Imatge en blanc
Ciències de la Vida
Control Integrat de Plagues Agrícoles i Forestals
DADES DE GRUP

Responsable:

Ramon Albajes Garcia

Persona de contacte:

Ramon Albajes Garcia

Tel. 973 702571 - Fax

ralbajes(a)pvcf.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Pàgina Web:

Logo FEDER