Tesis, tesines i treballs de recerca (15 registres)
Any: 2013
Id. GREC: 005915   Autor: Angelo Nieto Vivas   Any: 2013   Títol: Aplicacion de nuevas herramientas basadas en estructuras de grafos para la caracterización de redes de áreas cortafuegos a escala de paisaje.   Director: Cristina Vega Garcia   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 007428   Autor: Jordi Costea Balagué   Any: 2013   Títol: Elements, tipologies constructives i rehabilitacions en la colònia Gassol de Bítem.   Director: Eduard Gregorio López i Ignacio del Moral   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 007780   Autor: Aitor Ameztegui   Any: 2013   Títol: Forest dynamics at the montane-subalpine ecotone in the Eastern Pyrenees   Director: Lluís Coll   Clau: Tesi Doctoral  
Id. GREC: 007688   Autor: Daniel García Llobet   Any: 2013   Títol: Implantació d'un Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals basat en l'estandard OHSAS 18001:2007 en un grup empresarial del sector del vi i del cava   Director: Carmen Iglesias Rodríguez   Clau: Projecte Fi de Carrera  
Id. GREC: 007689   Autor: Joan Mortes Güell   Any: 2013   Títol: IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA MILSA-AVIDEL, CONFORME AL ESTÁNDAR OHSAS 18001:2007   Director: Carmen Iglesias Rodríguez   Clau: Projecte Fi de Carrera  
Id. GREC: 008306   Autor: Pere Masana   Any: 2013   Títol: Caracterització de la vegetació en cultius arboris mitjançant sensors d’ultrasons   Director: Alexandre Escolà Agustí/Joan Ramon Rosell-Polo   Clau: Projecte Fi de Carrera  
Id. GREC: 008566   Autor: Jan Pascual Alsina   Any: 2013   Títol: Implementació i posada en marxa d'un sistema de supervisió i control d'una plataforma automotriu per a tasques en agricultura de precisió   Director: Rita Maria Planas Dangla i Alexandre Escolà Agustí   Clau: Treball Fi de Màster