Tesis, tesines i treballs de recerca (14 registres)
Any: 2015
Id. GREC: 008346   Autor: Adrià Miranda Alonso   Any: 2015   Títol: Disseny dels circuits oleohidràulics d'una plataforma elevadora mòbil de personal d'ús agricola   Director: Jaume Arnó Satorra i Eduard Gregorio López   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 009143   Autor: Alejandro Solans   Any: 2015   Títol: Sistema de adquisición de datos portátil para la generación de nubes de puntos 3D georeferenciadas a partir de un sensor LIDAR 2D   Director: Alexandre Escolà, Jordi Palacín   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 008561   Autor: Carla Vera Labrador i Sheila Bosch Gracia   Any: 2015   Títol: Disseny i implementació d’algoritmes de navegació en una plataforma d’ús agrícola   Director: Alexandre Escolà Agustí i Eduard Gregorio López   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 008565   Autor: Josep Garcia Begué   Any: 2015   Títol: Monitoratge d'un banc d'assaig de components hidràulics   Director: Alexandre Escolà i Joaquim Monserrat   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 008567   Autor: Joel Clivillé Aixalà   Any: 2015   Títol: Disseny i automatització del circuit pneumàtic d'un trepant de columna   Director: Jaume Arnó Satorra i Eduard Gregorio López   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 008568   Autor: Sandra Llasera Miró   Any: 2015   Títol: Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Isona i Conca Dellà   Director: Josep Coll Miró i Eduard Gregorio López   Clau: Treball Fi de Grau  
Id. GREC: 008638   Autor: Jordi Jordana Mestre   Any: 2015   Títol: Millora de la portabilitat i ergonomia d'un sistema LIDAR per al seu ús en camp   Director: Eduard Gregorio López i Joan Ramon Rosell Polo   Clau: Treball Fi de Màster