Currículum de Grups

Actualització de les dades

 

Has oblidat les dades d'accés?

Per iniciar el procés d'actualització del currículum de Grups d'Innovació Docent a la web, cal disposar del codi i la contrasenya obtingudes en tramitar la sol·licitud, que no serà efectiva fins que rebeu una notificació.

Actualment la sol·licitud d'autoritzacions es troba tancada.