Foto 1
Ciències de la Vida
Tecnologies innovadores per a l'obtenció d'ingredients i productes alimentaris
DADES DE GRUP
L’objectiu fonamental del grup de recerca Tecnologies innovadores per a l’obtenció d’ingredients i productes alimentaris (TI2PA) és el desenvolupament de tècniques de processat, en especial aquelles en les que el calor no és el tractament principal. Amb elles es pretén, per un costat, obtenir aliments en els que es garanteixi la seva seguretat mantenint les propietats nutritives, saludables i sensorials de l’aliment fresc o el desenvolupament de nous productes alimentaris amb propietats específiques i, per una altre, l’obtenció d’ingredients alimentaris a partir de subproductes de la industrialització d’aliments susceptibles de ser utilitzats en aliments formulats.
A la recerca desenvolupada en aquest grup hi ha una marcada participació industrial com mostra del gran interès que hi ha al sector alimentari de transformats d’aliments per la innovació tecnològica. La implantació de noves tècniques als seus processos productius pretén satisfer les demandes exigides pels consumidors, alhora que minimitzar els problemes mediambientals que suposen els residus generats durant la fabricació dels productes alimentaris.

Responsable:

Olga Martín Belloso

Persona de contacte:

Olga Martín Belloso

Tel. 973702593 - Fax 973702596

omartin(a)tecal.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Tecnologia d'Aliments

Pàgina Web:

Logo FEDER