Tesis, tesines i treballs de recerca (11 registres)
Any: 2014
Id. GREC: 008017   Autor: Montse Subias Nogués   Any: 2014   Títol: Configuració i programació d'un sistema d'adquisició de dades per a un radar làser (LIDAR)   Director: Eduard Gregorio López i Joan Ramon Rosell Polo   Clau: Projecte Fi de Carrera  
Id. GREC: 008305   Autor: Jordi Larios   Any: 2014   Títol: Estudio de un grupo de aire con álabes de inclinació variable   Director: Joan Masip/Alexandre Escolà Agustí   Clau: Treball Pràctic Tutorat  
Id. GREC: 007867   Autor: Sergio Bagés Galiano   Any: 2014   Títol: Canvi d'ús d'edifici residencial unifamiliar a petit establiment hoteler   Director: Eduard Gregorio i Adolf Quetcuti   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 007869   Autor: Noé Huguet Galitó   Any: 2014   Títol: Rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici entre mitgeres per convertir-lo en allotjament rural.   Director: Josep Coll Miró i Eduard Gregorio López   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 007870   Autor: Gerard Pelegrí Castro   Any: 2014   Títol: Sistema regulador de pressió per a pneumàtics de BTT   Director: Eduard Gregorio López i Miquel Àngel Carnicé   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 008125   Autor: Iris Pilar Monfort Bague   Any: 2014   Títol: Modelización del crecimiento diametral del encinar (Quercus ilex subsp. ilex) en el Parque Natural del Montnegre y el Corredor   Director: Cristina Vega García   Clau: Treball Fi de Màster  
Id. GREC: 007907   Autor: Xavier Gállego Reñé   Any: 2014   Títol: Estudi d'alternatives en el sistema de tracció elèctric d'una plataforma automotriu   Director: Eduard Gregorio López i Joan Ramon Rosell Polo   Clau: Treball Fi de Màster