Imatge 1
Ciències de la Vida
Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals
DADES DE GRUP
El grup d'investigació compren línies de recerca en el camp de la ciència i la tecnologia d'aliments d'origen vegetal, incloent-hi cereals i derivats, fruita seca, olis, espècies... En conjunt s'abasta el desenvolupament i millora de processos i productes alimentaris, del punt de vista de qualitat i seguretat alimentària. El grup té una llarga trajectòria en la millora de la qualitat dels olis d'oliva, i en l'actualitat orienta la seva investigació vers l'obtenció d'aliments funcionals per la prevenció de determinades malalties. Pel que fa a línia de seguretat alimentària, es treballa en la prevenció de la presència de perills d'origen fúngic en aliments com a conseqüència de l'ús de matèries primeres contaminades o per un control deficient durant el processat dels aliments. En resum, totes les línies enfoquen de diferents maneres l'obtenció d'aliments d'origen vegetal amb una incidència positiva sobre la salut dels consumidors.
Micologia Aplicada
El Laboratori de Control de Qualitat Microbiològica en el Sector Agroalimentari està inscrit en el registre oficial de Laboratoris Agroalimentaris del Departament d' Agricultura., Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i en el registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, i és reconegut per a realitzar l' analítica microbiològica usual en aliments i aigües, tant per a particulars com empreses

Responsable:

Vicente Sanchis Almenar

Persona de contacte:

Vicente Sanchis Almenar

Tel. 973702535 - Fax 973702596

vsanchis(a)tecal.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Tecnologia d'Aliments

Pàgina Web:

Logo FEDER