Giné M. (2014).  XI Congreso Internacional de Traducción, Texto e Interferencias:. Membre comité científic,  La teoría y la práctica de la traducción: traducciones y traductores, Baeza, ESPANYA.

Giné M. (2014).  Josep M. Poblet: Molière i les adaptacions de vodevils d'origen francès. Ponència,  VI Jornades sobre Traducció i Literatura: traduir teatre a la posguerra, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Rosa Mateu, Éric Poirier, Egan Valentine (2014).  La escritura bilingüe: patrones de comunicación en la lengua escrita. Póster,  Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura . No, València, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2014).  La comunicación en la universidad: escritura académica y TIC. Póster,  Congreso universitario internacional sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy:contenidos, investigación, innovación y docencia., Madrid, ESPANYA.

Yolanda Capdevila Tomàs, Montserrat Casanovas Català (2014).  Las herramientas web 2.0 en las producciones académicas de estudiantes universitarios. Póster,  XV Congreso Internacional de la SEDLL ' Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital'. no, Valencia, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Rosa Mateu, Éric Poirier (2014).  El Proyecto InterSys: estudio de las transferencias lingüísticas en discurso académico de los estudiantes universitarios en España y en Québec. Póster,  XXXII Congreso AESLA Industrias de la Lengua y Cambio Social, Sevilla, ESPANYA.

Montserrat Casanovas, Juan Francisco Campos (2014).  ¿Escritura digital?: buscadores, diccionarios y correctores en el discurso académico de los estudiantes universitarios. Póster,  XXXII Congreso AESLA Industrias de la Lengua y Cambio Social, Sevilla, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2014).  . Membre comité organitzador,  VIII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), Tarragona, ESPANYA.

Montserrat Casanovas (2014).  . Membre comité científic,  VIII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), Tarragona, ESPANYA.

Neus Vila Rubio (2014).  El argot catalán: ¿ilusión o realidad?. Presentació Comunicació,  Congreso Internacional. Los argots hispánicos. Convergencias y divergencias en las hablas populares hispanoamericanas, Buenos Aires, ARGENTINA.

Projectes de Recerca

2001 - 2004.   Estudio documental y crítico del archivo filológico y lingüístico de Samuel Gili Gaya.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Filología y Filosofía (BFF)).  Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).  Ref.: BFF2001-1032.  IP: Maria Nieves Vila Rubio

1998 - 2002.   Catalogació i estudi crític de l'arxiu filològic de Samuel Gili Gaya.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Filología y Filosofía (BFF)).  Ajuntament de Lleida 'La Paeria'.  Ref.:  P98-102.  IP: Maria Nieves Vila Rubio

1995 - 1996.   Catalogación Legados Bibliográficos de Samuel Gili Gaya y Pere Barnils.  (Ajuts de l'Ajuntament de Lleida (La Paeria) (PAE)).  Universitat de Lleida (UdL).  IP: María Nieves Vila Rubio

2005 - 2008.   Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española (gramática y literatura) en España durante el siglo XX (1907-1970).  (Programa Nacional de humanidades (HUM)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2005-02055.  IP: Maria Nieves Vila Rubio

2008 - 2010.   Estudio contrastivo del parlache y del argot español peninsular.  (Sense especificar).  Universidad de Antioquia.  IP: Francisco Zuluaga Gomez

2005 - ... .   Historia de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua española (gramática y literatura) en España durante el siglo XX (1907-1970).  (Programa Nacional de humanidades (HUM)).  Universitat de Lleida (UdL).  IP: Neus Vila Rubio

2010 - 2013.   El parlache y el argot español: estudio contrastivo.  (Área Temática de Filología y Filosofía (FFI)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2009-11644.  IP: Maria Nieves Vila Rubio

2010 - 2013.   El parlache y el argot español: estudio contrastivo.  (Área Temática de Filología y Filosofía (FFI)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2009-11644.  IP: Maria Nieves Vila Rubio

2003 - 2005.   Incorporació de les TIC en la formació inicial dels mestres.  (Ajuts a la millora de la qualitat docent (MQD)).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  IP: Montserrat Casanovas Català

2004 - 2005.   Docencia universitaria en el marco europeo. Plan piloto para la Facultad de Ciencies de la Educación.  (Sense especificar).  Universitat de Lleida (UdL).  IP: Montserrat Casanovas Català

2002 - ... .   Xarxa Temàtica de Lexicografia.  (Sense especificar).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  IP: Montserrat Casanovas Català

2001 - 2001.   New Approaches to the Didactics of English..  (Ayudas para la organización de congresos, seminarios y otras jornadas.).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  Ref.: 2001ARCS00052.  IP: Montserrat Casanovas Catala

2003 - 2003.   La veu dels mestres. L'ensenyament de les llengües estrangeres a l'escola..  (Ayudas para la organización de congresos, seminarios y otras jornadas.).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  Ref.: 2002 ARCS00276.  IP: Montserrat Casanovas Catala

2008 - 2009.   Vers un aprenentatge reflexiu: competències professionals en la formació inicial dels mestres.  (Ajuts per a projectes d'Innovació docent).  Universitat de Lleida (UdL).  IP: Montserrat Casanovas Catala

1995 - 1999.   Relacions culturals i literàries França/Catalunya/Espanya, durant els segles XIX i XX.  (Ajuts de la Universitat de Lleida ).  Universitat de Lleida (UdL).  Ref.: 94-09.  IP: Marta Giné Janer

1998 - 2002.   La recepción de la literatura francesa desde la revolución hasta nuestros días, en las letras hispánicas del siglo XX.  (Ajuts de l'Ajuntament de Lleida (La Paeria) (PAE)).  Ajuntament de Lleida 'La Paeria'.  Ref.: X0135.  IP: Marta Giné Janer

2003 - 2004.   “La presencia de la literatura francesa en la prensa española del último decenio del siglo XIX”. .  (Sense especificar).  Universitat de Lleida (UdL).  Ref.: 08121.  IP: Marta Giné

2006 - 2008.   Catalogación y estudio de las traducciones literarias francesas en la prensa española finisecular (1868-1898).  (Programa Nacional de humanidades (HUM)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2006-00568/FILO.  IP: Marta Giné Janer

2008 - 2009.   Acción Complementaria: La literatura traducida en la prensa hispánica (1868-1898).  (Programa Nacional de humanidades (HUM)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: FFI2008-02950-E.  IP: Marta Giné

2012 - 2012.   La cultura extranjera en 'La Ilustración Española y Americana' (1870-1905).  (Área Temática de Filología y Filosofía (FFI)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2011-14948-E.  IP: Marta Giné Janer

2013 - 2014.   InterSys. Normalisation terminologique des interférences systémiques en traduction de l'anglais au français et en formation à l'enseignement de la langue catalane.  (Cooperació).  Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du gouvernement du Quebec.  Ref.: 07.201.  IP: Montserrat Casanovas Catala

2014 - 2017.   Grup de recerca en mediació lingüística.  (Ajuts de suport a la recerca de grups i xarxes).  Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya).  Ref.: 2014 SGR 988.  IP: Maria Nieves Vila Rubio

2014 - 2016.   Programa de Promoció de la Recerca..  (Ajuts de la Universitat de Lleida ).  Universitat de Lleida (UdL).  IP: Montserrat Casanovas Catala

Links a altres webs

Web del Grup de Recerca en Mediació Lingüística

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 20/05/2020