Foto 1
Ciències de la Vida
Agronomia i Qualitat de Cultius Extensius
DADES DE GRUP
L'objectiu principal del grup és optimitzar la producció i sostenibilitat de sistemes de producció vegetal extensiva de Catalunya. Per això realitzem estudis fisiològics i agronòmics que permetin testar hipòtesis de millora de la productivitat i la qualitat dels cultius extensius més importants de la Vall del Riu Ebre i de les pastures de regions de muntanya. En tots els casos, és un objectiu mediat o immediat identificar oportunitats de maximitzar l'eficàcia productiva minimitzant l'impacte ambiental que pogués ocasionar l'agricultura. Els objectius específics són:

 

 

- Identificar els principals atributs ecofisiològics dels cultius que determinen el rendiment i la qualitat de les espècies estudiades.

- Avaluar les diferents estratègies de maneig per optimitzar el rendiment, minimitzar els riscos de danys ambientals i maximitzar el benefici econòmic en cultius i pastures.

Responsable:

Gustavo Ariel Slafer Lago

Persona de contacte:

Gustavo Ariel Slafer Lago

Tel. (+34) 973 00 36 59 - Fax (+34) 973 70 29 24

slafer(a)pvcf.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Pàgina Web:

www.etsea.udl.es/dept/pvcf/

Logo FEDER