Contractes (14 registres)
Any: 2013
Id. GREC: 005377   Investigador principal: SANTIAGO PLANAS DE MARTI ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Asistencia técnica tratamientos en vid. Servicio Agrícola. Departamento Agricultura   Codi oficial: S13033   Institució: UdL
Id. GREC: 005557   Investigador principal: SANTIAGO PLANAS DE MARTI ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Contrato Menor Para El Estudio De La Reducción De Las Dosis Y Determinación Del Volumen Óptimo De Aplicación De Productos Fitosanitarios En Plantaciones De Frutales (Aplicacion Dosafrut) Exp. 2013/114   Codi oficial: S13062   Institució: UdL
Id. GREC: 005328   Investigador principal: JESUS POMAR GOMA ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Acquisition de 8 distributeurs automatiques d'aliments pour porcs à l'engraissement qui représente un montant de dépenses   Codi oficial: C13001   Institució: UdL
Id. GREC: 005439   Investigador principal: CRISTINA VEGA GARCIA ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Projecte Estalvi   Codi oficial: Z00000 0302LK   Institució: UdL
Id. GREC: 005465   Investigador principal: LLUIS COTS RUBIO ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Simulació Modflow V 3.1 Emprant Com A Base El Model Calibrat Per L'Etsea De La Udl. Interpretació Assaig Bombament.   Codi oficial: S13044   Institució: UdL
Id. GREC: 005495   Investigador principal: SANTIAGO PLANAS DE MARTI ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Estudio y ensayos de aplicación de fitosanitarios en viña en la Estación de Fruticultura de Zalla   Codi oficial: S13049   Institució: UdL
Id. GREC: 005460   Investigador principal: CRISTINA VEGA GARCIA ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Assistència Tècnica En Teledetecció I Sistemes D'Informació Geogràfica En El Marc Del Projecte Pim2010ecr-00709, Camaleon.   Codi oficial: S13039   Institució: UdL