GREC - Gestió de la Recerca Localitzador de Grups  Tornar a carregar la pàgina Universitat de Lleida 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per FacultatResum per DepartamentResum per ÀreaResum per Grup
Dades dels Grups
Localitzador de Grups
Departament
Facultat
Àrea
Grup de Recerca
Investigador

Localitzador de Grups

Grup de Recerca: emergent

Nombre de registres trobats: 13

GRC-Grup emergent Aula Màrius Torres (GRAMT)
GRC-Grup emergent Bàsic i Clínic d'Immunologia i Endocrinologia
GRC-Grup emergent Competències, tecnologia i societat (COMPETECS)
GRC-Grup emergent Criptografia i Grafs
GRC-Grup emergent en Economia de l'Aigua (GREA)
GRC-Grup emergent en Jocs Esportius (GREJE)
GRC-Grup emergent Producció Forestal
Grup emergent UdL- Educació Matemàtica
Grup emergent UdL- Equip de Desenvolupament Organitzacional-UdL (EDO-UdL)
Grup emergent UdL- Estudis de la Cultura i la Identitat a l'Europa Contemporània
Grup emergent UdL- Gènere, Societat i Comunicació
Grup emergent UdL- Qualitat Nutricional dels Aliments
GRC-Grup emergent Unitat de Senyalització Neuronal