Imatge en blanc
Ciències de la Vida
Físico-química de Sistemes Macromolecular d'Interès Ambiental
DADES DE GRUP
Es tracta d’un grup de recerca bàsica que estudia la fisicoquímica dels processos que regulen la dispersió, disponibilitat i propietats tòxiques o nutritives dels metalls en el medi ambient.
L’estudi compren:
- El desenvolupament de tècniques experimentals (en especial la tècnica electroanalítica AGNES dissenyada i desenvolupada pel grup) i llur aplicació en sistemes sintètics i/o naturals com aigua de riu o de mar.
- L’ús d’eines de simulació com el mètode del Elements Finits, o metodologies de mecànica estadística com el Mètode de Monte Carlo o de dinàmica molecular.
- El desenvolupament d’eines purament teòriques per a la formulació i descripció dels fenòmens fisicoquímics d’interès.
Col.laborem amb els Serveis Científico-Tècnics de la UdL a través del Servei d’Anàlisi Elemental i Espectroscòpia NIR. A través d’aquest servei es fan treballs a altres grups de recerca o a empreses de caracterització de mostres i de control de qualitat.

L’espectroscòpia NIR permet desenvolupar mètodes ràpids (<30 s per mostra) per a la determinació de paràmetres de qualitat en productes agroalimentaris com ara proteïna bruta, extracte eteri, fibres, cendres,... en materials sotmesos a una mínima preparació de la mostra.

Responsable:

Jaume Puy Llorens

Persona de contacte:

Jaume Puy Llorens

Tel. 973702529 - Fax 973238264

jpuy(a)quimica.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Química

Pàgina Web:

Logo FEDER