Imatge en blanc
Ciències de la Vida
Postcollita
DADES DE GRUP
El grup està format per diversos investigadors provinents de la UdL i del IRTA de Lleida, i, a la vegada, aglutina professors de tres departaments de la UdL (Tecnologia d’Aliments, Hortofruticultura, i Química) la qual cosa li dona una composició força pluridisciplinar. És un grup que forma part de la xarxa de referència en Tecnologia d’Aliments (XaRTA) a nivell de Catalunya. Des dels seus orígens, les activitats del grup han estat orientades cap a la millora dels tractaments i processos que permeten reduir pèrdues i millorar la qualitat dels fruits i hortalisses fresques durant la seva etapa postcollita. La investigació que es realitza és tant de tipus bàsica com aplicada, i s’estructura en quatre àmbits principals: la fisiologia en la postcollita; la tecnologia de la postcollita; la patologia de la postcollita i la microbiologia de fruits i hortalisses frescos i processats. Els materials vegetals que son objecte d’estudi es corresponen a diverses varietats de poma, pera, préssec, nectarina, pruna, cirera, fruits cítrics, i raïm entre d’altres i hortalisses ( tomata, pastanaga, enciam, espinac entre d’altres).
Es pot consultar més informació del Grup de Postcollita en: http://www.irta.es/

Responsable:

M. Inmaculada C. Viñas Almenar

Persona de contacte:

M. Inmaculada C. Viñas Almenar

Tel. 973702535 - Fax 973238301

ivinas(a)tecal.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Tecnologia d'Aliments

Pàgina Web:

Logo FEDER