Imatge en blanc
Enginyeria i Arquitectura
Sòls i Aigües
DADES DE GRUP
El grup desenvolupa la recerca en el desenvolupament d'eines, per a una gestió sostenible del sòl i l'aigua en sistemes agraris. Les principals línies de recerca se centren en:
- La conservació i restauració d'ecosistemes fluvials. Quantificació i modelització i modelitzar el transport de sediments.
- Hidrologia extrema: reconstrucció de totes les avingudes històriques.
- Millora de l'eficàcia de l'ús de l'aigua de reg i l'eficiència de la fertilització i minimització de l'impacte ambiental.
- Emissions gasoses relacionades amb els processos de fertilització.
- Anàlisis de canvis d’ús i sostenibilitat del territori. Avaluació i ordenació del territori per a diferents usos agraris.
- Degradació de sòls per transformacions de terres, canvis d’ús i pràctiques de maneig, i les pèrdues de sòl, nutrients i carboni per processos de erosió. Avaluació i modelització a diferents escales.
- Influència de les condicions edàfiques sobre el desenvolupament d’espècies forestals. Fluxos d’energia i nutrients en sistemes forestals.

Responsable:

María Concepción Ramos Martín

Persona de contacte:

María Concepción Ramos Martín

Tel. 973702092 - Fax 973702613

cramos(a)macs.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Medi Ambient i Ciències del Sòl

Pàgina Web:

Logo FEDER