Ajuts a la recerca (50 registres)
Any: anteriors a 2013
Id. GREC: 001394   Perceptor: JESUS POMAR GOMA ( Enginyeria Agroforestal) Concepte: Agricultura de precisió, agrňtica i agrotecnologia   Modalitat: 068 - Ajut genčric per a Grups de Recerca. UdL   Institució: UdL   Organisme: UDLL - Universitat de Lleida (UdL)    Referčncia:
Id. GREC: 001758   Perceptor: ASUNCION GIL TENA ( Enginyeria Agroforestal) Concepte: 5ş Congreso Forestal Espańol   Modalitat: 017 - Borses de viatge per assistir a congressos i altres reunions. UdL   Institució: UdL   Organisme: UDLL - Universitat de Lleida (UdL)    Referčncia:
Id. GREC: 001361   Perceptor: JAVIER D. BARRAGAN FERNÁNDEZ ( Enginyeria Agroforestal) Concepte: Enginyeria Hidrŕulica, Hidrolňgica i del Medi Rural   Modalitat: 068 - Ajut genčric per a Grups de Recerca. UdL   Institució: UdL   Organisme: UDLL - Universitat de Lleida (UdL)    Referčncia:
Id. GREC: 001710   Perceptor: CRISTINA VEGA GARCIA ( Enginyeria Agroforestal) Concepte: 3a Reunión del Grupo de Trabajo de Ordenación de Montes de la Sociedad Espańola de Ciencia Forestales   Modalitat: 017 - Borses de viatge per assistir a congressos i altres reunions. UdL   Institució: UdL   Organisme: UDLL - Universitat de Lleida (UdL)    Referčncia: 3387
Id. GREC: 001405   Perceptor: SANTIAGO FULGEN SAURA MARTINEZ DE TODA ( Enginyeria Agroforestal) Concepte: Planificació del Paisatge, Gestió Forestal i Conservació de la Biodiversidad   Modalitat: 068 - Ajut genčric per a Grups de Recerca. UdL   Institució: UdL   Organisme: UDLL - Universitat de Lleida (UdL)    Referčncia:
Id. GREC: 000586   Perceptor: LLUIS COTS RUBIO ( Enginyeria Agroforestal) Concepte: Jornades Tčcniques sobre el Pla hidrolňgic Nacional   Modalitat: 052 - Realització de congressos i reunions científiques. UdL   Institució: UdL   Organisme: UDLL - Universitat de Lleida (UdL)    Referčncia:
Id. GREC: 000535   Perceptor: MIGUEL LLORCA MARQUES ( Enginyeria Agroforestal) Concepte: Vč Congrés d'Enginyeria de Projecte   Modalitat: 013 - Actes Acadčmics (congressos, jornades ...)   Institució: UdL   Organisme: PAER - Ajuntament de Lleida 'La Paeria'    Referčncia: G.A.51/2000