Foto 1
Ciències de la Vida
Sistemes ramaders sostenibles i producció ramadera ecològica
DADES DE GRUP
Durant els darrers anys, el grup ha iniciat un treball per a la caracterització de les explotacions de producció ecològica per a detectar els punts febles i les dificultats productives que presenten. D'una banda, alguns dels integrants del grup han treballat des de fa anys en sistemes ramaders extensius, sobretot en zones de muntanya, així com en la utilització de recursos pastorals tant per vaques com per vedells. L'objectiu de la recerca del grup es contribuir a la recerca per a la consecució d'uns sistemes ramaders més sostenibles. I, tenint en compte el marc normatiu de la producció ecològica, proporcionar informació per a la optimització de la producció ramadera ecològica.
El grup ha dissenyat el software NODRIZA: Programa de simulación de sistemas ganaderos de vacuno de carne.

 

 

Web descàrrega: http://www2.cita-aragon.es/e/?a=NODRIZA

Responsable:

Daniel Villalba Mata

Persona de contacte:

Daniel Villalba Mata

Tel. 973702556 - Fax

dvillalba(a)prodan.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

Departament:

Ciència Animal

Pàgina Web:

Logo FEDER