Sòls i Aigües

Dades Generals

Adreça Professional: Av. Alcalde Rovira Roure 191 (Lleida - 25198)

Telèfon: 973 702 538     Fax: 973 702 613

Correu-e: Angela.Bosch(a)macs.udl.cat

Pàgina Web:

Codis Unesco:

Paraules Clau:

Àmbit temàtic: Ciències de la Vida

Equip Investigador

Angela Dolores Bosch Serra Angela.Bosch(a)macs.udl.cat

Rosa Maria Poch Claret Rosa.Poch(a)macs.UdL.cat

Josep Maria Villar Mir jmvillar(a)macs.udl.cat

Jose Balasch Solanes cbalasch(a)macs.udl.cat

Jose Ramon Olarieta Alberdi jramon.olarieta(a)macs.udl.es

Maria Rosa Teira Esmatges rosa.teira(a)macs.udl.es

Jaime Boixadera Llobet Jaume.Boix(a)macs.udl.cat

Rafael Rodriguez Ochoa rrodriguez(a)macs.UdL.es

Montserrat Antunez Pujol montse.antunez(a)macs.udl.es

Jordi Roca Rafos jordi.roca(a)macs.udl.cat

Miguel Pascual Roca Pascual(a)hbj.UdL.es

Diana Elisa Jiménez De Santiago diana.js(a)macs.udl.cat

Marta Vilarrasa Nogué mvilarrasa(a)macs.udl.cat

Alcira Sunilda Valdez Ibañez

María Rosa Yagüe Carrasco mryague(a)macs.udl.cat

Francesc Domingo Olive Francesc.Domingo(a)macs.udl.es

Línies de Recerca

Anàlisi i desenvolupament de metodologies d'actuació encaminades a aportar solucions als reptes que planteja la gestió sostenible dels recursos sòls i aigües en sistemes agraris en un context de canvi global.

Conservació i restauració d'ecosistemes fluvials. Quantificació i modelització i modelitzar el transport de sediments.

Hidrologia extrema: reconstrucció de totes les avingudes històriques.

Millora de l'eficàcia de l'ús de l'aigua de reg i l'eficiència de la fertilització i minimització de l'impacte ambiental.

Emissions gasoses relacionades amb els processos de fertilització.

Avaluació i modelització dels canvis d'ús i dels processos de degradació a diferents escales.

Resum de l'activitat de Recerca

El grup desenvolupa la recerca en el desenvolupament d'eines, per a una gestió sostenible del sòl i l'aigua en sistemes agraris. Les principals línies de recerca se centren en:

- La conservació i restauració d'ecosistenes fluvials: Quantificació i modelització i modelitzar el transport de sediments.

- Hidrologia extrema: reconstrucció de totes les avingudes històriques.

- Millora de l'eficàcia de l'ús de l'aigua de reg i l'eficiència de la fertilització i minimització de l'impacte ambiental.

- Emissions gasoses relacionades amb els processos de fertilització.

- Anàlisis de canvis d'ús i sostenibilitat del territori. Avaluació i ordenació del territori per a diferents usos agraris.

- Degradació de sòls per transformacions de terres, canvis d'ús i pràctiques de maneig, i les pèrdues de sòl, nutrients i carboni per processos d'erosió. Avaluació i modelització a diferents escales.

- Influència de les condicions edàfiques sobre el desenvolupament d'espècies forestals. Fluxos d'energia i nutrients en sistemes forestals.

Publicacions en Revistes

Ubalde, J.M., Sort, X., Poch, R.M. (2009).  Application of a very detailed soil survey method in viticultural zoning in Catalonia (Spain). Journal International Des Sciences de la Vigne Et Du Vin, 43(2),  55-66.   ISSN: 1151-0285

Vericat D, Garcia C, Batalla RJ (2006).  Variaciones temporales y espaciales en la granulometría del tramo bajo del Ebro. Cuaternario y Geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, 20(1-2),  47-62.   ISSN: 0214-1744

Ramos MC, Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA. (2007).  Sustainability of modern land terracing for vineyard plantation in a Mediterranean mountain environment - The case of the Priorat region (NE Spain). Geomorphology, 86(1-2),  1-11.   ISSN: 0169-555X

Alcázar J, Palau A, Vega-García C. (2008).  A neural net model for environmental flow estimation at the Ebro River Basin, Spain. Journal of Hydrology, 349(1-2),  44-55.   ISSN: 0022-1694

Badía D, Martí C, Palacio E, Sancho C, Poch RM (2009).  Soil evolution over the Quaternary period in a semiarid climate (Segre river terraces, northeast Spain). Catena, 77,  165-174.  10.1016/j.catena.2008.12.012 ISSN: 0341-8162

Vericat D, Batalla RJ, Gibbins, C. (2008).  Inicio de movimiento de sedimento en patches de arena de un río de gravas. Medición y experimentación. Cuaternario y Geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, 22(1-2),  51-62.   ISSN: 0214-1744

Ubach N, Teira MR.  (2006).  Emmagatzematge de dejeccions ramaderes. Dossier Tècnic(14),  7-10.   ISSN: 1699-5465

Batalla RJ, Vericat D, Palau A.  (2008).  Efectos de las presas en la dinámica geomorfológica del tramo bajo del Ebro. Crecidas controladas. Ingeniería del Agua, 15(4),  243-255.   ISSN: 1134-2196

Junyent, E.; Poch, R.M.; Balasch, J.C. (2012).  Water and defense system in Els Vilars fortress (Arbeca, Catalonia, Spain): a multiproxy approach

Cypsela. , 19,  49-70.  http://www.raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/290983 ISSN: 0213-3431

Gispert, JR.; Ramırez de Cartagena, F.; Villar, JM.; Girona J. (2013).  Wet soil volume and strategy effects on drip-irrigated olive trees (cv. ‘Arbequina’). Irrigation Science, 31(3),  479-489.  http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2244435&download=1&checkval=0af807e01864d0d22eabff596c9ac048 ISSN: 0342-7188

Fox,S.J., Mills,A.J., Poch R.M. (2009).  Micromorphology of surface crusts in the Knersvlakte, South Africa. Journal Of Mountain Science, 6(2),  189-196.  DOI 10.1007/s11629-009-1036-0 ISSN: 1672-6316

Gibbins C, Vericat D, Batalla RJ. (2010).  Relations between invertebrate drift and flow velocity in sand-bed and riffle habitats and the limits imposed by substrate stability and benthic density. Journal of the North American Benthological Society, 29(3),  945-958.   ISSN: 0887-3593

Vericat D, Batalla RJ. (2006).  Sediment transport in a large impounded river: The lower Ebro, NE Iberian Peninsula. Geomorphology, 79(1-2),  72-92.   ISSN: 0169-555X

Zhang KF, Bosch-Serra AD, Boixadera J, Thompson AJ. (2015).  Investigation of Water Dynamics and the Effect of Evapotranspiration on Grain Yield of Rainfed Wheat and Barley under a Mediterranean Environment: A Modelling Approach. Plos One, 10(6),  1-18.  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0131360 ISSN: 1932-6203

Ramos MC; Martínez-Casasnovas JA (2010).  Soil water balance in rainfed vineyards of the Penedès region (Northeastern Spain) affected by rainfall characteristics and land levelling: influence on grape yield. Plant and Soil, 333,  375-389.   ISSN: 0032-079X

ESTRANY, J., GARCIA, C., BATALLA, R.J. (2009).  Suspended sediment transport in an agricultural Mediterranean small catchment. Earth Surface Processes and Landforms, 34(7),  929-940.   ISSN: 0197-9337

Vericat D, Batalla RJ. (2006).  Balance de sedimentos en el tramo bajo del Ebro. Cuaternario y Geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, 20(1-2),  81-92.   ISSN: 0214-1744

Vericat D, Batalla RJ, Garcia C. (2008).  Bed-material mobility in a large river below dams. Geodinamica Acta, 21(1-2),  3-10.   ISSN: 0985-3111

Gispert JR, Ramírez de Cartagena F, Villar JM, Rovira M.  (2014).  Efecto del volumen de suelo húmedo en riego localizado para el cultivo del avellano (Corylus avellana L.). Informacion Tecnica Economica Agraria, 111 (2),  109-126.  http://dx.doi.org/10.12706/itea.2015.008  ISSN: 1699-6887

Olarieta JR, Rodríguez-Valle FL, Tello E. (2008).  Preserving and destroying soils, transforming landscapes: soils and land-use changes in the Vallès County (Catalunya, Spain) 1853-2004. Land Use Policy, 25(4),  474-484.   ISSN: 0264-8377

Vericat D, Batalla RJ, García C.  (2006).  Breakup and reestablishment of the armour layer in a large gravel-bed river below dams: The lower Ebro. Geomorphology, 76(1-2),  122-136.   ISSN: 0169-555X

Villar JM. Guillaumes E, (2010).  Use of nitrification inhibitor DMPP to improve nitrogen recovery in irrigated wheat on a calcareous soil. Spanish Journal Of Agricultural Research, 8(4),  1218-1230.  WWW.INIA.ES/SJAR ISSN: 1695-971X

Esfandiarpoor-Borujeni I, Mohammadi J, Salehi MH, Toomanian N, Poch RM. (2010).  Assessing Geopedological Soil Mapping Approach by Statistical and Geostatistical Methods: A Case Study in the Borujen Region, Central Iran. Catena, 82,  1-14.   ISSN: 0341-8162

Fonseca F; Lordan J; Rufat J; Villar JM; Pascual M. (2011).  Consideraciones técnicas para la programación de la fertirrigación en cultivos frutales. Vida Rural(327),  34-38.  http://www.vidarural.es/digital/x36h2rn_vr327/index.html ISSN: 1133-8938

Estrany J, Garcia C, Batalla RJ. (2010).  Hydrological response of a small mediterranean agricultural catchment. Journal of Hydrology, 380(1-2),  180-190.   ISSN: 0022-1694

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2006).  Erosion rates and nutrient losses affected by composed cattle manure application in vineyard soils in NE Spain. Catena, 68(2-3),  177-185.  10.1016/j.catena.2006.04.004 (http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2006.04.004) ISSN: 0341-8162

Domingo X., Arbonés A., Villar J.M., Pascual M, Rufat J. (2010).  Riego y abonado nitrogenado en melocotón para industria. Resultados 2006-2009. Revista de Fruticultura, 4,  32-37.   ISSN: 2013-5742

Falguera V, Lordan J, Gatius F, Pascual M, Villar JM, Ibarz A, Rufat J.  (2012).  Influence of nitrogen fertilization on polyphenol oxidase activity in peach fruits. Scientia Horticulturae(142),  155-157.  10.1016/j.scienta.2012.05.014 (http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2012.05.014) ISSN: 0304-4238

Pascual M, Rufat J, Villar JM. (2013).  La Fertirrigación de los frutales. Revisión de algunos aspectos tecnológicos y de manejo. Revista de Fruticultura(31),  36-49.   ISSN: 2013-5742

Lordan J; Fonseca F; Pla-Sentis I; Rufat J; Pascual M; Villar JM. (2011).  Aplicación de oxígeno con el agua de riego en plantaciones de frutales. Revista de Fruticultura(12),  10-17.   ISSN: 2013-5742

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2006).  Efectos de la aplicación de compost en las propiedades físicas y químicas de suelos altamente degradados por movimientos de tierras. Revista Edafologia (Sociedad Española de la Ciencia del Suelo).   ISSN: 1135-6863

Falguera V, Gatius F, Pascual M, Villar JM, Cubero MA, Ibarz A, Rufat J. (2012).  Influence of fresh and processed fruit quality attributes on peach purée consistency index. Food Science And Technology, 45(2),  123-131.  10.1016/j.lwt.2011.09.002 (http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2011.09.002) ISSN: 0023-6438

Balasch JC, Vericat D, Batalla RJ. (2007).  Deposición de sedimentos finos durante una crecida en un tramo del Ebro medio. Cuaternario y Geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, 21(1-2),  41-55.   ISSN: 0214-1744

Bergadà M.M.; Poch R.M.; Cervelló J.M. (2015).  On the presence of gypsum in the archaeological burial site of Cova des Pas (Menorca, western Mediterranean). Journal of Archaeological Science, 53,  472-481.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314004099# ISSN: 0305-4403

Olarieta JR., Padró R, Massip G, Rodríguez-Ochoa R. (2008).  Els formiguers: sistema històric de fertilització del sòl. Agro cultura : per al desenvolupament rural sostenible (35),  24-25.   ISSN: 1656-7496

Fonseca, F.; Lordan, J.; Pascual, M.; Villar, J.M.; Rufat, J.  (2011).  Estudio de los factores relacionados con el Bitter Pit en la zona fruticola de Lleida. Vida Rural(333),  56-58.   ISSN: 1133-8938

R. Rodríguez-Ochoa, J.R. Olarieta, P. Olóriz, S. Aguarta (2008).  Suelos y masas de Pinus halepensis en la Sierra de Alcubierre (Huesca). Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 25,  379-385.   ISSN: 1575-2410

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2010).  Effects of field reorganisation on the spatial variability of runoff and erosion rates in vineyards of Northeastern Spain. Land Degradation & Development, 21(1),  1-12.   ISSN: 1085-3278

M. Barriendos; J.L. Ruíz-Bellet; J. Tuset; J. Mazón; J.C. Balasch; D. Pino, and J.L. Ayala (2014).  The 'Prediflood' database of historical floods in Catalonia (NE Iberian Peninsula) AD 1035-2013, and its potential applications in flood analysis. Hydrology and Earth System Sciences(18),  4807-4823.  www.hydrol-earth-syst-sci-net/18/4807/2014 ISSN: 1027-5606

Verdú J, Batalla R, Martínez-Casasnovas JA. (2006).  Estudio hidrológico de la cuenca del río Isábena (Cuenca del Ebro). II: Respuesta hidrológica. Ingeniería del Agua, 13(4),  331-344.   ISSN: 1134-2196

Batalla, R.J.; Vericat D. (2011).  A review of sediment quantity issues. Examples from the River Ebro and adjacent basins (NE Spain). Environmental Assessment and Management, 7(2),  256-268.   ISSN: 1551-3793

Pascual M.; J.M.Villar; J. Lordan; F. Fonseca; V. Falguera; J. Rufat. (2013).  Relationship between polyphenol oxidase activity and nutrition, maturity and quality parameters in flat peach. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(13),  3384-3389.   ISSN: 0022-5142

VERICAT, D.; BATALLA, R.J.; GIBBINS, C.N.  (2010).  Nous coneixements en el camp de l'eco-geomorfologia: relació entre el transport de sediments i la mobilitat de macro-invertebrats en sistemes fluvials. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural(75),  5-9.   ISSN: 1133-6889

Rufat J, Arbonés A, Villar P, Domingo X, Pascual M, Villar JM. (2010).  Effects of irrigation and nitrogen fertilization on growth, yield and fruit quality parameters of peaches for processing. Acta Horticulturae (ISHS), 868,  87-94.  http://www.actahort.org/book s/868/868_7.htm ISSN: 0567-7572

Vericat, D.; Batalla, R.J.; Garcia, C. (2006).  Transporte de fondo y dinámica sedimentaria en un río altamente regulado: el bajo Ebro (NE Península Ibérica). Revista Brasileira de Geomorfologia, 7(2),  39-49. 

Bosch Serra AD., Ortiz C., Yagüe MR, Boixadera J. (2015).  Strategies to optimize nitrogen efficiency when fertilizing with pigslurries in dryland agricultural systemsA. European Journal of Agronomy, 67,  27-36.   ISSN: 1161-0301

Poch RM; Antúnez M (2010).  Aggregate development and organic matter storage in mediterranean mountain soils. Pedosphere, 20(6),  702-710.   ISSN: 1002-0160

Rufat J, Domingo X, Pascual M, Villar P, Villar J.M. (2009).  Nitrogen management in peaches for processing on a shallow calcareous soil: nutrient ratios. 16th N workshop: Book of Abstracts,  164-165. 

Arnó J, Martínez-Casasnovas JA, Ribes-Dasi M, Rosell JR. (2009).  Review. Precision Viticulture. Research topics, challenges and opportunities in site-specific vineyard management. Spanish Journal Of Agricultural Research, 7(4),  779-790.  http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/1092/1090 ISSN: 1695-971X

AP King, KJ Evatt, J Six, RM Poch, De Rolston, JW Hopmans (2009).  Annual carbon and nitrogen loadings for a furrow-irrigated field. Agricultural Water Management, 96(6),  925-930.  doi:10.1016/j.agwat.2009.01.001 ISSN: 0378-3774

Loaiza JC, Jarauta E, Porta J, Poch RM. (2010).  Assessing the effects of soil use changes on soil moisture regimes in mountain regions (Catalan Pre-Pyrenees, NE Spain). Revista Academia Colombiana de Ciencias, 34,  327-338.   ISSN: 0370-3908

Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2006).  Modern land terracing results in highly negative impacts. Science for Environment Policy, 40,  4-4. 

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC, García-Hernández D. (2009).  Effects of land-use changes in vegetation cover and sidewall erosion in a gully head of the Penedes region (northeast Spain). Earth Surface Processes and Landforms, 34(14),  1927-1937.   ISSN: 0197-9337

VERICAT, D., & BATALLA, R.J.  (2007).  Transport de sediments i processos morfo-sedimentaris en el tram baix del riu Ebre. Revista Miscel·lània, 18,  135-154. 

Gibbins C, Vericat D, Batalla RJ, Gomez CM (2007).  Shaking and moving: low rates of sediment transport trigger mass drift of stream invertebrates. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 64(1),  1-5.   ISSN: 0706-652X

Olarieta JR, Rodríguez-Valle FL, Tello E. (2006).  Conservando y destruyendo suelos, transformando paisajes. El factor edáfico en los cambios de uso del territorio (el Vallès, Cataluña, 1853-2004). Areas: Revista de ciencias sociales(25),  75-104. 

Bosch A.D., Boixadera J. (2006).  Fertilización, sostenibilidad y calidad alimentaria. Fruticultura Profesional, 163,  7-11.   ISSN: 1131-5660

Mueller EN, Batalla RJ, Garcia C, Bronstert A. (2008).  Modeling bed-load rates from fine grain-size patches during small floods in a gravel-bed river. Asce, 134(10),  1430-1439.   ISSN: 0733-9429

Pascual M. ; Domingo X.; Rufat J.; Villar JM.  (2011).  Water productivity of peach for processing in a soil with low available water holding capacity. International water irrigation, 31(2),  34-38.  http://gateway1.d-catalog.com/_data/ebooks/4315ed782f/WIR2_2011.pdf ISSN: 0334-5807

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2006).  Trends in precipitation concentration and extremes in the Mediterranean Penedes-Anoia region, NE Spain. Climatic Change, 74(4),  457-474.   ISSN: 0165-0009

Gibbins, C.; Batalla, R.J.; Vericat, D. (2010).  Invertebrate drift and benthic exhaustion during disturbance: Response of mayflies (Ephemeroptera) to increasing shear stress and river-bed instability. River Research and Applications, 26(4),  499-511.   ISSN: 1535-1459

Verdú J, Batalla R, Martínez-Casasnovas JA. (2006).  Estudio hidrológico de la cuenca del río Isábena (Cuenca del Ebro). I: Variabilidad de la precipitación. Ingeniería del Agua, 13(4),  321-330.   ISSN: 1134-2196

Vericat D, Batalla RJ. (2007).  Ríos y presas: una relación compleja. Investigación y Ciencia, 374,  10-11.   ISSN: 0210-136X

Balasch JC, Tuset J, Ruiz-Bellet JL. (2010).  Reconstructing the 1874 Santa Tecla flash flood in the Ondara River (Ebro Basin, NE Spain). Advances in Geosciences, 26,  45-48.   ISSN: 1680-7340

Monger, C.; Sala, O.; Duniway, M.; Goldfus, H.; Meir, I.; Poch, R.M.; Throop, H.L.; Vivoni, E.R.  (2015).  Legacy effects in linked ecological¿soil¿geomorphic systems of drylands. Frontiers In Ecology And The Environment, 13(1),  13-19.  http://www.esajournals.org/doi/pdf/10.1890/140269 ISSN: 1540-9295

Rufat J, Domingo X, Arbonés A, Villar JM, Villar P, Pascual M. (2009).  Fertirrigación en melocotón para industria: producción y calidad según la dosis de nitrógeno aplicada. Vida Rural.   ISSN: 1133-8938

Ubalde JM, Sort X, Poch RM. (2011).  How soil forming processes detemine soil-based viticultural zoning (Catalonia, Spain). Journal Of Soil Science And Plant Nutrition, 11(1),  110-136.   ISSN: 0718-9508

Yousefifard M; Ayoubi S; Poch RM; Jalalian A; Khademi H; Khormali F (2015).  Clay transformation and pedogenic calcite formation on a lithosequence of igneous rocks in northwestern Iran. Catena, 133,  186-197.   ISSN: 0341-8162

Ramos C, Martínez-Casasnovas JA (2006).  Nutrient losses by runoff in vineyards of the Mediterranean Alt Penedès region (NE Spain). Agriculture Ecosystems & Environment, 113(1-4),  356-363.   ISSN: 0167-8809

Virto I; Fernández-Ugalde O; Barré P; Imaz MJ; Enrique A; Bescansa P; Poch RM (2013).  Micromorphological analysis on the influence of the soil mineral composition on short-term aggregation in semi-arid Mediterranean soils. Spanish Journal of Soil Science, 3(2),  116-129.  http://sjss.universia.net/pdfs_revistas/articulo_288_1373876783817.pdf ISSN: 2253-6574

Domingo F., Rosselló A., González E., Teira-Esmatges M.R., Serra J. (2008).  Winter cereal response to manure and mineral N fertilization. Italian Journal Of Agronomy, 3(3 supplement),  199-200.   ISSN: 1125-4718

Guillaumes E, Carrasco I, Villar JM.  (2006).  Response of wheat to additional nitrogen fertilizer application after pig slurry on over-fertilized soils. Agronomy For Sustainable Development, 26(2),  127-133.   ISSN: 1774-0746

Ubalde JM, Sort X, Poch RM, Porta M. (2007).  Influence of edapho-climatic factors on grape quality in Conca de Barberà vineyards (Catalonia, Spain). Journal International Des Sciences de la Vigne Et Du Vin, 41(1),  33-41.   ISSN: 1151-0285

Rufat J, Domingo X, Marsal J, Girona J, Arbonés A, Villar J.M., Villar P.  (2007).  Efectos del abonado nitrogenado sobre la producción y calidad del fruto en manzano y melocotonero. Actas de Horticultura(49),  181-186. 

Francke T, López-Tarazón JA, Vericat D, Bronstert A, Batalla RJ. (2008).  Flood-based analysis of high-magnitude sediment transport using a non-parametric method. Earth Surface Processes and Landforms, 33(13),  2064-2077.   ISSN: 0197-9337

Mantel S, Mohiuddin M, Alam MK, Olarieta JR, Alam M, Khan FMA. (2006).  Improving the jhum system in Bagladesh. LEISA, 22(4),  20-21.   ISSN: 1569-8424

Tello E, Garrabou R, Cussó X, Olarieta JR (2008).  Una interpretación de los cambios de uso del suelo desde el punto de vista del metabolismo social agrario. La comarca catalana del Vallès, 1853-2004. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 7,  97-115.   ISSN: 1390-2776

Lordan J; Villar JM; Pascual M; Fonseca F; Arbonés A; Rufat J. (2012).  Evaluación económica de la fertilización nitrogenada en el cultivo del manzano. Vida Rural(350).  http://www.vidarural.es/articulos-evaluacion-economica-fertilizacion-nitrogenada-cultivo-del-manzano/1/2035.html ISSN: 1133-8938

Cussó X, Garrabou R, Olarieta JR, Tello E. (2006).  Balances energéticos y usos del suelo en la agricultura catalana: una comparación entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX. Historia Agraria, 40,  471-500.   ISSN: 1139-1472

Pascual M.; Lordan J.;Villar J.M.; Fonseca F.; Rufat J.  (2013).  Stable carbon and nitrogen isotope ratios as indicators of water status and nitrogen effects on peach trees. Scientia Horticulturae, 157,  99-107.   ISSN: 0304-4238

Vericat D, Batalla RJ, Garcia C (2006).  Transporte de fondo y dinámica sedimentaria en el tramo bajo del Ebro. Cuaternario y Geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario.   ISSN: 0214-1744

Tena, A.; Batalla, R.J.; Vericat, D.; López-Tarazón, J.A. (2011).  Suspended sediment dynamics in a large regulated river over a 10-year period (the lower Ebro, NE Iberian Peninsula). Geomorphology, 125,  73-84.   ISSN: 0169-555X

Domingo X, Arbonés A, Villar JM, Villar P, Pascual M, Rufat J.  (2007).  Efectos del riego y de la fertilización nitrogenada en el crecimiento estacional, producción y calidad de melocotón ‘andross’ para industria. Actas de Horticultura(48),  426-429. 

Vericat D, Church M, Batalla RJ. (2006).  Bed load bias: Comparison of measurements obtained using two (76 and 152 mm) Helley-Smith samplers in a gravel bed river. Water Resources Research, 42(1).   ISSN: 0043-1397

Olarieta JR, Besga G, Rodríguez-Ochoa R, Aizpurua A, Usón A. (2006).  Land evaluation for forestry: a study of the land requirements for growing Pinus radiata D. Don in the Basque Country, northern Spain. Soil Use and Management, 22(3),  238-244.   ISSN: 0266-0032

Villar JM. (2013).  Conceptos aplicados a la gestión del agua de riego. Revista de Fruticultura(31),  30-35.   ISSN: 2013-5742

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2007).  Soil loss and water content affected by land levelling in Penedès vineyards, NE Spain. Catena, 71(2),  210-217.   ISSN: 0341-8162

Batalla, R.J.; Vericat, D.; Martínez, T.I.  (2006).  River-channel changes downstream from dams in the lower Ebro River. Zeitschrift für Geomorphologie, 143,  1-14.   ISSN: 0372-8854

López-Tarazón, JA; Batalla, R.J.; Vericat, D.; Francke, T.  (2009).  Suspended sediment transport in a highly erodible catchment: the River Isábena (Central Pyrenees). Geomorphology, 109,  210-222.   ISSN: 0169-555X

González-Hidalgo JC, Batalla RJ, Cerda A. (2013).  Catchment size and contribution of the largest daily events to suspended sediment load on a continental scale. Catena, 102(Special Issue),  40-45.  10.1016/j.catena.2010.10.011 (http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2010.10.011) ISSN: 0341-8162

Fonseca, F.; Lordan, J.; Rufat, J.; Villar, J.M.; Pascual, M. (2011).  Consideraciones técnicas para la programación de la fertirngación en cultivos frutales. Revista de Fruticultura.   ISSN: 2013-5742

Rufat J.; Domingo X.; Arbonés A.; Pascual M.; Villar JM.  (2011).  Interaction between water and nitrogen management in peaches for processing. Irrigation Science, 29(4),  321-329.  http://www.springerlink.com/content/12768v3463355625/fulltext.pdf ISSN: 0342-7188

Domingo X., Arbonés A., Villar J.M., Villar P., Pascual M., Rufat J.  (2007).  Effects of irrigation strategies and nitrogen fertilization on seasonal growth, yield and quality of peaches for processing. 15th N workshop: Book of Abstracts,  164-165. 

González-Hidalgo JC, Batalla R, Cerda A, De Luis M. (2010).  Contribution of largest events to suspended sediment transport across the USA. Land Degradation & Development, 21(2),  83-91.   ISSN: 1085-3278

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2010).  Effects of precipitation patterns and temperature trends on soil water available for vineyards in a Mediterranean climate area. Agricultural Water Management, 97(10),  1495-1505.   ISSN: 0378-3774

JC Loaiza, E Jarauta-Bragulat, J Porta, RM Poch (2009).  Use of simulation models in the estimation of soil moisture regimes in mediterranean environments. Terra Latinoamericana

Ramos MC, Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA. (2007).  Effects of land terracing on soil properties in the Priorat region in Northeastern Spain: A multivariate analysis. Geoderma, 142(3-4),  251-261.   ISSN: 0016-7061

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC, Cots-Folch R. (2010).  Influence of the EU CAP on terrain morphology and vineyard cultivation in the Priorat region of NE Spain. Land Use Policy, 27(1),  11-21.  10.1016/j.landusepol.2008.01.009 (http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.01.009) ISSN: 0264-8377

Rufat J.; Villar J.M.; Pascual M.; Falguera V.; Arbonés A. (2014).  Productive and vegetative response to different irrigation and fertilization strategies of an Arbequina olive orchard grown under super-intensive conditions. Agricultural Water Management, 144,  33-41.   ISSN: 0378-3774

Loaiza, J.C.; Poch, R.M. (2009).  Evaluation of soil water balance components under different land uses in a mediterranean mountain catchment (Catalan Pre-Pyrenees NE Spain). Zeitschrift für Geomorphologie, 53(4),  519-537.   ISSN: 0372-8854

Gonzalez-Hidalgo JC, De Luis M, Batalla RJ.  (2009).  Effects of largest daily events on total soil erosion by rainwater. An analysis of the USLE database. Earth Surface Processes and Landforms, 34(15),  2070-2077.   ISSN: 0197-9337

Vericat D, Batalla RJ, Gibbins C. (2008).  Sediment entrainment and depletion from patches of fine material in a gravel-bed river. Water Resources Research, 44(11),  W11415.   ISSN: 0043-1397

Vericat D, Batalla RJ. (2007).  Fractional bedload transport during small floods in a regulated gravel-bed river. Zeitschrift für Geomorphologie, 51(2),  227-240.   ISSN: 0372-8854

Esfandiarpoor Borujeni, I., Salehi, MH, Toomanian, N., Mohammadi, J., Poch, R.M.  (2009).  The Effect of Survey Density on the Results of Geopedological Approach in Soil Mapping: A Case Study in the Borujen Region, Central Iran. Catena, 79(1),  18-26.   ISSN: 0341-8162

Martínez-Casasnovas JA, Klaasse A, Nogués J, Ramos MC. (2008).  Comparison between land suitability and actual crop distribution in an irrigation district of the Ebro valley (Spain). Spanish Journal Of Agricultural Research, 6(4),  700-713.  Comparison between land suitability and actual crop distribution in an irrigation district of the Ebro valley (Spain) (http://www.inia.es/gcontrec/pub/700-713_Comparison_between_1228218502890.pdf) ISSN: 1695-971X

Batalla, R.J.; Vericat, D.  (2009).  Hydrological and sediment transport dynamics of flushing flows: Implications for management in large Mediterranean rivers. River Research and Applications, 25(3),  297-314.  10.1002/rra.1160 (http://dx.doi.org/10.1002/rra.1160) ISSN: 1535-1459

Alcázar J, Palau A. (2010).  Establishing environmental flow regimes in a Mediterranean watershed based on a regional classification. Journal of Hydrology, 388,  41-51.   ISSN: 0022-1694

Martínez-Casasnovas JA; Agelet J; Arnó J; Bordes X; Ramos MC (2010).  Protocolo para la zonificación intraparcelaria de la viña para vendimia selectiva a partir de imágenes multiespectrales. Revista de Teledetección(33),  47-52.  http://www.aet.org.es/revistas/revista33/Numero33_5.pdf

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC. (2006).  The cost of soil erosion in vineyard fields in the Penedes-Anoia Region (NE Spain). Catena, 68(2-3),  194-199.   ISSN: 0341-8162

Boixadera J, Poch RM, Lowick SJ, Balasch JC. (2015).  Loess and soils in the Eastern Ebro basin. Quaternary International, 376,  114-133.   ISSN: 1040-6182

A. Urrea; JR Olarieta; R Rodríguez-Ochoa (2014).  Sòls forestals de Torrebesses i les seves relacions amb la presència de diferents espècies vegetals. Shikar. Revista del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià(1),  112-116.   ISSN: 2385-412X

Olarieta JR, Rodríguez-Ochoa R, Ascaso Sastrón E. (2008).  'Las cosechas se calcularon en dólares y la tierra se valoraba en capital más interés'. Una interpretación crítica desde la Economía Ecológica de la evaluación monetaria de la degradación del suelo. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 8,  49-61.   ISSN: 1390-2776

Salazar M, Bosch-Serra A, Estudillos G, Poch RM. (2009).  Rehabilitation of Semi-Arid Coal Mine Spoil Bank Soils with Mine Residues and Farm Organic By-Products. Arid Land Research and Management, 23(4),  327-341.   ISSN: 1532-4982

Ramos MC. (2006).  Metals in vineyard soils of the Penedès area (NE Spain) after compost application. Journal of Environmental Management, 78(3),  209-215.   ISSN: 0301-4797

Rufat J, Domingo X, Arbonés A, Villar JM, Villar P, Pascual M. (2008).  Efectes del reg en préssec per a la indústria: creixement estacional, producció i qualitat. Dossier Tècnic(30),  15-17.  Efectes del reg en préssec per a la indústria: creixement estacional, producció i qualitat (http://www.ruralcat.net/migracio_resources/679551_DT30.pdf) ISSN: 1699-5465

Bosch-Serra AD, Yagüe MR, Teira-Esmatges MR. (2014).  Ammonia Emissions from different fertilizing strategies in Mediterranean rainfed winter cereals. Atmospheric Environment, 84,  204-212.   ISSN: 1352-2310

Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2006).  Land terracing for new vineyard plantations in the north-eastern Spanish Mediterranean region: Landscape effects of the EU council regulation policy for vineyards' restructuring. Agriculture Ecosystems & Environment, 115(1-4),  88-96.   ISSN: 0167-8809

Vericat, D.; Batalla, R.J. (2008).  Assessing Geomorphic Effects of Flushing Flows in Regulated Rivers: the case of the Lower River Ebro (northeast Spain). Geophemera, 104,  25-27. 

Boixadera, J; Riera, S.; Vila, S.; Esteban, I.; Albert, R.M.; Llop, J.M.; Poch, R.M. (2016).  Buried A horizons in old bench terraces in Les Garrigues (Catalonia). Catena, 137,  635-650.   ISSN: 0341-8162

Sebastià MT, Marks E, Poch RM. (2008).  Soil carbon and plant diversity distribution at the farm level in the savannah region of Northern Togo (West Africa). Biogeosciences Discussions, 5,  4107-4127.   ISSN: 1810-6277

Vericat, D, Batalla, RJ, Garcia, C (2006).  Partial sediment transport in a large regulated river. Geodinamica Acta.   ISSN: 0985-3111

Ramos MC. (2006).  Soil water content and yield variability in vineyards of Mediterranean north eastern Spain affected by mechanisation and climate variability. Hydrological Processes, 20(11),  2271-2283.   ISSN: 0885-6087

Poch RM, Thomas BP, Fitzpatrick RW, Merry RH (2009).  Micromorphological evidence for mineral weathering pathways in a Mediterranean coastal acid sulfate soil sequence, South Australia. Australian Journal of Soil Research, 47,  403-422.   ISSN: 0004-9573

Villar JM, Teira-Esmatges MR, Hermida B, Fonseca F, Ferrer F, Villar P. (2008).  Assessment of the behaviour of the nitrification inhibitor DMPP: a 3-year irrigated raygrass field experiment. Italian Journal Of Agronomy, 3(3 supplement),  279-280.   ISSN: 1125-4718

Lordan J; M. Pascual; F. Fonseca; J.M. Villar; J. Rufat.  (2013).  Use of rice husk to enhance peach tree performance in soils with limiting physical properties. Soil & Tillage Research, 129,  19-22.   ISSN: 0167-1987

Gibbins C, Vericat D, Batalla RJ. (2007).  When is stream invertebrate drift catastrophic? The role of hydraulics and sediment transport in initiating drift during flood events. Freshwater Biology, 52(12),  2369-2384.   ISSN: 0046-5070

Villar P, Rufat J, Villar JM, Pascual M. (2010).  Fertilidad de suelos y nutrición de plantas aplicadas a la producción de frutales. Agricultura(933),  726-728.   ISSN: 0034-7655

Gispert J.R.; Ramirez de Cartagena F.;Villar J.M.; Girona J.  (2010).  The influence of irrigation strategies and wet soil volume Percentage on the behavior of olive trees in microirrigation. Irrigation Science.   ISSN: 0342-7188

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC. (2009).  Soil alteration due to erosion, ploughing and levelling of vineyards in north east Spain. Soil Use and Management, 25(2),  183-192.   ISSN: 0266-0032

Pascual, M.; Villar, J.M.; Rufat, J.; Rosell, J.R.; Sanz, R.; Arnó, J. (2011).  Evaluation of peach tree growth characteristics under different irrigation strategies by LIDAR system: preliminary results. Acta Horticulturae (ISHS), 889,  227-232.  http://www.actahort.org/books/889/889_26.htm  ISSN: 0567-7572

Ubalde JM, Sort X, Zayas A, Poch RM. (2009).  Effects of soil and climatic conditions on grape ripening and wine quality of Cabernet Sauvignon. Journal of wine research, 21(1),  1-17.  http://dx.doi.org/10.1080/09571264.2010.495851 ISSN: 0957-1264

Ramos MC, Quinton J, Tyrrel S. (2006).  Effects of cattle manure on erosion rates and runoff water pollution by faecal coliforms. Journal of Environmental Management, 78(1),  97-101.   ISSN: 0301-4797

Marks E, Aflakpui GKS, Nkem J, Poch RM, Khouma M, Kokou K, Sagoe R, Sebastià MT. (2009).  Conservation of soil organic carbon, biodiversity and the provision of other ecosystem services along climatic gradients in West Africa. Biogeosciences, 6(8),  1825-1838.   ISSN: 1726-4170

Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Agricultural trajectories in a Mediterranean mountain region (Priorat, NE Spain) as a consequence of vineyard conversion plans. Land Degradation & Development, 20(1),  1-13.   ISSN: 1085-3278

Poch RM, Hopmans JW, Six JW, Rolston DE, McIntyre JL. (2006).  Considerations of a field-scale soil carbon budget for furrow irrigation. Agriculture Ecosystems & Environment, 113(1-4),  391-398.   ISSN: 0167-8809

Rovira A, Batalla RJ. (2006).  Temporal distribution of suspended sediment transport in a Mediterranean basin: The Lower Tordera (NE SPAIN). Geomorphology, 79(1-2),  58-71.   ISSN: 0169-555X

Ramos MC, Jones GV, Martínez-Casasnovas JA. (2008).  Structure and trends in climate parameters affecting winegrape production in northeast Spain. Climate Research, 38(1),  1-15.  http://hdl.handle.net/10459.1/58468 / http://www.int-res.com/abstracts/cr/v38/n1/p1-15/ ISSN: 0936-577X

Ferrer F, Pla I, Fonseca F, Dalurzo H, Villar JM.  (2008).  Combining field and laboratory methods to calculate soil water content at field capacity and permanent wilting point. Italian Journal Of Agronomy, 3(3 supplement),  87-88.   ISSN: 1125-4718

Estrany J, Garcia C, Batalla R.J. (2009).  Groundwater control on the suspended sediment load in the Na Borges River, Mallorca (Spain). Geomorphology, 106(3-4),  292-303.   ISSN: 0169-555X

López-Tarazón JA, Batalla RJ, Vericat D, Balasch JC. (2010).  Rainfall, runoff and sediment transport relations in a mesoscale mountainous catchment: The River Isábena (Ebro basin). Catena, 82(1),  23-34.   ISSN: 0341-8162

MUELLER, E.N., FRANCKE, T., BATALLA, R.J. BRONSTERT, A.  (2009).  Modelling the effects of land-use change on runoff and sediment yield for a meso-scale catchment in the Southern Pyrenees. Catena, 79(3),  288-296.   ISSN: 0341-8162

BATALLA, R.J. & VERICAT, D. (2008).  Les crescudes de manteniment a l’Ebre (2002-2007). L’Aufàbiga, 7,  9-11. 

Poch, R.M., Junyent, E. Balasch, C. (2014).  Funcionament del pou cisterna de la fortalesa ibera dels Vilars (Les Garrigues): evidències de mesures en camp de conductivitat elèctrica de l'aigua en períodes de reg del canal d'Urgell. Quaderns Agraris(36),  51-64.  http://revistes.iec.cat/index.php/QA ISSN: 0213-0319

Batalla RJ. (2007).  Mesura i control del transport de sediments i la dinàmica fluvial en conques Mediterrànies. Casos d’estudi (1990-2006). Rural & Forest, 6(2),  6-13. 

Badia D; Orús D; Doz JR; Casanova J; Poch RM; García-González MT  (2015).  Vertic features in a soil catena on Eocene marls in the Inner Depression of the Central Spanish Pyrenees. Catena, 129,  86-94.   ISSN: 0341-8162

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC. (2009).  Erosión por cárcavas y barrancos en el área de viña del Alt Penedès - Anoia (NE España). Cuadernos de Investigación Geográfica, 35(2),  223-238.  http://www.unirioja.es/servicios/sp/ej/cig/cig.shtml ISSN: 0211-6820

Manafi S; Mahmoodi S; Sarmadian F; Heidari A; Poch RM (2008).  Secondary Calcium Carbonate Coatings in Some Arid and Semiarid Soils in Southern Alborz, Takestan, Iran. Iranian Journal of Soil and Water Research, 39(1),  1-20. 

Villagran X; Poch RM (2014).  A new form of needle-fiber calcite produced by physical weathering of shells. Geoderma, 213,  173-177.   ISSN: 0016-7061

Olarieta JR., J. Lizano, R. Rodríguez-Ochoa, Z. Alcarria (2008).  Efectos de un incedio sobre diversas propiedades físico-químicas del suelo y procesos de erosión hídrica en medio semiárido (La Granja d'Escarp, Lleida). Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 25,  345-350.   ISSN: 1575-2410

Rodríguez-Ochoa, R, Olarieta1,J.R, Chocarro C, Martínez V., Bilbao I. (2014).  Autoecología y distribución potencial de la encina (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.) en la zona norte de Monegros. Ecosistemas, 23(2),  108-115.  http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/870 (IN http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/870) ISSN: 1132-6344

Teira-Esmatges MR, Bosch AD, Domingo F, Rosselló A. (2008).  Ammonia volatilization in winter rain fed cereal fertilized with pig slurry. Italian Journal Of Agronomy, 3(3 supplement),  271-272.   ISSN: 1125-4718

Vericat D, Batalla RJ, Gibbins CN. (2007).  A new tool to study links between sediment transport and invertebrate drift. EOS. Transactions American Geophysical Union, 88(41),  410-410.   ISSN: 0096-3941

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2006).  Impact of land levelling on soil moisture and runoff variability in vineyards under different rainfall distributions in a Mediterranean climate and its influence on crop productivity. Journal of Hydrology, 321(1-4),  131-146.   ISSN: 0022-1694

Orozco M, Poch RM, Batalla RJ, Balasch JC.  (2006).  Hydrochemical budget of a Mediterranean mountain basin in relation to land use (The Ribera Salada, Catalan Pre-Pyrenees, NE Spain). Zeitschrift für Geomorphologie, 50(1),  77-94.   ISSN: 0372-8854

VERICAT, D.; BATALLA, R.J. (2010).  Sediment transport from continuous monitoring in a perennial Mediterranean stream. Catena, 82,  77-86.   ISSN: 0341-8162

Rufat J., Domingo X., Arbonés A., Villar J.M., Villar P., Pascual M.  (2009).  Resultados de los ensayos de fertirrigación en melocotón para industria. Análisis de la producción y calidad según la dosis de N aplicada. Vida Rural(282),  62-66.   ISSN: 1133-8938

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2009).  Impacts of annual precipitation extremes on soil and nutrient losses in vineyards of NE Spain. Hydrological Processes, 23,  224-235.   ISSN: 0885-6087

Publicacions en Llibres

Villar P. Villar JM. (2010).  Gestió de Sòls i Aigües en Sistemes Agrícoles. Bloc 3. Fertilitat de Sòls. Versió 1.1. UdL. (pp. 1 - 36).  Copisteria Universitaria Armengol - B.

Villar J.M., Villar P.  (2010).  Fertilidad de suelos y nutrición de plantas. Versión 3.27. 173 pp. (pp. 1 - 173).  Copisteria Universitaria Armengol - B.

Villar J.M. (2010).  Gestión del agua de riego y de drenaje. 103 pp. Versión 3.24. (pp. 1 - 103).  Copisteria Universitaria Armengol - B.

López-Tarazón JA, Batalla RJ, Vericat D, Balasch, JC.  (2010).  Relations between the rainfall and the hydrological and geomorphological response in the Isábena basin. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 239 - 242).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Ruiz-Bellet JL, Balasch JC, Batalla RJ. (2010).  Tránsito de sedimentos a través de los embalses del río Segre durante la crecida de la primavera de 2008. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 271 - 274).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Tuset J, Balasch JC, Batalla RJ. (2010).  Reconstrucción del flash flood de Santa Tecla (1874) en el río Ondara (Tàrrega, NE Depresión del Ebro). En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 335 - 338).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Masich JM, Balasch JC, Pascual M, Baró J  (2010).  Origen, Característiques i Aplicacions Terapèutiques de les Aigües Termals i Mineromedicinals dels Pirineus. .

BATALLA, R.J.; VERICAT, D.; GIBBINS, C.N.; GARCIA, C. (2010).  Incipient Bed-Material Motion in a Gravel-Bed River: Field Observations and Measurements. En GRAY, J.R.; LARONNE, J.B.; MARR, J.D.G. (eds): Bedload-surrogate monitoring technologies. U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report (pp. 52 - 66).  United States Geological Survey - B.http://pubs/usgs.gov/sir/2010/5091

Batalla, RJ.; Vericat, D. (2010).  Hydrology and Sediment Transport. En The Ebro River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry Series (pp. 21 - 46).  Springer-Verlag - A. ISBN: 978-3-642-18032-3.  

Úbeda, X; Vericat, D; Batalla, RJ (2010).  Trabajos de Geomorfología en España, 2008-2010 (editores). En Trabajos de Geomorfología en España, 2008-2010 (pp. 1 - 528).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Buendía C; Gibbins C; Vericat D; López-Tarazon JA; Batalla RJ.  (2010).  Effects of fine sediment on invertebrate communities in the River Isábena. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 215 - 218).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Estrany J; García C; Batalla RJ. (2010).  Control de las aguas subterráneas en la exportación de sedimento en el Torrent de Na Borges (Mallorca). En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 223 - 226).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Gonzalo LE, Batalla RJ, Vericat D. (2010).  Control del exceso de macrófitos en el bajo Ebro con crecidas de mantenimiento. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 235 - 238).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

López-Tarazón JA, Batalla RJ, Vericat D, Tena, A. (2010).  Acumulación de sedimento en suspensión en el canal río Isábena (cuenca del Ebro). En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 243 - 246).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Tena A, Batalla RJ, Vericat D, López-Tarazón JA.  (2010).  Balance de sedimentos en el tramo bajo del Ebro para el periodo 1998-2008. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 285 - 288).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Tena A, Singer M, Batalla RJ. (2010).  El uso de FLUVIAL-12 para el rediseño y la evaluación de crecidas de mantenimiento en el bajo Ebro. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 289 - 292).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Vericat D, Batalla, RJ.  (2010).  Total sediment transport in a gravel-bed river. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 293 - 296).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Bosch AD. (2010).  Nitrogen Use Efficiency in Rainfed Mediterranean Agriculture. En Encyclopedia of Soil Science (pp. 1 - 6).  Taylor and Francis. Health Science - A. ISBN: 978-0-8493-5051-1.  DOI:10.1081/E-ESS-120044989

Murillo A; Boixadera J; Bosch AD; Enrique A. (2010).  Tecnología de suelos: estudio de casos. En Tecnología de suelos: estudio de casos. (pp. 1 - 513).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-311-4.  

Boixadera J; Bosch AD. (2010).  Los sistemas agrarios como marco de la tecnología de suelos. Enfoques en la Unión Europea. En Tecnología de suelos: estudio de casos. (pp. 123 - 129).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-311-4.  

Ortiz C; Boixadera J; Bosch A.D. (2010).  Efectos de la fertilización nitrogenada con purín porcino en cereal de secano en el valle del Ebro (Cataluña, NE España). En Tecnología de suelos: estudio de casos. (pp. 277 - 291).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-311-4.  

Bosch AD, Poch RM, Salazar M. (2010).  Restauración de suelos en zonas mineras. Aplicación a la zona carbonífera del bajo Segre (Lleida, España). En Tecnología de Suelos: Estudio de casos (pp. 481 - 495).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-311-4.  

Bosch AD; Poch RM; Salazar M. (2010).  Caso II.4.3. Restauración de suelos en zonas mineras. Aplicación a la zona carbonífera del Bajo Segre (Lérida, España). En Usón A; Boixadera J; Bosch AD; Enrique A (eds). Tecnología de Suelos. Estudio de Casos. (pp. 481 - 496).  Edicions de la Universitat de Lleida - Prensas Universitarias de Zaragoza - B. ISBN: 978-84-8409-311-4.  

Poch RM, Artieda O, Herrero J, Lebedeva-Verba M. (2010).  Gypsic features (Cap. 10). En Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths. Stoops G; Mees F, Marcelino V (eds) (pp. 195 - 217).  Elsevier - A. ISBN: 978-0-444-53156-8.  

Poch RM, Boixadera J (2010).  Actes del Congrés de Sòls de Muntanya i Canvi Global. Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida, 14-17 juliol 2010. (pp. 1 - 50).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-34-8409-318-3.  

Poch RM; Boixadera J (Eds) (2010).  Suelos de Montaña y Cambio Global. Guia de excursión: Los suelos de la Cerdaña. (pp. 1 - 140).  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Porta J; Poch RM (2010).  Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl. En http://cit.iec.cat/GLOSECS/ .  IEC - B.http://cit.iec.cat/GLOSECS/

Porta J; López-Acevedo M; Poch RM (2010).  Introducción a la Edafología. Uso y protección de suelos. 2ª edición. (pp. 1 - 535).  Mundi-Prensa - A. ISBN: 978-84-8476-405-2.  

Iglesias C.; Bovet I. (Ed.); Alcázar J, Aldomà I, Chocarro C, Farré M, Gil RM, Michelena A, Molina F, Morell R, Nogareda C, Oliva M, Pastor JN, Piqué MT, Sala N, Santiveri F, Serrano L. (2010).  Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans: l'abocador de Gimenells. (pp. 1 - 500).  Departament d'Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-693-5339-4.  

Olarieta JR, R. Rodríguez Ochoa, V. Cívico, E. Ascaso (2010).  Influencia de las características edáficas en el crecimiento de Quercus faginea Lam. y Juglans regia L. en plantaciones en clima semiárido (La Noguera, Lleida). En 5º Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber Qué Hacer (pp. 186).  Sociedad Española de Ciencias Forestales - B. ISBN: 978-84-936854-6-1.  http://www.congresoforestal.es/fichero.php?t=41725&i=4&m=2185

Usón, A., Olarieta JR, Domingo, F., R. Rodríguez Ochoa (2010).  Cartografía y evaluacion del riesgo de erosión tras un incendio forestal en la comarca de El Solsonès (Lleida, España). En Tecnología de suelos: estudio de casos (pp. 469 - 480).  Edicions de la Universitat de Lleida - Prensas Universitarias de Zaragoza - B. ISBN: 978-84-92774-97-5.  

Garrabou, R., E. Tello, J.R. Olarieta (2010).  La reposición de la fertilidad y el mantenimiento de las capacidades del suelo, un elemento fundamental de las 'buenas prácticas' agrícolas y su sostenibilidad. En La reposición de la fertilidad en los sistemas agrarios tradicionales (pp. 23 - 38).  Editorial Icaria - A. ISBN: 978-84-9888-215-5.  

Olarieta, J.R., R. Padrò, G. Massip, R. Rodríguez-Ochoa, E. Vicedo, E. Tello (2010).  Hipótesis y primeros resultados sobre los hormigueros como técnica de fertilización en los sistemas agrarios. En La reposición de la fertilidad en los sistemas agrarios tradicionales (pp. 109 - 125).  Editorial Icaria - A. ISBN: 978-84-9888-215-5.  

Tello, E., R. Garrabou, X. Cussó, J.R. Olarieta (2010).  Sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Balances de nutrientes y sistemas de fertilización en la agricultura catalana a mediados del siglo XIX. En La reposición de la fertilidad en los sistemas agrarios tradicionales (pp. 171 - 215).  Editorial Icaria - A. ISBN: 978-84-9888-215-5.  

Garrabou, R., E. Tello, X. Cussó, J.R. Olarieta (2010).  Intensificación del abonado y crecimiento agrario en la agricultura catalana desde finales del siglo XIX hasta la actualidad: el ejemplo de la provincia de Barcelona y la comarca del Vallès. En La reposición de la fertilidad en los sistemas agrarios tradicionales (pp. 255 - 296).  Editorial Icaria - A. ISBN: 978-84-9888-215-5.  

Boixadera, J., R. Danés, C. Herrero, E. Ascaso, J.R. Olarieta, M. Antúnez, F. Domingo, J.F. García, J. Margarit (2010).  Mapa de Sòls. Térmens. 359-2-2 (64-28). 1:25.000. .  Institut Geològic de Catalunya - B.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case of the Priorat vineyard region (NE Spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 04-15 Mayo 2009 (pp. 1 - 30).  National and Kapodistrian University of Athens - B.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case of the Penedès vineyard region (NE Spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 04-15 Mayo 2009 (pp. 1 - 18).  National and Kapodistrian University of Athens - B.

Martinez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Erosión por cárcavas y barrancos. Caso del área de viña del Alt Penedès - Anoia (NE España). En Sánchez Díaz J, Asins Velis S (Eds), Control de la degradación de los suelos y cambio global (pp. 57 - 68).  Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana) - B. ISBN: 978-84-613-4144-3.  

Ramos MC, Martinez-Casasnovas JA (2009).  Pérdidas de suelo y nitrientes causadas por eventos extremos anuales en viñedos de secano en el NE de España. En Sánchez Díaz J, Asins Velis S (Eds), Control de la degradación de los suelos y cambio global (pp. 105 - 106).  Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana) - B. ISBN: 978-84-613-4144-3.  

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case of the Priorat vineyard region (NE Spain). En Environments (pp. 171 - 192).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Exercice 1. Terrace design in sloping areas for vineyar plantation: The case of the Priorat vineyard region (NE Spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” Lectures and exercices (pp. 193 - 210).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC,  (2009).  Exercice 2. Land morphology changes and effects on vineyard development in the Priorat region. En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” Lectures and exercices (pp. 211 - 218).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case study of the Penedès vineyard region (NE Spain). En Environments (pp. 219 - 242).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case of the Priorat vineyard region (NE Spain). En Environments: Lectuires and exercices. N Evelpidou and T. Figueiredo. (eds) (pp. 171 - 192).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case of the Penedès vineyard region. En Environments: Lectuires and exercices. N Evelpidou and T. Figueiredo. (eds) (pp. 219 - 242).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA,  (2009).  Exercice 1: Terrace design in slping areas for viyard plantation (The Priorat vineyard region; NE Spain). En Environments: Lectuires and exercices. N Evelpidou and T. Figueiredo. (eds) (pp. 193 - 210).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Exercice 2: Land Morphology changes and effects on vineyard development in the Priorat vineyard region. En Environments: Lectuires and exercices. N Evelpidou and T. Figueiredo. (eds) (pp. 211 - 218).  Instituto Politécnico de Bragança - B. ISBN: 978-972-745-107-4.  

Villar J.M., M. R. Teira, B. Hermida, F. Fonseca, F. Ferrer.  (2009).  Quantification of nitrogen inputs and losses in a 3-yr irrigated ryegrass field experiment using nitrification inhibitors, pig slurry and mineral fertilizers. En C. Grignani, M.Acutis, L. Zavattaro, L. Bechini, C. Bertora, P. Marino Gallina, D. Sacco (Eds). Proceedings of the 16th N workshop- Connecting different scales of nitrogen use in agriculture. 28th june-1st July 2009, Turin, Italy (pp. 455 - 456). ISBN: 978-88-902754-2-5.  

Rufat J., X. Domingo, M. Pascual , P. Villar, J.M. Villar.  (2009).  Nitrogen management in peaches for processing on a shallow calcareous soil: nutrient ratios. En C. Grignani, M.Acutis, L. Zavattaro, L. Bechini, C. Bertora, P. Marino Gallina, D. Sacco (Eds). Proceedings of the 16th N workshop- Connecting different scales of nitrogen use in agriculture. 28th june-1st July 2009, Turin, Italy (pp. 273 - 274). ISBN: 978-88-902754-2-5.  

Fonseca F., F. Ferrer, M. Domene, J.M. Villar, I. Pla, H. Dalurzo (2009).  Modifications and validation of a gee passive capillary lysimeter. En C. Grignani, M.Acutis, L. Zavattaro, L. Bechini, C. Bertora, P. Marino Gallina, D. Sacco (Eds). Proceedings of the 16th N workshop- Connecting different scales of nitrogen use in agriculture. 28th june-1st July 2009, Turin, Italy (pp. 153 - 154). ISBN: 978-88-902754-2-5.  

Roselló A., Gonzalez E., Domingo Olivé F., Teira M.R., Villar J.M (2009).  N fluxes on an italyan ryegrass crop with organic and mineral fertilization. En C. Grignani, M.Acutis, L. Zavattaro, L. Bechini, C. Bertora, P. Marino Gallina, D. Sacco (Eds). Proceedings of the 16th N workshop- Connecting different scales of nitrogen use in agriculture. 28th june-1st July 2009, Turin, Italy (pp. 201 - 202). ISBN: 978-88-902754-2-5.  

Capell M. Villar JM. (2009).  Caracterització de les aigües de drenatge utilitzades per regar dintre de la zona regable del Canal d’Urgell, a la comarca del Pla d’Urgell. (pp. 1 - 127).  itagi - B.

Balasch JC, Batalla R, Hassan M, Rice S, Singer MB, Vericat D (2009).  Course on Sediment Transport: Measurement, Modelling and Management. Solsona, 31st March-2nd April, 2009. .

Poch RM, Balasch JC (2009).  Formació del rebliment de l'entorn del megàlit dels Reguers del Senill de Seró (Artesa de Segre, Lleida). .

Balasch JC, Conesa JA (2009).  Apunts de l'assignatura 'Dinàmiques interna i externa del Planeta Terra' Programa Senior de la UdL. 3er curs. .

Masich JM, Balasch JC, Pascual M, Baró J  (2009).  Les Aigües Termals i Mineromedicinals als Pirineus, Hidroteràpia i Terapèutica. .

Bosch AD; Porta P; Torres J. (2009).  Treballar el sòl. Un art per descobrir. (pp. 1 - 227).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-280-3.  

Bosch i Serra A.D. , Virgili i Sanromà J.M., Navarro i Manich D. (2009).  Activitats d'aula. En En: Bosch i Serra A.D. (ed.) Fitotecnia. Fonaments i tecnologies de la producció agrícola. (pp. 15 - 68).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-306-0.  

Bosch i Serra A.D. , Domingo i Olivé F., Virgili i Sanromà J.M. (2009).  Activitats en laboratori. En En: Bosch i Serra A.D. (ed.) Fitotecnia. Fonaments i tecnologies de la producció agrícola. (pp. 69 - 108).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-306-0.  

Virgili i Sanromà J.M., Porta i Montserrat P., Bosch i Serra A.D. (2009).  Activitat formativa tutorada no presencial. En En: Bosch i Serra A.D. (ed.) Fitotecnia. Fonaments i tecnologies de la producció agrícola. (pp. 109 - 139).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-306-0.  

Bosch AD. (2009).  Fitotècnia. Fonaments i tecnologies de la producció agrícola. (pp. 1 - 145).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-306-0.  

Badia, D., Cuchi, J.A., Ibarra, P., Longares, L.A., Macías, F., Martí, C., Peña, J.L., Pérez, C., Poch, R.M., Romero, D., Sancho, C., Saz, M.A., Silva, J. (2009).  Itinerarios edáficos por el Alto Aragón. En Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo (pp. 1 - 222).  Instituto de Estudios Altoaragoneses / Consello d’a Fabla aragonesa. - B. ISBN: 978-84-8127-210-9.  

Porta J, López-Acevedo M, Poch RM (2009).  Introducció a l'Edafologia. Ús i protecció de sòls. (pp. 1 - 507).  Mundi-Prensa - A. ISBN: 978-84-8476-385-7.  

J. Alcázar y Vega-García, C.  (2009).  Applying an statistical and artificial neural network models to watershed regionalization. En Congrés International conference of Science and Information Technologies for Sustainable Management of Aquatic Ecosystems .http://www.fires-seminars.org.uk/downloads/seminar3/vega-garcia_fires3.pdf

Pardo Fabregat, F.; Vega García, C.; Alcázar Montero, J.  (2009).  Simulación de condiciones bio-climáticas a futuro para la toma de decisiones en la planificación forestal en el Prepirineo. En Actas del V Congreso forestal español, Avila sep2009 (pp. 1 - 13).  Sociedad Española de Ciencias Forestales - B. ISBN: 978-84-936854-6-1.  http://www.congresoforestal.es/index.php?men=81

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2008).  Sediment trap efficiency of broadbase terraces in the Penedès vineyard region (NE -spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, 6 to 19 April 2008 (pp. 1 - 12).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2008).  Land morphology changes and effects on vineyard development in the Priorat vineyard region (NE Spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, 6 to 19 April 2008 (pp. 1 - 10).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2008).  Terrace design in sloping areas for vineyard plantation (the Priorat vineyard region, NE Spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, 6 to 19 April 2008 (pp. 1 - 13).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2008).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case of the Penedès vineyard region (NE Spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, 6 to 19 April 2008 (pp. 1 - 11).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2008).  Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments: The case of the Penedès vineyard region (NE Spain). En “Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments” Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, 6 to 19 April 2008 (pp. 1 - 11).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B.

Cots-Folch, R., Martínez-Casasnovas, J.A.,Ramos M.C. (2008).  Farming stategies and lanscape implications in the Priorat vineyard region (NE Spain). En Advances en Geoeoclogy (pp. 101 - 115).  University of Palermo - B. ISBN: 978-3-923381-56-2.  

Pla Sentís I, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC, Balasch JC (2008).  El Priorat. En Boixadera J y Poch RM (Eds) 2008. Transcatalonia N-S. Guía de excursión de edafología. (pp. 87 - 93).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-612-5408-8.  Transcatalonia 2008 (http://www.macs.udl.es/cat/noticies/transcatalonia%20oct%2008.pdf)

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA. (2007).  Changes in temperature and precipitation in the Priorat region (NE Spain): effects on vine-grape growing. En CONCLIVIT: Congress on Climate and Viticulture (pp. 228 - 233).  Diputación General de Aragón - B.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA.  (2007).  Climate change effects on vineyards of the Penedès region (northeastern Spain):soil and nutrient losses. En CONCLIVIT: congresss and climate and viticulture (pp. 185 - 189).  Diputación General de Aragón - B.

Ramos M.C.,Oliva, E., Nacci, S. (2007).  Nitrogen Dynamics in terraced and slope vineyard soils of the Priorat (NE Spain) under different compost teratment. En Towards a better efficiency in N use Bosh Serra, AD., Terira Estatges, MR., Villar, JM. (eds) Editorial Milenio (pp. 194 - 196).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Ramos M.C.,Oliva, E., Nacci, S. (2007).  Nitrogen Dynamics in terraced and slope vineyard soils of the Priorat (NE Spain) under different compost teratment. En Nitrogen Dynamics in terraced and slope vineyard soils of the Priorat (NE spain) under different compost treatment En: Bosch Sera, A.D., Teira Esmatges, M.R., Villar Mir, J.M. (eds). (pp. 91).  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - B.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA, López-Acevedo M. (2007).  Pérdidas de nitrógeno y fósforo por erosión en viñedos en el Alt Penedès (Barcelona). En Control de la degradación de suelos y la desertificación Rodriguez-Rodriguez, A., Arbelo, C.D:, (eds) (pp. 163 - 164).  Servicio de Publicaciones Universidad de La Laguna - B. ISBN: 978-84-690-7577-7.  

Ramos M.C.,García, P., Martínez-Casasnovas, J.A., López-Acevedo, M. (2007).  Movilización de Cu y Zn por erosión en suelos tratados con compost. En Control de la degradación de suelos y la desertificación Rodriguez-Rodriguez, A., Arbelo, C.D:, (eds) (pp. 165 - 166).  Servicio de Publicaciones Universidad de La Laguna - B. ISBN: 978-84-690-7577-7.  

Martínez-Casasnovas, J.A.,Ramos M.C. (2007).  Does vegetation cover usppose gully erosion stabilisation?. En Progress in gully erosion research. Casalí, J., Giménez, R (eds) (pp. 78 - 79).  Universidad Pública de Navarra - B. ISBN: 978-84-9769-198-7.  

Cots-Folch, R., Martínez-Casasnovas, J.A.,Ramos M.C. (2007).  Farming stategies and lanscape implications in the Priorat vineyard region (NE Spain). En Changing soil in a changing world: the soils of tomorrow. (pp. 48).  University of Palermo - B. ISBN: 978-88-9572-09-2.  

Martínez-Casasnovas, J.A.,Ramos M.C. (2007).  Soil degradation by erosion, plouging and levelling in vineyard soil in the NE Spain. En Changing soil in a changing world: the soils of tomorrow. (pp. 77).  University of Palermo - B. ISBN: 978-88-9572-09-2.  

Ramos M.C., Martínez-Casasnovas, J.A. (2007).  Effects of climatic extremes on erosion rates in levelled vineyards of NE Spain. En Changing soil in a changing world: the soils of tomorrow. (pp. 163).  University of Palermo - B. ISBN: 978-88-9572-09-2.  

Ramos, M.C., Ibañez, M (2007).  Problemas de Mecánica para Ingeniería 2007-08. En Problemas de Mecánica para Ingeniería 2007-08 (pp. 1 - 38).  Paperkite - B.

Danés R, Boixadera J, Teira MR, Villar JM, Cantero C, Lloveras J, Santiveri F, Berenguer P, Domino F, Teixidor N, Serra J, Pagès JM, Babot D, Bosch A. (2008).  Gestió finalista dels purins i dels productes del seu tractament. En Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya. Informes del CADS 5 (pp. 163 - 176).  Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (Catalunya) - Institut d'Estudis Catalans - Servei Meteorològic de Catalunya - A. ISBN: 978-84-393-771212.  

Rufat, J., Domingo X., Arbonés A., Villar, J.M., Villar P., Pascual M.  (2008).  Efectes del reg en préssec per a la industria: creixement estacional, producció i qualitat. Dossier Tècnic. En Dossier Tècnic. Núm. 30. DAR. Generalitat de Catalunya. (En línea a www.ruralcat.net) (pp. 15 - 17).  Departament d'Agricultura, d'Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya - B. ISBN: 1699-5465.  

Bosch AD; Teira RM; Villar JM. (2007).  Towards better efficiency in N use: book of abstracts. En 15th N workshop. Towards a better efficiency in N use. (pp. 1 - 169).  Servicio Publicaciones MAPA - B. ISBN: NIPO:251-07-111-3.  

Bosch A.D., Teira M.R., Villar JM.  (2007).  15th Nitrogen wokshop. Towards a better efficiency in N use. Book of Abstracts. (pp. 1 - 169).  Servicio Publicaciones MAPA - B. ISBN: 251-07-111-3 .  

Bosch A.D., Teira M.R., Villar JM. (Editors) (2007).  Towards a better efficiency in N use. (pp. 1 - 531).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Bosch AD; Teira RM; Villar JM. (2007).  Towards a better efficiency in N use. (pp. 1 - 531).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Bosch Serra, À. D., Teira Esmatges, M.R. i Villar Mir, J.M. (2007).  Towards a better efficiency in N use. 15th Nitrogen workshop. (pp. 1 - 531). ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Teira Esmatges, M.R. Villar, J.m., Torremadé, R., Batlle, M. (2007).  Effect of DMPP addition to pig slurry and ammonium nitrosulphate on ammonia volatilisation from ryegrass. En Towards a better efficiency in N use. 15th Nitrogen workshop. (pp. 291 - 293). ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Teira Esmatges M.R., Villar J.M., Nabau C., palatsi J., Caba M., Piñol J. (2007).  Field trip guide. Mixed agricultural systems. En Towards a better efficiency in N use. 15th Nitrogen workshop. (pp. 1 - 36). ISBN: 978-84-611-7133-0.  

Domingo X., Arbonés A., Villar J.M., Villar P., Pascual M., Rufat J. (2007).  Effects of irrigation strategies and nitrogen fertilization on mineral nutrition, yield and quality of peach for processing. En Bosch A.D., M Rosa Teira, J.M. Villar (Editors) 2007. Towards a better efficiency in N use. Ed. Milenio, Lleida (Spain). 531 pp. (pp. 512 - 514).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Guillaumes E., Murillo G., Marco M., Villar J.M. (2007).  Using Mitscherlich pots to assess the use of nitrification inhibitors in mineral fertilizers and on Pig Slurry. En Bosch A.D., M Rosa Teira, J.M. Villar (Editors) 2007. Towards a better efficiency in N use. Ed. Milenio, Lleida (Spain). 531 pp. (pp. 336 - 338).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Teira-Esmatges M.R., Villar J.M., Torremadé R., Batlle M. (2007).  Effect of DMPP addition to pig slurry and ammonium nitrosulphate on ammonia volatilisation from ryegrass. En Bosch A.D., M Rosa Teira, J.M. Villar (Editors) 2007. Towards a better efficiency in N use. Ed. Milenio, Lleida (Spain). 531 pp. (pp. 291 - 293).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Fonseca F., F. Ferrer, J.M. Villar, I. Pla. (2007).  Adapting the Gee Passive Capillary Lysimeter to soils with poor drainage and shallow water table. En Bosch A.D., M Rosa Teira, J.M. Villar (Editors) 2007. Towards a better efficiency in N use. Ed. Milenio, Lleida (Spain). 531 pp. (pp. 455 - 456).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Villar JM, Rufat J. (eds.)  (2007).  Towards a better efficiency in N use. Field Trip Guide. Irrigated agricultural systems. 15th Nitrogen wokshop. (pp. 1 - 21).  Diputació de Lleida - B. ISBN: 978846117405104.  

Teira M.R., Villar J.M., Navau C., Palatsi J., Caba M. Piñol J. (Ed.)  (2007).  Field Trip guide. Mixed agricultural systems.15th N workshop. Towards a better efficiency in N use. (pp. 1 - 36).  Diputació de Lleida - B. ISBN: 978-84-611-7133-0.  

Bosch AD; Teira MR; Villar JM. (2007).  Towards a better efficiency in N use: book of abstracts: 15th N Workshop, Lleida, may 28-30, 2007. (pp. 1 - 182).  Servicio Publicaciones MAPA - B.

Porta J, Aran M, Boixadera J, López-Acevedo M, LLussà N, Poch RM, Teira MR, Villar JM (2006).  Web site to access soil information for catalonia and the balearic islands: the sòls-iec web site. En Proceedings of 5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems (pp. 181 - 181).  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - B.

Estany J, Balcells MA, Ballesta A, Cantero C, Colom A, Enciso P, Garcia-pascual, Millan JS, Motilva MJ, Olarieta JR, Impla, Sanuy D, Saura S, Teira MR, Tor M, Villar C, Michelena A, Marti, Pique M, Martin O, LLoveras J, Jaizkel (2006).  Agriculture and Agri-food Production in Perspective. Profile of the Sector in Catalonia. .  Joan Estany - B. ISBN: 84-8409-207-0.  

Teira MR., Villar JM., Cantero C., Lloveras J., Santiveri F., Berenguer F., Domingo F., Teixidor N., Serra J., Pagès JM., Babot D. (2006).  Propostes per la millora de la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, (propuestas para la mejora de la gestión agrícola de las deyecciones ganaderas). En Primer Congrés del Món Rural de Catalunya. .  Fundación “Món Rural” y Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Generalitat de Cataluña. - B.

Remacha R.; Balasch J.C.; Sánchez, A. Tuset, J. (2008).  Aspectes hidrològics i geomorfològics de les riuadas més importants del segle xx. En Les riuades del segle xx al Pallars Sobirà: 1907, 1937 i 1982 (pp. 45 - 90).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - B. ISBN: 978-84-393-7680-4.  

BALASCH JC, BECAT J, MARUGÁN CM, NADAL A, RAPALINO, V, REMACHA, R (2008).  Les riuades del segle XX al Pallars Sobirà: 1907, 1937 i 1982. (pp. 1 - 239).  Servei d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - B. ISBN: 978-84-393-7680-4.  

Balasch JC (2008).  La Cerdanya: una fossa tectònica al cor dels Pirineus. En Sòls de la Cerdanya. Guia de camp (pp. 25 - 30). ISBN: 978-84-612-5406-4.  

Batalla RJ, Balasch JC. (2007).  Les riuades: del desastre natural a la regeneració ambiental. (pp. 1 - 161).  Institut d'Estudis Ilerdencs - A. ISBN: 978-84-96908-02-4.  

Balasch JC, Remacha R, Eritja X, Sánchez A (2007).  1907: La riuada del Segre a Lleida. Relat històric i interpretació actual. En Quadern Col·lecció La Banqueta n. 36 (pp. 1 - 231).  Pagès Editors - Ajuntament de Lleida - A. ISBN: 9788497795869.  

Balasch JC, Poch RM (2007).  Apunts Assignatura: Hidrologia de superfície i Conservació de sòls. .

Martinez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (Editors) (2006).  Soil and water conservation under changing land use. (pp. 1 - 340).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 8484092119.  

Cots-Folch R, Martinez-Casasnovas JA, Ramos MC (2006).  Changes of soil properties affected by terracing in the Priorat vineyard region (NE Spain). En Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (Eds) (pp. 117 - 120).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 8484092119.  

Cots-Folch R, Martinez-Casasnovas JA, Ramos MC (2006).  Land morphology changes as consequence of vineyard restructuring in the Priorat region (NE Spain). En Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (Eds) (pp. 141 - 144).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 8484092119.  

Campo MA, Álvarez-Mozos J, Casalí J, De Santisteban LM, Giménez R, Martínez-Casasnovas JA (2006).  Long term evolution assessment of the permanent gullies in Las Bardenas Reales area (Navarre, Spain) influenced by land use. En Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (Eds) (pp. 147 - 150).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 8484092119.  

Martínez-Casasnovas JA, Espinal S (2006).  Erosion risk and soil vulnerability mapping in the Albufera des Grau natural park (Menorca, Balearic Islands, Spain). En Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (Eds) (pp. 227 - 230).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 8484092119.  

Pla Sentís I, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC, Balasch JC (2006).  International ESSC Conference on Soil and water conservation under changing land use - Field trip guide. (pp. 1 - 27).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B.

Estudillos G, Gassó R, Bosch AD, Poch RM.  (2006).  Vegetation as an estimator of rehabilitation degree of coal mine spoils in low Segre area (Lleida). En En: Martínez-Casasnovas JA, Pla Sentís I, Ramos Martín MC y Balasch Solanes JC. Soil and water conservation under changing land use. Proceedings of the Internacional ESSC Conference on 'Soil and Water Conservation under Changing Land Use'. Lleida (Catalonia, Spain), September 12-15 2006 (pp. 337 - 340).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-211-7.  

Balasch JC, Remacha R, Escorihuela B. (2006).  El riu Segre a Lleida: la morfologia i els cabals. En El riu Segre: un protagonista anònim. (pp. 11 - 32).  Pagès Editors - Ateneu Popular de Ponent - A. ISBN: 84-9779-391-9.  

BALASCH, JC; TUSET, J; PASCUAL, M (2006).  Les aigües superficials i subterrànies. En Història Natural de la Segarra (pp. 127 - 147).  Centre Municipal de Cultura de Cervera - B. ISBN: 84-89086-23-0.  

Poch RM, Balasch JC (2006).  Problemes resolts d'hidrologia de superfície, erosió i conservació de sòls (7a edició). En Quaderns DMACS 13. Actualizació de problemes resolts (pp. 1 - 93).  Paperkite - B.

Taylor K.; Owens, P.; Batalla, R.J.; Eisma, M.; Garcia, C. (2008).  Sediment and contaminant sources and transfers in river basins. En Owens P. (ed.): Sediment management at the river basin scale (pp. 83 - 135).  Elsevier - A. ISBN: 978-0-444-51961-0.  

Gibbins, C., Batalla RJ., Vericat, D. (2008).  Geomorphic assessment of selected hydropower rivers in Scotland. Report undertaken on behalf of Scottish Southern and Energy Plc. (pp. 1 - 50).

Batalla RJ., Garcia C., Vericat, D. (2008).  Discussion to the paper by Parker, G., Hassan, M.A., Wilcock, P.: Adjustment of the bed surface size distribution of gravel-bed river. En Habersack, H., Piegay, H., Rinaldi, M. (eds.): Gravel-bed Rivers VI: From process understanding to river restoration. Developments in Earth Surface Process, 11 (pp. 287 - 289).  Elsevier - A. ISBN: 978-0-444-52861-2.  

Batalla RJ., Rovira A. (2008).  Discussion to the paper Wyzga, B.: A review on channel incision in the Polish Carpathian rivers. En Habersack, H., Piegay, H., Rinaldi, M. (eds.): Gravel-bed Rivers VI: From process understanding to river restoration. Developments in Earth Surface Process, 11 (pp. 553 - 554).  Elsevier - A. ISBN: 978-0-444-52861-2.  

Batalla, R.J., Vericat, D., Gómez, C.M., Palau A. (2008).  Dinámica fluvial en el tramo bajo el Ebro (II): Crecidas de mantenimiento. En Trabajos de Geomorfología en España, 2006 - 2008 (pp. 207 - 210).  Sociedad Española de Geomorfología - Asociación Española para el Estudio del Cuaternario - B. ISBN: 84-473-6226-4.  

Giibins, C.N., Vericat, D., Batalla, R.J.  (2008).  New insights into river bed processes provided by a portable flume. En Trabajos de Geomorfología en España, 2006 - 2008 (pp. 175 - 178).  Sociedad Española de Geomorfología - Asociación Española para el Estudio del Cuaternario - B. ISBN: 84-473-6226-4.  

López-Tarazón, J.A., Batalla, R.J., Vericat, D. (2008).  Dinámica del transporte de sedimento en una cuenca altamente erosiva (río Isábena, Pre-Pirineo). En Trabajos de Geomorfología en España, 2006 - 2008 (pp. 125 - 128).  Sociedad Española de Geomorfología - Asociación Española para el Estudio del Cuaternario - B. ISBN: 84-473-6226-4.  

Vericat, D., Batalla, R.J. (2008).  Dinámica fluvial en el tramo bajo del Ebro (I): Transporte de sedimentos y procesos morfosedimentarios. En Trabajos de Geomorfología en España, 2006 - 2008 (pp. 203 - 206).  Sociedad Española de Geomorfología - Asociación Española para el Estudio del Cuaternario - B. ISBN: 84-473-6226-4.  

Batalla, R.J. (2007).  Caracterización granulométrica del lecho y análisis de la competencia para el transporte de sedimentos en la cabecera de los ríos Nere y Noguera Ribagorzana. (pp. 1 - 19).

Batalla, R.J. (2007).  Measurement of sediment transport. En VIDE, JP (ed.): Ingeniería fluvial: aspectos técnicos y medioambientales. (pp. 107 - 126).  Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería CIMNE-UPC - B. ISBN: 978-84-96736-13.  

Batalla RJ, Ferrer C, Martín-Vide JP, Rovira A. (2007).  Directrius de gestió del sediment fluvial. (pp. 1 - 97).

Bronstert A, Batalla R.J, De Araújo J.C, Francke T, Günter A, Mamede G, Müller E.N  (2007).  Investigating erosion and sediment transport from headwaters to catchments to reduce reservoir siltation in drylands. En Reducing the Vulnerability of Societies to Water Related Risks at the Basin Scale (Proceedings of the third International Symposium on Integrated Water Resources Management), IAHS Publication (pp. 119 - 122).  IAHS Red Book (International Association of Hydrological Sciences) - B. ISBN: 9781901502299.  

Batalla, RJ, Vericat, D, Palau, A (2006).  Sediment transport during a flushing flow in the lower Ebro River. .  IAHS Press - B.

Batalla, RJ, Vericat, D. & Palau, A. (2006).  Sediment transport during a flushing flow in the lower Ebro River. En Rowan, J. et al. (eds): Sediment dynamics and the hydromorphology of fluvial systems (pp. 37 - 44).  IAHS Press - B. ISBN: 1-901502-68-6.  

Batalla, R.J., Vericat, D. (2006).  Estimación de la competencia del rango de caudales 200-300 m3/s en el meandro de Flix (río Ebro) para la potencial movilización de macrófitos. (pp. 1 - 7).

Batalla, R.J., Vericat, D. (2006).  Estimación de la competencia del rango de caudales 50-100 m3/s en el meandro de Flix (río Ebro) para la potencial movilización de macrófitos. (pp. 1 - 4).

Batalla, R.J., Vericat, D. (2006).  Estudio de la competencia de la crecida de 12-03-06 en el río Ebro entre la presa de Riba-roja y la CH de Flix para la potencial movilización de macrófitos. (pp. 1 - 11).

Batalla, R.J., Vericat, D. (2006).  Análisis de la efectividad de la crecida controlada de 4 mayo de 2006 sobre el arranque de macrófitos en el tramo bajo del río Ebro. (pp. 1 - 25).

Batalla, R.J. (2006).  Estimació de nivells de crescuda al torrent de Sant Gili (Conca de la Ribera Salada). (pp. 1 - 6).

MÜLLER, E.N., BATALLA, R.J. & BRONSTERT, A.  (2006).  Dryland river modelling of water and sediment fluxes using a representative river stretch approach. En En: KUNDZEWICZ, Z.W. & HATTERMANN, F.F. (eds): Natural systems and global change. (pp. 115 - 122).  Polish Academy of Sciences - B. ISBN: 83-89-887-58-4.  

Batalla, R.J., Vericat, D. (2006).  Estudio de la competencia de la crecida de 21 de noviembre de 2006 para la mobilización de macrófitos aguas abajo de la presa de Flix. (pp. 1 - 12).

BRONSTERT, A., BATALLA, R.J., DE ARAÚJO, J.C., FRANCKE, T., GÜNTNER, A., MAMEDE, G., MÜLLER, E.N. (2006).  Investigating erosion and sediment transport from headwaters to catchments to reduce reservoir siltation in drylands. En IAHS Publication .  IAHS Red Book (International Association of Hydrological Sciences) - B.

Bosch AD. (2008).  Apunts de fitotècnia. .

Bosch AD; Virgili JM. (2008).  Guió de pràctiques de fitotècnia. .

Bosch AD; Iglesias N; Virgili JM; (2008).  Fitoremediació. Tecnologia de descontaminació mitjançant plantes. (Fitoremediación. Tecnología de descontaminación mediante plantas). (pp. 1 - 96).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-276-6.  

Bosch AD; Boixadera J. (2007).  Towards a better efficiency in N use. Field trip guide. Dryland Agricultural Systems. 29th May 2007. (pp. 1 - 15). ISBN: 978-84-611-7358-7.  

Bosch AD; Iglesias N; Amat M; Boixadera J. (2007).  Efficiency of nitrogen slurry and mineral fertilization under rain-fed Mediterranean agriculture. En Towards a better efficiency in N use: book of abstracts: 15th N Workshop, Lleida, may 28-30, 2007 (pp. 29).  Servicio Publicaciones MAPA - B.

Bosch AD; Iglesias N; Amat M; Boixadera J. (2007).  Efficiency of nitrogen slurry and mineral fertilization under rain-fed Mediterranean agriculture. En Towards a better efficiency in N use. (pp. 164 - 166).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Luján L; Caldú MA; Bosch AD; Boixadera J. (2007).  Olive oil yields performance in relation to pig slurry fertilization under a Mediterranean environment. En Towards a better efficiency in N use. (pp. 188 - 190).  Editorial Milenio - A. ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Luján L; Caldú MA; Bosch AD; Boixadera J. (2007).  Olive oil yields performance in relation to pig slurry fertilization under a Mediterranean environment. En Towards a better efficiency in N use: book of abstracts: 15th Workshop, Lleida, may 28-30 (pp. 89).  Servicio Publicaciones MAPA - B.

Ortiz C; Bosch AD; Boixadera J. (2006).  Nitrogen pig slurry effects in a dry land cereal system. En Schröder JJ; Neeteson JJ (eds.), 2006. N management in agrosystems in relation to the Water Framework Directive. Proceedings of the 14th N Workshop. October 2005, Maastrich, the Netherlands. (pp. 157 - 159).  Plant Research Internacional B. V. - B.

Andrianarisoa KS; Bosch AD; Jaillard B. (2006).  Caracterización de parámetros del sistema radicular ligados a la absorción de fósforo en trigo duro (Tritucum durum). En Lamsfus C; Aparacio PM; Arrese-Igor C; Irigoyen I; Morán JF (eds.). Nutrición mineral. Aspectos fisiológicos, agronómicos y ambientales (Volumen II). (pp. 725 - 731).  Universidad Pública de Navarra - B. ISBN: 84-9769-165-2.  

Borselli L, Torri D, Øygarden L, De Alba S, Martínez-Casasnovas JA, Bazzoffi P, Jakab G (2006).  Land Levelling. En Soil Erosion in Europe (pp. 644 - 658).  John Wiley & Sons Inc. - A. ISBN: 0-470-85910-5.  

Poesen J, Vanwalleghem T, De Vente J, Knapen A, Verstraeten G, Martínez-Casasnovas JA (2006).  Gully erosion in Europe. En Soil Erosion in Europe (pp. 515 - 536).  John Wiley & Sons Inc. - A. ISBN: 0-470-85910-5.  

Rodríguez-Ochoa R, Olarieta JR, Artieda O, Martínez S, Alcarria Z, Lizano J. (2006).  Suelos y masas de Juniperus thurifera L. en la Sierra de Alcubierre (Huesca, España). En III Coloquio Internacional sobre los Sabinares y Enebrales (Género Juniperus): Ecología y Gestión Forestal Sostenible (pp. 161 - 170).  Junta de Castilla y León - B. ISBN: 84-7359-606-4.  

Vicedo E, Boixadera J, Olarieta JR, J.M. Martínez (2008).  Las transformaciones territoriales del área rural de Lleida, 1750-1950. En El paisaje en perspectiva histórica. Formación y transformación del paisaje en el mundo mediterráneo (pp. 163 - 186).  Institución Fernando el Católico - Universidad de Zaragoza - B. ISBN: 978-84-92521-37-1.  

Poch RM (2006).  Prólogo. En Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012). Comunidad Autónoma de Cataluña. Lleida. 2004. (pp. 7 - 11).  Ministerio de Medio Ambiente - B. ISBN: 84-8014-564-4.  

Petit X, Poch RM (2006).  Estudi hidrològic i de garanties de la conca del riu Siurana, a partir de la derivació cap a l'embassament de Riudecanyes, situada a la Venta del Pobill, fins a la confluència amb el riu Montsant. (pp. 30 + an. i map.).

Poch RM, Rovira A, Simó I (2007).  Caracterització hidrològica d'unitats de sòls de referència del mapa de sòls del Penedès. En DAR C0766 (pp. 1 - 29).

Poch RM (2007).  Màster Interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües. .www.magsa.udl.cat

Porta J., López-Acevedo M., Poch R.M. (2008).  Introducción a la Edafología. Uso y protección del suelo. (pp. 1 - 451).  Mundi-Prensa - A. ISBN: 978-84-8476-342-0.  

Boixadera J, Antúnez M, Poch RM (2008).  Soil Evolution Along a Toposequence on Glacial and Periglacial Materials in the Pyrenees Range. En Kapur, S., Mermut, A. & Stoops, G (Eds). New Trends in Micromorphology. (pp. 39 - 66).  Springer-Verlag - A. ISBN: 978-3-540-79133-1.  

Boixadera J, Poch RM (2008).  Transcatalonia N-S. Guía de Excursión de Edafología. .  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-612-5408-8.  

Poch RM, Boixadera J (2008).  Sòls de la Cerdanya. Guia de camp. .  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-612-5406-4.  

Poch RM (2008).  Metodologia en l'observació i l'estudi dels sòls. En Poch RM & Boixadera J (Eds): Sòls de la Cerdanya. Guia de camp. (pp. 10 - 13).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-612-5406-4.  

Poch RM (2008).  La Cerdanya: una comarca amb àmplia varietat de règims climàtics, vegetació, geologia i sòls. En Poch RM & Boixadera J (Eds): Sòls de la Cerdanya. Guia de camp. (pp. 13 - 14).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-612-5406-4.  

Poch RM (2008).  Clima. En Poch RM & Boixadera J (Eds): Sòls de la Cerdanya. Guia de camp. (pp. 15 - 24).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-612-5406-4.  

Poch RM & Boixadera J (2008).  Itineraris. En Poch RM & Boixadera J (Eds): Sòls de la Cerdanya. Guia de camp. (pp. 71 - 183).  Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-612-5406-4.  

Ubach N., Teira MR. (2006).  Fichas de fertilización de cultivos. La fertilización de: la colza, la alfalfa, el almendro, el arroz, la oliva, el maíz, los cereales de invierno, los cítricos, los frutales de regadío. (pp. 1 - 283).www.ruralcat.net

Ubach N., Teira MR. (2007).  Fichas de fertilización de cultivos. La fertilización de la viña. (pp. 1 - 283).www.ruralcat.net

Bech Padrosa, N., Teira Esmatges, M.R., Boixadera Llobet, J. (2007).  Evaluation of the nitrogen cycle using flow analysis: application in the local district of La Cerdanya. En Towards a better efficiency in N use. 15th Nitrogen workshop. (pp. 389 - 391). ISBN: 978-84-9743-247-4.  

Teira Esmatges, M. R. (2008).  Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya. Informe para la mejora de la gestión de los purines porcinos en Cataluña. Informes del CADS 5. (pp. 3 - 225). ISBN: 978-84-393-7712-2.  http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=category§ionid=8&id=41&tipologia=41&Itemid=55

Garriga J. (amb continguts i aportacions específiques de Teira M. R.) (2008).  Purins: gestió i reducció. Dossier econòmic del 19-25 d'abril de 2008. En Aplicación agrícola de residuos orgánicos (pp. 27 - 27).  Edicions de la Universitat de Lleida - B.

Teira Esmatges, M. R. (2008).  Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya. Resum executiu. Informe para la mejora de la gestión de los purines porcinos en Cataluña. Resumen ejecutivo. Informes del CADS 5. (pp. 3 - 225). ISBN: 978-84-393-7712-2.  http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=category§ionid=8&id=41&tipologia=41&Itemid=55

Babot D., Teira M. R., García P., Borràs M.  (2008).  Aproximació a la producció i composició de les dejeccions porcines. (pp. 1 - 108).

Teira M. R., Babot D. (2008).  Aproximació a la producció i composició de les gallinasses. (pp. 1 - 53).

Teira M. R., Babot D., García P. (2008).  Estimació de la producció i composició dels fems del sectori boví. (pp. 1 - 36).

Teira M. R., Montraveta P. (2008).  Informe sobre la desodorització de les dejeccions ramaderes. (pp. 1 - 51).

Teira M. R., Hermida B. (2008).  Pàgina web de GESFER sobre la gestió integral de les dejeccions ramaderes. .pendent de publicació

Teira M. R., Hermida B. (2008).  Fitxes de divulgació (enpremsa especialitzada): - Fitxa 2: Minimització en origen de les dejeccions ramaderes - Fitxa 3: Emmagatzematge de les dejeccions ramaderes - Fitxa 4 (fitxa múltiple): Aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes - Fitxa 5: Equips d'aplicació de les dejeccions ramaderes. .pendent de publicació (http://pendent)

Teira M. R., Zudaire Ü. (2008).  Què són i per a què serveixen les Agendes 21?. (pp. 1 - 13).www.donahome.rurals

Teira M. R., Zudaire Ü. (2008).  La conservació del sòl. (pp. 1 - 34).www.donahome.rurals

Teira M. R., Zudaire Ü. (2008).  La conservació del paisatge. (pp. 1 - 31).www.donahome.rurals

Babot D., Teira M.R., Gallart R., Borràs M., Boixadera J. (2008).  Evaluación de factores condicionantes de la producción de purines de porcino en condiciones de campo. En Magrí A., Prenafeta-Boldú F.X., Flotats X. (eds.). 2008.I Congreso Español de Gestión Integral de Deyecciones Ganaderas. 424 pp. (pp. 123 - 130).  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-936421-0-5.  

Cia I., Alcázar J (2007).  Informe sobre la distribución espacio-temporal de larvas de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro. .

Santiveri P, Iglesias C, Oliva M, Bovet I, Gil R, Alcázar J. (2008).  Análisis del impacto ambiental y territorial de la gestión de residuos urbanos: el vertedero de Gimenells, una realidad para el aprendizaje basado en el estudio de casos. En VI Jornades en Xarxes d'Investigació en Docència Universitària . ISBN: 1888-5493.  

Iglesias, C. ; Santiveri, F.; Alcázar, J.; Bovet, I.; Chocarro, C.; Gil, R.; Piqué, T.1; Sala, N.; Oliva, M (2008).  Experiencia de coordinación en un proyecto de innovación docente multidisciplinar en la UdL (España). En 09. La coordinación mediante equipos docentes en la Educación Superior (ES): fortalezas, recursos y necesidades . ISBN: 1887-4592.  

Olarieta JR, R. Rodríguez-Ochoa, E. Ascaso (2006).  Land, land use, and land-use conflict. En food Production in Perspective. Profile of the Sector in Catalonia. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 84-8409-207-0.  

Tello E, Garrabou R, Cussó X, Olarieta JR. (2006).  From integration to abandonment. Forest management in the Mediterranean agro-ecosystems before and after the 'green revolution' (The Vallès County, Catalonia, Spain, 1860-1999). En J. Parrotta, M. Agnoletti, E. Johann (eds.), Cultural Heritage and Sustainable Forest Management: the Role of Traditional Knowledge (pp. 339 - 346).  Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe - B. ISBN: 10 83-922396-4-4.  

Blanco JA, Olarieta JR, Kimmins JP. (2006).  Assessment of long-term sustainability of forest management in Scots pine forests in the Pyrenees: an ecosystem-level simulation approach. En Carrera E, de Felipe JJ, Sureda B, Tollin N(eds.), Sustainability Measuring and Modelling (pp. 1 - 16).  Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería CIMNE-UPC - B. ISBN: 84-96736-36-7.  

Olarieta JR, Rodríguez-Ochoa R, Ascaso E (2007).  Land Management Practices in the Chittagong Hill Tracts and Sustainable Alternatives. (pp. 1 - 35).

Rashid, M., M. Alam, S. Mantel, J. R. Olarieta, M.F.A. Khan (eds.) (2007).  Proceedings of the Capacity Building and Consultation Workshop on Improved Natural Resources Management in the CHT Held in Bandarban. .

Olarieta JR, R. Rodríguez-Ochoa, E. Ascaso, A. Barguès (2008).  Aproximació als sòls de la Conca de Barberà. En 1es Jornades. Territori, Desenvolupament i Sostenibilitat a la Conca de Barberà (pp. 125 - 139).  Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà - B.

Pla I (2006).  Hydrological approach for assessing desertification processes in the Mediterranean Region. En Desertification in the Mediterranean Region: A security Issue (pp. 579 - 600).  Springer - A.

Pla I (2006).  Land use, hydrological behaviour and desertificationin Mediterranean Environment: Case studies of NE Spain. En Water Management and Soil Conservation in Semiarid Environments. (pp. 104 - 105).

Pla I (2006).  Hydrological effects of land use changes under Mediterranean climate conditions. En Soil and Water Conservation under Changing Land Use (pp. 21 - 31).

Abreu X, Pla I, Fonseca F (2006).  Soil erosion processes under changing land management in dry land vineyards of the Priorat (Catalonia, Spain). En Soil and Water Conservation under Changing Land Use (pp. 219 - 222).

Fonseca F, Pla I, Abreu X,  (2006).  Soil moisture regime under changing land management in dry land vineyards of the Priorat (Catalonia, Spain). En Soil and Water Conservation under Changing Land Use (pp. 223 - 226).

Pla I, Nacci S, Fonseca F (2006).  Soil erosion and water use efficiency in dry-land vineyards of NE Sapin. En Proc. 2nd International Symposium on Soil Erosion and Dryland Farming (pp. 197 - 199).

González-Hidalgo JC; Cerdá A; Batalla RJ;  (2010).  Una aproximación metodológica al estudio temporal de la erosión: los eventos máximos. En Ubeda, X., Vericat, D., Batalla, RJ (eds): Avances de la Geomorfologia en Espana, 2008-2010. XI Reunion Nacional de Geomorfologia. (pp. 129 - 132).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - B. ISBN: 978-84-693-4551-1.  

Villar P. Villar JM. (2011).  Guia introductòria als sòls i unitats de paisatge agrícola de Catalunya. (pp. 1 - 82).  Copisteria Universitaria Armengol - B.

Pascual M.; Villar JM.; Rufat J.; Rosell JR.; Sanz R.; Arnó J.  (2011).  Evaluation of peach tree growth characteristics under different irrigation strategies by LIDAR system: Preliminary results. En Proceedings of the Sixth International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. S. Ortega-Farias G. Selles (Editors). (pp. 227 - 232).  Internacional Society for Horticultural Science (ISHS) - A. ISBN: 9789066057135.  

Domingo X.; Arbonés A.; Rufat J.; Villar J.M.; Pascual M.  (2011).  Four years of RDI during stage-II versus stage-III in peaches for processing: yield and quality. En Proceedings of the Sixth International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. S. Ortega-Farias G. Selles (Editors). (pp. 213 - 220).  Internacional Society for Horticultural Science (ISHS) - A. ISBN: 9789066057135.  

Stockle C.; Marsal J.; Villar JM.  (2011).  Impact of climate change on Irrigated Tree Fruit Production. En Proceedings of the Sixth International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. S. Ortega-Farias G. Selles (Editors). (pp. 41 - 52).  Internacional Society for Horticultural Science (ISHS) - A. ISBN: 9789066057135.  

Pascual M, Domingo X, Rufat J, Villar J.M. (2011).  Water productivity of peach for processing in a soil with low available water holding capacity. En Proceedings VIth ISHS international Symposium on irrigation of Horticultural Crops (pp. 189 - 195).  Internacional Society for Horticultural Science (ISHS) - A. ISBN: 978-90-6605-713-5.  

Domingo, X.; Arbonés, A.; Rufat,J.; Villar, J.M.; Pascual, M. (2011).  Four years of RDI during stageII versus stageIII in peaches for processing: yield and fruit quality. En Proceedings VIth ISHS international Symposium on irrigation of Horticultural Crops (pp. 213 - 220).  Internacional Society for Horticultural Science (ISHS) - A. ISBN: 978-90-6605-713-5.  

Pascual, M.; Rufat,J.; Villar, J.M.; Rosell, J.R.; Sanz, R. and Arnó, J. (2011).  Evaluation of peach tree growth under different irrigation strategies by LIDAR system:preliminary results. En Proceedings VIth ISHS international Symposium on irrigation of Horticultural Crops (pp. 227 - 232).  Internacional Society for Horticultural Science (ISHS) - A. ISBN: 978-90-6605-713-5.  

Villar J.M.; Gallart D.; Fiol M.; Amenós M.  (2011).  Característiques de les aigües superficials dels Sectors 1, 2, 3 i 12 del sistema Segarra-Garrigues. (pp. 1 - 134).

Porta J, Arán M, Baltierrez T, Villar J.M. (2011).  El Clima com a condicionant del desenvolupament dels sòls. En Els sòls de Catalunya. Conca Dellà (Pallars Jussà) (pp. 131 - 133).  Institut Geològic de Catalunya - B. ISBN: 9788439385868.  

Villar JM, Baltiérrez T. (2011).  El Clima. En Els sòls de Catalunya. Conca Dellà (Pallars Jussà) (pp. 41 - 63).  Institut Geològic de Catalunya - B. ISBN: 9788439385868.  

Pascual M.; Villar J.M.; Rufat J. (2011).  Resultados de las actividades realizadas en el marco del Convenio suscrito entre la empresa Bodega Pirineos y la Universidad de lleida de colaboración en el proyecto CDTI, para la caracterización del efecto parcelario en la calidad potencial de la producción de uvas para vinificación en la D.O. Somontano. 60pp + anejos. (pp. 1 - 60).

Villar JM. (2013).  Gestió del territori i dels recursos agraris. (pp. 1 - 157).  Copisteria Universitaria Armengol - B.

Pascual M.; Villar J.M.; Rufat J. (2013).  Resultados de las actividades realizadas en el marco del Convenio suscrito entre la empresa AltincoAgro y la Universidad de lleida de colaboración en el proyecto CDTI, para la caracterización del efecto de un nuevo formulado de calcio para su aplicación en riego localizado y s uefecto sobre el rendimiento, calidad y durabilidad de los frutos de melocotonero. 47pp. (pp. 1 - 47).

Pascual M.; Villar J.M.; Rufat J. (2013).  Resultados de las actividades realizadas en el marco del Convenio suscrito entre la empresa AltincoAgro y la Universidad de lleida de colaboración en el proyecto CDTI, para evaluar el efecto de nutrientes especiales en el crecimiento , el rendimiento y la calidad de frutos de melocotonero. 60pp . más anejos. (pp. 1 - 60).

Villar JM.; Pascual M.; Rufat J.; Fonseca F.; Lordan J.; Papió J.; Montilla V.; Villar P (2013).  Efecto de fertilizantes UTEC e inhibidores de la nitrificación en la producción y calidad del trigo. En EUROCHEM AGRO IBERIA, S.L. (C13003).Universitat de Lleida. 45 pp + anejos. (pp. 1 - 45).

Escolà A, Sanz R, Martínez-Casasnovas JA, Masip J, Sebé F, Arnó J, Gregorio E, Rufat J, Arbonés A, Ribes-Dasi M, Pascual M, Villar JM, del Moral I, Rosell-Polo JR. (2014).  Obtaining and mapping relevant characteristics of olive tree canopies using a multi-echo mobile terrestrial laser scanner (MTLS). En AgEng 2014 Zurich - Engineering for Improving Resource Efficiency . ISBN: 978-0-9930236-0-6.  

Balasch JC; Ruiz-Bellet JL (2013).  Reconstrucció de riuades i aiguats a partir del registre històric. En Actes de les Jornades sobre Gestió de les Inundacions (ACA-IGC) (pp. 1 - 6).  Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) - B.

Balasch JC, Abellà A, Herrero C, Castelltort X, Poch RM, Bosch AD, Boixadera J.  (2011).  Suelos sobre loess en el valle inferior del río Ebro. En Itinerarios edáficos por Cataluña: el Priorat, la Cerdanya y el Penedès (pp. 100 - 123).  Institut Geològic de Catalunya - B. ISBN: 9788439387633.  

Bosch A. (Ed.) (2013).  Fertilitat, fertilització i fertirrigació. .  Edicions de la Universitat de Lleida - B. ISBN: 978-84-8409-390-9.  

Forss A, Adrover M, Poch RM, Boixadera J, Vadell J. (2015).  Els paleosòls del Camp d’en Bover. En Ajuntament de Santanyí - Institut d’Estudis Baleàrics (Eds). Santanyí: llengua, terres i gent (pp. 91 - 108). ISBN: 978-84-937-292-7-.  

Patents, Programari i Bases de dades

Batalla RJ, Rovira A, Sala M   Ref. P9802430 .  Equipo de turbidez y temperatura CONRAD (CONcentración - RADiación)  (ESPANYA, 2002). Ministerio de Industria y Energía

Vericat, D., Batalla, R.J., Gibbins, C.  Ref. D0507762-0.  Canal de ensayos portátil para medir flujos de agua y sedimientos  (ESPANYA, 2009). Ministerio de Industria y Energía

Serveis, Tècniques o Instrumental

Monitor multigas i mostrejador multipunt

TDR per a avaluar el contingut d'aigua al sòl

GPS de precisió submètrica TRimble Geoexplorer XT

Sistema d'Informació Geogràfica ArcGIS

Càmera de pressió

Equipaments per anàlisi de propietats químiques i físiques de sòls

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Nieto Bonet, Núria (2006).  Efecte de 'alplicació de residus orgànics en les propietats fisicoquímiques de sòls modificats per moviment de terres. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Martha Ramos (2006).  Efectos de los embalses sobre el régimen fluvial de la cuenca del Tajo. Zaragoza. Treball Acadèmic Dirigit. . 

Melis Özge (2009).  Soil organic matter losses by runoff in vineyard soils. . Treball de Recerca. . 

Silvana Nacci  (2008).  Puesta a punto de metodolgoías sencillas para la evaluación de procesos físicos en el suelo en condiciones mediterráneas. Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Rosalía Ramos (2009).  Edaforrasgos en suelos de Cataluña: indicadores de procesos edafogenéticos. UNAM. Treball de Recerca. . 

Julia Consuegra (2009).  Anàlisi de les variacions de la humitat del sòl en parcel.les de vinya mecanitzades amb diferent grau d'alteració del sòl i sota diferents distirbucions de la pluja a Masquefa (L'Anoia). Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Teresa Morant  (2010).  Evaluación del modelo de agua en el modelo EU-Rotate_N en un cultivo de Col China, Brassica campestris L. (Pekinensis). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Martín Pallarés, Carlos (2006).  Estudio de viabilidad de uso agrícola del agua procedente de la desaladora de Blanes en la zona de l'Alt Maresme. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

M. Victoria Crespo Escribá (2006).  Evaluación de la técnica FDR (Diviner 2000) para la caracterización hídrica del suelo bajo condiciones de déficit hídrico en Manzano. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Juan Daniel Campabadal Turmo (2006).  Efectes del reg i adobat nitrogenat en el creioxement del fruit, qualitat i producció en préssec per indústria. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Sandra Llauradó Carrion (2006).  Seguiment del creixement de presseguer per a indústria segons l'estratègia de reg utilitzada. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Marta Marco Seijas (2006).  Seguiment del creixement de presseguer per a indústria segons l'estratègia de reg utilitzada. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Porqueras, Manel (2007).  Efectes del reg deficitari controlat i de la fertilització nitrogenada en el creixement del préssec per a industria. Segon any experimental. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Elliot Munslow Vilar (2007).  Efecto de diferentes tratamientos de agua y nitrógeno en el crecimiento vegetativo y la producción en una plantación de melocotón destinado a Industria. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Gemma Murillo Busquets  (2008).  Producció del raigràs (Lolium multiflorum Lam.) i absorció de nutrients a partir de fertilitzants minerals i purins amb i sense inhibidor de la nitrificació. 2n any experimental. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Nabau Salvia, Carolina (2007).  Producció del raigràs (Lolium multiflorum Lam.) i absorció de nutrients a partir de fertilitzants minerals i purins amb i sense inhibidor de la nitrificació. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Marc Baró Torra (2007).  Título: Estudi de la gestió de l’aigua de reg, de drenatge i del risc d’erosió al tram del “sector 1” del sistema de reg del Segarra-Garrigues. Proposta de mesures correctores i millores. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Olga Requena Gómez (2007).  Programación de riegos en la comunidad de regantes de carrassumada de Torres de Segre (Lleida). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Guillaumes Cullell, Elisenda  (2008).  Estratègies ambientals i productives en l'ús de nutrients en condicions de regadiu. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Gispert Folch, Juan Ramon  (2008).  Investigación para caracterizar el volumen de suelo húmedo en riego localizado. Influencia del VSH en olivo (Olea europaea L.), manzano (Malus domestica BORKH.) y avellano (Corylus avellana L.). Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Joan Lordan Sanahuja (2009).  Estudi de l’efecte de l’aigua de reg en la producció i qualitat de préssec per a industria (4rt any experimental). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Alejandro Solsona Orenga  (2009).  Evaluación de la gestión del agua de riego en cultivo de viña en la finca les tires (Ribera d’ebre). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Ingrid Prada Moret  (2009).  Estudi de la gestió de l’aigua de reg i de drenatge a l’interfluvi de les conques dels rius Sió i Ondara (sistema Segarra-Garrigues). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Jordi Pujades Soler (2009).  Relació entre la PAR interceptada pel cultiu i la transpiració de pomeres plantades en un lisímetre de pesada: aproximació a un model empíric de base horària. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Xavier Domingo Martínez  (2010).  Efectos del riego y del abonado nitrogenado sobre el crecimiento vegetativo, la producción y la calidad del fruto de melocotones (Prunus persica L. Batsch cv Andross) para industria. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Lordan Sanahuja, Joan (2009).  Estudi de l'efecte de l'aigua de reg en la producció i qualitat de préssec per indústria (4t any experimental). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Prada Moret, Ingrid (2009).  Estudi de la gestió de l'aigua de reg i drenatge a l'interfluvi de les conques dels rius Sió i Ondara (sistema Segarra-Garrigues). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Pujades Soler, Jordi (2009).  Relació entre la radiació fotosintèticament activa interceptada pel cultiu i la transpiració de pomeres plantades en un lisímetre de pesada: aproximació a un model empíric de base horària. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Solsona Orenga, Alejandro (2009).  Evaluación de la gestión del agua de riego en cultivo de viña en la finca de Les Tires (Ribera d'Ebre). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Hèctor Carrió Castellano (2010).  Optimització d’un sistema de depuració de 650.000 m3 d’Aigües Residuals d’una Indústria Alimentària, amb el reaprofitament per a ús Agrícola al terme municipal d’Alguaire (Lleida). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Aznar Pueyo, Carmen (2010).  Optimización de la fertilización en la explotación agrícola Terreu (600 ha). Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Escorihuela Quintillà, Beatriz (2006).  Escenaris de laminació hidràulica per a les crescudes del riu Segre a Balaguer. Visió orientativa per la presa de desicions. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Judith Albalate Jimenez (2006).  Estudi dels cabdals màxims de crescuda d0una conca d'Erill La Vall (Alta Ribagorça) pel dimensionament de dues estructures de retenció d'arrosegalls: un dic de formigó clàssic i una estructura elàstica. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Noemí Fernández Alba (2006).  Análisi del riesgo y propuesta de clasificación de una balsa de regulación de 409.560m 3 en función de su riesgo potencial T.M. Juneda. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Josep Plasencia Loncà (2006).  Gestió integral de l'aigua a Envall, a la Vall Fosca. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Jordi Tuset (2007).  Reconstrucció de l'aiguat de Santa Tecla en el riu Ondara a Tàrrega a partir de limnimarques i restes de dìpòsits decantats. Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

José Andrés López-Tarazón (2006).  Transport de sediment en suspensió al riu Isabena (Conca de l'Ebre). Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Joan Estrany Bertós (2009).  Hydrology and Sediment Transport in the Agricultural Na Borges River Basin (Mallorca, Balearic Islands). Universitat de les Illes Balears. Tesi Doctoral Internacional. . 

Till Francke (2009).  Water and Sediment export modelling in meso-scale dryland catchments. Universität Potsdam. Tesi Doctoral. . 

López Tarazón, José Andrés (2011).  The sediment budget of a highly erodible catchment: the River Isábena (Ebro basin, Central Pyrenees). Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Fillol Homs, Mònica. Plan 1992. (2006).  Efecto de la aplicación de nitrógeno procedente de fertilizante mineral y de purín, y su efecto residual en crecimiento y desarrollo del trigo (Triticum aestivum sp.). Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Macià Bovet, Montserrat. Plan 1992. (2006).  Contenido y extracciones minerales de grano y paja en trigo (Triticum aestivum), en respuesta a diferetnes estrategias de fertilización mineral y orgánica. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Carrillo Jubera, Esther. IA. Plan 1992. (2006).  Estrategias de fertilitzación en cobertera con nitrógeno procedente de purín y abonado mineral aplicado sobre un cultivo de cebada (Hordeum vulgare) en Oliola (La Noguera). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Ciprián Felip, Ivanna. ITAHJ. Plan 1992. (2006).  Aplicación de técnicas de análisis de imagen en la estimación del recubrimiento vegetal, tras la restauración de superficies afectadas por actividades extractivas. Universitat de Lleida. Treball Fi de Carrera. . 

Milène Souvignet (2006).  Comparación de la absorción de fósforo: Flujo de protones y movilización del fósforo del suelo, en diferentes variedades de trigo duro. IUP Environnement, Technologies et Société en la Universidad de Provence. Treball Acadèmic Dirigit. . 

Amat Bové, Montserrat. IA. Plan 1992. (2007).  Evaluación a medio plazo de la utilización de purín porcino como fertilizante en fondo y cobertera en cereal de invierno. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Llop Casamada, Núria. IA. Plan 1992. (2007).  Materia orgánica en runams rehabilitados de minas de carbón en el Bajo Segre. Aspectos analíticos y de calidad de suelos. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Mestre Albiac, Marc. Plan 2001. (2007).  Evaluación del contenido en materia orgánica y su relación con las características micromorfológicas de suelos restaurados de minas de carbón en los términos municipales de Mequinenza y Almatret. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Fernández Ugalde, Oihane (2008).  Cambios en la calidad física del suelo bajo técnicas de agricultura de conservación en suelos de alto riesgo de degradación en el valle del Ebro en Navarra. Universitat de Lleida. Diploma d'Estudis Avançats. . 

Yagüe Carrasco, María Rosa (2006).  El purín porcino como fertilizante: agronomía e implicaciones medioambientales. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral Internacional. . 

Iglesias Fernández, Natividad. IA. Plan 1992. (2006).  Efectos residuales equivalentes minerales y fraccionado de la fertilización nitrogenada con purín porcino de cereal de invierno. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Isart Gaspà Company. ITF.  (2009).  Exportacions de carboni i nitrogen en parcel·les agrícoles del Solsonès. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Ester Comas i Argemí. EA.  (2004).  Evaluación multicriterio de la sostenibilidad en modelos de producción. Aplicación a la producción porcina en Cataluña. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Comas i Argemí, Ester. IA. Plan 2001. (2009).  Evaluación multicriterio de la sostenibilidad en modelos de producción. Aplicación a la producción porcina. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Torres Fabregat, Jaume. IA. Plan 2001. (2010).  Equivalències entre diferents estratègies de fertilització nitrogenada en el cultiu de blat (Triticum Aestivum). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Grajeda Peréz, José Carlos. IA. Plan 2001. (2010).  Anàlisis de los efectos de la aplicación de purines en el cultivo de trigo y cebada de secano durante las campañas 2004/2007. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Cruz Zárate, Javier Ismael  (2010).  Evaluación de las actividades de rehabilitación en suelos de escombrera de minas de carbón. Procesos naturales y procesos antrópicos en suelos de escombreras de mineria de carbón. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Cruz Zárate, Javier Ismael (2010).  Evaluación de las actividades de rehabilitación en suelos de escombrera de minas de carbón. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Muixach Roig E (2006).  Predicción del rendimiento en viña a partir de imágenes de satélite de alta resolución espacial (Quickbird 2) en Raimat (D.O. Costers del Segre, Lleida). Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Agelet Fernández J (2007).  Predicció de paràmetres de qualitat en vinya a partir d'imatges de satèl·lit d'alta resolució i índex de fertilitat del conreu. Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Zelaya Martínez, Carlos R.  (2007).  Evaluación de suelos y del territorio para la ubicación y diseño de plantas bioenergéticas en Nicaragua. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral Internacional. . 

Yazar E (2007).  Relationships between vigour index from satellite images and grape quality parameters from precision viticultura (Raimat, Spain). Universidad de Ankara. Projecte Fi de Carrera. . 

Vallés Bigordà D (2008).  Análisis de la variabilidad del vigor y rendimiento del cultivo y de las propiedades del suelo en una parcela de viña de Raimat para la reordenación de los sectores de riego. Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Camps Ferrer JO (2008).  Análisis de las tendencias de temperatura y precipitación e impacto diferencial económico en el cultivo de viña en la zona del Alt Penedès. Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Targarona Salgado A (2009).  Revisión de una cartografía detallada de suelos mediante técnicas de cartografía digital e imágenes de satélite en una finca dedicada al cultivo de la vid (Mediona, Barcelona). Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Alberich Terradellas J (2009).  Anàlisi dels canvis de l’estructura del paisatge entre 1998 i 2006 al municipi de Porrera (Priorat, Tarragona) com a conseqüència de les noves plantacions de vinya. Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Solaní Busquets, A (2010).  Canvis en la morfologia del terreny i efectes en el desenvolupament del cultiu com a conseqüència de les noves plantacions de vinya aterrassada en una finca de porrera (Priorat). Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Pastor Sendrós, M (2010).  Zonificació de la qualitat del raïm i verema selectiva en base a l'ús de mapes de vigor a Raimat, Lleida. Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Salvadó Esteve, M (2010).  Avaluació del paisatge per a la identificació de zones vulnerables per a noves plantacions de vinya a la D.O.Q. Priorat. Universidad de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Loaiza Usuga, Juan Carlos  (2007).  Soil hydrology in the Ribera Salada catchment (Catalan Pre Pyrenees). Application of hydrologic models for the estimation of hydrologic transitional regimes. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral Internacional. . 

Elisa Rosanes Siscart (2007).  Estimació dels recursos hídrics en planificacions de reg en conques petites. Aplicació al riu Cortiella (Priorat i Baix Camp). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Marc Mestre Albiac (2007).  Avaluació del contingut en matèria orgànica i la seva relació amb les característiques micromorfològiques dels sòls restaurats de mines de carbó als termes municipals de Mequinensa i Almatret. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Iolanda Simó Josa (2007).  Indicadors de qualitat del sòl en el marc de la Unió Europea. Aplicació a les terres de l'Ebre. Diploma d'Estudis Avançats. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Josep Miquel Ubalde Bauló (2010).  Quantifying the effects of soil and climate on grape and wine quality: Application in a Viticultural zoning based on very detailed Soil Surveys. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Shahram Manafi (2007).  Paleoclimatic significance of secondary calcium carbonate coatings in some arid and semiarid soils in southern Alborz, Takestan-Iran. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Sahar Fazeli (2007).  Gypsification processes and porosity changes in soils from Jooyom Region, Fars Province (Iran). Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Isa Esfandiarpoor (2008).  Recarbonated argillic horizons in Catalonia. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Javier Cruz Zárate (2008).  Exportación de carbono orgánico y nitrógeno total en suelos rehabilitados de minas de carbón con enmiendas orgánicas en un medio semiárido. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Estanislau Dalmau (2008).  Paràmetres de qualitat del vi i sòls en vinyes del Somontano. Universitat de Lleida. Treball de Recerca. . 

Nafiseh Yaghmaeian (2009).  Micromorphology and submicroscopy of clays of semiarid soils from Iran. University of Sharekord, Iran. Treball de Recerca. . 

Almajano Muñoz de Morales, Mª J. (2010).  Determinación de la potencia del agua y caractrización de la retención de agua de un suelo, en el laboratorio y en el campo. Comparación de diferentes técnicas en distintos tipos de suelos. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Calles Carrasco, Maribel (2009).  Proyecto de evolución medioambiental en la reserva La Ricarda-Ca L'Arana en el marco del Plan Delta. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Lafragüeta Pérez, Cristina (2009).  Proyecto de adecuación medioambiental del río Sotón en su paso por Gurrea de Gállego (Huesca). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Toni Molina Fusté (2006).  Avaluació dels efectes a llarg termini dels treballs de preparació del terreny després de la tallada en repoblacions de Pinus radiata del País Basc. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Tania Soldevila (2006).  Diseño en Permacultura de una finca en La Seu d'Urgell. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

M. Teresa Bolba Rius (2006).  Recuperació de l'entorn natural del Mas del puig de 17,2 ha, aplicant els principis de l'agricultura tradicional i la Permacultura. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Diana Escudero Navarrete (2006).  Estudio del crecimiento de la encina (Quercus ilex L.) en relación a las características del emdio y del suelo en el término municipal de Ivars de Noguera. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Braulio Gómez Moreno (2006).  Efectos de las diferentes cualidades y proporciones de mezcla de estructurante en el proceso de compostaje. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Manuel Garrido Alonso (2006).  Suelos y crecimiento del pino carrasco en condiciones mediterránea del nordeste de España. UdL. Projecte Fi de Carrera. . 

Jon Ander Navarro (2007).  Estudio de la variación espacial y en profundidad de algunas características edáficas sobre suelos forestales poco alterados por mecanización. UdL. Projecte Fi de Carrera. . 

Jordi Hernandez (2007).  Estudi de la influència del medi en el creixement de l'alzina (Quercus ilex L.) i del roure de fulla petita (Quercus faginea Lamk.) en el terme municipal d'Ivars de Noguera. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Oriol Paz (2007).  Estudi de sòls de les pinedes de Pinus sylvestris en el Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beseït. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Luis Manuel Cervera (2007).  Caracterització ecològica de masses de Pinus nigra subespècie Salzmannii a la zona central del Massís dels Ports. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Josep Llas Vargas (2008).  Estudi dels sòls de masses d'alzina (Quercus ilex) i de masses de roure (Quercus faginea) al terme municipal d'Àger. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Joaquim Rosés Brugulat (2008).  Determinació de les característiques del sòl diferencials entre rouredes i alzinars a l'obaga de la vall d'Àger. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Albert Chornet (2008).  Estudi de les característiques edàfiques d'alzinars i rouredes de la Vall d'Àger. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Ekhi Mandiola (2008).  Mecanismos de estabilización física de reservorios de carbono orgánico en agregados de suelos forestales. UdL. Projecte Fi de Carrera. . 

Ana Bargalló (2008).  Comparació dels sòls de masses de Quercus ilex ssp.rotundifolia i Quercus cerrioides a la Vall d'Àger. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Eva Carrion (2008).  Estudi de les característiques de retenció d'humitat d'un producte comercial utilitzat en la preparació del sòl en repoblacions forestals. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Albert Gensana (2008).  Estudi de sòls en masses d'alzina i roure a la Vall d'Àger. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Sandra Torras Noguer (2009).  Estudi de la variabilitat espacial dels sòls i el desenvolupament d'una plantació de pollancres a Alcolea de Cinca (Huesca). UdL. Projecte Fi de Carrera. . 

Aida Bargués Tobella (2009).  Infiltració a la conca del riu Nyando (Kenia). UdL. Projecte Fi de Carrera. . 

Eloi Gamundi Gilabert (2009).  Caracterització ecològica de masses mixtes de Pinus nigra i Quercus ilex al Massís dels Ports. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Amaia Albizua (2009).  Caracterización de los suelos del entorno del Humedal de Salburua, en Vitoria-Gasteiz (Alava-Araba). UdL. Treball Fi de Màster. . 

Júlia Consuegra (2010).  Mapa de sòls a escala 1:25.000 del TM de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). UdL. Treball Fi de Màster. . 

Soledad Pascual (2010).  Parámetros edáficos que influyen en el crecimiento de las plantaciones de encina (Quercus ilex L.) en el término municipal de Ivars de Noguera (Lleida). UdL. Treball Fi de Màster. . 

Laia Elia Gallego (2010).  Estudi de la variabilitat dels sòls al T.M. de Benissanet (La Ribera d'Ebre). UdL. Projecte Fi de Carrera. . 

Alicia Forner Ferreres (2010).  Caracterització ecològica de masses de Pinus halepensis al Massis dels Ports. UdL. Treball Pràctic Tutorat. . 

Fonseca Salcedo, Francisco J.  (2006).  Balamce hídrico en suelos pedregosos con viña de secano en el Priorat (Cataluña). Efectos por cambios de manejo y de clima. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Villarreal Núñez, José Ezequiel  (2010).  Determinación de un índice de calidad del suelo en áreas productoras de banano (Musa x paradisiaca L.) de la vertiente del Pacífico de Panamá. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Cortiella Tomàs, Xavier (2006).  Caracterització ecològica de masses de Pinus nigra Arn. subespècie salzmannii, al Massís dels Ports. Universitat de Lleida. Treball Pràctic Tutorat. . 

Rodríguez Máñez, Eduard (2006).  Tractament i aprofitament d'aigües residuals urbanes mitjançant mètodes naturals de depuració, aiguamolls artificials. Caraveli, Arequipa (Perú). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Santana Morro, Joan Antoni (2006).  Estudi dels sòls i dels processos erosius al Parc Natural de la Península de Llevant, Artà (Mallorca). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Joan Lordan Sanahuja (2009).  Estudio del efecto del agua de riego en la producción y calidad del melocotón para la industria - (4rto año experimental). . Projecte Fi de Carrera. . 

Joan Lordan Sanahuja (2010).  Sensors de creixement i relacions hídriques en planta: eines d’anàlisi i interpretació. . Treball Fi de Màster. . 

Carles Porta Serrano  (2013).  Resposta d’una plantació superintensiva d’olivera a la fertirrigació nitrogenada-potàssica (N-K). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Josep Papió Toda (2012).  Influència de la disponibilitat hídrica i de diferents pràctiques de maneig de la vegetació en la producció i qualitat dels raïms de quatre varietats en condicions de la D.O. Somontano. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Júlia Gil Tohà (2011).  Estudi de l’efecte del reg i de la fertilització nitrogenada en la producció i qualitat de préssec per indústria. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

David Gallart Peiró (2011).  Estudi de la qualitat de les aigües de drenatge dels sectors 1, 2, 3 i 12-1 del sistema segarra-garrigues. Estat actual i propostes de gestió. Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Javier Lanao sisó (2015).  Estudio comparativo de la ETo entre Aragón y Cataluña. Impacto económico. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Eduard Viader Cayón  (2014).  Efecte de diferents fertilitzants en la producció i qualitat del raïm de la varietat Ull de llebre a la D.O. Penedès (1r any experimental). Universitat de Lleida. Projecte Fi de Carrera. . 

Paul Domènech Dunfoy (2013).  Disseny d’una plantació fructícola ecològica de 6,3 ha i posada en regadiu al terme municipal del Papiol (Baix Llobregat). Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

M. Teresa Prats (2013).  Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Roger Reixach Vilà (2013).  Proposta de preservació dels millors sòls agrícoles a la zona del Baix Ter i Costa Empordanesa (41000 ha). Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Caterina Moret Falgàs  (2013).  Projecte de modernització d'una explotació agropecuària al TM. del Far d'Empordà (Alt Empordà, Girona). Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Ramon Oliva Valls (2013).  Efecte de la fertilització nitrogenada en la produccio i qualitat de raïm de la varietat Ull de Llebre a la D.O. Penedès (3r any experimental). Universitat de Lleida. Treball Fi de Carrera. . 

Jorge R. Fernández  (2013).  Análisis de sensibilidad de Aquacrop en condiciones de Secano y de Regadío. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Geovanna M. Pila Quinga  (2013).  Evaluación de la gestión del agua en la comunidad de Regantes Algerr-Balaguer. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Carolina Viveros Benavides  (2013).  Construcción de las curvas características de humedad del suelo (CCH) y cunatificación de la reserva de agua disponible como herramientas en la gestión del riego. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Andreu Ginesta Fàbrega (2012).  Estudi de l’efecte del reg en la producció i qualitat de préssec per indústria (5è any experimental). Universitat de Lleida. Treball Fi de Carrera. . 

Noelia Calonge Moreno  (2012).  Estudio del efecto del agua y la fertilización en olivo (Olea Europea L.) de la variedad arbequina sobre la producción y calidad del aceite. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Nelba Gaete  (2012).  Análisis de información agrometeorológica para optimizar su uso en un ambiente semiárido. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Ricard Folch (2011).  Efecte del nitrogen en la producció i qualitat de préssec per indústria (6è any experimental). Universitat de Lleida. Treball Fi de Carrera. . 

Joan Lordan Sanahuja  (2010).  Sensors de creixement i relacions hídriques en planta: eines d’anàlisi i interpretació. Universitat de Lleida. Treball Fi de Màster. . 

Joan Lordan Sanahuja  (2015).  Irrigation and soil management strategies to improve fruit tree response in limiting soil conditions. Lleida. Tesi Doctoral. . 

Roc Padró (2012).  Anàlisi i proposta de rehabilitació de sòls degradats en perspectiva botànica, edàfica i socio-econòmica per a Bulbul (Etiopia). . Treball Fi de Màster. . 

Carles Esquerda (2012).  Estudi agronòmic sobre l'estèvia (Stevia rebaudiana Bertoni). . Projecte Fi de Carrera. . 

Juanjo Vico (2012).  Determinació de les característiques del sòl en rouredes i alzinars del terme municipal de Foradada (La Noguera, Lleida). . Treball Pràctic Tutorat. . 

Joan Moisés Reverté (2012).  Avaluació de la distribució potencial de Fagus sylvatica al Parc Natural dels Ports. . Treball Fi de Màster. . 

Marta Esparza (2012).  Reconversió cap a l'agricultura ecològica d'una explotació de cutius extensius de secà. . Treball Fi de Grau. . 

Veronica Siguero (2013).  Avaluació dels règims de temperatura i humitat del sòl a Catalunya. UdL. Treball Fi de Màster. . 

Marc Vicens i Ferrer (2013).  Aplicacions de la classificació automàtica a la cartografia de sòls. UdL. Projecte Fi de Carrera. . 

Senka Skundric (2013).  Modelling nutrient cycling and Pinus radiata (D.Don) growth under various management systems. UdL. Treball Fi de Màster. . 

Eduardo Sesé (2014).  Construcción de un parque eólico en el puerto de Gijón. . Projecte Fi de Carrera. . 

Marc Lamata de Mingo (2014).  Evaluación del método TBI de estudio de la velocidad de descomposición de la hojarasca en una plantación de Pinus halepensis en el municipio de Castillonroy (Huesca). . Treball Pràctic Tutorat. . 

Miquel Fiol Ramis (2014).  Estudi dels processos erosius produïts en una zona cremada per incendi forestal a les comarques de l'Anoia i el Bages (Barcelona, Catalunya). . Projecte Fi de Carrera. . 

Àmbits Empresarials

Agricultura

Agricultura de Precissió

Medi Ambient

Recursos hídrics

Regadius

Presentació de Comunicacions

Estudillos G, Gassó R, Bosch AD, Poch RM. (2006).  Vegetation as an estimator of rehabilitation degree of coal mine spoils in low Segre area (Lleida). Póster,  International ESSC Conference on Soil and Water Conservation under Changing Land Use. 12-15 Septiembre del 2006.. En: Martínez-Casanovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC. Ediciones de la Universidad de Lleida. 2006. pp337-340. ISBN: 10: 84-8409-211-9, Lleida, ESPANYA.

Campo MA, Álvarez-Mozos J, Casalí J, De Santisteban LM, Giménez R, Martínez-Casasnovas JA (2006).  Long term evolution assessment of the permanent gullies in Las Bardenas Reales area (Navarre, Spain) influenced by land use. Presentació Comunicació,  International ESSC (European Society for Soil Conservation) Conference 'Soil and Water Conservation under changing Land Use'. Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (eds.), Universitat de Lleida, ISBN 8484092119, pp 147-150., Lleida, ESPANYA.

Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2006).  Land morphology changes as consequence of vineyard restructuring in the Priorat region (NE Spain). Póster,  International ESSC (European Society for Soil Conservation) Conference 'Soil and Water Conservation under changing Land Use'. Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (eds.), Universitat de Lleida, ISBN 8484092119, PP. 141-144., Lleida, ESPANYA.

Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2006).  Changes of soil properties affected by terracing in the Priorat vineyard region (NE Spain). Póster,  International ESSC (European Society for Soil Conservation) Conference 'Soil and Water Conservation under changing Land Use'. Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (eds.), Universitat de Lleida, ISBN 8484092119, PP. 117-120., Lleida, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA, Espinal S (2006).  Erosion risk and soil vulnerability mapping in the Albufera des Grau natural park (Menorca, Balearic Islands, Spain). Póster,  International ESSC (European Society for Soil Conservation) Conference 'Soil and Water Conservation under changing Land Use'. Soil and water conservation under changing land use. Martínez-Casasnovas JA, Pla I, Ramos MC, Balasch JC (eds.), Universitat de Lleida, ISBN 8484092119, PP. 227-230., Lleida, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA, Cots-Folch R, Ramos MC (2006).  Changes in vineyard cultivation in the Priorat region (NE Spain) as consequence of the EU Common Agricultural Policy for vineyards' restructuring. Presentació Comunicació,  COST 634 Workshop 'Farm level adoption of soil and water conservation measures and policy implications in Europe'. Book of Programme and Abstracts, pp 33. Electronic publication: http://www.esw.wur.nl/UK/COST+634+Workshop+Wageningen/Full+Papers/default.htm, Wageningen, PAÏSOS BAIXOS.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC, Cots-Folch R (2006).  Soil conservation measures in vineyards of the NE Spain Mediterranean area adopted by farmers in the framework of the EU Common Agricultural Policy. Póster,  COST 634 Workshop 'Farm level adoption of soil and water conservation measures and policy implications in Europe'. Book of Programme and Abstracts, pp 40, Wageningen, PAÏSOS BAIXOS.

Ramos MC (2006).  . Membre comité organitzador,  International ESSC (European Society for Soil Conservation) Conference 'Soil and Water Conservation under changing Land Use' , Lleida, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2007).  Soil degradation by erosion, ploughing and levelling in vineyard soils of the NE Spain. Póster,  5th International Congress of the European Society for Soil Conservation: Changing Soils in a Changing World - The Soils of Tomorrow. Changing Soils in a Changing World - The Soils of Tomorrow. Book of Abstracts. Dazzi C (Ed.), pp 77, Palermo (Italia), ITÀLIA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2007).  Effects of Climatic Extremes on Erosion Rates and Water Availability for Vines in Levelled Vineyards of NE Spain. Póster,  5th International Congress of the European Society for Soil Conservation: Changing Soils in a Changing World - The Soils of Tomorrow. Changing Soils in a Changing World - The Soils of Tomorrow. Book of Abstracts. Dazzi C (Ed.), pp 163, Palermo (Italia), ITÀLIA.

Cots-Folch R, Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2007).  Farming Strategies and Landscape implications in the Priorat Vineyard Region (NE Spain). Presentació Comunicació,  5th International Congress of the European Society for Soil Conservation: Changing Soils in a Changing World - The Soils of Tomorrow. Changing Soils in a Changing World - The Soils of Tomorrow. Book of Abstracts. Dazzi C (Ed.), pp 48, Palermo (Italia), ITÀLIA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2007).  Climate change effects on vineyards of the Penedès region (NE Spain): Soils and nutrient losses. Póster,  Congreso sobre Clima y Viticultura . Clima y viticultura, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, pp 195-198, Zaragoza, ESPANYA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2007).  Changes of temperature and precipitaton in the Priorat region (NE Spain): Effects on vine-grape growing. Presentació Comunicació,  Congreso sobre Clima y Viticultura . Clima y viticultura, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, pp 228-233, Zaragoza, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA, García-Hernández D, Ramos MC (2007).  Does vegetation cover suppose gully erosion stabilization?. Presentació Comunicació,  IV International Symposium on Gully Erosion. Casalí J, Giménez R (eds.), Progress Gully Erosion Research. Universidad Pública de Navarra, Pamplona. ISBN 978-84-9769-198-7.pp. 78-79., Pamplona, ESPANYA.

Ramos, MC, Martínez-Casasnovas JA, López-Acevedo, M (2007).  Pérdidas de nitrógeno y fósforo por erosión en viñedos en el ALt Penedès (Barcelona). Póster,  3er Congreso Contorl de la Erosión. Control de la degradación de suelos y la desertificación, Rodriguez-Rodrigues A., ALbelo, CD ( eds) pp 163-164 ISBN: 978-84-690-7577-7, Fuerteventura, ESPANYA.

Ramos, MC, García P.,Martínez-Casasnovas JA,López-Acevedo, M (2007).  Movilización de Cu y Zn por erosión en suelos tratados con compsot. Póster,  3er Congreso Contorl de la Erosión. Control de la degradación de suelos y la desertificación, Rodriguez-Rodrigues A., ALbelo, CD ( eds) pp 165-166 ISBN: 978-84-690-7577-7, Fuerteventura, ESPANYA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA  (2008).  Soil hidrological response under extreme climate situations. Póster,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment . Blum WEH, Gerzabek MH, Vodrazka M (Eds.), Book of Abstracts, University of of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, pp 328, ISBN: 978-3-902382-05-4, Viena, ÀUSTRIA.

Ramos MC., Martínez-Casasnovas JA, (2008).  Spatial variability on runoff and soil mobilization in vineyards: comparion between plots with different disturbance degree. Presentació Comunicació,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment , Viena (Austria), ÀUSTRIA.

Ramos MC., Martínez-Casasnovas JA, (2008).  Runoff variability within the plot on vineyards: effects of drainage terraces on soil and nitrogen concentartion in runoff. Presentació Comunicació,  COST 634, Aveiro (Portugal), PORTUGAL.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Soil water balance in vineyards affected by land levelling under different rainfall distribution patterns and its relationship with yield. Presentació Comunicació,  32nd World Congress of Vine and Wine. Sazetaka K (ed). 32nd World Congress of Vine and Wine Final Papers. ISBN 978-953-6718-12-2. 8 pp. Publicación electrónica., Zagreb, Croacia, CROÀCIA.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC, Espinal-Utgés S (2009).  Land terracing effects on the spatial variability of NDVI in vineyards of the Priorat region (NE Spain). Póster,  32nd World Congress of Vine and Wine. Sazetaka K (ed). 32nd World Congress of Vine and Wine Final Papers. ISBN 978-953-6718-12-2. 7 pp. Publicación electrónica., Zagreb, Croacia, CROÀCIA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA  (2008).  Spatial variability on runoff and soil mobilization in vineyards: comparison between plots with different disturbance degree. Póster,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment . Blum WEH, Gerzabek MH, Vodrazka M (Eds.), Book of Abstracts, University of of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, pp 27-28, ISBN: 978-3-902382-05-4, Viena, ÀUSTRIA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA  (2008).  Soil hidrological response under extreme climate situations. Póster,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment . Blum WEH, Gerzabek MH, Vodrazka M (Eds.), Book of Abstracts, University of of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, pp 328, ISBN: 978-3-902382-05-4, Viena, ÀUSTRIA.

Martínez-Casasnovas JA, Klaasse A, Nogués J, Ramos MC (2008).  Land suitability and crop distribution in an irrigation district of the Ebro valley (Spain). Presentació Comunicació,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment . Blum WEH, Gerzabek MH, Vodrazka M (Eds.), Book of Abstracts, University of of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, pp 105, ISBN: 978-3-902382-05-4, Viena, ÀUSTRIA.

Martínez-Casasnovas JA, Vallés Bigorda D, Ramos MC (2009).  Irrigation management zones for precision viticulture according to intra-field variability. Presentació Comunicació,  Joint International Agricultural Conference: 7th EFITA Conference, 4th ECPLF Conference, 7th ECPA Conference. - Lokhorst C, Huijsmans JFM, de Louw RPS (eds.), JIAC2009 Book of abstracts, Wageningen Academic Publishers, Wageningen (Holanda), ISBN 978-90-8686-114-9, pp 166. - Bregt A, Wolfert S, Wien JE, Lokhorst C (eds.), EFITA Conference 2009 (European Federation for Information Technologies in Agriculture, Food and the Environment), Wageningen Academic Publishers, Wageningen (Holanda), pp 523-529. CD Rom [artículo revisado por pares] , Wageningen, PAÏSOS BAIXOS.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Annual precipitation extremes and their impact on erosion processes in rainfed vineyards of North Eastern Spain. Presentació Comunicació,  EGU General Assembly 2009. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-0, 2009, Viena, ÀUSTRIA.

Ramos MC, Jones GV, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Trends of temperature and precipitation and their impact on grapewine phenology and production of in a Mediterranean vineyard region of Northeastern Spain. Contribució rellevant,  EGU General Assembly 2009. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-0, 2009, Viena, ÀUSTRIA.

Ramos MC, Jones GV, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Trends of temperature and precipitation extremes in areas with semiarid climate in the North Eastern Spain. Póster,  EGU General Assembly 2009. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-4265-1, 2009, Viena, ÀUSTRIA.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Analysis of the relationship between the volumetric soil moisture content and the NDVI from high resolution multi-spectral images for definition of vineyard management zones to improve irrigation. Póster,  EGU General Assembly 2009. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-0, 2009, Viena, ÀUSTRIA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Pérdidas de suelo y nutrientes causadas por eventos extremos anuales en viñedos de secano del NE de España. Póster,  IV Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global. Sánchez Díaz J, Asins Velis S (Eds.), Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global, Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana), pp 105-106. ISBN 978-84-613-4144-3, Valencia, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Erosión por cárcavas y barrancos. Caso del área de viña del Alt Penedès - Anoia (NE España). Conferència invitada,  IV Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global. Sánchez Díaz J, Asins Velis S (Eds.), Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global, Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana), pp 57-68. ISBN 978-84-613-4144-3, Valencia, ESPANYA.

Balasch JC, Tuset J, Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Reconstructing the Santa Tecla flash flood in the Ondara River (Ebro Basin, NE Spain). Póster,  11th PLINIUS Conference in Mediterranean Storms. Advances in Geosciences. Special Issue with Conference Proceedings, Barcelona, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC (2009).  Erosión por cárcavas y barrancos. Caso del área de viña del Alt Penedès - Anoia (NE España). Conferència invitada,  IV Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global. Sánchez Díaz J, Asins Velis S (Eds.), Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global, Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana), pp 57-68. ISBN 978-84-613-4144-3, Valencia, ESPANYA.

Ramos MC, Jones GV, Martínez-Casasnovas JA. (2009).  Structure and trends in climate parameters important for winegrape production in three regions of Northeast Spain. Póster,  16th International GiESCO 2009 Symposium. Proceedings of the 16th GiESCO meeting, pp 497-502 , Davis, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Pérdidas de suelo y nutrientes causadas por eventos extremos anuales en viñedos de secano del NE de España. Póster,  IV Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global. Sánchez Díaz J, Asins Velis S (Eds.), Control de la Degradación de los Suelos y Cambio Global, Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana), pp 105-106. ISBN 978-84-613-4144-3, Valencia, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA, Ramos MC, Vallés D (2009).  Análisis de la relación entre las propiedades del suelo, el índice de vigor del cultivo y el rendimiento en un viñedo de la DO Costers del Segre (Lleida). Póster,  XIII Congreso Nacional de Teledetección: Teledetección - Agua y desarrollo sostenible. Montesinos S, Fernández L (Eds.), 2009. Teledetección - Agua y desarrollo sostenible. Gobienrno de Aragón, Universidad de Zaragoza y Geosys SL, ISBN 978-84-613-4257-0, pp 37-40., Calatayud, ESPANYA.

Balasch JC, Tuset J, Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2009).  Reconstructing the Santa Tecla flash flood in the Ondara River (Ebro Basin, NE Spain). Póster,  11th PLINIUS Conference in Mediterranean Storms. Advances in Geosciences. Special Issue with Conference Proceedings, Barcelona, ESPANYA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2010).  Climate variability and its effects in the Penedes vineyard region. Presentació Comunicació,  VIII Terroir Congress. Proceedings VIII International Terroir Congress. Consiglio di la Recerca e la sperimentazione in Agricoltura. Centro di Recerza per la Viticoltura. pp: 3-23—3-28. ISBN: 978-88-97081-05-0 , Soave, ITÀLIA.

Ramos MC, Martínez-Casasnovas JA (2010).  Sustainablity of vineyards in the Priorat region (NE Spain). Presentació Comunicació,  VIII Terroir Congress. Proceedings VIII International Terroir Congress. Consiglio di la Recerca e la sperimentazione in Agricoltura. Centro di Recerza per la Viticoltura. pp: 8-25 a 8_40, Soave, ITÀLIA.

Porta J, Aran M, Boixadera J, López-Acevedo N, Llussà N, Poch RM, Teira MR, Villar JM (2006).  WEB site to access soil information for Catalonia and the Balearix islands: The Sòls-IEC web site. Presentació Comunicació,  5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, Barcelona, ESPANYA.

Porta J., Aran M., Boixadera J., López-Acevedo M., Llussà N., Poch R.M., Teira M.R., Villar J.M.  (2006).  A Web Site to access soil information for catalonia and the balearic islands: The Sòls-IEC Project. Presentació Comunicació,  5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information systems. Earth and water.. Proceedings Volume I, Barcelona, ESPANYA.

Nabau C., Sainz de la Maza J.R., Ferrer F., Marsal J., Villar J.M (2006).  Programación de riegos a tiempo real en una plantación de melocotoneros para industria con riego localizado en la zona de Lleida. Póster,  XXIV Congreso Nacional de Riegos, Lugo, ESPANYA.

Teira M.R., J.M. Villar, C. Cantero, J. Lloveras, F. Santiveri, P. Berenguer, F. Domingo, N. Teixidor, J. Serra, J.M. Pagès, D. Babot.  (2006).  Propostes per la millora de la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes. Presentació Comunicació,  1r Congrès del Món rural, Barcelona, ESPANYA.

Porta J, Aran M, Boixadera J, López-Acevedo M, LLussà N, Poch RM, Teira MR, Villar JM (2006).  Web site to access soil information for catalonia and the balearic islands: The Sòls-IEC web site. Ponència,  5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Earth Information and Systems Water. Proceedings Volume I, Barcelona, ESPANYA.

Porta J, Aran M, Boixadera J, López-Acevedo M, LLussà N, Poch RM, Teira MR, Villar JM (2006).  A Web page to access soil information of catalonia and the balearic islands. Póster,  5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Earth Information and Systems Water. Proceedings Volume I, Barcelona, ESPANYA.

Porta J, Poch RM, López-Acevedo M, Villar JM, Teira MR (2007).  Información de suelos accesible pot Internet como instrumento para la protección de suelo. Póster,  III Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de Suelos y Desertificación., Fuerteventura, ESPANYA.

Porta J, López-Acevedo M, Poch RM, Teira MR, Villar JM (2007).  Optimización de información cartográfica de suelos por Internet: Los suelos de Cataluña. Póster,  XXVI Reunión Científica de Suelos de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Durango, Bizkaia, ESPANYA.

Teira MR, Porta J, López-Acevedo M, Boixadera J, Villar JM, Poch RM, Aran M, Llusà N (2007).  La informació cartogràfica dels sòls de Catalunya a Internet. Presentació Comunicació,  V Congrés de la Institució Catalana d'Estudis Agrari (ICEA). ICEA, Barcelona, ESPANYA.

Teira-Esmatges M.R., Villar J.M., Domingo F., Roselló A., Torremadé R., Teixidor N.  (2006).  Ammonia losses from mineral and organic fertiliser with and without DMPP. Póster,  IX ESA Congress.. (Bibliotheca Fragmenta Agronomica. Book of proceedings. Part I. PL ISSN 0860-4088)425-426., Warszawa, , POLÒNIA.

Villar JM., Nabau C., Teira-Esmatges M.R., Villar P., Calver F., Arán M. (2006).  Effects of DMPP addition to pig slurry and ammonium sulphate on ryegrass productivity, nutrient use and nitrogen dynamics. Póster,  IX ESA Congress.. (Bibliotheca Fragmenta Agronomica. Book of proceedings. Part I. PL ISSN 0860-4088)435-436., Warszawa, , POLÒNIA.

Domingo X., Arbonés A., Villar J.M., Villar P., Pascual M., Rufat J.  (2007).  Effects of irrigation strategies and nitrogen fertilization on mineral nutrition, yield and quality of peaches for processing. Póster,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. .  Book of Abstracts. 164.,  Lleida., ESPANYA.

Guillaumes E., Murillo G., Marco M., Villar J.M.  (2007).  Using Mitscherlich Pots to assess the use of Nitrification Inhibitors in Mineral Fertilizers and in Pig Slurry. Presentació Comunicació,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. .  Book of Abstracts. 19. (NIPO 251-07-111-3),  Lleida., ESPANYA.

Fonseca F., F. Ferrer, J.M. Villar, I. Pla.  (2007).  Adapting the Gee Passive Capillary Lysimeter to soils with poor drainage and shallow water table. Póster,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use.. Book of Abstracts. 147. (NIPO 251-07-111-3),  Lleida., ESPANYA.

Teira-Esmatges MR., Villar JM., Torremadé R., Batlle M. (2007).  Effects of DMPP addition to pig slurry and ammonium nitrosulphate on ammonia volatilisation from ryegrass. Presentació Comunicació,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. . Towards a better efficiency in N use. Editores: Bosch Serra A., Teira Esmatges MR., Villar Mir JM. Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
28th-30th May, Lleida (Spain)
Book of Abstracts. 47. (NIPO 251-07-111-3) , Lleida, ESPANYA.

Teira MR, Porta J, López-Acevedo M, Boixadera J, Villar JM, Poch RM, Aran M, Llusà N (2007).  La informació cartogràfica dels sòls de Catalunya a Internet. Presentació Comunicació,  V Congrés de la Institució Catalana d'Estudis Agrari (ICEA). ICEA, Barcelona, ESPANYA.

Porta J, Poch RM, López-Acevedo M, Villar JM, Teira MR (2007).  Información de suelos accesible pot Internet como instrumento para la protección de suelo. Póster,  III Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de Suelos y Desertificación., Fuerteventura, ESPANYA.

Domingo X., Arbonés A., Villar J.M., Villar P., Pascual, M., Rufat J.  (2007).  Efectos del riego y de la fertilización nitrogenada en el crecimiento estacional, producción y calidad de melocotón ‘andross’ para industria. Resultados preliminares. Póster,  XI Congreso de la SECH.24-27 Abril.. Actas de Horticultura n. 48 426-429. ISBN: 978-84-690-5619-6. , Albacete, ESPANYA.

Porta J, López-Acevedo M, Poch RM, Teira MR, Villar JM (2007).  Optimización de información cartográfica de suelos por Internet: Los suelos de Cataluña. Póster,  XXVI Reunión Científica de Suelos de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Durango, Bizkaia, ESPANYA.

Ferrer F, Rodrigo FG., Fonseca F., Domene M., Tous D., Nabau C., Villar JM.  (2007).  Sondas de humedad en el suelo para programar el riego a tiempo real: bases de trabajo para las recomendaciones de riego. Póster,   XXV Congreso Nacional de Riegos.AERYD., Pamplona, Navarra., ESPANYA.

Villar J.M. (2007).  Indices for Nitrogen use efficiency. Comunicación oral. Presentació Comunicació,  Working groups. 15th N Workshop,  Lleida., ESPANYA.

Teira-Esmatges MR., Villar JM., Torremadé R., Batlle M. (2007).  Effects of DMPP addition to pig slurry and ammonium nitrosulphate on ammonia volatilisation from ryegrass. Presentació Comunicació,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. . Towards a better efficiency in N use. Editores: Bosch Serra A., Teira Esmatges MR., Villar Mir JM. Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
28th-30th May, Lleida (Spain)
Book of Abstracts. 47. (NIPO 251-07-111-3) , Lleida, ESPANYA.

Bech Padrosa N., Teira-Esmatges MR., Boixadera Llobet J.  (2007).  Evaluation of the nitrogen cycle by substance flow analysis. Application in the comarca of La Cerdanya. Póster,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. . Towards a better efficiency in N use. Editores: Bosch Serra A., Teira Esmatges MR., Villar Mir JM. Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
28th-30th May, Lleida (Spain), Lleida, ESPANYA.

Villar J.M., Teira M.R., Nabau C., Ferrer F., Fonseca F., Villar P, Murillo G., Roselló A., Domingo F., Teixidor N.  (2007).  Nitrogen efficiency on ryegrass crop using nitrification inhibitor DMPP on mineral fertilizer and pig slurry under rainfed and irrigated conditions in Catalonia (Spain). Póster,  ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings . Abstracts-CD, New Orleans, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

JM., Nabau C., Teira-Esmatges MR., Villar P., Calvet F., Arán M., Ferrer F.  (2006).  Effects of DMPP addition to pig slurry and ammonium nitrosulphate on ryegrass productivity, nutrient use and nitrogen dynamics. Póster,  IX Congress of the European Society for Agronomy. . IX Congress of the European Society for Agronomy. , Warsaw, POLÒNIA.

Teira-Esmatges MR., Villar JM., Domingo F., Roselló A., Torremadé R., Teixidor N. (2006).  Ammonia losses from mineral and organic fertiliser with and without DMPP. Póster,  IX Congress of the European Society for Agronomy. . IX Congress of the European Society for Agronomy. , Warsaw, POLÒNIA.

Villar JM., Marta López-Acevedo, Rosa M. Poch, M.Rosa Teira, J.Porta (2007).  Web site: soil protection in Catalonia (Spain). Póster,  ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings . Abstracts-CD, New Orleans, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Porta J, Poch RM, López-Acevedo M, Villar JM, Teira MR (2007).  Información de suelos accesible pot Internet como instrumento para la protección de suelo. Póster,  III Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de Suelos y Desertificación., Fuerteventura, ESPANYA.

Porta J, López-Acevedo M, Poch RM, Teira MR, Villar JM (2007).  Optimización de información cartográfica de suelos por Internet: Los suelos de Cataluña. Póster,  XXVI Reunión Científica de Suelos de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Durango, Bizkaia, ESPANYA.

Teira MR, Porta J, López-Acevedo M, Boixadera J, Villar JM, Poch RM, Aran M, Llussà N (2007).  La informació cartogràfica dels sòls de Catalunya a Internet. Póster,  V Congrés de la Institució Catalana d'Estudis Agrari (ICEA), Barcelona, ESPANYA.

Villar J.M., Teira M.R., Nabau C., Ferrer F., Fonseca F., Villar P, Murillo G., Roselló A., Domingo F., Teixidor N.  (2007).  Nitrogen efficiency on ryegrass crop using nitrification inhibitor DMPP on mineral fertilizer and pig slurry under rainfed and irrigated conditions in Catalonia (Spain). Póster,  ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings . Abstracts-CD, New Orleans, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Villar JM., Marta López-Acevedo, Rosa M. Poch, M.Rosa Teira, J.Porta (2007).  Web site: soil protection in Catalonia (Spain). Póster,  ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings . Abstracts-CD, New Orleans, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Rufat J., X. Domingo, J. Marsal, J. Girona, A. Arbonés, J.M. Villar, P. Villar. (2007).  Efectos del abonado nitrogenado sobre la producción y calidad del fruto en manzano y melocotonero. Presentació Comunicació,  II Jornadas del Grupo de Fertilización de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) .  Actas de Horticultura 181-186. (Suso et al (editores). Ed. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. ISBN: 978-84-8125-299-6., Logroño, ESPANYA.

Rufat J., X. Domingo, A. Arbonés, J.M. Villar, P. Villar, M. Pascual  (2008).  Irrigation and nitrogen fertilization effects on growth, yield and fruit quality parameters in peaches for processing. Póster,  VI International ISHS Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops, Faro, PORTUGAL.

Bosch Serra À. D., Teira Esmatges M.R., Villar mir J.M. (2007).  . Presidència comité organitzador,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. , Lleida, ESPANYA.

Villar J.M., M. R. Teira, B. Hermida, F. Fonseca, F. Ferrer, P. Villar.  (2008).  Assessment of the Behavior of the Nitrification Inhibitor DMPP: a 3-yr Irrigated Ryegrass Field Experiment. Póster,  X congress of European Society for Agronomy. Italian Journal of Agronomy. 279-280, Bologna, ITÀLIA.

F. Fonseca; F. Ferrer; I. Pla; J.M. Villar; H. Dalurzo; M. Gelly.  (2008).  Basic guidelines to interpret soil moisture data obtained with capacitance probes. Póster,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment , Vienna, ÀUSTRIA.

Rubio C.M., Josa, R., Villar J.M., Fonseca F., Ferrer, F.  (2008).  Development of laboratory analytical procedures to determine thermal properties in soils. Póster,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment , Vienna, ÀUSTRIA.

Villar J.M., M. R. Teira, B. Hermida, F. Fonseca, F. Ferrer, P. Villar.  (2008).  Assessment of the Behavior of the Nitrification Inhibitor DMPP: a 3-yr Irrigated Ryegrass Field Experiment. Póster,  X congress of European Society for Agronomy. Italian Journal of Agronomy. 279-280, Bologna, ITÀLIA.

Ferrer F., I. Pla, F. Fonseca, H. Dalurzo, J.M. Villar.  (2008).  Combining field and laboratory methods to calculate soil water content at field capacity and permanent wilting point. Póster,  X congress of European Society for Agronomy. Italian Journal of Agronomy. 87-88., Bologna, ITÀLIA.

Rufat J., X. Domingo, J. Marsal, J. Girona, A. Arbonés, J.M. Villar, P. Villar. (2007).  Efectos del abonado nitrogenado sobre la producción y calidad del fruto en manzano y melocotonero. Presentació Comunicació,  II Jornadas del Grupo de Fertilización de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) .  Actas de Horticultura 181-186. (Suso et al (editores). Ed. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. ISBN: 978-84-8125-299-6., Logroño, ESPANYA.

Villar JM (2009).  Proceedings of the 16 th Nitrogen workshop. Membre comité científic, , Turin, ITÀLIA.

Villar J.M., M. R. Teira, B. Hermida, F. Fonseca, F. Ferrer. (2009).  Quantification of nitrogen inputs and losses in a 3-yr irrigated ryegrass field experiment using nitrification inhibitors, pig slurry and mineral fertilizers. Póster,  16th Nitrogen Workshop. Connecting different scales of nitrogen use in agriculture. In C. Grignani, M.Acutis, L. Zavattaro, L. Bechini, C. Bertora, P. Marino Gallina, D. Sacco (Eds). Proceedings of the 16^th N workshop- Connecting different scales of nitrogen use in agriculture. 28th june-1st July 2009, Turin, Italy, 455-456. ISBN: 978-88-902754-2-5 , Turí, Itàlia, ITÀLIA.

Rufat J, Domingo X., Pascual M., Villar JM (2009).  Water productivity of peach for processing in a soil with low available water holding capacity. Presentació Comunicació,  VI Simposio Internacional de Riego de frutales y hortalizas. Book of Abstracts, Viña del Mar, XILE.

Pascual M., Rufat J., Villar JM., Rosell JR., Sanz R., Arnó J (2009).  Evaluation of peach tree growth characteristics by LIDAR system. Relation with water irrigation strategies in peach. Presentació Comunicació,  VI Simposio Internacional de Riego de frutales y hortalizas. ISHS. Book of Abstracts, Viña del Mar, XILE.

Cabot, O., Ferrer, F., Fonseca, F., Rodrigo, G., Domene, M., Tous, D., Iglesias, N., Villar, JM (2009).  Defining Best Management Practices (BMPs) for soil moisture probes for using on-farm irrigation scheduling decisions. Póster,  VI Simposio Internacional de Riego de frutales y hortalizas. ISHS. Book of Abstracts, Viña del Mar, XILE.

Domingo X, Pascual M., Villar J.M. Arbones A., Rufat J. (2009).  Four years of RDI during stage II vs stage III in peaches for processing: yield vs quality. Póster,  VI Simposio Internacional de Riego de frutales y hortalizas. ISHS. Book of Abstracts, Viña del Mar, XILE.

Stockle C., Marsal J., Villar JM (2009).  Impact of climate change on Irrigated agriculture. Conferència invitada,  VI Simposio Internacional de Riego de frutales y hortalizas. ISHS. Book of Abstracts, Viña del Mar, XILE.

Batalla RJ, Balasch JC (2007).  . Membre comité organitzador,  Les riuades: del desastre natural a la regeneració ambiental (9 al 31 d'octubre de 2007). Actes de les Jornades publicades per l'IEI, Lleida, ESPANYA.

Poch RM, Balasch JC (2008).  Land use cover and runoff in mediterranean conditions. Conferència invitada,  Water and Forests: a convenient truth? Conference European Forest Institute - Mediterranean Regional Office - EFIMED, 30th-31th October 2008, Barcelona, ESPANYA.

Balasch JC, Poch RM,  (2008).  Land use, soil cover and runoff under Mediterranean conditions. Conferència invitada,  International Conference Water and Forest: a convenient truth?. Publicació digital de l'European Forest Institute of Mediterranean Region Office (EFIMED), Barcelona, ESPANYA.

Poch RM; Balasch JC; Junyent E (2010).  Micromorphological evidences for ponding regimes and water management in ditches of the Iberian site of Els Vilars (Catalonia). Presentació Comunicació,  International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology, 17-21th May 2010, Brno, Txèquia.. Lenka L (Ed) Abstract Book of the International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology. Czeck Geological Society. ISBN978-80-904208-6-1 pp. 29-31., Praga, TXECOSLOVÀQUIA.

Balasch, JC; Tuset, J; Ruiz-Bellet, JL (2010).  Flash flood frequency assessment from historical data in an ungauged basin: the Ondara River at Tàrrega (NE Spain). Póster,  12th Plinius Conference on Mediterranean Storms. Proceedings of 12th Plinius conference on Mediterranean Storms. Copernicus, EGU., Corfú, Grècia, GRÈCIA.

Balasch, JC (2010).  Topic 3. Paleofloods and Historical Information on Damaging Mediterranean Storms. Presidència de sessió,  12th Plinius Conference on Mediterranean Storms. Proceedings of 12th Plinius conference on Mediterranean Storms. Copernicus, EGU. , Corfú, Grècia, GRÈCIA.

Balasch, JC (2010).  Topic 3. Paleofloods and Historical Information on Damaging Mediterranean Storms. Membre comité científic,  12th Plinius Conference on Mediterranean Storms. Proceedings of 12th Plinius Conference on Mediterranean Storms. Copernicus, EGU. , Corfú, Grècia, GRÈCIA.

Poch RM; Balasch JC; Junyent E (2010).  Micromorphological evidences for ponding regimes and water management of the moat of the Iberian site of Els Vilars (Catalonia). Presentació Comunicació,  International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology. In L. Lisa (ed.): Abstract Book of the International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology, Prague, Czech Republic, 29-31., Brno, REPÚBLICA TXECA.

Castelltort X; Balasch JC; Cirés J (2010).  Criterios geomorfológicos para reconsiderar la captura del río Ter (NE España). Presentació Comunicació,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, 223-226, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Ruiz-Bellet JL; Balasch JC; Batalla RJ (2010).  Tránsito de sedimentos a través de los embalses del río Segre durante la crecida de la primavera de 2008. Presentació Comunicació,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, 271-274, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Lópeza-Tarazón JA; Batalla RJ; Vericat D; Balasch JC (2010).  Relations between the rainfall and the hydrological and geomorphological response in the Isábena basin. Póster,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, 239-242, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Tuset J; Balasch JC; Batalla RJ (2010).  Reconstrucción del flash flood de Santa Tecla (1874) en el río Ondara (Tàrrega, NE Depresión del Ebro). Presentació Comunicació,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, 335-338, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Balasch JC (2010).  Avulsión del río Segre hacia el Noguera Ribagorçana a causa de la dinámica del anticlinal Balaguer-Barbastro. Presentació Comunicació,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, 345-348, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Balasch JC; Herrero C; Castelltort X; Boixadera J (2010).  Loess peridesérticos en la cubeta de Móra d'Ebre (Depresión Prelitoral Catalana, NE España). Presentació Comunicació,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, 349-352, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Balasch JC (2010).  Sesión 5.B Geomorfología Estructural y del Cuaternario. Presidència de sessió,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Balasch JC (2010).  . Membre comité científic,  XI Reunión Nacional de Geomorfología. Úbeda X; Vericat D; Batalla RJ (eds): Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. XI Reunión Nacional de Geomorfología, 20-24 de septiembre de 2010, Solsona (Lleida), ESPANYA.

Teira MR; Balasch JC; Ortiz O; Pascual M (2009).  Water quality monitoring programme in the Lower Segre River (NE Spain): trends and perspectives. Póster,  ISONITRATE, International Workshop 'Towards new methods to manage nitrate pollution within the Water Framework Directive', Paris, FRANÇA.

Owens, P.N., Batalla, R.J. (2006).  Fluxes and storage of sediment in rivers: basin, European and global scale perspectives. Presentació Comunicació,  SEDYMO Conference on Sediment Dynamics and Pollutant Mobility in River Basins, 26-29 March 2006., Hamburg, ALEMANYA.

Mamede, G.L., Bronstert, A., Francke, T., Müller, E.N., De Araujo, J.C., Batalla, R.J., & Güntner, A. (2006).  1D Process-Based Modelling of Reservoir Sedimentation: a Case Study for the Barasona Reservoir in Spain. Presentació Comunicació,  River Flow 2006 - International Conference on Fluvial Hydraulics, 6-8 September 2006., Lisboa, PORTUGAL.

Mueller, E.N., Batalla, R.J., Bronstert, A. (2006).  Dryland River Modelling of Water and Sediment Fluxes using a representative River Stretch Approach. Póster,  European Geosciences Union General Assembly, 2-6 abril, 2006.. Geophysical Research Abstracts, 8, Ref-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-02517, Viena, ÀUSTRIA.

Batalla, R.J., Vericat, D., Palau, A. (2006).  Sediment transport during a flushing flow in the lower Ebro River. Presentació Comunicació,  Symposium on Sediment dynamics and the hydromorphology of fluvial systems, International Association of Hydrological Sciences, 3-7 Julio 2006., Dundee, REGNE UNIT.

Batalla, RJ, Vericat, D (2006).  Transporte de sedimento y procesos fluviales en el tramo bajo del Ebro. I. Póster,  II Jornadas Intersed. Libro de Resúmenes, 175-176, ISBN 84-690-0395-X, Santander, ESPANYA.

Bronstert A, Batalla RJ, de Araújo JC, Francke T, Güntner A, Mamede G, Müller EN (2006).  Investigating erosion and sediment transport from headwaters to catchments to reduce reservoir siltation in drylands. Presentació Comunicació,  Third International Symposium on Integrated Water Resources Management, ICWRS, Bochum, ALEMANYA.

Kondolf GM, Batalla RJ (2006).  Dammed Mediterranean-Climate Rivers: Hydrologic Constraints on Restoration. Presentació Comunicació,  American Geophysical Union Fall Meeting. Comunicación AGU # 10191329, San Francisco, California, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

VERICAT, D., BATALLA, R.J. GIBBINS, C.N. & GÓMEZ, C.M. (2007).  Why do invertebrates drift? A new approach to an old question. Sense especificar,  International Symposia on Ecohydraulics 2007, Christchurch, NOVA ZELANDA.

MAMEDE, G.L., BRONSTERT, A., DE ARAÚJO, J.C., BATALLA, R.J., GÜNTNER, A., FRANCKE, T., MÜLLER, E.N. (2007).  Effects of Small Reservoirs on Water and Sediment Budgets in Semiarid Areas. Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 9, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-07489, Viena, ÀUSTRIA.

FRANCKE, T., MAMEDE, G., MUELLER, E.N., BATALLA, R.J.  (2007).  Suspended-sediment fluxes at the hillslope and catchment scale during a season of monitoring erosion hot spots in the Isábena catchment (Central Spanish Pyrenees). Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 9, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-06684, Viena, ÀUSTRIA.

GONZÁLEZ-HIDALGO, J.C., DE LUIS, M., BATALLA, R.J. (2007).  Precipitation and runoff causing the largest daily erosion events. A preliminary analysis using the USLE data base. Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 9, 11233, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-11233, Viena, ÀUSTRIA.

VERICAT, D., GIBBINS, C., BATALLA, R.J., GOMEZ, C.M. (2007).  Hydraulic and sedimentary influences on catastrophic drift of stream invertebrates. Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, Vol 9, 06002. SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-06002, Viena, ÀUSTRIA.

BATALLA, R.J., VERICAT, D., GOMEZ, C.M., PALAU, A.  (2007).  Riverchannel response to flushing-flows in the Lower Ebro (NE Spain). Field observations and cost-benefit analysis. Sense especificar,  British Society for Geomorphology Annual Conference, 4-6 julio 2007, Birmingham, ANGLATERRA.

VERICAT, D., BATALLA, R.J., GIBBINS, CN. (2007).  A novel technique to study sediment entrainment in gravel bed rivers: New insights for Ecogeomorphology. Póster,  British Society for Geomorphology Annual Conference, 4-6 julio 2007, Birmingham, ANGLATERRA.

GONZÁLEZ-HIDALGO, J.C., DE LUIS, M., BATALLA, R.J. (2007).  Effects of largest daily events on soil erosion by rainwater. An analysis of USLE database. Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 9, 02210. SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-02210, Viena, ÀUSTRIA.

López-Tarazón JA; Batalla RJ; Vericat D (2008).  Temporal variability of sediment load in a highly erodible Mediterranean mountainous catchment (The River Isabena, Southern Pyrenees). Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-00314, Vienna, ÀUSTRIA.

Francke T; Mamede G; López-Tarazón JA; Batalla RJ  (2008).  Assessment of sediment yield and reservoir siltation using non-parametric regression and numerical modelling. Ponència,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-06723, Vienna, ÀUSTRIA.

Batalla RJ, Vericat D, López-Tarazón JA, Tena A. (2008).  Sediment transport in the lower Ebro River. Póster,  Symposium on Industrial pollution in rivers. Effects on water quality, biota and agriculture (RIVERPOL), Tarragona, ESPANYA.

BATALLA, R.J., VERICAT, D., GIBBINS, CN.  (2007).  Field experiments to assess the links between bed-material entrainment and invertebrate drift in gravel-bed rivers during floods. Póster,  American Geophysical Union Fall Meeting, December 2007, San Francisco, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

López-Tarazón JA; Batalla RJ; Vericat D; Tena A (2008).  Technical review of sediment sampling in large rivers. The case of the Ebro. Póster,  Symposium on Industrial pollution in rivers. Effects on water quality, biota and agriculture (RIVERPOL), Tarragona, ESPANYA.

Batalla R.J.  (2008).  . Membre comité científic,  Workshop Industrial pollution in rivers. Effects on water quality, biota and agriculture. RIVERPOL , Tarragona, ESPANYA.

Casacuberta N, Masqué P, Garcia-Orellana J, Bruach JM, Batalla RJ, Vericat D, López-Tarazón JA, Palanques A, Guillén J, Puig P, Belzunces M. (2008).  On the remobilization of the dumped wastes of the Flix reservoir (Ebro River): evidences from radionuclides in suspended particulate matter. Presentació Comunicació,  Symposium on Industrial pollution in rivers. Effects on water quality, biota and agriculture, RIVERPOL, Tarragona, ESPANYA.

Batalla R.J.  (2008).  . Presidència de sessió,  Workshop Industrial pollution in rivers. Effects on water quality, biota and agriculture. RIVERPOL , Tarragona, ESPANYA.

BRONSTERT, A.; MUELLER, E.N.; DE ARAUJO, J.C.; BATALLA, R.J.; FRANCKE, T.; GÜNTNER, A.; MAMEDE, G.  (2006).  Measurement and Modelling of Erosion and Sediment Transport from Headwaters to large Catchments: A Research Project to reduce Reservoir Sedimentation in semi-arid Environments. Sense especificar,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 8, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-02537, Viena, ÀUSTRIA.

MUELLER, E. N. FRANCKE, T. BORNEMANN, N. BATALLA, R.J. (2007).  Connecting high-erodible hillslopes with sediment export in a meso-scale river basin: the role of in-channel sediment storage (Isabena River, NE Spain). Sense especificar,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 9, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-01272, Viena, ÀUSTRIA.

MÜLLER, E.N.; ARAUJO, J.C.; BATALLA, R.; FRANCKE, T.; GÜNTNER, A.; MAMEDE, G.; BRONSTERT, A.  (2007).  Erosion and Sediment Transport – Measurement and Modelling from Headwaters to large Catchments: A Research Project to reduce Reservoir Sedimentation in semi-arid Environments. Sense especificar,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 9, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-08696, Viena, ÀUSTRIA.

R.J. BATALLA, D. VERICAT, C.N. GIBBINS (2008).  Experimental assessment of the effects of changing hydraulics on sediment entrainment and invertebrate drift. Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 10, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-01312, Viena, ÀUSTRIA.

J.C. GONZÁLEZ-HIDALGO, R. BATALLA, A. CERDÀ, M. DE LUIS  (2008).  Contribution of largest events to sediment transport across USA. Sense especificar,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 10, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-02446, Viena, ÀUSTRIA.

A. BRONSTERT, E. N. MUELLER, T. FRANCKE, G. MAMEDE, R.J. BATALLA, J. C. DE ARAUJO, A. GÜNTNER (2008).  WASA-SED: The application of a new modelling tool to simulate the generation, transport and retention processes of sediments in dryland regions of Spain and Brazil. Sense especificar,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-07733, Viena, ÀUSTRIA.

E. N. MUELLER, T. FRANCKE, R.J. BATALLA (2008).  The effects of vegetation dynamics and land-use change on runoff, suspended sediment and bedload flux generation in a mountainous Mediterranean catchment: A modelling study. Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 10, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-07566, Viena, ÀUSTRIA.

Batalla, R.J., Vericat, D., Gómez, C.M., Palau, A. (2008).  Dinámica fluvial en el tramo bajo el Ebro (II): Crecidas de mantenimiento. Presentació Comunicació,  X Reunión Nacional de Geomorfología. J. Benavente y F.J. Gracia (eds.): Trabajos de Geomorfología en España, 2006-2008. 207-210 ISBN:84-473-6226-4, Cadiz, ESPANYA.

Vericat, D., Batalla, R.J.  (2008).  Dinámica fluvial en el tramo bajo del Ebro (I): Transporte de sedimentos y procesos morfosedimentarios. Presentació Comunicació,  X Reunión Nacional de Geomorfología. J. Benavente y F.J. Gracia (eds.): Trabajos de Geomorfología en España, 2006-2008. 203-206. ISBN: 84-473-6226-4, Cadiz, ESPANYA.

Gibbins, C.N. Vericat, D.; Batalla, R.J. (2008).  Density-dependence, drift and disturbance: feedbacks and interactions between hydraulics, bed stability and invertebrates in a sandy gravel-bed river. Póster,  American Geophysical Union Fall Meeting. Eos Trans. AGU, 89(53), H33B-0993 , San Franscisco, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Batalla, R.J. (2009).  Water and sediment yield in small forested headwater catchments. The Ribera Salada (Southern Pyrenees). Presentació Comunicació,  2nd International Seminar on Small Catchments, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Batalla RJ; Tena A; Vericat D; López-Tarazón JA.  (2009).  Long-term sediment yield of a highly regulated river. The lower Ebro, NE Iberian Peninsula. Póster,  Riskbase. Risk Based Management of the Water-Sediment-Soil System at European River Basins. 3rd Thematic Workshop. 4 to 5 May, 2009, Barcelona, ESPANYA.

López-Tarazón JA; Batalla RJ; Vericat D (2008).  Dinámica del transporte de sedimento en una cuenca altamente erosiva (río Isábena, Pre-Pirineo). Presentació Comunicació,  X Reunión Nacional de Geomorfología. J. Benavente y F.J. Gracia (eds.): Trabajos de Geomorfología en España, 2006-2008. 125-128. ISBN: 84-473-6226-4, Cadiz, ESPANYA.

Gibbins CN, Vericat D, Batalla RJ. (2008).  New insights into river bed processes provided by a portable flume. Presentació Comunicació,  X Reunión Nacional de Geomorfología. J. Benavente y F.J. Gracia (eds.): Trabajos de Geomorfología en España, 2006-2008. 175-178. ISBN:84-473-6226-4, Cadiz, ESPANYA.

Batalla, RJ., Vericat D., Palau A  (2009).  Sediment transport during flushing flows in the lower River Ebro. Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-1635, Viena, ÀUSTRIA.

D. Vericat, R.J. Batalla, C. Gibbins, J. Brasington (2009).  Long-term morphological changes in Welsh regulated rivers under distinct impoundment configuration. Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-1636, Viena, ÀUSTRIA.

Tena A; Batalla RJ; Vericat D; López-Tarazón JA (2009).  A tentative 10-year sediment budget of the lower River Ebro (NE Iberian Peninsula). Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 11, EGU2009-04120, Vienna, ÀUSTRIA.

D. VERICAT, M. ROURA, J. DOLZ, R.J. BATALLA (2009).  Suspended Sediment Dynamics in a Highly Regulated River: The Lower Ebro (NE Iberian Peninsula). Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-5991, Viena, ÀUSTRIA.

T. FRANCKE, R. BATALLA, A. BRONSTERT (2009).  Modelling of sediment yield of the highly-erodible meso-scale Isábena basin (Central Spanish Pyrenees). Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU20098102, Viena, ÀUSTRIA.

López-Tarazón JA, Batalla RJ, Vericat D (2009).  Three-year sediment transport in a highly erodible catchment: The River Isabena (Ebro Basin, Southern Pyrenees). Sense especificar,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-560 , Viena, ÀUSTRIA.

González-Hidalgo JC, Batalla R, Cerdà A, De Luis M. (2009).  The relationship between largest daily events contribution to suspended sediment load and catchment size at continental scale. Ponència,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-406 , Viena, ÀUSTRIA.

J.C. GONZÁLEZ-HIDALGO, A. CERDÀ, R. BATALLA, M. DE LUIS (2009).  An approach to time compression of geomorphological processes based on largest (ranked) event analysis. Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-13639, Viena, ÀUSTRIA.

Estudillos G, Gassó R, Bosch AD, Poch RM (2006).  Vegetation as an estimator of rehabilitation degree of coal mine spoils, in Low Segre Area (Lleida). Póster,  International ESSC Conference on Soil and Water Conervation under Changing Land Use, Lleida, ESPANYA.

Bosch AD. (2006).  Utilización de purín porcino en agricultura de secano. Conferència invitada,  Reunión Científica: Reciclado de Residuos orgánicos. 14-15 de junio del 2006., Palencia, ESPANYA.

Andrianarisoa KS, Bosch AD, Jaillard B. (2006).  Caracterización de parámetros del sistema radicular ligados a la absorción de fósforo en trigo duro (Triticum durum). Póster,  XI Simposio ibérico sobre nutrición mineral de las plantas. 18-21 Julio del 2006.. Anales del Simposio, Ed. Universidad Pública de Navarra. 2006. pp.725-731. ISBN: 84-9769-165-2., Pamplona, ESPANYA.

Bosch AD.  (2006).  Fertilización, sostenibilidad y calidad alimentaria. Conferència invitada,  Fira de Lleida, Lleida Fruit. IX Simposio internacional sobre la nutrición vegetal. La nutrición vegetal en el siglo XXI. 29 Septiembre del 2006.. Fruticultura profesional. 2006 (163 extraordinario), 7-11. ISSN 1131-5769., Lleida, ESPANYA.

Bosch AD.  (2006).  Visita del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya a los campos experimentales de Oliola (Lleida). Membre comité organitzador,  Visita del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya a los campos experimentales de Oliola (Lleida), 11 de febrero del 2006., Oliola, Lleida., ESPANYA.

Bosch AD.  (2006).  V Reunión de la Ruena. Taula rodona,  V Reunión de la RUENA. Moncada, 9-10 Noviembre 2006., Moncada (Valencia), ESPANYA.

Bosch Serra, Àngela-Dolores (2007).  . Sense especificar,  Jornada de apertura del proyecto LIFE06 ENV/E000044, Zaragoza, ESPANYA.

Luján L.; Caldú M.A.; Bosch Serra A.D.; Boixadera Llobet J. (2007).  Olive oil yields performance in relation to pig slurry fertilization under a Mediterranean environment. Póster,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. . Book of Abstracts, Lleida, ESPANYA.

Bosch AD; Iglesias N; Amat M; Boixadera J. (2007).  Efficiency of nitrogen in slurry and mineral fertilization under rain-fed Mediterranean agriculture. Presentació Comunicació,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. . Book of Abstracts, Lleida, ESPANYA.

Teira Esmatges M.R., Bosch Serra A.D., Olivé F.D., Roselló A. (2008).  Ammonia volatilization in winter rain fed cereal fertilized with pig slurry. Póster,  European Society of Agronomy Congress, 2008 . Italian Journal of Agronomy. Rivista di Agronomia. An International Journal of Agroecosystem Management., Bolonya, Itàlia, ESPANYA.

Bosch AD.  (2007).  Utilización agrícola de los purines en cereal de invierno. Ponència,  VII Jornada Técnica Intercomarcal de Cultivos Herbáceos. Fertilización nitrogenada. 9 de mayo del 2007., San Joan de Vilatorrada (Bages), ESPANYA.

Bosch AD, Iglesias N, Amat M, Boixadera J. (2007).  Efficiency of nitrogen in slurry and mineral fertilization under rain-fed Mediterranean agriculture. Póster,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use. , Lleida, ESPANYA.

Bosch Serra Àngela D., M. Rosa Teira Esmatges, Josep M. Villar Mir.  (2007).  . Membre comité organitzador,  15th Nitrogen Workshop. Towards a better efficiency in N use.. Book of Abstracts. 15th N Workshop. Towards a better efficiency in N use.
NIPO: 251-07-111-3. DL M-25.191-2007. 169 pp ,  Lleida., ESPANYA.

Bosch AD.  (2007).  Descripción de los ensayos de fertilización con purines porcinos y presentación de resultados. Conferència invitada,  Jornada técnica: Fertilización de cereral de invierno con purín porcino. Oliola, 1 de junio del 2007., Oliola (Lleida), ESPANYA.

Bosch AD. (2008).  Aproximación a la evaluación de la práctica de riego de alta frecuencia en cebolla (Allium cepa L.). Póster,  La gestión del agua en Cataluña. ¿Y ahora, qué se tiene que hacer? COEAC. Lleida, Feria de San Miguel, 26-29 de septiembre del 2008., Lleida, ESPANYA.

Bosch AD.  (2007).  Campos experimentales de aprovechamiento de purín porcino. Membre comité organitzador,  Jornada técnica: Campos experimentales de aprovechamiento de purín porcino. Oliola, 31 de mayo del 2006. , Oliola (Lleida), ESPANYA.

Bosch Serra A.D. i Pla Sentís I. (2009).  Erasmus workshop. Ponència,  Erasmus workshop in the framework of the LLP/Erasmus Teaching Staff Mobility Programme, Gante, BÈLGICA.

Teira MR, Bosch AD, Boixadera J. (2009).  Estimating ammonia losses from winter rain fed cereal fertilized with pig slurry. Póster,  16th Nitrogen Workshop. Connecting different scales of nitrogen use in agriculture, Turín, ITÀLIA.

Bosch A.D., Gaspà I., Antúnez M., Poch R.M. (2010).  Runoff losses of dissolved carbon and nitrogen in mountain Mediterranean agro- and forest ecosystems. Póster,  19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, AUSTRÀLIA.

Bosch A.D., Gaspà I., Antúnez M., Poch R.M. (2009).  Jornada 'Sòls de la Garrotxa: Zona Volcànica i la Vall de Bianya'. Sense especificar, , Olot, ESPANYA.

Antunez, M.; Bosch, A.; Poch, R.M. (2010).  Mediterranean agro- and forest ecosystems. Póster,  19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World., Brisbane, AUSTRÀLIA.

Bosch, A; Oritz, C (2010).  Jornada tècnica. Fertilització amb purí de porc en cereal d'hivern. Presentació Comunicació, , Oliola, ESPANYA.

Poch Claret R.M., Bosch Serra A.D., Cruz Zárate, Javier (2010).  Experiències en l'aplicació de purins en restauració d'activitats extractives i l'efecte de segrest de carboni. Conferència invitada,  Jornada sobre aspectes especials de protecció i restauració del medi natural i del paisatge afectats pe rles activitats extractives a Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Bosch Serra A.D., Boixadera Llobet J., Virgili Sanromà J.M., Teira Esmatges M.R.,  (2010).  Reg i qualitat de l'aigua (v.02). Póster,  Jornada sobre innovació docent i tutoria universitària, Lleida, ESPANYA.

Bosch Serra A.D., Estudillos Biosca G., Porta Montserrat P., Teira Esmatges M.R. (2010).  Creació d'un material docent per a la millora de l'aprenentatge del paper de l'aigua en el sistema Sòl-Aigua-Planta-Atmòsfera i tecnologies associades. Póster,  VI Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación. (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Bosch A-D; Antúnez M; Poch RM (2010).  Runoff losses of dissolved carbon and nitrogen in mountain Mediterranean agro- and forest ecosystems. Póster,  19th World Congress of Soil Science, 1 - 6 August 2010.. Gilkes RJ; Prakongkep N (Eds). Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World; pp.210-213. ISBN 978-0-646-53783-2; Published on DVD; http://www.iuss.org; Symposium 3.1.2. Farm systems and environmental impacts. pp. , Brisbane , AUSTRÀLIA.

Rodríguez-Ochoa, R.,Olarieta J.R., O. Artieda, S. Martínez, Z. Alcarria, J. Lizano (2006).  Suelos y masas de Juniperus thurifera L. en la Sierra de Alcubierre (Huesca, España). Presentació Comunicació,  III Coloquio Internacional sobre los Sabinares y Enebrales (Género Juniperus): Ecología y Gestión Forestal Sostenible. Actas del III Coloquio Internacional sobre Sabinares y Enebrales. Tomo I, pp.161-170. Junta de Castilla y León y Comunidad de Madrid, Soria. 2006. ISBN: 84-7359-606-4, Soria, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA (2006).  International ESSC (European Society for Soil Conservation) Conference 'Soil and Water Conservation under changing Land Use'. Membre comité organitzador, , ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA (2007).  Sidewall erosion control strategies in gullies of the Penedès - Anoia vineyard region (NE Spain). Póster,  IV International Symposium on Gully Erosion. Casalí J, Giménez R (eds.), Progress Gully Erosion Research. Universidad Pública de Navarra, Pamplona. ISBN 978-84-9769-198-7. pp. 80-81., Pamplona, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA (2007).  When did gully erosion start to be accelerated in the Penedès - Anoia vineyard region (NE Spain)?. Póster,  IV International Symposium on Gully Erosion. Casalí J, Giménez R (eds.), Progress Gully Erosion Research. Universidad Pública de Navarra, Pamplona. ISBN 978-84-9769-198-7. pp. 82-83., Pamplona, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA (2007).  IV International Symposium on Gully Erosion. Presidència de sessió,  IV International Symposium on Gully Erosion, Pamplona, ESPANYA.

Martínez-Casasnovas JA (2007).  IV International Symposium on Gully Erosion. Membre comité científic,  IV International Symposium on Gully Erosion, Pamplona, ESPANYA.

Domingo Olivé F., Roselló Martínez A., González Llinàs E., Teira Esmatges M.R., Serra Gironella J. (2008).  Winter cereal response to manure and mineral N fertilization. Póster,  European Society of Agronomy Congress, 2008, Bolonya, Itàlia, ESPANYA.

Poch RM, Ubalde JM (2006).  Diagnostic of degradation processes of soils from Northern Togo (West Africa) as a tool for soil and water management. Póster,  New waves in Physical Land Resources. Workshop for Alumni of the MSc Programmes in Soil Science. Eremology and Physical Land Resources, Gent, BÈLGICA.

Ubalde JM, Xort X, Poch RM (2006).  Influence of edapho-climatic factors on grape quality in Conca de Barberà vineyards (Catalonia, NE Spain). Póster,  VI Congrès International des Terroirs Viticoles. ENITA de Bordeaux (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de Bordeaux) - Syndicat Viticole des Coteaux du Languedoc, Gironde - Hérault, FRANÇA.

Poch RM (2006).  Soil Microfabrics and Physical Behaviour. Presidència de sessió,  European Geophysical Union - EGU Meeting, Viena (Àustria), 2-7 Abril 2006, Viena, ÀUSTRIA.

Poch RM, Ubalde JM (2006).  Diagnostic of degradation processes of soils from Northern Togo (West Africa) as a tool for soil and water management. Presentació Comunicació,  New Waves in Physical Land Resources. Workshop for Alumni of the MSc Programmes in Soil Science, Eremology and Physical Land Resources. U Gent, TIC, ICE, VUB. Gent, 3-9 Sept 2006. Book of abstracts, pp 171-179, Gent, BÈLGICA.

Sebastià M.T, Marks E, Ubalde JM, Poch R.M (2007).  Soil carbon and plant diversity distribution at the farm level in the savannah region of Northern Togo, West Africa. Presentació Comunicació,  Global Carbon Project – symposium and field visit to Kruger National Park, Kruger National Park, SUD-ÀFRICA.

Sebastià M.T, Marks E, Ubalde JM, Poch R.M (2007).  Soil carbon and plant diversity distribution at the farm level in the savannah region of Northern Togo, West Africa. Presentació Comunicació,  Global Carbon Project – symposium and field visit to Kruger National Park, Kruger National Park, SUD-ÀFRICA.

Marks EA, Ubalde JM, Poch RM, Sebastià M.T (2007).  Continuing and proposed studies on the management and conservation of biodiversity and soil carbon in Western Africa. Póster,  American Geophysical Union Fall Meeting , San Francisco, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Ubalde JM, Zayas A, Sort X, Poch RM, Porta M (2007).  Efecto del clima y de la disponibilidad de agua del suelo en la maduración de la uva y la calidad del vino de Cabernet Sauvignon (Catalunya, España). Póster,  Congreso sobre Clima y Viticultura, Zaragoza, ESPANYA.

Cruz J, Poch RM, Porta J (2008).  Environmental effects of rehabilitated coalmine soils using organic wastes. Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-12045 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU08-A-12045 , Viena, ÀUSTRIA.

Poch RM, Antúnez M (2008).  Structure-dependent organic matter storage in mediterranean mountain soils. Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-01486 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU08-A-01486 , Viena, ÀUSTRIA.

Szadack L, Poch RM, Miano T  (2008).  Session Soil System Sciences-8. Organic Soils and Carbon Sink. Presidència de sessió,  European Geosciences Union General Assembly , Viena, ÀUSTRIA.

Francis ML, Ellis F, Poch RM, Fey MV (2008).  Sepiolite-cementation in South African duricrusts. Póster,  EUROSOIL 2008: Soils - Society - Environment , Viena, ÀUSTRIA.

Ubalde JM, Sort X, Poch RM, Porta M (2008).  Vineyard soil mapping to optimise wine quality: from 'terroir' characterisation to vineyard management. Póster,  VIIth International Terroir Congress, Nyon (Switzerland), 19-23 May 2008. Proceedings of the VIIth International Terroir Congress, Vol. 1, 118-124. Nyon, Switzerland., Nyon, SUÏSSA.

Poch RM, Antúnez M (2008).  Aggregate development and organic matter storage in mediterranean mountain soils. Conferència invitada,  13th International Conference On Soil Micromorphology . Abstracts Congrés, p. 44-45., Chengdu, XINA.

Manafi S, Mahmoodi S, Sarmadian F, Heidari A, Poch RM (2008).  Paleoclimatic significance of secondary calcium carbonate coatings in some arid and semiarid soils in southern Alborz, Takestan-Iran. Presentació Comunicació,  13th International Conference On Soil Micromorphology . Abstracts Congrés, p.111., Chengdu, XINA.

Fazeli S, Abtahi A, Poch RM (2008).  Gypsification processes and porosity changes in soils from Jooyom Region, Fars Province (Iran). Presentació Comunicació,  13th International Conference On Soil Micromorphology . Abstracts Congrés, p. 162., Chengdu, XINA.

Mills A, Fox S, Poch RM (2008).  Micromorphology of surface crusts in the Knersvlakte, South Africa. Póster,  13th International Conference On Soil Micromorphology . Abstracts Congrés, Chengdu, XINA.

Poch RM (2008).  . Secretaria comité organitzador,  13th International Conference On Soil Micromorphology , Chengdu, XINA.

Teira Esmatges M.R. (2008).  . Membre comité científic,  I Congreso Español de Gestión Integral de Deyeccines Ganaderas , Barcelona, ESPANYA.

Babot D., Teira M.R., Gallart R., Borràs M., Boixadera J. (2008).  Evaluación de factores condicionantes de la producción de purines de porcino en condiciones de campo. Conferència invitada,  I Congreso Español de Gestión Integral de Deyeccines Ganaderas , Barcelona, ESPANYA.

Teira M.R. (2008).  Sesión 3. Uso agrícola de deyecciones ganaderas. Moderadora. Taula rodona,  I Congreso Español de Gestión Integral de Deyeccines Ganaderas , Barcelona, ESPANYA.

I. Cia, A. Palau, J. Sanz y J. Alcázar (2006).  Desarrollo preliminar de unas curvas de preferencia para el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro. Presentació Comunicació,  2º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Libro de resúmenes. Pág. 65., León, ESPANYA.

I. Cia, J. Alcázar y A. Palau (2006).  Primeros datos sobre la distribución temporal de las larvas de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el embalse de Riba-roja. Presentació Comunicació,  XIII Congreso de la Asociación Española de Limnología - V Congreso Ibérico de Limnología. Libro de resúmenes. Pág. 59., Barcelona, ESPANYA.

Santiveri. P, Iglesias. C, Oliva. M, Bovet.I,Alcázar J, Gil R. (2008).  Análisis del impacto ambiental y territorial de la gestión de residuos urbanos: El vertedero de Gimenells, una realidad para el aprendizaje basado en el estudio de casos. Presentació Comunicació,  VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Alicante, ESPANYA.

J. Alcázar, C. Vega-García,  (2009).  Applying an statistical and artificial neural network models to watershed regionalization. Presentació Comunicació,  International conference of Science and Information Technologies for Sustainable Management of Aquatic Ecosystems, Concepción, XILE.

Iglesias, C. ; Santiveri, F.; Alcázar, J.; Bovet, I.; Chocarro, C.; Gil, R.; Piqué, T.1; Sala, N.; Oliva, M. (2009).  Experiencia de coordinación en un proyecto de innovación docente multidisciplinar en la UdL (España). Presentació Comunicació,  Seminario Internacional 2-09. La coordinación mediante equipos docentes en la Educación Superior (ES): fortalezas, recursos y necesidades. Actas del Seminario. Depósito Legal M-19298-2003 e ISSN 1887-4592, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Pardo, F., J. Alcázar, C. Vega-García (2008).  Climate change and forests: Simulation of future hydrological conditions based on current forest management prescriptions in Ordials, Graller i la Serra Forest, Lleida, Spain. Póster,  International Conference Water and Forests: a convenient truth?, Barcelona, ESPANYA.

Pardo, F., J. Alcázar, C. Vega-García (2008).  Simulation of future hydrological conditions based on current forest management prescriptions in Ordials, Graller i la Serra Forest, Lleida, Spain. Póster,  Second Scientific conference of COST Action FP 0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN) , Zagreb, CROÀCIA.

Pardo Fabregat, F, Vega-García,C., Alcázar,J. (2009).  Simulación de condiciones bio-climáticas a futuro para la toma de decisiones en la planificación forestal en el Prepirineo. Presentació Comunicació,  V Congreso Forestal Español. , Ávila, ESPANYA.

Iglesias, C.; Alcázar, J.; Aldomà, I.; Bovet, I.; Chocarro,C.; Farré, M.5; Gil, R.; García, R.; Michelena, A.; Molina,F.; Morell, R.; Nogareda, C.; Oliva, M.; Pastor, N.; Piqué, M.T.; Sala, N.; Santiveri, F.; Serrano, L. (2009).  Experiència multidisciplinar d’aprenentatge basada en l’estudi de cas: anàlisi de l’impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans. L’abocador de Gimenells. Presentació Comunicació,  Jornada d’Innovació Docent. 29 de juny de 2009. Universitat de Lleida.. Edicions i Publicacions de la UdL, 2009 · Disseny: cat & cas, Lleida, ESPANYA.

Tello, E., R. Garrabou, X. Cussó, J.R. Olarieta (2006).  Una interpretación a largo plazo de los cambios de uso del suelo desde el punto de vista del metabolismo agrario en cinco municipios de la comarca catalana del Vallès (1853-2004). Presentació Comunicació,  III Simposio Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental., Carmona (Sevilla), ESPANYA.

Olarieta J.R., G. Besga, R. Rodríguez-Ochoa, A. Aizpurua (2006).  The unsustainability of selected Pinus radiata plantations in the Basque Country (northern Spain). Presentació Comunicació,  International Congress on Cultivated Forests. J. Bauhus, J. Schmerbeck (eds.), Ecosystems Goods and Services from Planted Forests. Berichter Freiburger Forstliche Forschung, pp. 111. ISSN 1436-1566, Bilbao, ESPANYA.

Mantel, S., M. Alam, J.R. Olarieta, F.M.A. Khan (2006).  Improving information access for innovation of the jhum farming system in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Presentació Comunicació,  2nd Conference on Sustainable Sloping Lands and Watershed Management. Sustainable Sloping Lands and Watershed Management. Linking Research to Strengthen Upland Policies and Practices. National Agriculture and Forestry Research Institute, Vientiane, Lao PDR, pp. 42-44., Luang Phrabang, LAOS.

Olarieta JR, R. Rodríguez-Ochoa, J. Arostegui, G. Besga, A. Aizpurua (2007).  Suelos desarrollados sobre rocas volcánicas en la comarca de Lea-Artibai (Bizkaia). Presentació Comunicació,  XXVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Durango (Bizkaia), ESPANYA.

R. Rodríguez-Ochoa, P. Olóriz, S. Aguarta, J.R. Olarieta (2007).  Suelos y masas de Pinus halepensis en la Sierra de Alcubierre (Aragón). Presentació Comunicació,  2ª Reunión del Grupo de Trabajo de Ecología, Ecofisiología y Suelos Forestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, Salamanca, ESPANYA.

J.R. Olarieta, J. Lizano, R. Rodríguez-Ochoa, Z. Alcarria (2007).  Efectos de un incendio sobre diversas propiedades físico-químicas del suelo y procesos de erosión hídrica en medio semiárido (La Granja d'Escarp, Lleida). Presentació Comunicació,  2ª Reunión del Grupo de Trabajo de Ecología, Ecofisiología y Suelos Forestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, Salamanca, ESPANYA.

J.R. Olarieta, R. Rodríguez-Ochoa, E. Ascaso, A. Bargués (2007).  Aproximació als sòls de la Conca de Barberà. Presentació Comunicació,  1es Jornades sobre 'Territori, Desenvolupament i Sostenibilitat a la Conca de Barberà', Montblanc, ESPANYA.

J.R. Olarieta (2007).  Datos vs. modelos: degradación de suelos y usos forestales en la ordenación del territorio de la C.A.P.V. Presentació Comunicació,  5th International Congress for Spatial Planning, Málaga, ESPANYA.

Olarieta JR, G. Massip, R. Rodríguez-Ochoa, E. Vicedo, E. Tello (2008).  Hipótesis y primeros resultados sobre los hormigueros como técnica de fertilización en los sistemas agrarios. Presentació Comunicació,  Seminario Internacional sobre 'Formas de Manejo de la Fertilidad en Sistemas Agrarios Tradicionales: las Enseñanzas de la Historia', Jaen, ESPANYA.

Cussó X, Tello E, Olarieta JR (2008).  Sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Balances de nutrientes y sistemas de fertilización en la agricultura catalana: una comparación entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX. Presentació Comunicació,  XII Congreso de Historia Agraria, Córdoba, ESPANYA.

Olarieta JR, A. Sirat, R. Rodríguez-Ochoa (2009).  Suelos de los abetares de la Valh d'Aran. Presentació Comunicació,  XXVII Reunión Nacional de Suelos, Huesca, ESPANYA.

Tello, E., R. Garrabou, J.R. Olarieta, X. Cussó (2009).  On the sustainability of the Mediterranean agro-ecosystems in Catalonia: land-use, fertilizing methods, and nutrient balances from mid-19th century to the present. Presentació Comunicació,  1st World Congress of Environmental History, Copenhagen-Malmö, DINAMARCA.

J.R. Olarieta, R. Rodríguez-Ochoa, V. Cívico, E. Ascaso (2009).  Influencia de las características edáficas en el crecimiento de Quercus faginea Lam. y Juglans regia L. en plantaciones en clima semiárido (La Noguera, Lleida). Presentació Comunicació,  5º Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber qué hacer, Avila, ESPANYA.

Pla I (2007).  Soil water regime under different land and crop management systems in Catalonia (NE Spain) vineyards. Membre comité científic,  5th Internacional Confress of the European Society for Soil Conservation, Palermo, ITÀLIA.

Pla I (2007).  Degradación de Suelos y Desertificación. Conferència invitada,  Symposio Nacional sobre Control de la Degradación de Suelos y Desertificación., Fuerteventura, ESPANYA.

Pla I (2007).  Aterrazamiento en la viña y cambios climáticos en el Priorat. Conferència invitada,  12 Fira del Vi, Falset, ESPANYA.

Pla I (2006).  Efectes dels Abancalaments en el Conreu de la Vinya. Conferència invitada,  Jornada Técnica CRDOQP-DARP, Porrera, ESPANYA.

Pla I (2006).  Métodos utilizados para la evaluación de infiltración y drenaje de agua en el suelo en laboratorio y campo: ventajas y limitaciones. Conferència invitada,  Taller sobre Métodos para la Caracterización Física de los Suelos, Maracay, VENEÇUELA.

Pla I (2006).  Uso y mal uso de funciones de pedotransferencia para deducir propiedades físicas de los suelos. Conferència invitada,  Taller sobre Métodos para la Caracterización Física de los Suelos, Maracay, VENEÇUELA.

Pla I (2006).  Problemas de Degradación de Suelos en el Mundo: Causas y consecuencias. Conferència invitada,  X Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo., Guayaquil, EQUADOR.

Pla I (2006).  Evaluación de las Causas y Efectos de Problemas de Degradación de Suelos en America Latina. Conferència invitada,  X Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo., Guayaquil, EQUADOR.

Pla I (2006).  Land use, hydrological behaviour and desertification in Mediterranean Environments: Case studies of NE Spain. Membre comité científic,  14th International Soil Conservation Conferenceon Water Management and Soil Conservation in Semiarid Environments., Marrakech, MARROC.

Pla I (2006).  Hydrological effects of land use changres under Mediterranean climate conditions. Conferència invitada,  International ESSC Conference on Soil and Water Conservation under Changing Land Use., Lleida, ESPANYA.

Pla I (2006).  Soil erosion and water use efficiency in dry-land vineyards of NE Spain. Conferència invitada,  2ndInternational Symposium on Soil Erosion and Dryland Farming., Yangling, Shaanxi, XINA.

Batalla, RJ., Vericat D., Palau A  (2009).  Sediment transport during flushing flows in the lower River Ebro. Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-1635, Viena, ÀUSTRIA.

D. Vericat, R.J. Batalla, C. Gibbins, J. Brasington (2009).  Long-term morphological changes in Welsh regulated rivers under distinct impoundment configuration. Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-1636, Viena, ÀUSTRIA.

Tena A; Batalla RJ; Vericat D; López-Tarazón JA (2009).  A tentative 10-year sediment budget of the lower River Ebro (NE Iberian Peninsula). Póster,  European Geosciences Union General Assembly. Geophysical Research Abstracts, 11, EGU2009-04120, Vienna, ÀUSTRIA.

D. VERICAT, M. ROURA, J. DOLZ, R.J. BATALLA (2009).  Suspended Sediment Dynamics in a Highly Regulated River: The Lower Ebro (NE Iberian Peninsula). Póster,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-5991, Viena, ÀUSTRIA.

López-Tarazón JA, Batalla RJ, Vericat D (2009).  Three-year sediment transport in a highly erodible catchment: The River Isabena (Ebro Basin, Southern Pyrenees). Sense especificar,  European Geosciences Union General Assembly . Geophysical Research Abstracts, 11, SRef-ID: EGU2009-560 , Viena, ÀUSTRIA.

VERICAT, D., BATALLA, R.J., GIBBINS, C. (2009).  Same disturbance, different responses: effects of riverbed stability on spatial patterns of invertebrate drift. Sense especificar,  International Symposium on Ecohydraulics, January 12-16, 2009, Concepción, Chile. Proceedings of the 7th International Symposium on Ecohydraulics. Digital Publication (CD), ISBN 978-981-08-2100-5. , Concepción, XILE.

López-Tarazón JA; Batalla RJ; Vericat D (2009).  Transporte de sedimentos en suspensión en la cuenca del río Isábena (Pirineo Central). Póster,  5º Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber qué hacer. 5º Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber qué hacer. Editores SECF / Junta de Castilla y León. Ref. 5CFE01-384, 12 p., ISBN 978-84-936854-6-1, Ávila, ESPANYA.

VERICAT, D., BATALLA, R.J., GIBBINS, C. (2009).  Nueva técnica para el estudio del inicio de movimiento de sedimento en parches de material fino en ríos de gravas y en lechos de arena. Avances en el campo de la ecología y geomorfología fluvial. Póster,  5º Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber qué hacer. 5º Congreso Forestal Español. Montes y Sociedad: Saber qué hacer. Editores SECF / Junta de Castilla y León. Ref. 5CFE01-401, 10 p., ISBN 978-84-936854-6-1 , Avila, ESPANYA.

Teira-Esmatges MR, Lloveras J, Rufat J, Bosch-Serra AD, Maris SC. (2012).  Estudio de los factores que determinan la emisión de GEI en diferentes sistemas agrícolas. Presentació Comunicació,  I Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Remedia Workshop. http://www.bc3research.org/events/remedia/, Bilbao, ESPANYA.

Maris SC, Teira-Esmatges MR, Bosch-Serra AD, Quílez D, Català Forner MM. (2014).  Effect of irrigation and fertilization on methane and carbon dioxide emissions from paddy soil during the seedling stage in NE Spain. Póster,  III Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Remedia Workshop , València, ESPANYA.

RUIZ-BELLET; BALASCH; TUSET; BARRIENDOS; MAZÓN; PINO (2013).  Meteorological analysis of 1874 Snata Tecla's flash floods in NE Iberian Peninsula. Póster,  European Geosciences Union General Assembly 2013 Vienna. Geophysycal Research Abstracts Vol., 15, EGU2013-11180, 2013, Viena, ÀUSTRIA.

RUIZ-BELLET; BALASCH; TUSET; BARRIENDOS; MAZÓN; PINO (2014).  Enlarged reconstruction of 1874 Santa Tecla flash-floods in NE Iberian Peninsula. Póster,  European Geosciences Union General Assembly 2014 Vienna. Geophysycal Research Abstracts Vol., 16, EGU2014-8076, 2014, Viena, ÀUSTRIA.

BARRIENDOS, M., BALASCH, C., TUSET, J., RUIZ-BELLET, J.L. (2014).  The Prediflood database. A new tool for an integrated approach to historical floods in Catalonia (NE Iberian Peninsula), AD 1033-2013. Presentació Comunicació,  European Geosciences Union General Assembly 2014 Vienna. Geophysycal Research Abstracts Vol., 16, EGU2014-5907, 2014, Viena, ÀUSTRIA.

BALASCH, J.C., MONSERRATE, A., SÁNCHEZ, A., ABELLÀ, A., TUSET, J, RUIZ-BELLET, J.L., BARRIENDOS, M. (2014).  Analysis of the major floods in the Ebro River basin (Iberian Peninsula) since 1600 AD. Póster,  European Geosciences Union General Assembly 2014 Vienna. Geophysycal Research Abstracts Vol., 16, EGU2014-5733, 2014, Viena, ÀUSTRIA.

BALASCH, J.C., RUIZ-BELLET, J.L., TUSET, J., ASTUDILLO, C., SÁNCHEZ, A., CASTELLTORT, X., BARRIENDOS, M., MAZÓN, J., PINO, D. (2014).  Improvement of flood frequency analysis from historical floods in different-sized basins. Póster,  International Conference HEX 2014 - Hydrological extreme events in historic and prehistoric times, June 2014. Book of Programme and Abstracts, p. 52, Bonn, ALEMANYA.

AYALA, J.L., BALASCH, J.C. BARRIENDOS, M., MAZÓN, J., PINO, D., RUIZ-BELLET, J.L., TUSET, J.  (2014).  Extreme flood events in urban areas: climatic patterns and human interactions in Catalonia (NE Spain). Póster,  International Conference HEX 2014 - Hydrological extreme events in historic and prehistoric times, June 2014. Book of Programme and Abstracts, p. 54, Bonn, ALEMANYA.

Poch RM; Balasch JC; Forss A; Antúnez M; Boixadera J  (2015).  Advanced pedogenesis under a Mediterranean climate: the case of soils on Areny sandstone formation. Presentació Comunicació,  Dan H. Yaalon Symposiu. BOKU – 8-11 April 2015. Stahr K, Sauer D, Ottner F, Itkin D. (Eds) Transactions of the Dan H. Yaalon Symposium. BOKU – 8-11 April 2015, Vienna. Hohenheimer Bondenkundliche Hefte, Heft 115 ISSN 0942-0754, p. 32 , Viena, ÀUSTRIA.

R. Rodríguez-Ochoa; A. Santana; J.R. Olarieta (2012).  Relictic periglacial soils in the middle Ebro Valley (Spain): macromorphology and micromorphology. Póster,  14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, Lleida, ESPANYA.

R. Rodríguez-Ochoa; J.R. Olarieta; C. Castañeda (2012).  Micromorphology of salt accumulations in soils of North Monegros, Spain: optical microscopy and SEM. Póster,  14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, Lleida, ESPANYA.

J.R. Olarieta, A. Bargués, R. Rodríguez-Ochoa (2013).  The soil factor in the distribution of mediterranean oak forests in Montsec (northeastern Spain). Póster,  Oak forests coping with global change: ecology and management, Baeza, ESPANYA.

Olarieta, J.R., R. Rodríguez-Ochoa, M. Garrido, E. Tomás (2014).  Soil gypsum effects on root density and site index of Pinus halepensis. Póster,  5th International Conference on Mediterranean Pines. Coll, Ll., et al. (eds.). 2014. 5th International Conference on Mediterranean Pines (medPINE5), Solsona 2014. Book of Abstracts. INIA, p.76., Solsona, ESPANYA.

Hossain, M.M., S.M. Sirajul Haque, J.R. Olarieta (2014).  Water erosion vulnerability of upland watersheds under different forest covers in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Presentació Comunicació,  XXIV IUFRO World Congress 2014, Salt Lake City, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Pascual M., Villar JM, Arbonés A., Rufat J.  (2015).  Water use efficiency in peach tres: long term effects of irrigation and nitrogen application. Póster,  VIII International Symposium, on irrigation of hotrticultural Crops. Book of abstracts.p 101., Lleida, ESPANYA.

Mendes de Sousa AC; Menezes de Souza Z; Poch RM; Cooper M; Guimarães Santos AP  (2015).  Micromorphology and physical attributes of a Typic Quartzipsamment cultivated with sugar-cane under control machine traffic. Póster,  Dan H. Yaalon Symposiu. BOKU – 8-11 April 2015. Stahr K, Sauer D, Ottner F, Itkin D. (Eds) Transactions of the Dan H. Yaalon Symposium. BOKU – 8-11 April 2015, Vienna. Hohenheimer Bondenkundliche Hefte, Heft 115 ISSN 0942-0754, p. 37 , Viena, ÀUSTRIA.

Bosch-Serra AD; Molner M; Poch RM (2014).  Fertilisation with pig slurry affects the pore size distribution of soils. Presentació Comunicació,  20th World Congress of Soil Science. Soils Embrace Life and Universe. 8-14 June 2014. Conference Proceedings, O13-1 [C1.1-2] Interactions between Soil Structure, Living Organisms and Organic Matter, Jeju, REPÚBLICA DE COREA.

Bosch-Serra AD; Domingo-Olivé F; Orobitg J; Martínez B; Boixadera-Bosch R; Yagüe MR (2014).  Dairy manure and pig slurry, as fertilizers, affect oribatid mite communities. Póster,  The first global soil biodiversity conference. Assessing soil biodiversity and its role for ecosystem services.. Actas del Congreso,  Dijon, France. 2-5 December., FRANÇA.

Bosch AD et al. (2014).  Desenvolupament, aplicació i avaluació d'una nova metodologia en l'aprenentatge de la tecnologia de maneig de nutrients. Póster,  Jornada d'innovació docent 2014: millora i qualitat de la docència., Lleida, ESPANYA.

Bosch-Serra AD;Yagüe MR; Safont B; Ortiz C (2014).  Nitrogen mineralisation under different fertilizer and tillage strategies. Póster,  18th Nitrogen Workshop. The nitrogen challenge: building a blueprint for nitrogen use efficiency and food security. Actas del Congreso,  Lisbon, 30 June-3July 2014., ESPANYA.

Bosch-Serra AD;Estudillos G; Yagüe MR; Virgili JM; García L; Güeche J; Porta P; Boixadera J (2014).  Fertigation program for horticultural and orchard field crops. An education tool. I. Póster,  International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies. ICEILT.. Actas del Congreso ISNB: 078-989-95089-1-0, Barcelona 23-25 July 2014. ISNB: 07, ESPANYA.

Projectes de Recerca

2001 - 2005.   Grup de Medi Ambient: sòls, aigües i residus orgànics.  (Ajuts per a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  Ref.: 2001/SGR /00312.  IP: María Concepción Ramos Martín

2002 - 2005.   Degradación de suelos y aguas por transformaciones de tierras.cambios de uso. y variabilidad climática en áreas de viña del NE de España..  (Programa Nacional de Recursos Naturales (REN)).  Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).  Ref.: REN2002-00432.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1998 - 2001.   Impacto ambiental del cambio climático y de las nuevas tecnologías en el manejo del cultivo de viña en el área Mediterránea.  (Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB98-0481.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1995 - 1998.   Energía cinética y erosividad de las lluvias en zonas vitícolas del área mediterránea (Anoia-Penedès): Modelización de procesos erosivos por cárcavas y barrancos.  (Sense especificar).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: AMB95-1537.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1991 - 1994.   Efecto de las características de las lluvias y de las propiedades de los suelos en la erosión en viñedos de producción de vino de alta calidad en el NE de España: Modelización y prognosis. Entidad financiadora: CICYT Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cataluña- Universidad de Lleida .  (Programa Nacional de Recursos Naturales (REN)).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: NAT91-1015.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1997 - 1998.   Desarrollo sostenible del Distrito de Desarrollo Rural 063 del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo: implicaciones en la degradación del recurso suelo, salud pública y legislación Entidad financiadora: MEC. Programa de Cooperación con Iberoamérica Entidades participantes: Universidad de Lleida (España),Universidad Nacional Autónoma de México (México), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) .  (Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica 2000).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1996 - 1997.   Manejo integrado de aguas residuales para el riego del Distrito de Desarrollo Rural 063 del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, (México): un enfoque holístico UdL- coordinadora,UPC,UTL(Portugal),U Gent (Bélgica),UNAM (México) Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (Cuba) .  (ALFA).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1990 - 1992.   Degradación de suelos por erosión: perímetro experimental de Masquefa Entidad financiadora: Caixa de Pensions de Barcelona .  (Ayudas a la Investigación).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2005 - ... .   Projecte de millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya- MQD 2005.  (Ajuts a la millora de la qualitat docent (MQD)).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2005 - 2009.   Grup consolidat Medi Ambient: Sòls, aigües i residus orgànics.  (Ajuts de suport a la recerca de grups i xarxes).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  Ref.: 2005SGR00433.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2000 - 2001.   Grup de Medi Ambient: Sòls, Aigües i Residus Orgànics.  (Ajuts per a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  Ref.: 1999SGR 00174.  IP: María Concepción Ramos Martín

1998 - 2001.   Impacto ambiental del cambio climático y de las nuevas tecnologias. Manejo del cultivo de viña en el área mediterránea.  (Sense especificar).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB98-0481.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1995 - 1998.   Energia cinética y erosividad de las lluvias en zonas vitícolas del área mediterránea (Anoia-Penedés): Modelización de procesos erosivos por carvacas y barrancos.  (Sense especificar).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB95-1537.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2006 - 2006.   Internacional ESSC Conference on 'Soil and water Conservation under Changing Land Use'.  (Ajuts per a l'organització d'accions mobilitzadores - congressos i simposis (ARCS)).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE).  Ref.: 2006/ARCS1/00178.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1996 - 1999.   Grup Consolidat de Medi Ambient, Sòls, Aigües i Residus Orgànics.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya .  IP: María Concepción Ramos Martín

2009 - 2013.   Grup consolidat Sòls i Aigües.  (Ajuts de suport a la recerca de grups i xarxes).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE).  Ref.: 2009 SGR 633.  IP: María Concepción Ramos Martín

2010 - 2012.   Interacción suelo-clima en la erosión y la calidad de aguas a escala de cuenca en uan zona vitícola con DO del NE de España.  (Á.T. de Agricultura (AGR)).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) i Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).  Ref.: AGLO2009-08353.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2006 - 2011.   Programa integral de ahorro y mejora productiva del agua de riego en la horticultura española Centros/grupos implicados: CITA-Aula dei (CSIC); IRTA-UdL; IVIA; Cebas-CSIC; IAS (CSIC)-UCO-IFAPA Josep M. Villar es el único representante de la UdL (Universitat de Lleida) .  (Consolider (CSD)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: CSD 2006-00067.  IP: Dr. Elias Fereres Castiel

2006 - 2008.   Reconstrucció de la riuada del Segre a Lleida l'octubre de 1907 amb l'ajut de modelització hidrològica global, limnimarques i documents gràfics.  (Ajuts per a la Recerca).  Ajuntament de Lleida 'La Paeria'.  Ref.: 2006ACOM 00069.  IP: Jose Balasch Solanes

2006 - 2009.   Diseño y aplicación de crecidas generadoras como estrategia de reequilibrio hidro-sedimentario en rios regulados.  (Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global. Subprograma de Recursos Hídricos (CGL-HID)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: CGL2006-11679-C02-01.  IP: Ramon J. Batalla Villanueva

2009 - 2012.   Desarrollo y experimentacion de un sistema de crecidas de mantenimiento en cascada con base en criterios fisicos y economicos para la mejora hidrosedimentaria del bajo Ebro y sus principales afluentes.  (Área temática de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global (CGL)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: CGL2009-09770 (Suprg.BTE).  IP: Ramon J. Batalla Villanueva

2010 - 2010.   Congreso: XI Reunión Nacional de Geomorfología.  (Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global. Subprograma de Recursos Hídricos (CGL-HID)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  IP: Ramon J. Batalla

2009 - 2012.   Desarrollo y experimentación de un sistema de caudales de mantenimiebto en cascada con base en criterios físicos y económicos para la mejora hidrosedimentaria del Bajo Ebro y sus principales afluentes.  (Área temática de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global (CGL)).  Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.  Ref.: CGL2009-09777.  IP: Ramon J. Batalla Villanueva

2009 - 2012.   Assessing and predicting effects on water quantity and quality in Iberian rivers caused by global change. (Consolider-Ingenio 2010) .  (Consolider (CSD)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: CSD2009-00065.  IP: Ramon J. Batalla Villanueva

2007 - 2007.   15th N workshop.  (Ayudas para la organización de congresos, seminarios y otras jornadas.).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: AGL2007-28620-E/AGR.  IP: Angela Dolores Bosch Serra

2003 - 2005.   Manejo sostenible de suelos..  (Cooperació).  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) .  Ref.: 00530. Programa E.AL.02.  IP: Asunción Usón Murillo

1997 - 1998.   Estudio de las posibilidades de rehabilitación de suelos afectados por actividades extractivas mediante purines de cerdo. Primera fase..  (Sense especificar).  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: C0176.  IP: Dra. Ángela D. Bosch

2009 - 2010.   Creació d'un material docent per a la millora de l'aprenentatge del paper de l'aigua en el sistema sòl-aigua-planta-atmosfera i de les tecnologies associades (Creación de un material docente para la mejora del aprendizaje del papel del agua en el sistema suelo-agua-planta-atmósfera y de las tecnologías asociadas).  (Ajuts per a projectes d'Innovació docent).  Vicerrectorat de Docència de la Universitat de Lleida.  Ref.: 0821.  IP: Dra. Ángela D. Bosch

2010 - 2013.   Fertilización con subproductos ganaderos: valoración agronómica y ambiental..  (Acciones Integradas).  Ministerio de Ciencia e Innovación .   Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. INIA.  Ref.: RTA2010-00126-C02-02.  IP: Dra. Ángela D. Bosch Serra

2010 - 2014.   Fertilización con subproductos ganaderos: valoración agronómica y ambiental.  (Á.T. de Agricultura (AGR)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: RTA2010-00126-C02-02.  IP: Angela Dolores Bosch Serra

2008 - 2011.   CENIT DEMÉTER: Estrategias y métodos vitícolas y enológicos frente al cambio climático. Aplicación de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia de los procesos resultantes..  (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (CÉNIT)).  Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) .   Miquel Torres, S.A. / Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: C08056.  IP: José A. Martínez-Casasnovas

2009 - 2010.   Viticultura de precisión .  (Xarxes temàtiques (XT)).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE).  Ref.: 2008XI 00005.  IP: Jose Antonio Martinez Casasnovas

2007 - 2007.   Proyecto de infraestructura. Solicitud de un vehículo todo terreno. Servicio Científico técnico Sistemas de información geográfica y teledetección.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya (PEIR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR.  Ref.: PEIR-00028-2007.  IP: Jose Anto Martinez Casasnovas

2000 - 2000.   International Symposium on Gully Erosion under Global Change.  (Ajuts de la Universitat de Lleida ).  Universitat de Lleida (UdL).  Ref.: 2368.  IP: Jose Anto Martinez Casasnovas

2004 - 2004.   Material d'equipament i infraestructura destinat a la recerca.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya (PEIR)).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  Ref.: PEIR 10020/09.  IP: Rosa Maria Poch Claret

2006 - 2009.   Balance multiescala de C y N en suelos y cuencas agroforestales afectadas por cambios de uso.  (Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL)).  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. INIA.  Ref.: SUM2006-00029-C02-02.  IP: Rosa Maria Poch Claret

2010 - 2010.   Congrés: Sòls de muntanya i canvi global.  (Ajuts per a l'organització d'accions mobilitzadores - congressos i simposis (ARCS)).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE).  Ref.: 2009 ARCS2 00148.  IP: Rosa Maria Poch Claret

2001 - 2001.   Seminario sobre Indicadors Agro-ambientals.  (Ayudas para la organización de congresos, seminarios y otras jornadas.).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  IP: Jose Ramon Olarieta Alberdi

2001 - 2002.   Resource protection and sustainable land use in different European natural environment.  (Programa Sócrates).  European Commission. Directorate-General for Education and Culture.  Ref.: 28595IC320001ESERASMUSIP1.  IP: Jose Ramon Olarieta Alberdi

2006 - 2007.   Resilience, vulnerability and sustainability in rural European environments.  (Programa Sócrates).  European Commission. Directorate-General for Education and Culture.  Ref.: 2006-2149/001001SO221CIEU.  IP: Jose Ramon Olarieta Alberdi

2008 - 2009.   Long-term morphological changes in Welsh regulated rivers under distinct impoundment configuration..  (Sense especificar).  Engineering and Physical Sciences Research Council .   Royal Geographical Society.  Ref.: RGS-IBG EPSRC.  IP: Damià Vericat

2013 - 2015.   RESCONSTRUCCIÓN Y CLASIFICACIÓN MULTIVARIABLE DE LOS FLASH FLOODS MÁS DESTACADOS DEL NORESTE DE ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 500 AÑOS PARA LA MEJORA DE SU PREDICCIÓN (PREDIFLOOD).  (Proyectos de investigación fundamental no orientada.).  Ministerio de Economía y Competitividad.  Ref.: CGL2012-35071.  IP: Jose Balasch Solanes

Contractes

2003 - 2003.   Evaluación de los efectos sobre los cultivos de la contaminación atmosférica en un área de las Tierras del Ebro Tipo de contrato: Convenio Universidad-empresa, Empresa/Administración financiadora: Generalitat de Cataluña. Departament d’Agricultura, Ramadería i Pesca .  (Ayudas a la Investigación).  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP).  Ref.: s1465.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2003 - 2003.   Evaluación del área agrícola afectada y efectos sobre los suelos por la construcción de una planta energética Tipo de contrato: Convenio Universidad-empresa. Ref s1465 Empresa/Administración financiadora: Generalitat de Cataluña. Departament d’Agricultura, Ramadería i Pesca .  (Ayudas a la Investigación).  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP).  Ref.: s1465.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2001 - 2001.   Evaluación del impacto ambiental provocado por una fábrica de producción de pan congelado (FRIDA, S.A) en el término municipal de Vall-Moll (Tarragona) Tipo de contrato: Convenio Universidad-empresa. Ref: Empresa/Administración financiadora: Frida Alimentaria S.A. .  (Ayudas a la Investigación).  Impacto ambiental.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2001 - 2001.   Estudio de las alegaciones en contra de la concesión de la licencia medioambiental y emplazamiento para la construcción de una fábrica de pan congelado precocinado Tipo de contrato: Convenio Universidad-empresa. Ref: Empresa/Administración financiadora: Frida Alimentaria S.A. .  (Ayudas a la Investigación).  Impacto ambiental.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1991 - 1993.   Control de los procesos erosivos para producir vino de alta calidad. Tipo de contrato: Convenio Universidad-empresa. Empresa/Administración financiadora: Chandon, SA .  (Ayudas a la Investigación).  Erosión.  Ref.: c1538.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

1991 - 1991.   Estudio edafoclimático de la comarca de la Segarra Tipo de contrato: Convenio Universidad-empresa. Ref: Empresa/Administración financiadora: IBERING Entidades participantes: Univeridad Politécnica de Cataluña .  (Ayudas a la Investigación).  Clima.  Ref.: c1538.  IP: M. Concepcion Ramos Martin

2008 - 2008.   Segundo convenio de colaboración entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural y la universitat de lleida para estudiar la trayectoria de sostenibilidad de dos comunidades de regantes..  (Sense especificar).  Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR).  Ref.: Conveni UdL C08025.  IP: Josep Maria Villar Mir

2009 - 2009.   Assistència tècnica per a la definició de les característiques de la xarxa de control de quantitat i qualitat de les aigües superficials dels sectors 1 i 12 del sistema Segarra-Garrigues, d'acord amb l'establert a la Declaració d'Impacte ambiental.  (Sense especificar).  Garrigues SA. REGSEGA.  Ref.: Conveni UdL C09045.  IP: Josep Maria Villar Mir

2010 - 2011.   Conveni entre Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU y la Universitat de Lleida. Assistència tècnica per a la definició de les característiques de la xarxa de control de quantitat i qualitat de les aigües superficials dels Sectors 1, 2, 3 i 12 del sistema Segarra-Garrigues, d’acord amb l’establert a la Declaració d’Impacte Ambiental. .  (Sense especificar).  Garrigues SA. REGSEGA.  Ref.: Conveni UdL C010016..  IP: Josep Maria Villar Mir

2010 - 2013.   Contrato entre K plus S española S.L. y la Universitat de Lleida para un estudio sobre fertilización en viña.  (Sense especificar).  K Plus S Española, SL..  Ref.: Conveni UdL.  IP: Josep Maria Villar Mir

2007 - 2007.   Caracterización granulométrica del lecho y análisis de la competencia para el transporte de sedimentos en la cabecera de los ríos Nere y Noguera Ribagorzana..  (Sense especificar).  UTE Tunel de Vielha.  IP: Ramon J. Batalla Villanueva

2006 - 2006.   Estudio de la competencia de la crecida de 21 de noviembre de 2006 para la mobilización de macrófitos aguas abajo de la presa de Flix..  (Sense especificar).  Endesa Generación SA.  IP: Ramon J. Batalla Villanueva

2008 - 2011.   Estudi de la dinàmica fluvial a les conques intercomunitàries del Segre-Ebre a Catalunya.  (Sense especificar).  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) .   Agència Catalana de l'Aigua (ACA).  IP: Ramon J. Batalla

2007 - 2008.   Conveni de col·laboració pels actes de commeoració de la riuada de 2007.  (Sense especificar).  Fundació Universitat de Lleida .   Fundació Sorigué.  IP: Ramon J. Batalla

2007 - 2008.   Conveni de col·laboració pels actes de commeoració de la riuada de 2007.  (Sense especificar).  Fundació Universitat de Lleida .   Confederación Hidrográfica del Ebro.  IP: Ramon J. Batalla

2009 - 2009.   Caracterización del medio y de los procesos fluviales y análisis de impactos en el río Gállego en relación con el embalse de Biscarrués .  (Sense especificar).  Iberinsa. Ibérica de Estudios e Ingeniería.  IP: Ramon J. Batalla

2009 - 2011.   Convenio entre URSE-España y Universidad de Lleida. Estudio de las características morfosedimentarias del tramo bajo del Ebro en relación a las poblaciones de macrofitos.  (Contracte de recerca).  United Research Services España.  Ref.: C09060.  IP: Ramon J. Batalla Villanueva

2006 - 2008.   La gestión agronómica de las fincas dedicadas al cultivo de viña de Cal Celdoni y asesoramiento en su implementación.  (Contracte de recerca).  Cal Celdoni, s.l..  Ref.: C06016.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2006 - 2006.   International ESSC Conference.  (Contracte de recerca).  Fundació Universitat de Lleida.  Ref.: D06001.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2006 - 2008.   Determinación del vigor de la viña por satélite.  (Contracte de recerca).  Miquel Torres, S.A..  Ref.: C06033.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2006 - 2006.   CONFERENCIA 'RISC D'EROSIO AL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES GRAU'.  (Contracte de recerca).  Govern Balear.  Ref.: S06044.  IP: Jose Anto Martinez Casasnovas

2006 - 2006.   Análisis de imagen de satélite QUICKBIRD-2 de la zona de Raïmat(año 2006) para proyecto de I+D.  (Contracte de recerca).  Codorníu, S.A..  Ref.: S06135.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2008 - 2008.   Presupuesto de la actividad 2 del proyecto Cenit Demeter.  (Contracte de recerca).  Miquel Torres, S.A..  Ref.: S08020.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2006 - 2007.   Análisis imagen satélite QUICKBIRD 2006 para proyecto de I+D.  (Contracte de recerca).  Codorníu, S.A..  Ref.: S06110.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2006 - 2007.   Análisis SIG y elaboración de cartografía de la Riera de Malrubi (El Bages).  (Contracte de recerca).  Anhidra, s.l..  Ref.: S06132.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2007 - 2007.   Alquiler de GPS Trimble (15 días).  (Contracte de recerca).  Diputació de Barcelona.  Ref.: S07112.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2007 - 2007.   Análisis de cuencas visuales y elaboración de la zona de Anglesola.  (Contracte de recerca).  Anhidra, s.l..  Ref.: S07145.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2007 - 2007.   Alquiler GPS precisión submétrica (1 día) y procesado de datos GPS.  (Contracte de recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: S07157.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2007 - 2007.   Asesoramiento para el desarrollo de un sistema de información geográfica para la gestión de las deyecciones ganaderas.  (Contracte de recerca).  Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER).  Ref.: C07058.  IP: S.C.T. Sig i Teledetecció (cienc Agràries i Mediambientals

2007 - 2008.   Determinación del vigor de la viña mediante imágenes de Greenseeker y correlación con datos del cultivo mediante Sigtel.  (Contracte de recerca).  Miquel Torres, S.A..  Ref.: C07010.  IP: S.C.T. Sig i Teledetecció (cienc Agràries i Mediambientals

2008 - 2012.   Convenio de colaboración para el proyecto Demeter entre la UdL y la Empresa Miguel Torres S.A..  (Contracte de recerca).  Miquel Torres, S.A..  Ref.: C08056.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2008 - 2011.   Convenio de colaboración para el proyecto DEMÉTER entre la Universidad de Lleida y Miguel Torres SA.  (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (CÉNIT)).  Miquel Torres, S.A..  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2009 - 2009.   Diseño, implementación y automatización de procesos de análisis en SIG para la gestión agronómica de viñedos de Cal Celdoni, S.L..  (Contracte de recerca).  Cal Celdoni, s.l..  Ref.: S09073.  IP: José Antonio Martínez Casasnovas

2007 - 2008.   Asesoría científica y técnica en la definición de un Sistema de Información Geográfica para la optimización de la gestión de las deyecciones ganaderas.  (Contracte de recerca).  Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER).  Ref.: C07010.  IP: Jose Anto Martinez Casasnovas

2007 - 2007.   Mesures De Control De L'erosio En Conques Mitjançant La Instauració De Barreres De Correcció Hidrològica..  (Contracte de recerca).  Ginesta SL.  Ref.: C07013.  IP: Rosa Maria Poch Claret

2007 - 2008.   Cartografía detallada de suelos para zonación vitícola.  (Contracte de recerca).  Universitat de Lleida (UdL) .   Miquel Torres, S.A..  IP: Poch Claret R

2006 - 2006.   Cartografía detallada de suelos para zonificación vitícola.  (Contracte de recerca).  Miquel Torres, S.A..  Ref.: C06004.  IP: Rosa Maria Poch Claret

2006 - 2008.   Estudi i seguiment de l'evolucio substrats edafics, creats en base a purins i/o llots en la restauració d'activitats extractives amb la finalitat de revegetar aquests terrenys.  (Contracte de recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: C06083.  IP: Rosa Maria Poch Claret

2007 - 2007.   Estudio sobre el valor ambiental de suelos y cuencas agroforestales mediterraneas. cuantificación regional del carbono edafico en el marco del cambio global y de cambios usos suelo.  (Contracte de recerca).  Endesa Servicio, SL.  Ref.: S07045.  IP: Rosa Maria Poch Claret

2008 - 2009.   ANÀLISI DELS CABALS D'ENTRADA DE LES SUBCONQUES LATERALS I LA SEVA AFECCIÓ A LA QUALITAT DE L'AIGUA DELS CURS BAIX DEL RIU SEGRE (ENTRE BALAGUER I L'AIGUABARREIG SEGRE-CINCA).  (Ajuts per a la realització de projectes Mediambientals).  Agència Catalana de l'Aigua (ACA).  Ref.: C-08076.  IP: Maria Rosa Teira Esmatges

2010 - 2011.   Assistència tècnica en el control dels principals cabals d'entrada i la seva afecció a la qualitat de l'aigua del curs baix del Segre (entre Balaguer i l'aiguabarreig Segre-Cinca)..  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua (ACA).  Ref.: CTN1001737.  IP: Teira Esmatges, Maria Rosa

2010 - 2010.   ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL CONTROL DELS PRINCIPALS CABALS D'ENTRADA I LA SEVA AFECCIÓ A LA QUALITAT DE L'AIGUA DEL CURS BAIX DEL SEGRE (ENTRE BALAGUER I L'AIGUABARREIG SEGRE-CINCA) DES DEL PUNT DE VISTA QUÍMIC, ECOLÒGIC I ECOTOXICOLÒGIC DE JUNY A DESEMBRE DE 2010.  (Ajuts per a la realització de projectes Mediambientals).  Agència Catalana de l'Aigua (ACA).  IP: Maria Rosa Teira Esmatges

2005 - 2006.   Chittagong Hill tracts improved nAtural Resources Management.  (Asia Pro ECO Programme).  Unió Europea.  Ref.: 2598/63-2005/103-584.  IP: Jose Ramon Olarieta Alberdi

2007 - 2007.   Descripció i mostreig dels sòls de les tres parcel·les de la xarxa ICP Forests Nivell I a Andorra segons la metodologia ICP Forests per a la seva caracterització física i química.  (Contracte de recerca).  Govern d'Andorra.  IP: Jose Ramon Olarieta Alberdi

2008 - 2008.   Determinació del règim de temperatura i humitat del sòl a Catalunya. Cas de la Comarca del Pallars Jussà.  (Sense especificar).  Institut Geològic de Catalunya.  IP: Jose Ramon Olarieta Alberdi

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 24/05/2019