Technology Group Finder

Catalan | Spanish | English A | A | A | A | A
Area
Group
Researcher
Lines of Activity
Services and techniques
Scientific Equipment
#ANG#

REVISAR EL TEXT
Aquest apartat pretén ser una eina que permeti, d'una banda, veure els grups de recerca que hi ha als departaments/facultats/àrees de coneixement i d'altra banda, localitzar grups a partir del seu nom o d'algun dels seus investigadors.

Així, si seleccioneu un departament i cliqueu el botó Fer llista de grups us apareixeran en aquest requadre tots els grups dels que el seu investigador principal pertany a el departament seleccionat.

Si el que ompliu és el camp Grup* obtindreu la llista dels grups de recerca que contenen les paraules introduïdes en el seu nom.

En el cas que ompliu l'investigador* la llista contindrà els grups en que participa algun investigador el nom del qual coincideixi amb el text cercat.

Per buscar grups per activitats haureu d'anar a la consulta general i obtindreu el grup al que pertanyen les persones quan obriu la seva fitxa personal.

Els noms dels grups de la llista són sensibles , i clicant sobre ells us apareixerà la fitxa amb les activitats de recerca que desenvolupen.

* Recordeu que a tots els camps en que introduiu text podeu escurçar les paraules emprant l'asterisc i que les cerques són independents de l'ús de majúscules/minúscules i accents.