Imatge en blanc
Ciències de la Vida
Malherbologia i Ecologia Vegetal
DADES DE GRUP
El grup de recerca té com a objectius l'aprofundiment en l'estudi de la biologia i ecologia de les males herbes, l'establiment de diferents estratègies de control integrat i avaluar el rol ecològic que les espècies vegetals tenen en els agroecosistemes.

Responsable:

Jordi R. Recasens Guinjuan

Persona de contacte:

Jordi R. Recasens Guinjuan

Tel. 973702549 - Fax 973238264

jrecasens(a)hbj.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Pàgina Web:

Logo FEDER