Projectes de recerca (1 registres)
Any: 2015
Id. GREC: 002999   Investigador principal: LLUÍS COLL MIR ( Enginyeria Agroforestal)   Títol: Estrategias de Respuesta de sistemas leñosos mediterráneos a perturbaciones de origen natural o antrópico (EST RES)   Codi oficial: AGL2015-70425-R   Institució: CTFC